Wypowiedzenie umowy kredytu – kiedy to możliwe?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Warto wiedzieć czym jest wypowiedzenie umowy kredytu przez bank i jakie niesie ze sobą skutki. Zarówno przedsiębiorcy, jak i klienci indywidualni banków mogą narazić się na taką decyzję, poświadczając nieprawdziwe informacje podczas ubiegania się np. o kredyt hipoteczny, ale nie tylko. Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej? Jak nie narazić się na nieprzyjemności z tym związane? Sprawdź, co możesz zrobić w takiej sytuacji.

Wypowiedzenie umowy kredytu - czym jest i jak nie narazić się na przykre skutki wypowiedzenia umowy przez bank

Wypowiedzenie umowy kredytu – podstawowe informacje

Złamanie warunków umowy kredytowej to wystarczający powód, aby bank rozpoczął procedurę wypowiedzenie umowy. Zakończenie współpracy z kredytobiorcą niesie ze sobą wiele przykrych konsekwencji, dlatego warto unikać tego typu sytuacji. W przypadku których zobowiązań finansowych umowa może zostać wypowiedziana? Przede wszystkim dla:

  • Kredytu hipotecznego;
  • Kredytu konsolidacyjnego;
  • Kredytu gotówkowego.

Kiedy na 100% nastąpi wypowiedzenie umowy? Zazwyczaj następuje wtedy, kiedy kredytobiorca nie wywiązuje się z ustalonych warunków umowy, np. nie spłaca aktualnie obowiązującej raty. Inną sytuacją może być fakt, kiedy dana osoba stara się o kredyt hipoteczny i jeszcze przed jego uruchomieniem zataiła informacje na temat swojej sytuacji finansowej. Częstym powodem wypowiedzenia jest zaciągnięcie przez wnioskodawcę dodatkowego kredytu np. gotówkowego.

Po ilu niezapłaconych ratach bank wypowie umowę?

Nie ma odgórnej zasady co do tego, jednak najczęściej są to dwa opóźnienia w spłacie raty kapitałowo-odsetkowe. W takiej sytuacji bank wysyła pismo ponaglające, które w przypadku braku uregulowania zaległości może być traktowane jako wypowiedzenie.

Wypowiedzenie umowy kredytu przez klienta

Kredytobiorca może wypowiedzieć umowę kredytu w dowolnym momencie bez podania żadnej przyczyny, jednak muszą być spełnione pewne specjalne warunki. Wypowiedzenie jest możliwe gdy (za art.75a ustawy prawo bankowe):

  • kredyt był zaciągnięty na czas dłuższy niż rok,
  • okres wypowiedzenia musi wynosić co najmniej 3 miesiące,
  • kredyt trzeba wtedy zostać spłacony od razu w całości (z uwzględnieniem zwrotu za wcześniejszą spłatę)

W sensie praktycznym wypowiedzenie umowy kredytu przez klienta nie ma większego sensu, gdyż zawsze mamy prawo do wcześniejszej spłaty kredytu na podstawie przepisów z ustawy o kredycie konsumenckim (a nie prawa bankowego). Co do zasady prawo o kredycie konsumenckim stosuje się do wszystkich pożyczek i kredytów do kwoty 255 500 zł, czyli w praktyce do wszystkich produktów finansowych, oprócz kredytów hipotecznych.

Wypowiedzenie a odstąpienie od umowy kredytowej – czy są jakieś różnice?

Pomiędzy wypowiedzeniem a odstąpieniem od umowy kredytowej jest kilka różnic. Co ciekawe, każdy kredytobiorca może odstąpić od umowy, pod warunkiem, że instytucja finansowa dopuściła się zaniedbania. Trzeba jednak pamiętać, że w takiej sytuacji należy zwrócić całość pożyczonych środków kredytodawcy.

Czas na złożenie takiej dyspozycji wynosi 2 tygodnie od czasu podpisania umowy. Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank różni się tym, że wiąże się to z wieloma przykrymi konsekwencjami, a mianowicie koniecznością zapłaty prowizji i innych opłat okołokredytowych. Prawdopodobnie konieczne będzie rozłożenie pożyczki na raty.

Kiedy bank może wypowiedzieć umowę kredytobiorcy?

Rozwiązanie umowy kredytowej przez bank to sytuacja, do której dochodzi bardzo rzadko. Instytucje finansowe mogą jednak podjąć takie kroki, kiedy klient:

  • Nie dotrzyma warunków umowy kredytowej;
  • Utraci zdolność kredytową;
  • Wprowadzi w błąd kredytodawcę, podając fałszywe dane na temat swoich finansów;
  • Przeznaczy środki z kredytu na zupełnie inny cel, niż określony w umowie.

Sytuacja ta jest opisana w artykule 75 prawa bankowego. Wypowiedzenie umowy kredytu przez bank zdarza się bardzo rzadko głównie ze względu na fakt, iż cała ta procedura jest również nieopłacalna dla banku. Co ciekawe, banki muszą zawsze zachować 30-dniowy czas realizacji wypowiedzenia umowy kredytu. W sytuacji, kiedy firma, której udzielono finansowania, jest zagrożona upadłością, instytucja może wymagać zwrócenia należności w terminie zaledwie 7 dni od czasu wypowiedzenia umowy kredytu przez bank. Co dalej można zrobić? Trzeba w ustalonym terminie oddać pożyczone środki i liczyć na brak dodatkowych kosztów.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej?

Wiele przedsiębiorców i osób prywatnych, które otrzymało pismo o wypowiedzeniu umowy kredytu, nie wie, że istnieje opcja, aby odwołać się od tej decyzji. Skuteczne wypowiedzenie umowy kredytu przez bank następuje wtedy, kiedy środki pieniężne zostaną polubownie zwrócone przez klienta. Istnieje jednak szansa, aby uratować całą sytuację.

Czy można cofnąć wypowiedzenie umowy kredytowej przez bank? Zdecydowanie tak, ale jedynie na drodze sądowej. W tym przypadku konieczne będzie przedstawienie specjalnych okoliczności łagodzących działających na korzyść kredytobiorcy. 

Warto ostatecznie wiedzieć, co zrobić kiedy następuje rozwiązanie umowy kredytowej przez bank i jak można zabezpieczyć się przed wystąpieniem takiej sytuacji. Dotrzymywanie warunków umowy oraz podawanie prawdziwych danych odnoszących się do dochodów powinno być wystarczające, aby bank nie miał podstaw do zrealizowania czynności, jaką jest wypowiedzenie umowy kredytu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły