Odstąpienie od umowy kredytowej

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Czym tak właściwie jest odstąpienie od umowy kredytowej? Która ze stron umowy może tego dokonać i jakim terminie? Warto wiedzieć, że klient nie ponosi w takiej sytuacji żadnych konsekwencji finansowych, pod warunkiem, że w określonym terminie zwróci całą pożyczoną kwotę zobowiązania wraz z odsetkami. Podjęcie decyzji o zaciągnięciu kredytu powinno być zawsze dobrze przemyślane. W razie podpisania umowy i późniejszej zmiany decyzji każdy konsument ma tylko 14 dni na odstąpienie od umowy kredytowej.

Odstąpienie od umowy kredytowej

Na jakich zasadach można odstąpić od umowy kredytowej?

Większość instytucji finansowych działających na terenie kraju zobowiązana jest do respektowania przepisów prawa dotyczących udzielania pożyczek i kredytów dla firm i osób indywidualnych. Ważne jest to, że każdy bank ma obowiązek przyjęcia wniosku o odstąpienie od umowy kredytu, pod warunkiem, że dokument został złożony w odpowiednim czasie. Anulowanie umowy kredytowej jest więc możliwe, ale głównym warunkiem, jaki trzeba spełnić, jest dotrzymanie terminu 14 dni od czasu jej podpisania. Co to oznacza w praktyce? Kredytobiorca ma tylko 2 tygodnie na zmianę decyzji, złożenie pisma o odstąpienie od kredytu oraz zwrot wszystkich pożyczonych środków wraz z odsetkami. Inną sytuacja ma miejsce gdy to bank nie chce już więcej mieć do czynienia ze swoim klientem. Mówimy wtedy o wypowiedzeniu umowy kredytu.

Ciekawostka! Aż do 2017 roku klienci nie mieli możliwości odstąpienia od umowy kredytowej z bankiem w ramach kredytu hipotecznego. Dopiero ustawa o kredycie hipotecznym pozwala na jej zerwanie w terminie 14 dni od daty jej podpisania.

W jaki sposób odstąpić od umowy kredytowej? Najważniejsze informacje

Jak powinno wyglądać odstąpienie od umowy kredytowej? Wzór takiego wniosku jest ogólnodostępny w internecie, a także udostępniany przez niektóre instytucje finansowe. Oświadczenie o chęci zerwania umowy najczęściej ma formę jednostronicowego dokumenty zawierającego w sobie numer umowy kredytowej, dane kredytobiorców oraz inne dane teleadresowe. Anulowanie umowy kredytowej może nastąpić w ramach porozumienia stron. W takiej sytuacji można odstąpić od umowy niezależnie od czasu, w jakim została udzielona pożyczka.

Warto też zwrócić uwagę na fakt, że klient we wniosku musi podać numer rachunku bankowego, na który powinna zostać przelana kwota poniesionych przez konsumenta kosztów. To wygodne rozwiązanie dla osób, których sytuacja finansowa nagle się zmieniła. Odstąpienie od umowy kredytu przeprowadzane jest polubownie w terminie 14 dni od czasu podpisania umowy i udzielenia finansowania. Co ważne, banki mają obowiązek poinformować każdego swojego klienta o tym, iż ma możliwość odstąpienia od umowy kredytowej przy zachowaniu terminu dwóch tygodni od czasu udzielenia finansowania.

Istotne jest to, że klient, decydując się na odstąpienie od umowy kredytowej z bankiem, nie powinien zapłacić żadnej prowizji z racji takiej decyzji. Oczywiście można liczyć na to, że instytucja zwróci pobraną wcześniej prowizję oraz wszelkie koszty, jakie musiał ponieść konsument, by podpisać umowę. Co to oznacza w praktyce? Prowizje naliczone przez bank są zazwyczaj zwrotne w takiej sytuacji, ale koszty notarialne i tym podobne już nie.

Czym skutkuje odstąpienie od umowy kredytowej?

14 dni na odstąpienie od umowy kredytu to wystarczający czas, aby dopełnić wszelkich formalności. Jakie są jednak skutki zerwania umowy? Podstawowym efektem odstąpienia jest utrata ważności zawartej umowy. Trzeba też pamiętać o tym, iż jesteśmy zobowiązani do zwrotu wszelkich środków wypłaconych przez kredytodawcę wraz z odsetkami przypadającymi na dzień zakończenia współpracy. 

To ważne! Banki nie mają prawa żądać od klientów świadczenia odstępnego w ramach zerwania umowy kredytowej.

W jakim czasie trzeba zwrócić pożyczone środki kiedy następuje odstąpienie od umowy kredytowej? Najczęściej jest to 30 dni od czasu złożenia wniosku. W szczególnych sytuacjach czas ten może się wydłużyć, ale tylko na specjalną prośbę klienta i za zgodą danej instytucji.

Czy można odstąpić od umowy kredytu gotówkowego?

Odstąpienie od umowy kredytu gotówkowego jest jak najbardziej możliwe, ale tylko pod warunkiem, że kwota zobowiązania nie przekracza 255 550 złotych. Tak samo jak w przypadku innych zobowiązań obowiązuje również 14-dniowy czas na złożenie wniosku, po którym należy zwrócić pożyczoną kwotę wraz z odsetkami. Ciekawostka – można też zerwać umowę o kredyt konsolidacyjny na takich samych warunkach, jak w przypadku tego gotówkowego.

Wniosek o odstąpienie od umowy kredytowej – jak powinien wyglądać?

Dobrze skonstruowane odstąpienie od umowy kredytu powinno zawierać w sobie takie informacje, jak:

  • Numer umowy kredytowej;
  • Dane personalne kredytobiorców;
  • Dane adresowe;
  • Numer konta bankowego, na który bank zwraca koszty związane z udzieleniem kredytu lub pożyczki.

Warto pamiętać o tym, że odstąpienie od umowy kredytowej z bankiem w ciągu 14 dni od czasu jej podpisania jest bardzo proste i nie wymaga wielu formalności. Wystarczy złożyć stosowny wniosek osobiście w oddziale instytucji lub wysłać go korespondencją pocztową i to wszystko.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 4 lutego 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły