Odstąpienie od umowy NetCredit

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
odstąpienie od umowy z firmą net credit

Odstąpienie od umowy NetCredit

Wśród produktów oferowanych przez firmy pożyczkowe znajdziemy zarówno pożyczki długoterminowe, jak i te z krótkim okresem kredytowanie. Jednym z pożyczkodawców udzielających chwilówek online jest Net-Credit. Składając wniosek nawet o najmniejsze wsparcie finansowe, musimy mieć świadomość, że prędzej czy później będziemy zobowiązani do zwrotu pożyczonej kwoty. Jeśli po podpisaniu umowy i sfinalizowaniu transakcji pojawi się wątpliwość, czy podjęta przez nas decyzja była odpowiednia, mamy prawo do rezygnacji. Gwarantuje nam to ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.). Jak dokładnie brzmi zapis informujący o takiej możliwości?

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki NetCredit?

Zgodnie z przytoczonym fragmentem ustawy każdy konsument ma prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni.  Jednak jeśli zapoznamy się z dalszymi zapisami, dowiemy się również, że decyzja ta wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Informując pożyczkodawcę o naszym zamiarze poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia, zobowiązujemy się do natychmiastowego zwrotu pożyczki w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Jak już wspomnieliśmy, zasady odstąpienia od umowy pożyczki regulowane są przez ustawę o Kredycie Konsumenckim. Nakłada ona na pożyczkodawcę obowiązek udostępnienia klientowi odpowiedniego wzoru oświadczenia. Mimo to może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu nie będziemy mogli do niego dotrzeć. W takiej sytuacji zadanie sporządzenia dokumentu spada na pożyczkobiorcę. Dlatego poniżej oddajemy do dyspozycji naszych użytkowników wzór, który pozwoli nam bez problemu dokonać wszelkich formalności.

Wypowiedzenie umowy Net-Credit

Zdarza się, że konsumenci mylą pojęcie odstąpienia od umowy z jej wypowiedzeniem. Należy zwrócić uwagę na różnice między tymi czynnościami, ponieważ pomyłka może wiązać się z poważnymi konsekwencjami. Net-Credit umożliwia pożyczkobiorcy możliwość rozwiązania umowy z okresem 1-miesięcznego wypowiedzenia. Prawo to przysługuje również pożyczkodawcy. Pamiętajmy jednak, że nie zwalnia nas to z obowiązku wywiązania się z zapisów zawartych w podpisanym dokumencie, a pożyczka staje się natychmiast wymagalna.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy NetCredit – konsekwencje

Niektóre firmy wskutek złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy wymagają od swoich klientów, między innymi uiszczenia dodatkowych odsetek. Jednak według zapisów zawartych w umowie ramowej Net-Credit pożyczkobiorca nie ponosi żadnych konsekwencji. Jeżeli zwrócimy pożyczkę w terminie 30 dni, nie zostaną naliczone dodatkowe opłaty. Wyjątkiem może być sytuacja, kiedy podpisaliśmy umowę po raz drugi i zobowiązaliśmy się do pokrycia standardowych kosztów kredytowania. W takim przypadku musimy zapłacić odsetki za okres od wypłaty środków do momentu ich zwrotu.

Odstąpienie od umowy NetCredit – jak dostarczyć pismo?

Wszystkie niezbędne informacje na temat odstąpienia od pożyczki znajdziemy w podpisanej umowie. Aby pismo zostało zaakceptowane, musi zostać dostarczone na wskazany adres. Po podpisaniu pierwszej oraz każdej kolejnej umowy otrzymujemy gotowy wzór dokumenty w formacie pliku PDF. Można go również znaleźć po przejściu na stronę internetową pożyczkodawcy w sekcji “Dokumenty” umieszczonej w stopce lub w zakładce pomoc – inne pytania. Został on dołączony do “Ramowej umowy pożyczki”.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z NetCredit

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy NetCredit

NetCredit Sp. z o.o.
ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa
KRS 0000401570
Tel. 22 598 77 99
Adres e-mail: info@netcredit.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły