Wakacje kredytowe – co to? Gdzie można je otrzymać?

 • 
Przeczytasz w ciągu 12 minut
natalia
Kredyt zazwyczaj jest zobowiązaniem na długie lata. Zdarzają się takie momenty, w których chcielibyśmy odpocząć od comiesięcznej spłaty zobowiązania lub znajdujemy się w sytuacji, zmuszającej nas do chwilowego zaprzestania regularnych płatności. W takim przypadku możemy skorzystać z wakacji kredytowych lub odroczenia terminu spłaty zobowiązania. Czym są wakacje kredytowe i jak działają? Sprawdźmy!
co to są wakacje kredytowe

Spis treści:

Obowiązek spłaty a zawieszenie raty kredytu

Kredytobiorcy muszą mieć świadomość, że pożyczone pieniądze należy zwrócić w określonym terminie. Wiąże się to z koniecznością odłożenia określonej kwoty z budżetu domowego, a tym samym rezygnacja z pewnych dóbr i przyjemności. Rata kredytu składa się nie tylko z pożyczonego kapitału, ale również “wynagrodzenia dla banku” w postaci oprocentowania, prowizji, ubezpieczenia czy innych opłat. Podpisując umowę kredytową, świadomie zgodziliśmy się na takie warunki. Bez wątpienia dodatkowe oprocentowanie, prowizja, ubezpieczenie mogą podwyższyć ratę kredytu. Dlatego warto korzystać z ofert banków, które ograniczają koszty do minimum.

pożyczkowy portal

Jeśli nawet dobrze przeanalizujemy swój budżet domowy, może się zdarzyć, że nieplanowane wydatki, sytuacje losowe obniżą naszą zdolność do regulowania rat w terminie. W takiej sytuacji nie możemy na własną rękę zawiesić kontaktu z kredytodawca i przestać płacić. Specjaliści odradzają również zaciąganie kolejnych kredytów na spłatę poprzednich ze względu na zagrożenie spiralą zadłużenia. Co nam pozostaje w takiej sytuacji? Niezwłocznie należy skontaktować się z bankiem i zapytać o wakacje kredytowe.

Co to są wakacje kredytowe?

pożyczkowy portal

Bankom zależy, aby kredytobiorca regularnie spłacał swoje zobowiązanie. Jeżeli pojawiają się problemy, kredytodawca jest chętny do współpracy. Większość instytucji bankowych zamieszcza w umowach kredytu lub regulaminach zapisy umożliwiające czasowe zawieszenie spłaty kredytu na pisemny wniosek kredytobiorcy. Rozwiązanie to nazywane jest właśnie wakacjami kredytowymi.

Wakacje od kredytu to inaczej odroczenie w całości spłaty raty kapitałowo-odsetkowej kredytu hipotecznego lub kredytu gotówkowego. W zależności od banku przyznawane są na różny czas i na odrębnych warunkach. Wakacje kredytowe to produkt bankowy przeznaczony głównie dla osób, które zmagają się z przejściowymi problemami finansowymi. Mogą być one spowodowane niespodziewanymi wydatkami, poważną chorobą czy utratą pracy. Należy także podkreślić, że wakacje kredytowe są dostępne również dla osób, które nie mają problemów finansowych i chcą odpocząć od regulowania rat. 

Wakacje od kredytu w firmach pożyczkowych

Firmy pożyczkowe już od dawna oferowały swoim klientom odroczenie spłaty kredytu. Początkiem kwietnia 2020 roku zaczęło pojawiać się jednak coraz więcej pożyczkodawców oferujących taką możliwość. Dlaczego? Pandemia koronawirusa nadszarpnęła budżet wielu z nas. Część osób nadal pozostaje bez pracy. Mimo to musimy żyć dalej, opłacać rachunki, robić podstawowe zakupy, a także spłacać kredyty. Bez wątpienia pogodzenie wszystkich zobowiązań może być trudne. Dlatego też pojawiła się rekomendacja PZIP, która zalecała wprowadzenie dla klientów wakacji kredytowych.

Oznacza to, że wakacje kredytowe to nie tylko oferta charakterystyczna dla banków, ale również firm pożyczkowych.

Wakacje kredytowe a karencja w spłacie kredytu

pożyczkowy portal

Warto być świadomym, że wakacje kredytowe, czyli czasowe zawieszenie spłaty kredytu, nie są tym samym, co karencja w spłacie kredytu. To drugie pojęcie zazwyczaj polega na odłożeniu w czasie momentu rozpoczęcia spłacania zobowiązania. Jest to dość popularny zabieg stosowany przez banki. Aby lepiej zrozumieć różnicę, spójrzmy na przykład. Pod koniec roku bank reklamuje kredyt na zakupy przedświąteczne objęty promocją, która polega na ustaleniu terminu spłaty pierwszej raty dopiero po Nowym Roku. Jeżeli zaciągnęliśmy kredyt hipoteczny, może to być informacja, że spłatę rozpoczyna się po zakończeniu budowy domu. Nie zapominajmy, że nie jest to darmowa usługa oferowana przez bank. Odsetki za czas karencji są wkalkulowane w koszty kredytu.

Jakie są warunki wakacji kredytowych?

Warunki, na których możemy skorzystać z wakacji kredytowych w ramach kredytu czy pożyczki, ustalane są indywidualnie przez daną instytucję. Możemy spotkać się przykładowo z takimi informacjami jak:

 • możliwość zawieszenia spłaty jednej raty – raz do roku,
 • rozwiązanie dostępne jedynie raz na kilka lat,
 • limit maksymalnej łącznej liczby przerw w spłacie, na przykład trzy razy w ciągu trwania całej umowy.

Kto może skorzystać z wakacji kredytowych?

Wakacje kredytowe stają się coraz bardziej popularne. Możemy z nich skorzystać, posiadając kredyt gotówkowy, kredyt hipoteczny, a nawet pożyczkę na dowolny cel. Obecnie, nie tylko banki dają nam możliwość wzięcia wakacji kredytowych. Taką opcję udostępniają również swoim klientom firmy pozabankowe.

 Aby móc z nich skorzystać, musimy wykazać, że potrafimy terminowo spłacać raty naszego zobowiązania. Najczęściej już po około 4-6 miesiącach możemy wystąpić z wnioskiem o wakacje kredytowe, czyli zawieszenie spłaty kolejnej lub kilku przyszłych rat. W przypadku dłuższych zobowiązania może być wymagana terminowa spłata minimum 12 pierwszych rat kredytu.

Warto jednak podkreślić, że w obecnej sytuacji związanej z pandemią Koronawirusa ograniczenia dotyczące liczby spłaconych już rat zostały zniesione przez część pożyczkodawców.

Czy można zawiesić kredyt i jak skorzystać z tego rozwiązania?

pożyczkowy portal

O tym, czy i na jakich zasadach możemy skorzystać z wakacji kredytowych, dowiemy się z zawartej umowy kredytu lub pożyczki. Sam fakt, że chcemy skorzystać z takiej opcji, powinniśmy zgłosić do naszego banku lub pożyczkodawcy z około 2-tygodniowym wyprzedzeniem. Dzięki temu zyska on wystarczająco czasu na rozpatrzenie naszej prośby. W niektórych bankach okres ten może wynosić tylko 3 dni robocze przed dniem płatności kolejnej raty. Szczegółowe informacje na ten temat znajdziemy w umowie. Ponadto większość instytucji informuje: aby otrzymać prawo do przerwy od spłaty, należy złożyć odpowiedni wniosek o wakacje kredytowe na piśmie w oddziale lub korzystając z bankowości internetowej. 

Warto zaznaczyć, że bank lub instytucja pozabankowa, mogą odmówić udzielenia wakacji kredytowych. Ma to najczęściej miejsce, gdy nie spłacamy sumiennie naszych zobowiązań.

Ile kosztują wakacje kredytowe?

pożyczkowy portal

Jeśli chodzi o karencję w spłacie, to odsetki za czas jej trwania są wkalkulowane w koszty kredytu. A jak to jest w przypadku wakacji kredytowych? Otóż, to również nie jest darmowa usługa, a samo odroczenie spłaty rat kredytowych wiążę się z podwyższeniem całkowitej kwoty kredytu. Podczas renegocjowania umowy, bank lub inna instytucja finansowa, przedstawi nam kilka wariantów, które będą miały wpływ na ostateczny wzrost naszego zobowiązania. Oto one:

 • wzrost wysokości kolejnych rat – będziemy płacić wyższe raty, ale okres kredytowania pozostanie ten sam
 • wydłużenie okresu kredytowania – będziemy płacić te same kwoty raty, ale okres kredytowania wydłuży się
 • uregulowanie zaległych rat kredytowych wraz z ostatnią ratą naszego kredytu
 • ustalenie indywidualnych warunków wakacji kredytowych

Możemy również spotkać się z pewną odmianą, którą jest forma niepełnym wakacji kredytowych. W tym rozwiązaniu zawieszeniu spłaty podlega tylko część kapitałowa raty kredytu, a część odsetkowa powinna być uiszczona w terminie. Niespłacony kapitał zostanie podzielony na tyle części ile pozostało nam rat kredytu, a następnie doliczony do nich, co spowoduje wzrost kolejnych rat.

Korzystając z wakacji kredytowych będziemy musieli zapłacić dodatkową opłatę za to, że bank zgodził się na udzielenie nam takiej przerwy. Ustalana jest ona zazwyczaj jako procent od pozostałej kwoty do spłaty zobowiązania  i często możemy znaleźć zapis w umowie, że “jest to kwota nie mniejsza niż X zł.

Wakacje kredytowe – jakie banki oferują takie rozwiązanie?

Okres, na który przyznawane są wakacje kredytowe, różni się w zależności od wybranego banku. 

 • Wakacje od kredytu PKO BP: bank wprowadza zawieszenie rat przez internet, wniosek o wakacje kredytowe PKO BP można złożyć z poziomu bankowości online, a decyzję otrzymamy w formie wiadomości e-mail lub SMS. Warto zwrócić uwagę, ze klient ma szansę zawiesić aż 6 rat miesięcznych. Mimo to w każdym miesiącu musi złożyć wniosek, który uprawni go do miesięcznej przerwy w spłacie. Ponadto w czasie wakacji kredytowych będą nadal naliczane składki ubezpieczeniowe. Natomiast odsetki będą nadal naliczane, ale w przypadku odroczenia rat kapitałowo-odsetkowych zostaną rozdzielone na kolejne miesiące. Dlatego zdarza się, że raty ulegają podwyższeniu, a powodem tego jest zawieszenie spłaty kredytu. PKO BP informuje o tym swoich klientów na swojej stronie internetowej.
 • Wakacje kredytowe Alior Bank: kredytodawca oferuje swoim klientom dwie możliwości. Pierwsza z nich to zawieszenie kredytu na 3 miesiące, co oznacza wydłużenie okresu kredytowania o taki czas. W konsekwencji zwiększa się kwota odsetek i całkowity koszt kredytu. To samo dotyczy również drugiej opcji, czyli odroczenia spłaty rat na okres 6 miesięcy. Formularz kontaktowy w sprawie Alior Bank wakacje kredytowe znajduje się na stronie internetowej.
 • Wakacje kredytowe w ING: bank oferuje dwa warianty. Pierwszy z nich to zawieszenie spłaty kapitału. W takiej sytuacji należy liczyć się z obowiązkiem spłaty odsetek, a okres kredytowania wydłuży się zgodnie z czasem zawieszenia. Drugi wariant to zawieszenie spłaty odsetek i kapitału. W takiej sytuacji okres kredytowania wydłuża się tak, aby raty nie były wyższe niż wcześniej.
 • Na podobnych zasadach jak w wymienionych wyżej instytucjach odbywają się również wakacje kredytowe Millennium.
 • Z kolei zawieszenie spłaty kredytu gotówkowego Pekao SA jest możliwe jedynie w ramach 3 rat kapitałowo-odsetkowych. Z kolei wniosek można składać w takiej sytuacji za pośrednictwem bankowości elektronicznej.

Jak wygląda zawieszenie kredytu pozabankowego?

Przyjrzyjmy się kilku popularnym firmom pożyczkowym i sprawdźmy, czy istnieje u nich możliwość skorzystania z wakacji kredytowych.

 • Smartney wakacje kredytowe: Związek Przedsiębiorstw Finansowych z Fundacją Rozwoju Rynku Finansowego zarekomendował firmom pożyczkowym wchodzącym w skład tych organizacji wprowadzanie możliwości zawieszenia rat w związku z trudną sytuacją wywołaną pandemią. Taką możliwość wprowadził również Smartney dla klientów, którzy do dnia 29 lutego 2020 roku nie mieli zaległości w spłacie zobowiązania. Wniosek w Smartney o zawieszenie rat można składać elektronicznie lub skontaktować się telefonicznie z doradcą klienta.
 • Rapida zawieszenie raty: ta firma pożyczkowa nie udostępniła na swojej stronie internetowej żadnych informacji dotyczących wakacji kredytowych. Na forach pojawiły się jednak głosy o tym, że nie ma możliwości zawieszenia spłaty kredytu. Bez wątpienia może to wzbudzać u klientów negatywne odczucia.
 • Wakacje kredytowe Provident: jak przesunąć termin spłaty? Pożyczkodawca udostępniał swoim klientom możliwość odroczenia płatności jeszcze przed pandemią i w tym przypadku oferta ta będzie obecna na dłużej. Termin można przesunąć określoną ilość razy w zależności od okresu kredytowania. Musi on wynosić co najmniej 6 miesięcy i w tym przypadku mamy do dyspozycji jedno przesunięcie. Z kolei pożyczka na okres 44 miesięcy uprawnia nas do skorzystania z 8 przesunięć.  Wniosek należy złożyć przez internet na co najmniej 3 dni przed terminem spłaty. Więcej informacji można znaleźć na stronie pożyczkodawcy. Warto zwrócić uwagę, że nie każdy klient ma szansę na otrzymanie pozytywnej decyzji.

Wakacje kredytowe a BIK

pożyczkowy portal

Każdy bank ustala indywidualnie warunki związane z udzieleniem wakacji kredytowych. Dokładne zasady i wytyczne znajdziemy w podpisanej przez nas umowie. Jedno jest jednak pewne. Informacje o odroczonych ratach kredytu nie wpłyną na naszą zdolność kredytową i nie zostaną odnotowane jako negatywny wpis w bazach BIK czy BIG.

Pamiętajmy, że w trakcie spłaty naszego kredytu, możemy skorzystać z wakacji kredytowych, jak również z niepełnych wakacji kredytowych. Sprawdźmy też, czy wakacje kredytowe w naszym banku wiążą się do dodatkowymi opłatami i ile one wynoszą. W niektórych bankach jest to usługa całkowicie darmowa.

Czy warto skorzystać z wakacji kredytowych?

Jeśli znajdujemy się w przejściowej ciężkiej sytuacji finansowej, poniesione koszty wynikające ze skorzystania z wakacji kredytowych mogą być dużo niższe niż te, na jakie możemy narazić się w przypadku unikania spłaty zobowiązania – np. podwyższenie oprocentowania, wezwania do zapłaty, czy opłaty za monity. Dodatkowo utracimy status wiarygodnego i rzetelnego kredytobiorcy, co może negatywnie skutkować na nasze relacje z instytucjami finansowymi w przyszłości.

Jak napisać wniosek o wakacje kredytowe?

pożyczkowy portal

Jeżeli nasz bank lub firma pożyczkowa nie udostępnia wzoru pisma o zawieszenie spłaty i nie można zrobić tego za pośrednictwem strony internetowej, wówczas konieczny będzie wniosek o wakacje kredytowe. Jak napisać taki dokument? Powinny znaleźć się w nim następujące elementy:

 • w prawym górnym rogu: miejscowość i data,
 • następnie od lewej strony dane wnioskodawcy: imię, nazwisko, adres, PESEL,
 • od prawej strony dane odbiorcy: nazwa i adres instytucji finansowej,
 • na środku nagłówek: Wniosek o okresowe zawieszenie spłaty rat kredytu,
 • następnie definiujemy swoją prośbę,
 • poniżej możemy uwzględnić uzasadnienie, choć coraz mniej firm tego wymaga,
 • na końcu zamieszczamy prośbę o pozytywne rozpatrzenie wniosku i
 • podpisujemy wniosek o wakacje kredytowe.

Jeżeli mamy problem ze zdefiniowaniem swojej prośby, można skorzystać z poniższego wzoru.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 29 kwietnia 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły