Zwolnienie z podatku dla młodych 2023 – o czym należy pamiętać?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Zwolnienie z podatku dla młodych to skutek zmian uchwalonych przez sejm 4 lipca 2019 roku. Ile można uzyskać i jak starać się o zwolnienie? Czy zwolnienie przysługuje wszystkim zatrudnionym poniżej 26 roku życia?

zwolnienie z podatku dla młodych

Zwolnienie z podatku dla młodych a ustawa

4 lipca 2019 roku została uchwalona nowa ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zapis, który najbardziej powinien interesować przedsiębiorców, znajduje się w art.1. tego rozporządzenia. Wynika z niego, że zwolnienie z podatku PIT dotyczy osób znajdujących się przed 26 rokiem życia. Warto zaznaczyć, że nie ma tu znaczenia, czy dany pracownik posiada status studenta lub osoby uczącej się. Jednak w tym przypadku wiele zależy od formy zatrudnienia oraz wysokości przychodów. Tak więc, przywilej zwolnienia z podatku dochodowego należy się każdemu, kto spełnia wymagania wieku oraz kilka innych wymienionych poniżej.  

Od kiedy obowiązuje zwolnienie z podatku?

Ustawa została przyjęta 4 lipca 2019 roku. Wszystkie zmiany, które wprowadza, weszły w życie na właściwych zasadach dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Nowy ład nie zmienia dotychczasowych zasad, bo zwolnienie z podatku dla młodych obowiązuje do 85 528 zł, czyli znacznie więcej niż 30 000 zł kwoty wolnej od podatku w polskim ładzie.

Zerowy PIT dla młodych a limit przychodu

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać pracownik, jest oczywiście limit wieku wynoszący 26 lat. Jednak to nie wystarczy, aby można było skorzystać ze zwolnienia z podatku. Drugie kryterium dotyczy wysokości przychodów. W standardowym opodatkowaniu obowiązują progi podatkowe, od których zależy wartość procentowa odliczonego podatku. W 2023 roku są one następujące:

  • 12% – pierwszy próg podatkowy,
  • 32% – drugi próg podatkowy.

Pierwszy z nich dotyczy osób, które wykazały przychody nie wyższe niż 120 000 zł. Jeżeli przekroczyły one tę kwotę, wówczas należy liczyć się z 32% opodatkowaniem. 

Jakie formy zatrudnienia obejmuje zwolnienie z podatku dla młodych?

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku wprowadza również regulacje dotyczące formy zatrudnienia. W Polsce można je podzielić na pracownicze podlegające zapisom ujętym w Kodeksie pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) oraz niepracownicze regulowane przez Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Jednak podział ten nie odpowiada do końca rozróżnieniu obowiązującemu w kwestii zwolnienia z podatku. Okazuje się, że prawo to przysługuje również niektórym zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kto może skorzystać z zerowego PIT–u? Spójrzmy.

Jeżeli pracownik wykonuje czynności na rzecz przedsiębiorcy na podstawie:

  • umowy o pracę, czyli stosunku pracy,
  • umowy zlecenie – jednej z umów cywilnoprawnych,
  • stosunku służbowego,
  • pracy nakładczej,
  • lub spółdzielczego stosunku pracy,

wówczas przysługuje mu zwolnienie z podatku dochodowego. Kiedy przedsiębiorca zatrudnia młodych ludzi na podstawie umowy o dzieło, obowiązuje standardowe opodatkowanie. 

Jak obliczyć zwolnienie z podatku dla młodych?

Należy pamiętać, że zwolnienie z podatku do 26 lat nie obowiązuje w przypadku przychodów, które:

  • pochodzących z działalności gospodarczej,
  • są zwolnione z podatku dochodowego,
  • zostały uwzględnione w ordynacji podatkowej jako przychody, od których zaniechano obowiązku podatkowego. 

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku nadwyżki przychód podlega ogólnym zasadom opodatkowania. Przy tym uwzględnia się kwotę wolną od podatku oraz preferencyjne warunki rozliczania dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

Czy trzeba składać wniosek o zwolnienie?

Od 2020 roku nie trzeba składać żadnego wniosku o zwolnienie z podatku dla młodych. Teoretycznie wszelkimi formalnościami powinien zająć się urząd skarbowy. Gdyby jednak ktoś nie otrzymał stosownej ulgi, to powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do swojego pracodawcy – problem powinien zostać rozwiązany przez dział księgowości.

Osoby samozatrudnione i przedsiębiorcy poniżej 26 roku życia nie podlegają uldze dla młodych. Jeżeli ktoś w takim wieku jednocześnie pracuje na etacie i prowadzi działalność gospodarczą, to zwolnienie będzie dotyczyło wynagrodzenia otrzymywanego z pracy na etacie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły