Czy kredyt przepada po śmierci?


Czy kredyt przepada po śmierci? To pytanie wzbudza wiele wątpliwości. Śmierć bliskiej osoby to wielka tragedia. Jednak w pewnym momencie przychodzi nam zmierzyć się z rzeczywistością, która czasami przygotowuje niemiłe niespodzianki. Jeżeli zmarły posiadał zobowiązanie wobec banku lub innej instytucji finansowej, może okazać się, że zostanie ono przeniesione na spadkobierców. Kiedy tak się stanie? Spójrzmy, jak śmierć kredytobiorcy wpływa na spłatę zobowiązania.


Spis treści:

Śmierć kredytobiorcy a spłata kredytu

Wiele osób żyje w przekonaniu, że kredyty gotówkowe przepadają po śmierci osoby podpisującej umowę. Jednak nie jest to takie oczywiste, jakby się mogło wydawać. Wszystko zależy od rodzaju zabezpieczenia oraz tego, czy zostało ono w ogóle ustanowione. Sprawa ta była poruszana w 2011 roku również przez Komisję Nadzoru Finansowego, do której zaczęły docierać informacje na temat niewłaściwych praktyk niektórych banków w przypadku śmierci klienta. Okazuje się, że większość banków wcale nie rezygnuje z naliczania kosztów. Niektóre zawieszają zobowiązanie na czas rozstrzygnięcia sprawy spadkowej. Zdarzają się również sytuacje, kiedy wraz ze śmiercią kredytobiorcy zobowiązanie staje się natychmiast wymagalne, a od jego wartości naliczane są maksymalne odsetki. 

Aktualnie sytuacja się zmieniła, a zasady wprowadzane w bankach zostały ujednolicone. Jednak nadal wiele zależy od rodzaju umowy kredytowej. Zacznijmy od sytuacji, kiedy kredyt trafia do masy spadkowej. 

Kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy?

Według zapisów prawnych znajdujących się w Kodeksie cywilnym (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93), a także prawa spadkowego, spadkobiercy przejmują nie tylko prawa zmarłego, ale również jego zobowiązania. Dlatego też odpowiedź na pytanie, kto spłaca kredyt po śmierci kredytobiorcy, znajdziemy w zapisach dotyczących tego, komu przysługuje prawo do przejęcia masy spadkowej. Standardowa sytuacja zakłada przejęcie przez dzieci oraz małżonka zmarłego. Jeżeli syn lub córka spadkodawcy zmarli przed otwarciem spadku, wówczas prawo to przysługuje ich zstępnym (dzieciom, wnukom i prawnukom). 

W drugiej grupie spadkobierców znajdują się małżonek, rodzice, rodzeństwo oraz zstępni rodzeństwa. Trzecia grupa przejmuje prawa spadkowe, jeżeli wcześniej wymienione osoby zrezygnują lub ich nie ma. Znajdują się w niej dziadkowie, zstępni dziadków oraz pasierbowie. Natomiast jako ostatni do masy spadkowej mają prawo gmina lub Skarb Państwa. Może się zdarzyć, że zmarły sporządził testament. W takim przypadku ważny dokument ma pierwszeństwo. Dopiero kiedy osoby w nim wymienione zrezygnują z tego prawa, wówczas należy kierować się dziedziczeniem ustawowym. 

Warto również wspomnieć, że kiedy umowa kredytu została zawarta ze współmałżonkiem, obowiązek spłaty nadal ciąży na drugim kredytobiorcy. Jednak obowiązek ten przejmują również spadkobiercy zmarłego. 

 

Śmierć kredytobiorcy a ubezpieczenie kredytu

Jednym z wariantów zabezpieczenia kredytu gotówkowego oraz hipotecznego jest:

  • wykupienie ubezpieczenia w banku oraz przeniesienie praw do wypłaty świadczenia na kredytodawcę,
  • lub cesja ubezpieczenia na życie z zewnętrznej firmy.

Taka forma ochrony przed ryzykiem braku terminowej spłaty zobowiązania jest wymagana zazwyczaj w przypadku osób starszych lub singli. Jeżeli wniosek o kredyt został złożony wraz ze współmałżonkiem lub partnerem, wówczas to on przejmie obowiązek uregulowania zobowiązania wobec banku. W innych sytuacjach może pojawić się poważny problem z odzyskaniem pieniędzy przez kredytodawcę. Dlatego też wprowadza się takie praktyki. Jak to działa?

Chcesz wiedzieć więcej na ten temat? Sprawdź artykuł UBEZPIECZENIE KREDYTU – CZY WARTO?

 

Ubezpieczenie kredytu od śmierci

Wnioskując o kredyt, pojawia się możliwość ubezpieczenia zobowiązania na wypadek różnych sytuacji. Wśród nich znajdują się: 

  • trwała niezdolność do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku, 
  • całkowita niezdolność do pracy w wyniku choroby, 
  • czasowa niezdolność do pracy, której powodem jest pobyt w szpitalu,
  • poważne zachorowanie,
  • operacja,
  • oraz śmierć.

Przeniesienie na kredytobiorcą praw do środków z polisy na życie gwarantuje całkowitą lub częściową spłatę zobowiązania. Jeżeli świadczenie w pełni pokrywa pozostałe do spłaty zadłużenie, wówczas jest ono zamykane, a obowiązek jego uregulowania nie przechodzi na spadkobierców. W innym przypadku pozostałą część kredytu dziedziczą bliskie osoby według zapisów w testamencie lub dziedziczenia ustawowego. 

Ubezpieczenie kredytu śmierć kredytobiorcy, który nie pozostawał w związku małżeńskim oraz nie posiadał potomków, to zupełnie inna sytuacja. W takim przypadku bank ma prawo wszcząć postępowanie egzekucyjne. Jednym ze skutków tych działań może być wystawienie na licytację, a następnie sprzedaż nieruchomości zmarłego kredytobiorcy lub zaspokojenie zobowiązania z pozostałych dóbr materialnych dłużnika. 

Spłata kredytu po śmierci kredytobiorcy 

Może się zdarzyć, że spadkobiercy nie są w stanie spłacać zobowiązania kredytowego na zasadach obowiązujących w pierwotnej umowie. W takich sytuacjach istnieje możliwość dodania aneksu do dokumenty, który wprowadza nowy system spłat. Jednak wszystko zależy od decyzji banku oraz jego wewnętrznych zasad. Jeżeli wystąpi taki problem, należy niezwłocznie skontaktować się z przedstawicielem instytucji. Unikanie wierzycieli nie prowadzi do niczego dobrego. 

 

Czy muszę spłacać kredyt po spadkodawcy? Śmierć kredytobiorcy

Zmiany zapisów Kodeksu Cywilnego (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93) umożliwiają spadkobiercom zrzeczenie się prawa do spadku. Formalności należy dopełnić u notariusza lub w sądzie, składając odpowiednie oświadczenie. Jednak trzeba pamiętać, że takie rozwiązanie jest dostępne jedynie przez okres 6 miesięcy od śmierci kredytobiorcy.

 Ponadto nie można zapomnieć również o dokumentach, którymi będzie testament (w przypadku sporządzenia takowego przez zmarłą osobę) oraz akt zgonu spadkodawcy.

 W innej sytuacji uznaje się, że spadkobierca zgadza się na przejęcie masy spadkowej wraz z wszystkimi zobowiązaniami. Co powinno zawierać oświadczenie? W dokumencie muszą znaleźć się wszystkie dane identyfikujące wnioskodawcę, dane zmarłego, data śmierci, podstawa odrzucenia prawa do spadku, uzasadnienie oraz uwzględnienie innych osób należących do grona spadkobierców.

Wspólne konto bankowe a śmierć

Wbrew pozorom posiadanie wspólnego konta bankowego nie gwarantuje szybszego i łatwiejszego dostępu do spadku. Po śmierci jednego z właścicieli środki zgromadzone na rachunku podlegają prawu spadkowemu. Oznacza to, że będą zablokowane aż do zakończenia postępowania, które wskaże, kto ma prawo do dysponowania pieniędzmi. Może się zdarzyć, że zostaną one podzielone między spadkobierców oraz współwłaściciela lub przekazane w całości drugiemu z właścicieli. Pamiętajmy, że udokumentowaniu wydatków bank ma obowiązek przekazać środki na pokrycie kosztów organizacji pogrzebu.

W przypadku kont małżeńskich będzie ono przekształcone na rachunek indywidualny po okazaniu aktu zgonu. Jednak takie rozwiązanie nie jest przewidziane przez każdą instytucję. Zdarzają się przypadki, kiedy jedynym wyjściem z sytuacji będzie zamknięcie rachunku. Dlatego też przed założeniem wspólnego konta należy zapoznać się z regulaminem, aby uniknąć sytuacji, o których wolimy nawet nie myśleć. 

Komentarze

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.