Ubezpieczenie kredytu — czy to się opłaca?

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Ubezpieczenie kredytu to zabezpieczenie dla obu stron umowy. Dla banku wiąże się ze zmniejszonym ryzykiem związanym z udzieleniem finansowania, z kolei dla klienta będzie pomocne w razie utraty pracy, problemów zdrowotnych, czy zdarzeń losowych. Mimo że nie jest ono obowiązkowe, to często instytucje finansowe znacznie chętniej udzielają finansowania osobom, które zdecydowały się na wykup polisy. Należy jednak wiedzieć, że wiąże się ona z wyższą miesięczną ratą kredytu gotówkowego. Czy ubezpieczenie kredytu się opłaca? Podpowiadamy.

ubezpieczenie kredytu

Ubezpieczenie spłaty kredytu — czym jest?

Ubezpieczenie kredytu zaciągniętego w banku określane jest też jako cpi, czyli z ang. credit protection insurance. To usługa, której celem jest zabezpieczenie spłaty zaciągniętego w banku zobowiązania w razie wystąpienia na przykład zdarzeń losowych, które uniemożliwiają dokonywanie terminowych płatności. Jest to korzystna opcja zwłaszcza dla banku, ponieważ kiedy klient nie będzie w stanie regulować swoich zobowiązań w wyznaczonych w harmonogramie spłat terminach wskutek sytuacji, które obejmuje polisa, wówczas to ubezpieczyciel będzie je regulował. Jest to jednak dodatkowy koszt, który wpływa na wysokość raty kredytu. 

Wiele instytucji finansowych, aby zachęcić klientów do skorzystania z takiej opcji, kusi ich promocyjnymi warunkami. Warto jednak przed podpisaniem umowy polisy, sprawdzić dokładnie OWU i szczególną uwagę zwrócić na wszelkie wyłączenia, czyli sytuacje, w których należność nie zostanie wypłacona. Na przykład, jeżeli decydujemy się na ubezpieczenie kredytu od utraty pracy, musimy sprawdzić, czy dotyczy ono również wypowiedzenia za porozumieniem stron. Ubezpieczenie kredytu to produkt, który możemy wziąć zarówno w banku, jak i w Towarzystwie Ubezpieczeniowym. W takiej sytuacji warto jednak poinformować doradcę o tym, że korzystamy z polisy w innym miejscu.

Co daje ubezpieczenie kredytu?

Ubezpieczenie kredytu to produkt, który chroni obie strony umowy, a więc zarówno bank, jak i jego klienta. W tym pierwszym przypadku gwarantuje instytucji finansowej, że w sytuacjach wymienionych w OWU, to ubezpieczyciel będzie pokrywał raty kredytu gotówkowego, ale i hipotecznego. Dla klienta z kolei to bezpieczeństwo i brak obawy o to, jak poradzi sobie ze spłatą zaciągniętego zobowiązania w razie utraty zdrowia, pracy lub innych zdarzeń losowych. W wielu przypadkach produkt oferowany przez bank jest mniej opłacalny dla kredytobiorcy niż polisa, którą można podpisać w wielu Towarzystwach Ubezpieczeniowych. 

Zazwyczaj ta pierwsza umowa obejmuje między innymi ubezpieczenie kredytu od śmierci, a także poważnych zdarzeń losowych i może mieć wiele wyłączeń. Z tego powodu, aby jak najlepiej chroniła klienta, należy bardzo dobrze zapoznać się z jej warunkami, a także przede wszystkim wyłączeniami od odpowiedzialności.

Czy ubezpieczenie kredytu jest obowiązkowe?

Ubezpieczenie kredytu gotówkowego nie jest obowiązkowe. Bank nie może zmusić kredytobiorcy do wykupienia takiej polisy. Jednak w praktyce zdarza się, że osoby, które zdecydują się na ubezpieczenie, mogą liczyć na znacznie korzystniejsze warunki niż te, które nie zdecydowały się na tę opcję. 

Jednak w sytuacji, kiedy klient nie spełnia wszystkich wymienionych przez bank warunków, ponieważ na przykład nie dysponuje wystarczającym wkładem własnym, wówczas bank może udzielić mu finansowania pod warunkiem wykupu przez niego dodatkowego ubezpieczenia. Będzie ono wtedy zabezpieczeniem związanym z ryzykiem podniesionym przez instytucję finansową. Zupełnie inaczej wygląda jednak sytuacja w przypadku kredytu hipotecznego. Tutaj często wymagane jest wykupienie chociażby ubezpieczenia pomostowego. Dodatkowo osoby, które zaciągają takie zobowiązanie, nie mając 20%, a jedynie 10% wkładu własny również najczęściej zobligowane są do posiadania polisy.

Czy można zrezygnować z ubezpieczenia kredytu?

Wielu klientów w momencie podpisania umowy nie zastanawia się zbytnio nad zasadnością wykupionego ubezpieczenia. Jednak po pewnym czasie dochodzą do wniosku, że go nie potrzebują, a dodatkowa ochrona ma duży wpływ na wysokość raty. W takiej sytuacji mogą zrezygnować z ubezpieczenia kredytu, jeżeli nie było ono obowiązkowe. Wtedy należy złożyć wypowiedzenie ubezpieczenia kredytu, w którym muszą być zawarte dane takie jak: imię i nazwisko, numer PESEL, data urodzenia, miejsce zamieszkania, seria i numer dowodu osobistego, numer polisy i umowy kredytowej. Dokument taki należy złożyć w banku. Dodatkowo każdy kredytobiorca ma prawo do odstąpienia od umowy ubezpieczenia w terminie 30 dni od jej podpisania.

Kiedy przysługuje zwrot ubezpieczenia kredytu?

Zwrot ubezpieczenia kredytu przysługuje w kilku przypadkach. Wśród nich wymienia się:

  • przedterminową spłatę kredytu,
  • dobrowolną rezygnację z polisy w trakcie jej trwania,
  • wypowiedzenie umowy przez bank i skierowanie jej do windykacji.

W tym pierwszym przypadku zwrot ubezpieczenia kredytu po spłacie zobowiązania gwarantuje artykuł 813 Kodeksu Cywilnego, który mówi o tym, że składkę oblicza się za czas trwania odpowiedzialności ubezpieczyciela. Z kolei wtedy kiedy stosunek ubezpieczenia wygasa przed upływem czasu, na jaki została zawarta umowa, klientowi przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczeniowy. Żeby otrzymać taki zwrot, należy złożyć stosowne pismo do banku. Powinien on nastąpić w ciągu 14 dni od odstąpienia od umowy lub momentu, w którym wypowiedzenie stało się skuteczne. Samodzielnie ciężko jest wyliczyć wysokość zwrotu ze względu na to, że kwota ta zależy od wielu zmiennych zawartych między innymi w ogólnych warunkach umowy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły