Odstąpienie od umowy CreditStar

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą creditstar

Odstąpienie od umowy CreditStar

CreditStar należy do grona pożyczkodawców, którzy zapewniają swoim klientom możliwość zaciągnięcia chwilówki online. Decyzja o zaciągnięciu pożyczki może znacząco wpłynąć na naszą przyszłą sytuację finansową, dlatego powinna być przemyślana i rozsądna. Może się jednak zdarzyć, że z różnych przyczyn po podpisaniu umowy, będziemy chcieli z niej zrezygnować. W takich sytuacjach z pomocą przychodzi Ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.). Gwarantuje nam możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. O czym powinniśmy pamiętać szczególnie, składając takie oświadczenie? Zobaczmy:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki CreditStar?

Jak mogliśmy przeczytać w powyższym art. 53, każdemu klientowi firm pożyczkowych przysługuje prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w ciągu 14 dni. Warto zachować ten okres, ponieważ rozwiązanie to jest bezpłatne, a przy składaniu oświadczenia wystarczy powołać się na prawa zawarte w ustawie o Kredycie Konsumenckim bez podawania przyczyn. Jednak decydując się na takie posunięcie, musimy mieć świadomość konieczności uregulowania zadłużenia w trybie natychmiastowym, nie później niż 30 dni od momentu złożenia wniosku o rozwiązanie umowy. Aby stało się to faktem, niezbędne jest przesłanie odpowiedniego oświadczenia przed upływem 14 dni. Zazwyczaj to pożyczkodawca udostępnia swoim pożyczkobiorcom gotowy wzór. Jednak może się zdarzyć, że nie będziemy mogli go znaleźć lub po prostu został pominięty podczas wysyłania niezbędnych dokumentów. W takiej sytuacji obowiązek sporządzenia pisma spada na konsumenta. Dlatego też poniżej udostępniamy przykładowe oświadczenie gwarantujące sprawny przebieg całego procesu.

Wypowiedzenie umowy CreditStar

Jeżeli nie dostarczymy odpowiedniego dokumentu w ciągu 14 dni, nie pozostajemy bez wyjścia. W takiej sytuacji możemy złożyć oświadczenie o rozwiązanie umowy z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Pamiętajmy, że taką możliwość otrzymuje również pożyczkodawca, wówczas czas wykonalności zostaje przedłużony do dwóch miesięcy. CreditStar informuje, że wypowiedzenie umowy ze skutkiem natychmiastowym będzie miało miejsce, gdy:

  • dane wprowadzone przy rejestracji będą nieprawdziwe lub niemożliwe do sprawdzenia,
  • zostaną naruszone zasady umowy wskutek opóźnienia w spłacie powyżej 30 dni.
Zobacz:

Odstąpienie od umowy CreditStar – konsekwencje

Prawo do odstąpienia od umowy zostało nam nadane przez ustawę o Kredycie Konsumenckim, dlatego pożyczkodawca nie pobiera za nią żadnych dodatkowych opłat. Jednak należy pamiętać, że według zapisów w umowie CreditStar pożyczka musi zostać zwrócona na konto firmy w ciągu 30 dni wraz z odsetkami kapitałowymi w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej NBP i 3,5 punktów procentowych w skali roku. Jeżeli przekroczymy ustalony termin, zostaniemy zobowiązani do pokrycia odsetek za zwłokę. Dlatego warto pilnować wyznaczonego czasu i nie narażać się na wyższe koszty.

Odstąpienie od umowy CreditStar – jak dostarczyć pismo?

Pożyczkodawca CreditStar gwarantuje swoim klientom dostęp do gotowego wzoru oświadczenia. Będzie on dostępny zarówno po zalogowaniu się do Panelu Klienta na stronie pożyczkodawcy, jak i w wiadomości e-mail wysłanej wraz z zawartą umową w formie pliku PDF.  W zapisach umowy znajdziemy informacje o dowolności wyboru sposobu dostarczenia. Może zostać on wysłany na adres korespondencyjny pożyczkodawcy lub pocztę elektroniczną. Jednak po przejściu do gotowego formularza znajdujemy prośbę, a nawet nakaz wysyłania dokumentu na adres e-mail. Dlatego podkreślamy raz jeszcze i cytujemy za pożyczkodawcą: “UWAGA! Prosimy o wysłanie oświadczenia drogą mailową”.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z CrediStar

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy CrediStar

Creditstar Poland Sp. z o.o.
ul. Grochowska 306/308, Warszawa 03-840

KRS 0000479212
Tel. +48 22 307 51 53
Adres e-mail: info@creditstar.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły