Zwolnienie z podatku dla młodych 2022 – o czym należy pamiętać?

 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut
Kuba

wolnienie z podatku dla młodych to skutek zmian uchwalonych przez sejm 4 lipca 2019 roku. Każdy przedsiębiorca zatrudniający pracowników lub planujący taki krok musi pamiętać o kilku obowiązkach. Wśród nich oprócz opłat za ubezpieczenie społeczne znajdują się również podatki. O czym musi pamiętać pracodawca podczas rozliczania się z Urzędem Skarbowym?

zwolnienie z podatku dla młodych

Spis treści:

Zwolnienie z podatku dla młodych ustawa

4 lipca została uchwalona nowa ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Zapis, który najbardziej powinien interesować przedsiębiorców, znajduje się w art.1. tego rozporządzenia. Wynika z niego, że zwolnienie z podatku PIT dotyczy osób znajdujących się przed 26 rokiem życia. Warto zaznaczyć, że nie ma tu znaczenia, czy dany pracownik posiada status studenta lub osoby uczącej się. Jednak w tym przypadku wiele zależy od formy zatrudnienia oraz wysokości przychodów. Tak więc, przywilej zwolnienia z podatku dochodowego należy się każdemu, kto spełnia wymagania wieku oraz kilka innych wymienionych poniżej.  

Zwolnienie z podatku dla młodych od kiedy?

Ustawa została przyjęta 4 lipca 2019 roku. Wszystkie zmiany, które wprowadza, weszły w życie na właściwych zasadach dopiero od 1 stycznia 2020 roku. Nowy ład nie zmienia dotychczasowych zasad, bo zwolnienie z podatku dla młodych obowiązuje do 85 528 zł, czyli znacznie więcej niż 30 000 zł kwoty wolnej od podatku w polskim ładzie.

Zerowy PIT dla młodych a limit przychodu

Podstawowym warunkiem, jaki musi spełniać pracownik, jest oczywiście limit wieku wynoszący 26 lat. Jednak to nie wystarczy, aby można było skorzystać ze zwolnienia z podatku. Drugie kryterium dotyczy wysokości przychodów. W standardowym opodatkowaniu obowiązują progi, od których zależy wartość procentowa odliczonego podatku. W 2022 roku są one następujące:

  • 18% – pierwszy próg podatkowy,
  • 32% – drugi próg podatkowy.

Pierwszy z nich dotyczy osób, które wykazały przychody nie wyższe niż 85 528 zł. Jeżeli przekroczyły one tę kwotę, wówczas należy liczyć się z 32% opodatkowaniem. 

Dlaczego o tym wspominamy? Odpowiedź jest prosta. Limit przychody obowiązujący w przypadku zwolnienia z podatku odpowiada wartości I progu. Jeżeli nie przekroczą one 85 528 zł, wówczas podatnik ma prawo do skorzystania z zerowego PIT–u. Natomiast jeśli pojawi się nadwyżka, wówczas należy do niej zastosować ogólnie obowiązujące zasady wspomniane wyżej. Na koniec warto również wspomnieć, że limit kwotowy jest niezależny od liczby miejsc zatrudnienia lub podpisanych umów. 

Jakie formy zatrudnienia obejmuje zwolnienie z podatku dla młodych?

Ustawa z dnia 4 lipca 2019 roku wprowadza również regulacje dotyczące formy zatrudnienia. W Polsce można je podzielić na pracownicze podlegające zapisom ujętym w Kodeksie pracy (Dz. U. 1974 Nr 24 poz. 141) oraz niepracownicze regulowane przez Kodeks cywilny (Dz. U. 1964 Nr 16 poz. 93). Jednak podział ten nie odpowiada do końca rozróżnieniu obowiązującemu w kwestii zwolnienia z podatku. Okazuje się, że prawo to przysługuje również niektórym zatrudnionym na podstawie umowy cywilnoprawnej. Kto może skorzystać z zerowego PIT–u? Spójrzmy.

Jeżeli pracownik wykonuje czynności na rzecz przedsiębiorcy na podstawie:

  • umowy o pracę, czyli stosunku pracy,
  • umowy zlecenie – jednej z umów cywilnoprawnych,
  • stosunku służbowego,
  • pracy nakładczej,
  • lub spółdzielczego stosunku pracy,

wówczas przysługuje mu zwolnienie z podatku dochodowego. Kiedy przedsiębiorca zatrudnia młodych ludzi na podstawie umowy o dzieło, obowiązuje standardowe opodatkowanie. 

Zwolnienie z podatku dla młodych – jak obliczyć?

Należy pamiętać, że zwolnienie z podatku do 26 lat nie obowiązuje w przypadku przychodów, które:

  • pochodzących z działalności gospodarczej,
  • są zwolnione z podatku dochodowego,
  • zostały uwzględnione w ordynacji podatkowej jako przychody, od których zaniechano obowiązku podatkowego. 

Jak już wspomnieliśmy, w przypadku nadwyżki przychód podlega ogólnym zasadom opodatkowania. Przy tym uwzględnia się kwotę wolną od podatku oraz preferencyjne warunki rozliczania dla małżonków i osób samotnie wychowujących dzieci.

Zwolnienie z podatku do 26 lat wniosek

Od 2020 roku nie trzeba składać żadnego wniosku o zwolnienie z podatku dla młodych. Teoretycznie wszelkimi formalnościami powinien zająć się urząd skarbowy. Gdyby jednak ktoś nie otrzymał stosownej ulgi, to powinien w pierwszej kolejności zwrócić się do swojego pracodawcy – problem powinien zostać rozwiązany przez dział księgowości.

Osoby samozatrudnione i przedsiębiorcy poniżej 26 roku życia nie podlegają uldze dla młodych. Jeżeli ktoś w takim wieku jednocześnie pracuje na etacie i prowadzi działalność gospodarczą, to zwolnienie będzie dotyczyło wynagrodzenia otrzymywanego z pracy na etacie.

Pożyczka dla firm na spłatę podatków do Urzędu Skarbowego

Warto wspomnieć, że w przypadku problemów z zaległościami w Urzędzie Skarbowym można skorzystać z pożyczki dla firm oferowanej przez instytucje pozabankowe. Dzięki niej przedsiębiorca bez problemu ureguluje wszelkie płatności. We wniosku należy uwzględnić cel przeznaczenia środków oraz wysokość zaległości.

Wśród produktów oferowanych przez pożyczkodawców można znaleźć pożyczki dla firm na spłatę zaległości wobec US do 150 000 zł. Wszystko zależy od sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Jednak w przypadku problemów warto wiedzieć, że z każdej sytuacji zawsze znajdzie się wyjście. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły