Czy warto spłacić pożyczkę ratalną przed terminem?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 10 minut

Uzyskanie pożyczki w większości przypadków jest szybkie i nie wymaga wielu formalności. Zobowiązanie możemy rozłożyć na kilka miesięcy a nawet lat. Jednak pożyczka – jak każde zadłużenie – stanowi pewne obciążenie dla naszego budżetu domowego. Powinniśmy być świadomi, że mamy możliwość wcześniejszej spłaty całego zobowiązania. Znajdując się w lepszej sytuacji finansowej, warto przemyśleć, czy skorzystanie z takiej możliwości nie będzie dla nas bardziej opłacalne niż regularna spłata pożyczki zgodna z harmonogramem. Jakie konsekwencje może przynieść spłata pożyczki ratalnej przed terminem? Sprawdź czy wcześniejsza spłata lub nadpłata pożyczki się opłaca!

przed terminem

Spłata pożyczki przed terminem

Pożyczkodawcy nie przepadają za klientami, którzy chcą spłacić zaciągniętą u nich pożyczkę ratalną zbyt wcześnie. Po to udzielają pożyczek, żeby zarobić na odsetkach, a nadpłacając lub całkowicie spłacając pożyczkę, burzymy ich plan. Dlatego często możemy spotkać się z sytuacją, gdzie firmy pożyczkowe w swoich umowach pożyczki umieszczają “karę” za wcześniejszą spłatę zobowiązania w postaci dodatkowych opłat lub prowizji. Dla firm pożyczkowych kluczowy jest okres pierwszych kilku miesięcy, bo to wtedy zarabiają najwięcej na odsetkach. W tym czasie odsetki mogą stanowić nawet ok. 80% sumy spłacanych rat, dlatego łatwo wywnioskować, że kompletnie nie opłaca im się, gdy klient postanowi zbyt wcześnie spłacić swoje zobowiązanie.

Przedterminowa spłata pożyczki ratalnej

Zaciągając jakiekolwiek zobowiązanie w firmie pozabankowej, powinniśmy zapoznać się z warunkami na jakich udzielana jest pożyczka, przed podpisaniem przeczytać umowę oraz znać, choćby w podstawowym zakresie swoje prawa, które przysługują każdemu pożyczkobiorcy. Do najważniejszych można zaliczyć:

  • wg Ustawy Antylichwiarskiej koszty pożyczki (wyłączając odsetki) mogą wynosić maksymalnie 25% całkowitej wartości pożyczki oraz 30% tej kwoty w skali roku,
  • w przypadku pożyczek udzielanych na kilka lat koszty pozaodsetkowe nie mogą przekroczyć 100% wartości kredytu,
  • zgodnie z ustawą o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która regulują działalność pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce, a dokładnie według art. 53.1., każdy pożyczkobiorca ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy,
  • każdy klient ma prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania w całości lub części.

Podstawy prawne wcześniejszej spłaty

Co się stanie, jeśli zdecydujemy się na spłatę pożyczki przed terminem? Artykuł 49 ustawy o Kredycie Konsumenckim mówi jasno:

Art. 49. Obniżenie kosztu kredytu w przypadku wcześniejszej spłaty

  1. W przypadku spłaty całości kredytu przed terminem określonym w umowie, całkowity koszt kredytu ulega obniżeniu o te koszty, które dotyczą okresu, o który skrócono czas obowiązywania umowy, chociażby konsument poniósł je przed tą spłatą.
  2. W przypadku spłaty części kredytu przed terminem określonym w umowie, ust. 1 stosuje się odpowiednio.

Oznacza to, że w przypadku spłaty pożyczki wcześniej niż zakładał harmonogram spłaty dołączony do naszej umowy, pożyczkodawca zmniejszy koszty naszej pożyczki o odsetki od dnia spłaty. Mimo to, wiele instytucji pozabankowych dolicza sobie koszty prowizji za wcześniejszą spłatę. Pamiętajmy więc, aby przed zdecydowaniem się na pożyczkę, dokładnie przeczytać regulamin danej firmy, aby poniesione przez nas koszty były jak najmniejsze.

Prowizja za spłatę pożyczki przed terminem

Każdy pożyczkodawca może w umowie pożyczki zamieścić zapisy związane z naliczeniem prowizji za wcześniejszą spłatę zobowiązania, ale tylko pod warunkiem, gdy spłata przypada na okres w którym stopa oprocentowanie pożyczki jest stała, a kwota spłaty za okres 12 kolejnych miesięcy jest wyższa niż trzykrotność przeciętnego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw ogłaszanego przez prezesa GUS z grudnia poprzedzającego rok spłaty pożyczki. Mówić prościej, chodzi o pożyczki zaciągane na większe kwoty, których rata wynosi powyżej 1100 zł.

W takim przypadku wysokość prowizji nie może przekraczać 1% spłacanej części pożyczki jeżeli okres między datą spłaty, a terminem spłaty przekracza 1 rok, a w przypadku pożyczek na krótki okres (do 1 roku), prowizja nie może przekraczać 0,5% spłacanej części kwoty pożyczki. Dodatkowo prowizja pożyczek ratalnych na długi okres czasu, nie może być wyższa niż odsetki, które konsument byłby zobowiązany zapłacić w okresie między spłatą pożyczki przed terminem, a uzgodnionym terminem zakończenia umowy. 

Jak spłacić pożyczkę przed terminem?

Zwykle firmy pożyczkowe zaznaczają, że pożyczkę można spłacić w dowolnie wybranym przez siebie momencie. Ale jak tego dokonać? Okazuje się, że cała procedura wygląda identycznie jak w przypadku zwrotu zobowiązania w terminie – precyzyjnie wyliczoną kwotę pożyczki ratalnej wraz z kosztami wystarczy przelać na konto bankowe pożyczkodawcy podane w umowie. W momencie gdy kwota przelewu okaże się zbyt mała, będzie ona potraktowana jako częściowa spłata chwilówki. Jeśli ponieśliśmy koszty okołopożyczkowe, firma zwróci nam nadpłatę.

Wcześniejsza spłata pożyczki ratalnej w poszczególnych firmach

Jak już wiemy, każdy z nas ma prawo do wcześniejszej spłaty zobowiązania. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w treści podpisanej umowy, a w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z pożyczkodawcą, u którego zaciągnęliśmy zobowiązanie. Sprawdźmy, jak do kwestii wcześniejszej spłaty podchodzą największe i najpopularniejsze na rynku firmy pożyczkowe udzielające pożyczek ratalnych.

Nadpłata pożyczki

Przypominamy, im dłuższy okres spłaty, tym wyższe są koszty związane z pożyczką.

Mało kogo stać na natychmiastową spłatę całej pożyczki. Nic więc dziwnego, że w przypadku gdy w naszej kieszeni pojawią się dodatkowe pieniądze, zastanawiamy się jak je wykorzystać oraz jak mogą nam one pomóc w pozbyciu się ciążącej nam pożyczki lub przynajmniej skrócić czas jej spłaty.


Nawet, jeśli trafił nam się dodatkowy zastrzyk gotówki, warto rozważyć, czy i w jakim stopniu takie środki przeznaczyć na nadpłacanie rat. Wpłacenie nadprogramowych środków spowoduje obniżenie kwoty pożyczki, czyli naszego zobowiązania na rzecz firmy pożyczkowej. To czy przez taki zabieg skróci nam się okres pożyczki, znajdziemy w podpisanej przez nas umowie pożyczki. Prawdopodobne jest, że po nadpłacie pożyczki, firma pożyczkowa przeliczy wysokość przyszłych rat (zmniejszy je), ale okres kredytowania pozostanie taki sam.

Sprawdźmy w naszej umowie pożyczki, czy ponowne przeliczenie rat pożyczki nie wiąże się z dodatkową opłatą na rzecz pożyczkodawcy.

Możemy również spotkać się z sytuacją, gdzie na podstawie dotychczasowej regularnej spłaty zobowiązania oraz nadpłaty pożyczki, firma w której wzięliśmy pożyczkę stwierdzi, że skoro mieliśmy na to wszystko pieniądze, to nadal będziemy w stanie spłacać nasze zobowiązanie w takiej samej kwocie jak dotychczas. Oznacza to, że rata pozostanie na tym samym poziomie, ale skróci nam się okres kredytowania. Szybsza spłata pożyczki to mniejsze odsetki płacone na rzecz pożyczkodawcy, czyli mniej dodatkowych kosztów dla nas.

Czy warto spłacać pożyczkę wcześniej?

Wielu z nas zastanawia się, czy w momencie gdy dysponujemy większą gotówką, warto spłacać pożyczkę wcześniej? Czy może lepiej zebrać całą kwotę zobowiązania i za jednym zamachem spłacić całą pożyczkę? Nadpłata pożyczki ma również aspekt psychologiczny. Dla wielu osób pożyczka lub inne zobowiązanie może okazać się sporym obciążeniem, które “wisi im na głową”, zaprząta myśli i często doskwiera. Jeśli dodamy do tego kłopoty finansowe, niespodziewane wydatki oraz niepewną sytuację w pracy, mamy gotowy przepis na fatalne samopoczucie i nie tylko.

W takiej sytuacji zamiast odważnych zmian, np. zmiany pracy na lepszą, będziemy skłonni do pozostawania w jednym miejscu oraz godzenia się na akceptację tej niekomfortowej sytuacji wbrew naszemu samopoczuciu. Zmuszeni działać przeciw sobie, nadpłata pożyczki, skrócenie okresu kredytowania lub całkowita jej spłata może okazać się najlepszym rozwiązaniem, które pomoże nam nie tylko wrócić do stabilnej sytuacji emocjonalnej, ale również poprawi naszą sferę finansową.

Na co zwrócić uwagę przy wcześniejszej spłacie pożyczki?

Pamiętajmy, aby wcześniej sprawdzić, czy wcześniejsza spłata pożyczki w wybranej przez nas firmie pozabankowej wiąże się z zapłatą dodatkowej prowizji. Informacje o tym znajdziemy w naszej umowie ramowej pożyczki. W razie problemów z odnalezieniem właściwych zapisów, możemy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, gdzie doświadczeni konsultanci odpowiedzą na wszystkie pytania dotyczące naszego zobowiązania. Czasami możemy spotkać się z zapisami, gdzie opłata za wcześniejszą spłatę obowiązuje tylko w wybranym okresie.

Jeśli termin wygaśnięcie takiej opłaty jest bliski, np. zostało do niego 3 miesiące, to lepiej poczekać i nadpłacić pożyczkę już bez prowizji. Z kolei, jeśli do zakończenia okresu objętego prowizją zostało nam jeszcze kilka dobrych miesięcy, to nie opłaca się czekać. Lepiej nadpłacić pożyczkę od razu – niższy koszt odsetek od pożyczki zrekompensuje nam wysokość zapłaconej prowizji i zaoszczędzimy więcej pieniędzy, niż gdybyśmy czekali.

Zanim postanowisz wcześniej spłacić pożyczkę

Zanim jednak postanowimy skorzystać ze wcześniejszej spłaty pożyczki, to absolutnie nie powinniśmy przeznaczać na ten cel 100% swoich oszczędności. Najpierw zbudujmy naszą poduszkę finansową, czyli odłóżmy pieniądze “na czarną godzinę”, a dopiero później nasze nadwyżki pieniężne ponad zaoszczędzoną kwotę przeznaczajmy na nadpłatę naszej pożyczki ratalnej. Dlaczego warto tak zrobić? Powód jest prosty – jeśli stracilibyśmy pracę lub inne źródła zarobków to nie mielibyśmy gotówki na regulowanie rat. W takiej sytuacji musielibyśmy wziąć kolejną pożyczkę, a to prosty krok w stronę wpadnięcia w spiralę zadłużenia. Firma pożyczkowa nadal będzie wymagać od nas comiesięcznych spłat, bez względu na to, jaką sumę już zdążyliśmy oddać.

Upewnij się, że spłaciłeś zadłużenie!

Jeśli już dokonaliśmy wcześniejszej spłaty pożyczki, upewnijmy się, czy nie zalegamy już z żadnymi ratami lub dodatkowymi opłatami względem pożyczkodawcy. Po spłaceniu całej kwoty, zalecamy skontaktować się z firmą pożyczkową, w której zaciągnęliśmy pożyczkę, w celu upewnienia się, że została ona całkowicie spłacona i nie mamy już żadnych zobowiązań wobec pożyczkodawcy. Możemy to zrobić, dzwoniąc na infolinię lub za pomocą poczty elektronicznej. Ważne, aby po takiej konwersacji pozostał ślad w postaci zapisu rozmowy albo wysłanych e-maili. Będą stanowiły one dowód, w razie pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości lub problemów.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły