Pożyczka na spłatę ZUS i US – gdzie jej szukać?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 6 minut

Każdy przedsiębiorca musi wywiązać się z opłacenia składek ZUS i podatków, nawet jeśli nie osiąga dużych dochodów, aby je pokryć. Brak płynności firmy, spowodowany przez załamanie się sytuacji gospodarczej czy mniejszy popyt na oferowany produkt lub usługę może powodować trudności z opłaceniem należności do fiskusa i ZUS.

podatki

W sytuacji wystąpienia problemów finansowych przedsiębiorstwa warto wnioskować o odroczenie terminu płatności, rozłożenie zadłużenia na raty, a rzadkich przypadkach o umorzenie zaległości (tylko w sytuacji całkowitej nieściągalności długu, tak więc jest to niemożliwe, gdy sytuacja finansowa firmy lub dłużnika umożliwia, choć minimalną spłatę). 

Nie zawsze jednak uda się uzyskać pozytywną decyzję. W tej sytuacji warto sięgnąć po pomoc, jaką jest kredyt na spłatę ZUS i US, aby uregulować bieżące lub zaległe płatności. Dzięki temu unikniesz przykrych konsekwencji, jakie wiążą się z zaległościami z organami podatkowymi i Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.  

Czym grożą zaległości w ZUS i US?

Zarówno duże firmy, jak i osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą mają obowiązek regularnego uiszczania zaliczki podatku dochodowego oraz składek na ubezpieczenie społeczne w ZUS. Jeśli prowadzisz dodatkowo handel towarami lub usługami dochodzi do tego podatek VAT. Często obciążania do US i ZUS przekraczają możliwości finansowe przedsiębiorstw, powodując że mają one problem nie tylko z wprowadzeniem nowych inwestycji, ale także z bieżącym funkcjonowaniem. Jeśli masz zaległości, warto dowiedzieć się, jak sprawdzić zadłużenie w PUE ZUS

Zadłużenie z tytułu zobowiązań podatkowych i składek wiąże się z przykrymi konsekwencjami:

 • naliczenie karnych odsetek za każdy dzień zwłoki,
 • wpisanie do rejestru dłużników,
 • przymusowa hipoteka nałożona na nieruchomość firmy,
 • wszczęcie postępowania egzekucyjnego, które wiąże się z zajęciem konta firmowego i konta przedsiębiorcy, a także zajęciem składników majątkowych przedsiębiorstwa,
 • wszczęcie postępowania upadłościowego firmy,
 • brak możliwości udziału w przetargach (firma, która nie przedłoży zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami i składkami, jest wykluczona z udziału w przetargu).

Jak sprawdzić zadłużenie w ZUS i US?

Zakład Ubezpieczeń Społecznych i Urząd Skarbowy nie informują przedsiębiorców o wystąpieniu zaległości oraz o wysokości odsetek karnych. Z tego powodu firma powinna sama na bieżąco sprawdzać swoją sytuację finansową. 

ZUS może darować zapłatę zaległych odsetek, jeżeli nie przekraczają one kwoty 6,60 zł. Większe zadłużenie skutkuje wpisaniem przymusowej hipoteki na firmową nieruchomość oraz wpisaniem do Krajowego Rejestru Zadłużonych.

Informacje o zaległościach można znaleźć w placówkach stacjonarnych urzędów lub online za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych (PUE). Innym sposobem na uchronienie się przed zadłużeniem jest regularne pobieranie raportu BIK. Stan zadłużenie warto także monitorować w bazach dłużników BIG i KRD. 

Pożyczka na spłatę ZUS i US – na czym polega?

Kredyt na spłatę ZUS i US to rozwiązanie dla przedsiębiorców, którzy chcą jak najszybciej uregulować swoje zadłużenie wobec instytucji państwowych. Może występować w dwóch postaciach – w formie pożyczki dla firm na dowolny cel lub dedykowanej pożyczki na spłatę zadłużenia.

W obu sytuacjach taka oferta jest dostępna w firmach pożyczkowych. Kredyt na spłatę ZUS i US w banku jest trudny do uzyskania, gdyż firma musi mieć dobrą kondycję finansową. Instytucje bankowe muszą się kierować odgórnymi regulacji, nałożonymi przez KNF. Na ich podstawie każdy klient musi być dokładnie sprawdzany pod względem zadłużenia oraz możliwości finansowych. Tak więc istnienie zaległości podatkowych, a także zbyt mała zdolność kredytowa sprawia, że wniosek kredytowy zostaje odrzucony.

Jakie warunki należy spełnić?

Pożyczka bez ZUS i US w firmach pożyczkowych jest udzielana na podobnych zasadach jak inne standardowe pożyczki. Sprawdzana jest historia kredytowa oraz zdolność kredytowa i na tej podstawie parabank ocenia, na jaką kwotę może pożyczyć przedsiębiorcy. Co istotne, firmy pożyczkowe nie są związane z restrykcyjną polityką KNF, dlatego też elastycznie podchodzą do kwestii zadłużenia i osiąganych dochodów.

Jedyną różnicą jest brak konieczności przedstawiania zaświadczenia o niezaleganiu w płatnościach w ZUS i US. Przy większych zobowiązaniach, parabank może żądać ustanowienia dodatkowego zabezpieczenia przez nałożenie hipoteki na nieruchomość firmy lub ustanowienie zastawu.

Jak wypełnić wniosek?

Kredyt na spłatę ZUS wymaga złożenia odpowiedniego wniosku, w którym należy podać wszystkie informacje na temat działalności gospodarczej, a także przedstawić sytuację finansową firmy.

Dodatkowo instytucje bankowe mogą wymagać dołączenia dokumentów finansowych tj.: 

 • ostatnie sprawozdanie finansowe (rachunek zysków i stary, bilans,
 • deklaracja podatkowa,
 • wyciąg z księgi przychodów i rozchodów,
 • zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej (np. wydruk z bazy CEIDG),
 • zaświadczenie o nadaniu numeru NIP i REGON.

W wielu instytucjach pozabankowych kredyt na spłatę ZUS i US ogranicza formalności do zbędnego minimum. Zwykle wystarczy wypełnić wniosek online za pośrednictwem strony internetowej, bez konieczności złożenia dodatkowej dokumentacji, tak jak w przypadku instytucji bankowych.

Jak znaleźć najlepsze oferty firm pożyczkowych na spłatę ZUS i US?

Aby znaleźć dobrą ofertę pożyczki na spłatę ZUS i US warto zaglądnąć na rankingi ofert pożyczkowych, które są udostępniane bezpłatnie na portalach finansowych. Na pierwszych miejscach rankingu znajdują się najkorzystniejsze produkty finansowe. Oprócz tego w rankingach znajdują się podstawowe dane o pożyczce na podstawie danych, które zostały wprowadzone celem porównania ofert (okres kredytowania i kwota pożyczki).

Innym sposobem na szybkie i skuteczne szukanie ofert jest zapoznanie się z opinią klientów na temat interesującej Cię oferty pożyczki. Dzięki temu dowiesz się, czy dana pożyczka na spłatę ZUS i US jest naprawdę korzystna, a także zmniejszysz ryzyko nadziania się na dodatkowe opłaty, o których często nie mówią firmy pożyczkowe. 

Kolejnym narzędziem jest kalkulator pożyczki na spłatę ZUS i US. Wystarczy wpisać kwotę pożyczki, okres kredytowania oraz podstawowe parametry danej oferty pożyczkowej, aby poznać całkowity koszt pożyczki i wysokość wszystkich opłat. Ponadto przydatny będzie kalkulator zdolności kredytowej, który oszacuje, na jaką kwotę pożyczki możesz sobie pozwolić. Jednakże nie kieruj się ślepo obliczoną zdolnością kredytową, gdyż firmy pożyczkowe udzielają finansowania, nawet sytuacja finansowa Twojej firmy nie przedstawia się dobrze. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły