Odstąpienie od umowy Finbo

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą finbo

Odstąpienie od umowy Finbo

Finbo proponuje swoim klientom atrakcyjną ofertę chwilówki na 30 dni. Jako nowi klienci możemy skorzystać z pierwszej darmowej pożyczki. Bez wątpienia wielu klientów zdecyduje się na złożenie wniosku bez większego zastanowienia. Jednak należy pamiętać, że pożyczone pieniądze muszą zostać zwrócone na konto pożyczkodawcy w określonym terminie. Jeżeli go nie dotrzymamy, zostaniemy zobowiązani do pokrycia kosztów opóźnienia. Może się zdarzyć, że po podpisaniu dokumentów pojawi się wątpliwość. Warto pamiętać w takiej sytuacji o prawie do odstąpienia od umowy. Taką gwarancję dają nam zapisy w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.). Brzmią one następująco:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Finbo?

Podstawową kwestią, którą należy podkreślić jest fakt, że produkty finansowe oferowane przez firmy pożyczkowe są w świetle prawa postrzegane jako kredyty konsumenckiego. Dlatego też zgodnie z powyższymi zapisami w art. 53 mamy prawo do złożenia odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni od jej podpisania. Przed podjęciem tej decyzji musimy mieć świadomość, że zostaniemy zobowiązani do uregulowania zadłużenia w ciągu 30 dni od dostarczenia odpowiedniego dokumentu. Ustawa o Kredycie Konsumenckim nakłada na pożyczkodawcę obowiązek udostępnienia wzoru wymaganego oświadczenia. Jednak jeśli będziemy mieli problem z jego znalezieniem, wówczas musimy samodzielnie stworzyć formularz odstąpienia od umowy. Dla osób, które po raz pierwszy mają do czynienia z takimi procedurami, może być to trudne. Dlatego do dyspozycji naszych użytkowników pozostawiamy gotowe wzory gwarantujące sprawne dopełnienie wszelkich formalności.

Wypowiedzenie umowy Finbo

Jako konsumenci otrzymuje również prawo do złożenia wypowiedzenia. Warto jednak pamiętać, że nie działa ono w taki sam sposób jak odstąpienie od pożyczki. Dlatego stosowanie tych pojęć zamiennie może być mylące. Wypowiedzenie umowy zakłada 1-miesięczny okres wypowiedzenia oraz może zostać wystosowane zarówno przez pożyczkobiorcę, jak i pożyczkodawcę. Zostaje aktywowane po upływie dwóch tygodni, które uprawniają nas do skorzystania z odstąpienia. Nie zapominajmy, że skorzystanie z tych rozwiązań nie zwalnia nas z obowiązku spłaty zobowiązania. Mamy na to 30 dni!

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Finbo – konsekwencje

Jako pożyczkobiorcy mamy prawo do odstąpienia od umowy pożyczki bez podania przyczyny. Jednak czy w związku z tym poniesiemy jakieś konsekwencje? Zgodnie z zapisami w umowie Finbo na pożyczkobiorcę nie zostaną nałożone żadne dodatkowe koszty. Musimy mieć jedynie świadomość obowiązku zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami kapitałowymi (0,027% w stosunku dziennym) w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia wystąpienia z prośbą o rozwiązanie umowy. Jeżeli przekroczymy ten okres, zostaną na nas nałożone ustawowe odsetki za zwłokę – 0,038% w stosunku dziennym.

Odstąpienie od umowy Finbo – jak dostarczyć pismo?

Informacje na temat dostarczenia pisma znajdziemy w podpisanym przez nas dokumencie. Dodatkowo Finbo udostępnia na swojej stronie wzór umowy ramowej pożyczki, gdzie również wszystko zostało rozpisane. Gotowy formularz oświadczenia o odstąpieniu będzie dołączony do każdej nowej umowy. Aby zachować termin 14 dni, należy wysłać wypełnione oświadczenie mailowo na wskazany adres e-mail lub pocztą tradycyjną. Dane pożyczkodawcy znajdziemy w umowie. Zostały one również uwzględnione poniżej.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Finbo

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Finbo

PrimaStar Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 47/10, 02-672 Warszawa

KRS 0000655110
Tel. 22 266 81 70
Adres e-mail: info@finbo.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły