Przedawnienie długów 2020 – kiedy następuje?


Klienci, którzy na czas spłacają swoje zobowiązania to marzenie każdej instytucji, która uzależnia od tego swoją płynność finansową. Badania pokazują, że jest to niestety gatunek na wymarciu. Polacy albo nie mają pieniędzy, aby opłacić swoje długi, albo podchodzą do terminów ich uregulowania w bardzo swobodny sposób. W tej przestrzeni doskonale widać również naszą narodową skłonność do kombinowania i sprawdzania, jak szybko (albo: czy w ogóle) zadziałają instytucje, by wyegzekwować od nas zapłatę. Stąd właśnie niesłabnące zainteresowaniem tematem przedawniania się długów. Kiedy następuje przedawnienie długów? Jak to wygląda od strony prawnej? Sprawdźmy.


Spis treści:

Najlepsze oferty wybierane przez pożyczkobiorców

Poniżej przedstawiamy oferty, które cieszą się zarówno powodzeniem wśród klientów, jak i dobrą opinią klientów. Jeśli zainteresuje Cię jedna z nich, kliknij “Złóż wniosek”.

Pożyczkodawca Maksymalna kwota pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczki
1 500 zł 30 dni Złóż wniosek
3 000 zł 30 dni Złóż wniosek
5 000 zł 120 dni Złóż wniosek

 

Przedawnienie długu 

Wziąłeś kredyt lub pożyczkę w instytucji finansowej? Miałeś problem ze spłatą zobowiązania? Pewnie zastanawiasz się, czy możliwe jest przedawnienie długu u komornika. Oczywiście, istnieje taka możliwość. Również możemy mówić o przedawnieniu długu w sytuacji, gdy np. uzyskałeś mandat za nieprawidłowe parkowanie lub gdy nie zapłaciłeś za bilet autobusowy. Samo przedawnienie wystąpi w momencie, kiedy nie uregulujemy swojej płatności, a równocześnie nikt nie upomni się o swoją należność. Jeżeli w ustawowym czasie wierzyciel złoży wniosek o egzekucję w sądzie, przedawnienie długu nie będzie możliwe. Po upomnieniu się wierzyciela w jakikolwiek prawny sposób, proces przedawnienia długu zacznie się na nowo.

KRS vs. przedawniony dług

Sposobów na zadłużenie się jest tyle, że to niemal niemożliwe, by ktoś z nas, chociaż pośrednio, nie miał z którymś z nich do czynienia. Przypominamy: badania wykazują, że mężczyźni nie wywiązują się z umów finansowych częściej niż kobiety, a ich największą bolączką są alimenty oraz rachunki za usługi telekomunikacyjne – choć z nimi problem mają również kobiety. Panie często zalegają także z płatnościami za zaciągnięte pożyczki i kredyty.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule REKORDOWE ZADŁUŻENIA POLAKÓW.

 

Nie wszyscy jednak trafiają na listy Krajowego Rejestru Dłużników. Jeśli instytucja nie rozpocznie odpowiednio wcześniej procesu windykacyjnego albo w ogóle nie podejmie żadnych działań, by wyegzekwować spłatę należności, dług często ulega przedawnieniu, a więc przestaje zobowiązywać. Liczy na to bardzo wielu płatników i wielu z nich słusznie prognozuje, że podmiot, któremu zalegają z zapłatą, nie będzie się o nią zabiegał. Nie ma matematycznego wzoru, który pozwoliłby przewidzieć, kiedy tak się stanie, a kiedy nie. Poza tym sprawa wcale nie jest taka prosta. Co z tego, że będziemy skrupulatnie obliczać lata pozostałe do przedawnienia się długu, jeśli w międzyczasie wierzyciel rozpocznie proces windykacji lub skieruje sprawę do sądu – wtedy cała zabawa zaczyna się od nowa. Minione miesiące lub lata nie będą już miały znaczenia, a my, poprzez naliczone kary finansowe, staniemy się jeszcze bardziej zadłużeni. Szczęśliwcy, którym uda się uniknąć takich konsekwencji, wygrywają los na loterii.

Według przepisów Kodeksu cywilnego jeżeli dług traci ważność, to dłużnik nie ma obowiązku jego spłaty, chyba, że sam zrzeknie się korzystania z prawa do uchylenia się od zapłaty. Sami powiedzcie – ile znacie osób, które zdecydują się na taki ruch?Co ciekawe, długi z tytułu kredytu hipotecznego nie ulegają przedawnieniu.

Pożyczki długoterminowe z łagodnym scoringiem

Twoja zdolność kredytowa nie jest doskonała? Posiadasz negatywne wpisy w bazach? Jeśli masz problem z uzyskaniem pozytywnej decyzji kredytowej, spróbuj złożyć wniosek w jednej z poniższych firm. Wystarczy kliknąć “Złóż wniosek” i gotowe!

Pożyczkodawca Maksymalna kwota pożyczki Maksymalny okres spłaty pożyczki
20 000 zł 48 miesięcy
25 000 zł 48 miesięcy
wonga 20 000 zł 60 miesięcy

 

Kiedy dług się przedawnia?

Nawet niewielkie, ale nieopłacone zobowiązania finansowe, mogą urosnąć do naprawdę dużych kwot. Często nie traktujemy poważnie nałożonej na nas grzywny czy mandatu, a to błąd. Pamiętajmy, że kłopoty tych najbardziej zadłużonych wiążą się nierozerwalnie z kumulacją kar za nieopłacone, zasądzone przez sąd grzywny. Kodeks cywilny przewiduje dwa podstawowe terminy, kiedy długi mogą się przedawnić. Jeżeli znalazłeś się w takiej sytuacji, zapewne zastanawiasz się, kiedy nastąpi przedawnienie długów, które posiadasz?

Przedawnienie długów infografika

Przedawnienie długu 2020

2019 rok przyniósł zmiany, które są korzystne dla dłużników. Okres w którym wierzyciel mógł dochodzić zwrotu swoich pieniędzy skrócił się z 10 lat do 3.W tym czasie mogą następować próby dochodzenia roszczeń z tytułu wykonawczego (np. wyroku sądu).

Projekt nowelizacji Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta, termin przedawnienia długu miał zostać skrócony z 10 na 6 lat. W kwestii zobowiązań z tytułu prowadzenia własnej działalności gospodarczej oraz w przypadku świadczeń okresowych (jest nim np. czynsz) żadnych zmian nie będzie – dług przedawni się po 3 latach. Projekt zakłada, że bieg przedawniania zakończy ostatni dzień roku kalendarzowego, w którym upływa termin zapłaty. Sądy z kolei mają zostać zobligowane do badań, czy roszczenie rzeczywiście jest przedawnione. Zmiany te miały na celu wyeliminowanie nieuczciwych działań, w których to firmy kupowały długi (także te przedawnione) i wykorzystując niewiedzę zadłużonego i strach, usiłowały ściągnąć pieniądze.

Kiedy dług ulega przedawnieniu? Przykłady

Po zmianach w ustawie sytuacja z przedawnieniem długów wygląda następująco. Najszybciej, bo już po roku, przedawnieniu ulega niezapłacony mandat. Po 2 latach dzieje się tak z zaległościami z tytułu opłat za rachunki telefoniczne czy debet na koncie. 3 lata ma wierzyciel na ściągnięcie długów wynikających z niezapłaconych kredytów, pożyczek, kart kredytowych czy podatków. Najpóźniej, bo po 5 latach, przedawniają się zobowiązania względem ZUS.

przedawnienie długu

Przedawnienie długów u komornika a nowelizacja ustawy

Projekt nowelizacji ustawy, o którym wspomnieliśmy, zakładał także zmiany w zakresie egzekucji komorniczej z rachunku bankowego. Aktualnie wygląda to w ten sposób, że banki w razie opóźnienia, na przykład w spłacie kredytu, natychmiast przekazują zajętą kwotę komornikowi. Automatycznie dłużnik ma naprawdę niewielkie szanse, by uchronić się przed zajęciem bezzasadnym. W związku z tym Ministerstwo Sprawiedliwości zaproponowało, by zajęta suma trafiała na konto komornika nie wcześniej niż po upływie 7 dni. Byłby to pewnego rodzaju wentyl bezpieczeństwa dla dłużnika, który miałby czas, by ewentualnie wnieść wtedy powództwo o pozbawienie wykonalności tytułu wykonawczego.

Przedawnienie długów z tytułu pożyczki

Czasami pytanie o to, czy uregulować wezwanie do zapłaty mandatu lub wziętej pożyczki gotówkowej (np. chwilówki) urasta do rangi problemów egzystencjalnych. Zastanawiamy się wtedy, czy poniesiemy jakieś konsekwencje, jeżeli zignorujemy takie pismo albo kalkulujemy, co nam się bardziej opłaca: spłata należności czy udawanie, że temat nas nie dotyczy. Wątpliwości potęguje fakt, że bardzo wiele instytucji straszy swoich klientów sądem i wpisami do KRS.

Co robić w takiej sytuacji? Najprościej byłoby odpowiedzieć: nie kombinować i zapłacić. Problem w tym, że niektóre firmy windykacyjne próbują wymusić na nas spłatę zadłużenia, licząc na to, że nie zorientujemy się, że jest już ono przedawnione. Dlatego też apelujemy, by na bieżąco kontrolować podjęte względem nas kroki i, gdy zajdzie potrzeba, domagać się pisemnego dowodu na słuszność windykacji. Gdyby windykatorzy byli wyjątkowo natrętni, warto przemyśleć złożenie skargi u rzecznika praw konsumentów. Skieruje on do firmy windykacyjnej pismo z prośbą o wyjaśnienia. Jeśli udowodnimy, że dług się przedawnił, nie będziemy musieli go spłacać. Pamiętajmy jedynie, by zrobić to osobiście i przed sądem. Sąd uwzględni przedawnienie długu wyłącznie na wniosek samego dłużnika.

 

Przedawnienie długu u komornika 2020?

Jak sytuacja wygląda w momencie, gdy mamy do czynienia z komornikiem? Kiedy wierzyciel złoży wniosek o proces egzekucyjny, komornik zobowiązany jest go natychmiastowo rozpocząć. Komornicy nie sprawdzają, czy dany dług jest przedawniony. Interesuje ich jedynie, czy wniosek spełnia wszystkie formalne wymagania. Sąd również nie weryfikuje, czy dany dług jest przedawniony. Osoba zadłużona musi sama wyjść z inicjatywą w tej sprawie. Dług u komornika, czyli taki, który został stwierdzony prawomocnym wyrokiem sądu lub nakazem zapłaty, mógł przedawnić się po 10 latach. Jeżeli w międzyczasie komornik znowu rozpocząłby postępowanie egzekucyjne, dług ponownie się wyzeruje, a proces rozpocznie się na nowo. Jednakże wejście nowych przepisów, skróciły ten czas z 10, aż do 6 lat. Taka sytuacja jest bardzo korzystna dla wszystkich zadłużonych osób.

Przedawnienie długów ustawa

Czy istnieje jakaś ustawa dotycząca przedawnienia długów? W kodeksie cywilnym występuje zmiana na temat przedawnienia długów. Artykuł 118 Kodeksu Cywilnego z  nowelizację z 9 lipca 2018 roku (Dz.U. z 2018 r., poz. 1104), mówi nam, że przedawnienie długów wynosi obecnie 6 lat, natomiast dla roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej 3 lata. Dokument wszedł w życie już 1964 roku. W zależności od rodzaju zadłużenia czas, po jakim ulega ono przedawnieniu, jest różny.

Przedawnienie zadłużeń przedsiębiorców

Do tej pory wspominaliśmy głównie o przedawnionych długach wynikających z nieopłaconych mandatów i pożyczek. Sprawdźmy, jakie są widełki czasowe wśród innych kategorii finansowych. Okazuje się, że przepisy Kodeksu cywilnego nie dotyczą wyłącznie klientów indywidualnych – znajdziemy w nich również adnotacje dotyczące przedawnionych długów w modelu B2B. Przedsiębiorca, którego kontrahent nie opłacił faktury, ma 2 lata na podjęcie działań windykacyjnych, zanim minie termin ich ważności. Taki sam czas zakłada się w przypadku klientów indywidualnych, z zaległościami w opłacaniu usług telekomunikacyjnych oraz posiadającymi debet na koncie bankowym . Zegar rusza w dniu, kiedy ów debet miał zostać spłacony.

28 maja 2018 prezydent podpisał ustawę zmieniającą niektóre zapisy w Kodeksie Cywilnym dotyczące skrócenia terminów przedawnienia roszczeń. Według nowelizacji  termin przedawnienia roszczeń mija po 6 latach zamiast 10. Pozostaje regulacja dla roszczeń o świadczenia okresowe oraz roszczeń związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej – w tym przypadku termin przedawnienia wynosi 3 lata. Jest to ustawa zdecydowanie na niekorzyść dla firm handlującej długami. Jeśli tego typu firmy kupują całe pakiety roszczeń i domagają się spłaty, często zdarza się, że wiele roszeń jest już przedawnionych.

Wielu klientów decyduje się również na chwilówki online

Pożyczkodawca Maksymalna kwota pierwszej pożyczki Maksymalny okres spłaty pierwszej pożyczki
2 000 zł 30 dni Złóż wniosek
2 000 zł 30 dni Złóż wniosek
  1 500 zł 30 dni Złóż wniosek

 

Przedawnienie długu 2020 od kiedy?

Obecnie termin przedawnienia długu liczy się od daty, według której wymagane jest roszczenie. Jeśli termin uregulowania należności mija np. 10 maja, termin przedawnienia wypada od 11 maja. Teraz dla przedawnień dłuższych niż dwa lata, zasada zmieni się. Przedawnienie roszczeń będzie datowane na ostatni dzień roku kalendarzowego (dla przedawnień dłuższych niż dwa lata). Przedawnienie długu 2018 tabela musiałaby wyglądać następująco:

Termin przedawnienia 3 lata | Termin płatności mija np. 11 maja 2018 | Roszczenie przedawni się nie 12 maja, lecz 31.12.2021 r.

 

Z prawnego punktu widzenia przedawnienie długów to wprawdzie nie jego anulowanie, ale efekt jest bardzo podobny – dłużnik nie musi spłacać zobowiązania (chyba, że bardzo chce). Wierzyciele nie mogą już wtedy nic zrobić, dlatego zaleca się, by dokładnie monitorowali terminy płatności swoich klientów. Ratunkiem dla nich często jest przerwanie biegu wydarzenia i podjęcie właściwych działań. Właściwych czyli takich, z których dłużnik z pewnością nie będzie zadowolony.

Przerwanie biegu przedawnienia

Nastąpiło wydanie nakazu zapłaty, ale po tym czasie nastąpiło nadanie klauzuli wykonalności, sprawa została skierowana do komornika sądowego. Dłużnik uznał swój dług lub nastąpiła ugoda, wtedy przerwany zostaje bieg przedawnienia, a czas na podjęcie wszelkich działań mających na celu odzyskanie długu, liczony jest od początku.

Znacznie lepszym rozwiązaniem od wyczekiwania czy nasze zobowiązanie się przedawni jest płacenie długów w terminie. Pozwala to uniknąć wielu stresów.

 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.