Wakacje kredytowe – co to? Jak dostać ustawowe wakacje kredytowe?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Zobacz na czym polegają nowe, ustawowe wakacje kredytowe i jak złożyć wniosek w swoim banku. Rządowe wakacje kredytowe dotyczą obecnie jedynie kredytów hipotecznych. Łącznie można zawiesić do 8 rat kapitałowych i odsetkowych.

co to są wakacje kredytowe

Ustawowe wakacje kredytowe w 2022 roku

Wakacje kredytowe przewidziane w ustawie polegają na odroczeniu spłaty rat kredytu hipotecznego na preferencyjnych warunkach. Obecnie zwane są także niekiedy wakacjami hipotecznymi. W trakcie ich trwania klient bankowy nie spłaca ani części kapitałowej, ani też części odsetkowej zobowiązania. Jednym obciążeniem mogą być opłaty z tytułu składek na ubezpieczenie kredytu. Skorzystanie z opcji odroczenia płatności rat oznacza, że bez konieczności podpisywania aneksu do umowy kredytowej wydłuża się okres spłaty kredytu.

W praktyce oznacza to, że bank ma prawny obowiązek uwzględniać wnioski o skorzystanie z wakacji kredytowych przez kredytobiorców hipotecznych. Dodatkowo ta procedura nie wiąże się z żadnymi kosztami. Wniosek o wakacje można złożyć od 28 lipca 2022 r.

Dla kogo skierowane są rządowe wakacje kredytowe? 

Dostęp do wakacji kredytowych nie został obwarowany zbyt wieloma warunkami, jakie musi spełnić kredytobiorca. Nie trzeba spełniać żadnych kryteriów dochodowych ani związanych z poziomem obciążenia ratą zobowiązania. 

Jednakże są pewne ograniczenia. Możliwością ustawowego odroczenia spłaty objęty jest:

 • kredyt hipoteczny w złotówkach – w  tym przypadku zobowiązania walutowe i denominowane lub indeksowane do waluty obcej nie są objęte programem,
 • kredyt przeznaczony na zaspokajanie własnych potrzeb mieszkaniowych – oznacza to, że wakacje kredytowe nie są dostępne dla kredytów na kupno nieruchomości np. na wynajem lub prowadzenie działalności gospodarczej, 
 • wyłącznie jeden kredyt zaciągnięty na nieruchomość, w której zamieszkujesz – jeśli spłacasz równocześnie kilka zobowiązań hipotecznych, to możesz wybrać tylko jeden kredyt, który chcesz objąć odroczeniem spłaty. 

Ponadto najnowsi kredytobiorcy, czyli klienci bankowi, którzy zawarli umowę po 1 lipca 2022 r., nie będą mogli skorzystać z ustawowych wakacji. Dotyczy to również osób, których umowa kredytowa kończy się w okresie 6 miesięcy po dniu wejściu w życie ustawy (28 lipca 2022 r.). 

Ile trwają ustawowe wakacje kredytowe 2022 – 2023?

Kredytobiorcy mogą korzystać z wakacji już od 28 lipca 2022 r. wraz z wejściem w życie wyżej wspomnianej ustawy. Wakacje kredytowe będą dostępne aż do końca następnego roku kalendarzowego, czyli do 2023 roku. 

Ustawowe wakacje kredytowe mogą objąć łącznie 8 rat. Ustawa określa kilka “okienek” czasowych, w których określony jest maksymalny limit odroczonych rat;

W 2022 roku:

 • od 1 sierpnia 2022 r. do 30 września 2022 r. – do dwóch rat
 • od 1 października 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. – do dwóch rat

w 2023 roku: maksymalnie jedna rata w każdym kwartale, czyli:

 • 1 rata od stycznia do marca
 • 1 rata od kwietnia do czerwca
 • 1 rata od lipca do września
 • 1 rata od października do grudnia

Łącznie można zatem przesunąć do 4 rat rocznie. W czasie zawieszenia nie obowiązują ani rata kapitałowa ani odsetki od kredytu. Zawieszeniem nie jest za to objęta opłata za ubezpieczenie.

Ile można zyskać na wakacjach kredytowych?

Ile możesz zyskać na wakacjach kredytowych? Dzięki tej operacji suma spłacanych rat w 2022 r. będzie zbliżona, a nawet niższa, niż w poprzednim roku, pomimo wyższego wskaźnika WIBOR i podwyżek stóp procentowych.

Najwięcej skorzystają osoby, które odłożą zaoszczędzone środki pieniężne z wakacji kredytowych i zdecydują się nadpłacić nimi całość lub część zobowiązania. Nadpłata kredytu hipotecznego pozwala zyskać nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych

Jak skorzystać z ustawowych wakacji kredytowych? 

Aby zawiesić spłatę kredytu hipotecznego, kredytobiorca musi złożyć stosowny wniosek. Ustawa wskazuje, że wniosek można złożyć zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Wystarczy zalogować się do swojej bankowości internetowej i złożyć odpowiednią dyspozycję, np. w iPKO, Moim ING czy Alior Online.

Podobnie jak w przypadku poprzednich wakacji kredytowych z 2021 r. najpopularniejszą formą będzie bankowość elektroniczna. Obecnie wszystkie duże banki pozwalają na złożenie wniosku całkowicie online na stronach poszczególnych instytucji jak i w formie papierowej w oddziałach.

Wniosek o ustawowe wakacje kredytowe w formie papierowej powinien zawierać:

 • dane kredytobiorcy, 
 • dane kredytodawcy (banku),
 • numer umowy kredytowej,
 • wskazanie wnioskowanego okresu zawieszenia spłaty zobowiązania,
 • oświadczenie, że wniosek dotyczy umowy zawartej w celu zaspokojenia własnych potrzeb mieszkaniowych. 

Bank w terminie 21 dni od doręczenia wniosku powinien potwierdzić jego otrzymanie. W potwierdzeniu powinny znajdować się informacje o okresie, na jaki została zawieszona spłata kredytu oraz wysokości składek na ubezpieczenie, które wciąż trzeba opłacać w trakcie wakacji kredytowych. 

Co istotne, brak potwierdzenia nie wpływa na datę rozpoczęcia odroczenia spłaty kredytu. Złożenie wniosku jest wystarczające, aby skorzystać z wakacji, jednakże należy to zrobić przed terminem płatności odroczonej raty, czyli najpóźniej w dniu w którym spłacamy daną ratę.

Poprzednie wakacje kredytowe – 2021 i wcześniej

W poprzednich latach obowiązywały wakacje kredytowe w związku z pandemią COVID-19. Dotyczyły one zarówno kredytobiorców hipotecznych, gotówkowych jak i chwilówek. Obecnie, w związku z zakończeniem kryzysu epidemiologicznego te wakacje już nie obowiązują.

Jeszcze wcześniej wakacje kredytowe były (i niekiedy wciąż są) oferowane przez przeróżne instytucje finansowe w ramach promocji. Kredytobiorca mógł złożyć np. raz do roku odpowiednią dyspozycję w banku i skorzystać z chwilowej ulgi w spłacie raty kapitałowej, odsetkowej lub obu z nich.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły