Szanowni Państwo!


Aby zapewnić wysoką jakość świadczonych usług, prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Przekazane dane wykorzystywane będą w celu personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych. Wyjaśniamy, że wyrażenie zgody na przekazanie danych jest dobrowolne. Po wyrażeniu zgody w szczególności mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Wyjaśniamy ponadto, że dane te przechowywane są jedynie przez okres niezbędny do dla prawidłowego wykonywania celu, w którym dane te zostały pobrane.

Dla lepiej dostosowanej do Państwa potrzeb personalizacji serwisu, w celach analitycznych, a także dla celów marketingu produktów własnych, prosimy także o wyrażenie zgody na przekazanie danych do zaufanych partnerów. Wyjaśniamy, że podanie zgody jest dobrowolne.

Prosimy ponadto o wyrażenie zgody na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym. Wyjaśniamy, że powyższe służy celom marketingu produktów własnych, w celom analitycznym oraz w celom personalizacji serwisu. Mają Państwo prawo dostępu do tych informacji, a także istnieje możliwości określenia warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do tej informacji za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez Państwa telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym lub konfiguracji usługi. Informujemy, że wyrażenie zgody jest dobrowolne.

Jednocześnie wyjaśniamy, że szczegółowe informacje o celach przetwarzania danych osobowych, ich odbiorcach, a także inne istotne dla Państwa wiadomości, zawarte są w Polityce Prywatności.
Przedawnienie długów – kiedy następuje?

Klienci, którzy na czas spłacają swoje zobowiązania to marzenie każdej instytucji, która uzależnia od tego swoją płynność finansową. Badania pokazują, że jest to niestety gatunek na wymarciu. Polacy albo nie mają pieniędzy, aby opłacić swoje długi albo podchodzą do terminów ich uregulowania w bardzo swobodny sposób. W tej przestrzeni doskonale widać również naszą narodową skłonność do kombinowania i sprawdzania, jak szybko (albo: czy w ogóle) zadziałają instytucje, by wyegzekwować od nas zapłatę. Stąd właśnie niesłabnące zainteresowaniem tematem przedawniania się długów. Kiedy następuje przedawnienie długów? Jak to wygląda od strony prawnej? Sprawdźmy.

Z artykułu dowiesz się:

  • Czy wszyscy zadłużeni Polacy trafiają na listę KRS?
  • Kiedy nasze długi mogą się przedawnić?
  • Jak wygląda sprawa przedawnienia długów u komornika?

KRS vs. przedawniony dług

Sposobów na zadłużenie się jest tyle, że to niemal niemożliwe, by ktoś z nas, chociaż pośrednio, nie miał z którymś z nich do czynienia. Na naszym blogu poruszaliśmy już temat rekordowego zadłużenia Polaków (o, tutaj) i opisywaliśmy, które opłaty sprawiają nam największy problem. Przypominamy krótko: badania wykazują, że mężczyźni nie wywiązują się z umów finansowych częściej niż kobiety, a ich największą bolączką są alimenty oraz rachunki za usługi telekomunikacyjne – z nimi problem mają również kobiety. Panie często zalegają także z płatnościami za zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Nie wszyscy jednak trafiają na listy Krajowego Rejestru Dłużników. Jeśli instytucja nie rozpocznie odpowiednio wcześniej procesu windykacyjnego albo w ogóle nie podejmie żadnych działań, by wyegzekwować spłatę należności, dług często ulega przedawnieniu, a więc przestaje zobowiązywać. Liczy na to bardzo wielu płatników i wielu z nich słusznie prognozuje, że podmiot, któremu zalegają z zapłatą, nie będzie się o nią zabiegał. Nie ma matematycznego wzoru, który pozwoliłby przewidzieć, kiedy tak się stanie, a kiedy nie.

tani kredyt

Poza tym sprawa wcale nie jest taka prosta. Co z tego, że będziemy skrupulatnie obliczać lata pozostałe do przedawnienia się długu, jeśli w międzyczasie wierzyciel rozpocznie proces windykacji lub skieruje sprawę do sądu – wtedy cała zabawa zaczyna się od nowa. Minione miesiące lub lata nie będą już miały znaczenia, a my, poprzez naliczone kary finansowe, staniemy się jeszcze bardziej zadłużeni. Szczęśliwcy, którym uda się uniknąć takich konsekwencji, wygrywają los na loterii. Według przepisów Kodeksu cywilnego jeżeli dług traci ważność, to dłużnik nie ma obowiązku jego spłaty, chyba, że sam zrzeknie się korzystania z prawa do uchylenia się od zapłaty. Sami powiedzcie – ile znacie osób, które zdecydują się na taki ruch?

Kiedy dług się przedawnia?

Nawet niewielkie, ale nieopłacone zobowiązania finansowe, mogą urosnąć do naprawdę dużych kwot. Często nie traktujemy poważnie nałożonej na nas grzywny czy mandatu, a to błąd. Pamiętajmy, ze najbardziej zadłużona Polka (ma dług w wysokości 6 milionów zł) zasłużyła sobie na ten tytuł właśnie z powodu kumulacji kar za nieopłacone, zasądzone przez sąd grzywny. Kodeks cywilny przewiduje dwa podstawowe terminy, kiedy długi mogą się przedawnić. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji, zapewne zastanawiasz się, kiedy nastąpi przedawnienie długów, które posiadasz?

Przedawnienie długów infografika

Przedawnienie długu 2018 kiedy?

Pierwsza opcja to 10 lat dla wszelkich roszczeń majątkowych oraz zobowiązań potwierdzonych prawomocnym wyrokiem sądu. W tym miejscu od razu musimy wprowadzić małą korektę. W lutym tego roku Ministerstwo Sprawiedliwości zapowiedziało zmiany w kwestii przedawniania długów, co ciekawe – na korzyść dłużników. Według projektu nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, termin przedawnienia długu ma zostać skrócony z 10 na 6 lat. W kwestii zobowiązań z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz w przypadku świadczeń okresowych (jest nim np. czynsz) żadnych zmian nie będzie – dług przedawni się po 3 latach (to opcja numer dwa). Projekt zakłada, że bieg przedawniania zakończy ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin zapłaty. Sądy z kolei mają zostać zobligowane do badań, czy roszczenie rzeczywiście jest przedawnione.

4.31
198 głosów
Pożyczasz 2500 zł Oddajesz 2500 zł Koszt 0 zł Złóż wniosek Opinie o TaniKredyt
4.22
222 głosów
Pożyczasz 2500 zł Oddajesz 2500 zł Koszt 0 zł Złóż wniosek Opinie o Wandoo

Przedawnienie długów u komornika

Projekt nowelizacji ustawy, o którym mówimy, zakłada także zmiany w zakresie egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Aktualnie wygląda to w ten sposób, że banki w razie opóźnienia, na przykład w spłacie kredytu, natychmiast przekazują zajętą kwotę komornikowi. Automatycznie dłużnik ma naprawdę niewielkie szanse, by uchronić się przed zajęciem bezzasadnym. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, by zajęta suma trafiała na konto komornika nie wcześniej niż po upływie 7 dni. Byłby to pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa dla dłużnika, który miałby czas, by ewentualnie wnieść wtedy powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Pożyczka – przedawnienie długów

Czasami pytanie o to, czy uregulować wezwanie do zapłaty mandatu lub wziętej pożyczki gotówkowej (np. chwilówki) urasta do rangi problemów egzystencjalnych. Zastanawiamy się wtedy, czy poniesiemy jakieś konsekwencje, jeżeli zignorujemy takie pismo albo kalkulujemy, co nam się bardziej opłaca: spłata należności czy udawanie, że temat nas nie dotyczy. Wątpliwości potęguje fakt, że bardzo wiele instytucji straszy swoich klientów sądem i wpisami do KRS.

wandoo prezent

Co robić w takiej sytuacji? Najprościej byłoby odpowiedzieć: nie kombinować i zapłacić. Problem w tym, że niektóre firmy windykacyjne próbują wymusić na nas spłatę zadłużenia, licząc na to, że nie zorientujemy się, że jest już ono przedawnione. Dlatego też apelujemy, by na bieżąco kontrolować podjęte względem nas kroki i, gdy zajdzie potrzeba, domagać się pisemnego dowodu na słuszność windykacji. Gdyby windykatorzy byli wyjątkowo natrętni, warto przemyśleć złożenie skargi u rzecznika praw konsumentów. Skieruje on do firmy windykacyjnej pismo z prośbą o wyjaśnienia. Jeśli udowodnimy, że dług się przedawnił, nie będziemy musieli go spłacać. Pamiętajmy jedynie, by zrobić to osobiście i przed sądem. Sąd uwzględni przedawnienie długu wyłącznie na wniosek samego dłużnika.

Przedawnienie długu 2018

Wziąłeś kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej? Miałeś problem ze spłatą zobowiązania? Pewnie zastanawiasz się, czy możliwe jest przedawnienie długu u komornika. Oczywiście, istnieje taka możliwość. Również możemy mówić o przedawnieniu długu w sytuacji, gdy np. uzyskałeś mandat za nieprawidłowe parkowanie lub gdy nie zapłaciłeś za bilet autobusowy. Samo przedawnienie wystąpi w momencie, kiedy nie uregulujemy swojej płatności, a równocześnie nikt nie upomni się o swoje należności. Obecnie istnieją dwa terminy, które skutkują przedawnieniem długu. Są to następująco: 10 lat dla wszystkich roszczeń majątkowych oraz 3 lata dla roszczeń z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej. Przykładowy mandat przedawnia się roku, natomiast usługi telekomunikacyjne wynoszą 2 lata. Jeżeli w momencie niepłacenia należytych długów wierzyciel złoży wniosek w sądzie, przedawnienie długu nie będzie możliwe. Po upomnieniu się wierzyciela w jakikolwiek prawny sposób, proces przedawnienia długu zacznie się na nowo.

Zobacz chwilówki online!

Przedawnienie długu u komornika 2018?

Jak sytuacja wygląda w momencie, gdy mamy do czynienia z komornikiem? Kiedy wierzyciel złoży wniosek o proces egzekucyjny, komornik zobowiązany jest go natychmiastowo rozpocząć. Komornicy nie sprawdzają, czy dany dług jest przedawniony. Interesuje ich jedynie, czy wniosek spełnia wszystkie formalne wymagania. Sąd również nie weryfikuje, czy dany dług jest przedawniony. Osoba zadłużona musi sama wyjść z inicjatywą w tej sprawie. Dług u komornika może przedawnić się po 10 latach. Jeżeli w międzyczasie komornik znowu rozpocznie postępowanie egzekucyjne, dług ponownie się wyzeruje, a proces odpocznie się na nowo. Jednakże wchodzą nowe przepisy, które mówią, że czas skróci się z 10 lat, aż do 6 lat. Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla wszystkich zadłużonych osób.

Przedawnienie długów ustawa

Czy istnieje jakaś ustawa dotycząca przedawnienia długów? W kodeksie cywilnym występuje zmiana na temat przedawnienia długów. Artykuł 118 Kodeksu Cywilnego mówi nam, że przedawnienie długów wynosi 10 lat, natomiast dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Dokument wszedł w życie już 1964 roku. Obecnie pracuje się nad projektem, który ma skrócić przedawnienie długu z 10 lat do 6 lat. W zależności od rodzaju zadłużenia czas, po jakim ulega ono przedawnieniu, jest różny. Niebawem powinniśmy dowiedzieć się, jakie zmiany nastąpią w gorąco dyskutowanym temacie – przedawnienie długów 2018. 

Przedawnienie innych zadłużeń

Do tej pory wspominaliśmy głównie o przedawnionych długach wynikających z nieopłaconych mandatów i pożyczek. Sprawdźmy, jakie są widełki czasowe wśród innych kategorii finansowych.

Okazuje się, ze przepisy Kodeksu cywilnego nie dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych – znajdziemy w nich również adnotacje dotyczące przedawnionych długów w modelu B2B. Przedsiębiorca, którego kontrahent nie opłacił faktury, ma 2 lata na podjęcie działań windykacyjnych, zanim minie termin ich ważności. Taki sam czas zakłada się w przypadku klientów indywidualnych, z zaległościami w opłacaniu usług telekomunikacyjnych oraz posiadającymi debet na koncie bankowym . Zegar rusza w dniu, kiedy ów debet miał zostać spłacony.

Nieco dłuższy okres, bo 3 lata, musi minąć, by przedawniły się długi z tytułu umowy kredytu oraz spłaty zadłużenia na karcie kredytowej (odliczanie według tej samej zasady, co przy debecie). Tak samo wygląda sprawa w przypadku zobowiązań podatkowych.

Przedawnienie długu 2018 ustawa

28 maja 2018 prezydent podpisał ustawę zmieniającą niektóre zapisy w Kodeksie Cywilnym dotyczące skrócenia terminów przedawnienia roszczeń. Według nowelizacji  termin przedawnienia roszczeń mija po 6 latach zamiast 10. Pozostaje regulacja dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym przypadku termin przedawnienia wynosi 3 lata. Jest to ustawa zdecydowanie na niekorzyść dla firm handlującej długami. Jeśli tego typu firmy kupują całe pakiety roszczeń i domagają się spłaty, często zdarza się, że wiele roszeń jest już przedawnionych.

wandoo

Przedawnienie długu 2018 od kiedy? 

Obecnie termin przedawnienia długu liczy się od daty, według której wymagane jest roszczenie. Jeśli termin uregulowania należności mija np. 10 maja, termin przedawnienia wypada od 11 maja. Teraz dla przedawnień dłuższych niż dwa lata, zasada zmieni się. Przedawnienie roszczeń będzie datowane na ostatni dzień roku kalendarzowego (dla przedawnień dłuższych niż dwa lata). Przedawnienie długu 2018 tabela musiałaby wyglądać następująco:

Termin przedawnienia 3 lata | Termin płatności mija np. 11 maja 2018 | Roszczenie przedawni się nie 12 maja, lecz 31.12.2021 r.

Z prawnego punktu widzenia przedawnienie długów to wprawdzie nie jego anulowanie, ale efekt jest bardzo podobny – dłużnik nie musi spłacać zobowiązania (chyba, że bardzo chce). Wierzyciele nie mogą już wtedy nic zrobić, dlatego zaleca się, by dokładnie monitorowali terminy płatności swoich klientów. Ratunkiem dla nich często jest przerwanie biegu wydarzenia i podjęcie właściwych działań. Właściwych czyli takich, z których dłużnik z pewnością nie będzie zadowolony.

 
Przedawnienie długów – kiedy następuje?
5 (100%) 3 votes

Zobacz także