Jaka jest różnica pomiędzy windykatorem a komornikiem?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Komornik i windykator to dwa całkowicie rozbieżne ze sobą zawody. Wszystkie uprawienia komornika są całkowicie odmienne, aniżeli windykatora i bezwzględnie nie można mylić tych dwóch stanowisk. Chcesz wiedzieć, co może windykator? Zastanawiasz się, czy komornik dzwoni do dłużnika? Sprawdź najważniejsze różnice!

drzwi

Windykator a komornik – najważniejsze informacje

Najprościej mówiąc, windykator to zwykły człowiek kontaktujący się z osobami zadłużonymi w celu uzgodnienia spłaty długu, natomiast komornik to urzędnik państwowy, który ma znacznie więcej praw. Oczywiście warto mieć na uwadze fakt, ze zarówno windykator, jak i komornik ma na celu wyegzekwowanie spłaty zadłużenia wobec wierzyciela. Jest to jednak jedyne podobieństwo tych dwóch zawodów. Windykator i komornik ściągają należności od dłużników, wykorzystując zupełnie inne metody. Do podstawowych różnić pomiędzy tymi dwoma stanowiskami, zaliczamy:

 • pozycję windykatora i komornika;
 • uprawienia na danym stanowisku;
 • obowiązki.

Brak spłaty kredytu nie zawsze musi skutkować zajęciem majątku przez komornika. Banki i instytucje finansowe często nawiązują współpracę z firmą windykacyjną, która ma na celu tylko polubowne załatwienie sprawy i wyegzekwowanie spłaty długu przez wierzyciela.

Windykator a komornik – różnice w pigułce

Warto wiedzieć co może komornik, a co może firma windykacyjna. Dzięki temu łatwiej jest ocenić sytuację, w której wierzyciel ubiega się o spłatę zadłużenia. Zdecydowanie mniej przyjemną opcją jest kontakt z komornikiem, gdyż ten najczęściej kończy się zajęciem majątku na poczet spłaty długu. Poniższa tabela przedstawia podstawowe różnice pomiędzy windykatorem a komornikiem.

WindykatorKomornik
 • jest osobą fizyczną;
 • nie zajmuje majątku;
 • nie nęka wizytami osobistymi;
 • nie ma prawa do zajęcia nieruchomości, wypłaty lub innych ruchomości;
 • dąży do polubownego załatwienia sprawy;
 • jest urzędnikiem państwowym;
 • ma prawo zająć majątek (wypłatę, nieruchomość i ruchomości);
 • może kontaktować się osobiście z dłużnikiem;
 • ma prawo wejść do nieruchomości;
 • w razie braku porozumienia ma prawo doprowadzić np. do licytacji mieszkania.

Jak widać, różnice pomiędzy pracą windykatora a komornika są spore. Same obowiązki, jak i prawa na danym stanowisku także są zgoła inne. Windykator najczęściej kontaktuje się z dłużnikiem telefonicznie i dąży do polubownego załatwienia sprawy tak, aby wierzyciel otrzymał należne mu środki – nawet w miesięcznych ratach. Jeśli chodzi o urząd komornika, warto mieć na uwadze fakt, iż kontakty w ściąganiu długów są nieco mniej przyjemne. Komornik ma pełne prawo do zajęcia nieruchomości i innych dóbr majątkowych dłużnika.

Czego nie może zrobić firma windykacyjna?

Wiesz już co może firma windykacyjna, ale czy wiesz też, czego bezwzględnie nie powinna robić osoba na stanowisku windykatora? Oto kilka najważniejszych kwestii. Windykator nie może:

 • zająć majątku dłużnika i środków na koncie;
 • nękać dłużnika wizytami w miejscu zamieszkania lub telefonami;
 • użyć siły;
 • ujawnić poufnych informacji osobom trzecim;
 • przedstawiać nieprawdziwych informacji o zadłużeniu.

Czego nie może robić komornik?

Komornik mimo licznych praw, jakie mu przysługują, w razie egzekwowania spłaty zadłużenia wobec wierzycieli, nie może zająć:

 • zasiłków, alimentów i świadczeń socjalnych;
 • sprzętu potrzebnego do wykonywania pracy i nauki;
 • rzeczy osobistych;
 • niezbędnych sprzętów domowych;
 • zapasów żywności i opału.

Uprawienia komornika i windykatora – co warto wiedzieć?

W kwestii uprawnień tych dwóch stanowisk zajmujących się ściąganiem długów warto wiedzieć, co może, a czego nie może osoba na danym stanowisku. Poniższa tabela zawiera najistotniejsze informacje w tym zakresie.

CzynnośćWindykatorKomornik
Kontakt telefonicznyTAKTAK
Negocjacje polubowneTAKNIE
Wysłanie wezwań do zapłatyTAKTAK
Zajęcie środków na koncieNIETAK
Zajęcie nieruchomościNIETAK
Wejście do lokalu dłużnikaNIETAK (z policją)
Zajęcie świadczeń socjalnychNIENIE

Analizując podstawowe różnice, można dowiedzieć się, czego komornik nie może zabrać i jakie prawa i obowiązki ma windykator oraz egzekutor.

Kto pierwszy kontaktuje się z dłużnikiem?

W kwestii ściągnięcia długów z osoby zadłużonej najczęściej w pierwszej kolejności kontaktuje się windykator. Warto też wiedzieć, jak wygląda windykacja krok po kroku. Nie jest to skomplikowany proces, gdyż ogranicza się tylko do kontaktu z dłużnikiem i wypracowaniu polubownego rozwiązania w celu uregulowania zadłużenia. Wiele osób zastanawia się, czy komornik dzwoni do dłużnika. Takie działania raczej nie występują. Komornik kontaktują się pisemnie z dłużnikiem dopiero wtedy, kiedy wierzyciel nie odzyska długu w ramach akcji windykatora.

Zastanawiasz się, czy firma windykacyjna może oddać sprawę do komornika? Jak najbardziej tak. Warunkiem jest jednak brak porozumienia w celu uzgodnienia sposobu spłaty zadłużenia. Kiedy masz długi, zawsze w pierwszej kolejności skontaktuje się z Tobą dział windykacji z firmy windykacyjnej, a dopiero w sytuacji braku porozumienia sprawa zostanie przekazana do sądu i udziału komornika. Pamiętaj, że w skrajnych sytuacjach masz prawo zgłosić nękanie przez windykatora. Częste telefony o niestosownych godzinach lub groźby z ust windykatora są karalne.

Podsumowując, komornik i windykator mają całkowicie odmienne sposoby działania i uprawienia. Zdecydowanie lepiej porozumieć się z windykatorem i spłacić dług, aniżeli czekać na zajęcia komornicze, które o wiele trudniej załagodzić.

1 komentarz

oho

każdy kto ma długi ma ciężko. na szczęście udało mi się ogarnąć dzięki windykowaniu przez kruka ale przyznaję, żę to nic miłęgo mieć prbolemy z kasa

00 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły