Co oznacza nabycie spadku i jak je przeprowadzić?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Zastanawiasz się, jak złożyć wniosek o nabycie spadku? Czy śmierć spadkodawcy świadczy tylko o tym, że prawa i obowiązku majątkowe zostały przekazane potencjalnemu spadkobiercy? Wbrew pozorom nie zawsze jest jasne to, w jakim zakresie i kto otrzyma spadek po zmarłej osobie. Kiedy testament powołuje osobę niepowiązaną ze spadkodawcą więzami krwi lub powinowactwa sprawy spadkowe mogą się nieco komplikować. Dowiedz się, w jaki sposób przeprowadzana jest sprawa o nabycie spadku. Jak wygląda proces ustanowienia dziedziczenia po zmarłym oraz ustalenia tego, kto jest spadkobiercą? Oto najważniejsze informacje.

dokument

Nabycie spadku – w jakich trybach się odbywa?

Chcesz wiedzieć, jak wygląda w praktyce nabycie spadku. Urząd Skarbowy często wymaga uregulowania tych kwestii pod względem podatków. Stwierdzenie nabycia spadku następuje w dwóch trybach, a mianowicie:

 1. Tryb postępowania sądowego – w tym przypadku to sąd rozstrzyga, kto ma pełne prawo do nabycia spadku po zmarłej osobie.
 2. Tryb postępowania przed notariuszem – w tym przypadku wystarczający jest notarialny akt poświadczenia dziedziczenia. Ten dokument pozwala na szybkie stwierdzenie nabycia spadku przez daną osobę, bez konieczności przeprowadzania postępowania sądowego.

Stwierdzenie nabycia spadku – kto może złożyć wniosek o nabycie spadku? Komu może zależeć na stwierdzeniu dziedziczenia?

Sądy w Polsce na podstawie art. 1025 kodeksu cywilnego określa postanowienia, które stwierdzają nabycie spadku na stosowną prośbę danej osoby. Wniosek o nabycie spadku może złożyć każdy, kto jest zainteresowany odziedziczeniem majątku po zmarłej osobie. Do osób, które mają pewien interes w wydaniu oświadczenia o stwierdzeniu nabycia spadku, zaliczamy:

 • spadkobierców;
 • wierzycieli spadkobiercy;
 • osób z uprawnieniami do zachowku;
 • wykonawcę testamentu;
 • zapisobiercy windykacyjni;
 • i nie tylko…

Chcesz zdobyć akt poświadczenia dziedziczenia? W Polsce ten proces może potrwać naprawdę długo. Dokument tego typu wydawany jest przez notariusza i ma pełną moc prawną. 

Jak wygląda postępowanie spadkowe? Ile kosztuje nabycie spadku u notariusza? Najważniejsze informacje

Zgodnie z art. 669 kodeksu postępowania cywilnego, każdy uczestnik postępowania ma pełne prawo do pozostania spadkobiercom jeśli ma do tego jakiekolwiek przesłanki. Sądy w trakcie postępowania ustalającego nabycie spadku mogą przede wszystkim sprawdzić, kto należy do najbliższego kręgu spadkobierców. Zastanawiasz się, jak wygląda nabycie spadku? I co dalej można z tym zrobić?

Pamiętaj, że sądy w ramach postępowania cywilnego muszą w końcowym postanowieniu nabycia spadku wymienić wszystkie uprawnione osoby. Co ciekawe, postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku przez stosowny urząd dotyczy wszystkich spadkobierców i tylko całości spadku. Sądy podczas weryfikacji sprawy związanej z ustaleniem dziedziczenia majątku zmarłej osoby nie weryfikują np. tego, jakie składniki wchodzą w skład spadku.

Notariusz a wniosek o nabycie spadku – krok po kroku

Pamiętaj, że notariusz nigdy nie ma prawa podejmować żadnych czynności, które mogłyby wpłynąć na zawężenie kręgu potencjalnych spadkobierców. Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany jest z wykorzystaniem oświadczeń związanych z istnieniem osób posiadających prawa do odziedziczenia spadku. 

Pamiętaj! Fałszowanie danych podczas składania oświadczenia notarialnego jest karalne. Notariusz musi przyjąć też Twoje oświadczenie na temat tego, czy w skład spadku wchodzi gospodarstwo rolne. 

Chcesz wiedzieć, czym jest sprawa o nabycie spadku? Jak wygląda proces ustalenia osoby uprawnionej do dziedziczenia przez notariusza? To proste. Po spisaniu protokołu dziedziczenia wszyscy spadkobiercy mogą zażądać poświadczenia dziedziczenia przez notariusza. Pamiętaj, że na etapie spisywania protokołu muszą być obecne wszystkie osoby uprawnione do odziedziczenia spadku. Dotyczy to zarówno spadkobierców ustawowych oraz testamentowych. 

Wniosek o nabycie spadku – gdzie i jak zgłosić fakt otrzymania majątku ze spadku lub darowizny?

Chcesz skorzystać ze 100% zwolnienia z podatku od darowizn i spadków? Wystarczy, że uzupełnisz na stronie Urzędu Skarbowego formularz SD-Z2. W ten prosty sposób legalnie zgłosisz otrzymanie spadku lub darowizny. 

Uwaga! Termin na zgłoszenie otrzymania darowizny lub spadku to 6 miesięcy od czasu powstania obowiązku podatkowego. 

Sam wniosek o nabycie spadku złożysz w dowolnym Urzędzie Skarbowym. W tym celu pobierz odpowiedni wniosek i uzupełnij go zgodnie z wymaganymi danymi. Chcesz wiedzieć, w jaki sposób napisać wniosek o stwierdzenie nabycia spadku? O wiele szybciej załatwisz tę sprawę, jeśli udasz się do stosownego sądu. Uzupełniony wniosek o stwierdzenie nabycia spadku to pierwsze pismo, jakie trzeba dostarczyć do urzędu w miejscu zamieszkania zmarłego. We wniosku o stwierdzenie nabycia spadku powinny znaleźć się takie informacje, jak:

 • numer PESEL spadkobiorcy;
 • informacje o pełnomocnikach i przedstawicielach stron umowy;
 • sposób nabycia spadku – ustawa lub testament;
 • własnoręczny podpis.

Pamiętaj o tych podstawowych kwestiach, jeśli uzupełniasz wniosek o nabycie spadku. Zastanawiasz się, ile kosztuje nabycie spadku u notariusza? W tym przypadku licz się z wydatkiem na poziomie około 100 złotych. To jednak maksymalna kwota, która uwzględnia już sporządzenie protokołu dziedziczenia.

Zanim jednak złożysz stosowne wniosku oraz przeniesiesz prawa własności na siebie po śmierci bliskiej Ci osoby, weź pod uwagę kilka istotnych kwestii. Sprawdź, co musisz wiedzieć, odziedziczając dług. Przede wszystkim nie postępuj zbyt pochopnie. Nabycie spadku to coś, co powinna zgłaszać każda osoba w Polsce jeśli wzbogaci się w wyniku śmierci bliskiej osoby, ale nie tylko. Unikaj problemów z US oraz terminowo składaj wnioski o stwierdzenie nabycia spadku. Dzięki temu unikniesz wielu późniejszych nieprzyjemności.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły