Credit Check – co to jest?

Avatar photo Michał Ziemski  • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Działalność firm pożyczkowych jest znacznie mniej restrykcyjna niż zasady, z których korzystają banki. Co nie oznacza, że nie sprawdzają swoich klientów. Po prostu robią to w nieco inny sposób. Jednym z filarów, na których opierają się współczesne usługi pożyczkowe jest tzw. Credit Check, służący do uproszczonej weryfikacji klientów. Ten mechanizm ratuje nie tylko pożyczkodawców, ale przyczynia się również do likwidacji zjawiska, zwanego pętlą zadłużenia.

Credit Check - co to jest

Credit Check  – co to jest?

Credit Check to złożony system, który zawiera informacje o klientach, starających się o dofinansowanie. Używają go przedsiębiorstwa, które chcą sprawdzić, czy dana osoba spłaca już pożyczkę w innej instytucji. Dzięki temu może lepiej określić jej zdolność do regulowania zobowiązań i ma wgląd w historię kredytową. Na podobnych zasadach działa tzw. scoring kredytowy, czyli metoda weryfikacji klientów stosowana przez banki i duże instytucje finansowe. Credit Check wprowadzono w 2016 roku i od tamtej pory firmy mają znacznie mniej problemów ze spłacaniem pożyczek na czas.

W praktyce baza danych obejmuje rekordy z trzech ostatnich lat. W ten sposób można dotrzeć aż do 85% klientów, którzy w ostatnim czasie korzystali z usług firm pożyczkowych. Pozwala także skorzystać z informacji, które mają największe znaczenie dla podmiotów udzielających dofinansowania:

  • ze wszystkich zobowiązań, jakie zaciągnął klient,
  • z wysokości tych pożyczek,
  • z opóźnień w spłacie poniżej 60 dni.

Częścią tego systemu jest specjalny moduł, których chroni firmy pożyczające pieniądze przed wyłudzeniem. Część danych jest pobierana dzięki współpracy z Biurem Informacji Gospodarczej (BGK), które kolekcjonuje informacje o nierzetelnych dłużnikach. Dlatego dla wielu pożyczkobiorców figurowanie na liście Credit Check oznacza podobne problemy jak w przypadku obecności w BiK. 

Na jakich zasadach działa system Credit Check?

Działanie platformy Credit Check jest proste. Polega na wprowadzeniu do bazy danych zapytania o to, czy dana osoba jest już zadłużona. Jeśli odpowiedź jest twierdząca, to klient nie może zaciągnąć kolejnej pożyczki. Ta baza danych przechowuje szereg wiadomości na temat kondycji finansowej wielu osób, które w przeszłości korzystały z dofinansowania.

Firmy pozabankowe używają tej metody, aby szybciej rozpatrzyć wnioski o przyznanie pożyczki i w ten sposób sprawdzają terminowość swoich klientów. To wyłącza z puli pożyczkobiorców osoby, które nadal są zadłużone lub w przeszłości nie wywiązywały się ze swoich zobowiązań w terminie.

W porównaniu do baz BiG system Credit Check ma dużą przewagę. Pozwala na dotarcie do danych o opóźnieniach w spłacie poniżej 2 miesięcy i w kwocie mniejszej niż 500 zł, na co nie mogą pozwolić sobie inne instytucje. Za funkcjonowanie Credit Check odpowiada niemiecka firma Deltavista, która prowadzi działalność w 50 krajach na całym świecie. O wiarygodności tego rozwiązania świadczy również mecenat Polskiego Związku Instytucji Pożyczkowych, który skupia najważniejsze podmioty na rynku usług pożyczkowych.

Dla jakich osób Credit Check może być groźny?

Osoby, które spłacają swoje zobowiązania w terminie nie muszą obawiać się, że zostaną odnotowane w tej bazie. Największe trudności będą mieli klienci, którzy opóźniają spłatę swoich pożyczek i mają duże zaległości w tym zakresie. 

Warto także wiedzieć, że korzystanie z tej metody weryfikacji może być groźne także dla osób, które chciałyby dogłębnie sprawdzić swoją historię i zdolność kredytową w ramach tzw. hard credit check. Każda taka operacja prowadzi do zapisywania zdarzenia w systemie Credit Check i w rezultacie do mniejszej szansy na otrzymanie pożyczki w przyszłości.

Dlatego klienci nie powinni nigdy wnioskować do wielu instytucji w krótkim okresie czasu, ponieważ to może zablokować ich możliwości kredytowania nawet na pół roku. Oznacza to także sytuację, w której dana osoba złożyła zbyt wiele wniosków na pożyczki, przy których istnieje wysokie ryzyko odmowy.

Przeciwieństwem do hard credit check jest soft credit check, czyli tworzenie ogólnej symulacji do zdolności regulowania zobowiązań. Pozwala to na szybkie rozeznanie się w bieżącej sytuacji finansowej klienta. Można przeprowadzać tę operację wiele razy i nie istnieje ryzyko, że wpłynie to w jakikolwiek sposób na możliwości otrzymania pożyczki. 

Co zrobić, jeśli masz problem z zadłużeniem?

Jedną z najważniejszych przesłanek do wprowadzenia tego systemu było ograniczenie nadmiernego zadłużania się klientów i eliminacja spirali zadłużenia. To spowodowało podwyższenie standardów w branży pożyczkowej, zwiększyło także bezpieczeństwo samych firm udzielających dofinansowania. Z drugiej strony może to być kłopotliwe dla osób, które wykorzystały już wszystkie możliwości zdobycia pieniędzy. Dobrą alternatywą dla dłużników może być niezabezpieczona pożyczka bez Credit Check. To rozwiązanie dla osób, które odczuwają brak zdolności kredytowej lub mają kłopoty z przyznaniem kolejnej pożyczki. Warto jednak pamiętać, że pożyczki bez BiK wiążą się z wyższym oprocentowaniem i są droższe niż zwykłe chwilówki.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły