Odstąpienie od umowy SmartPożyczka

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
odstąpienie od umowy z firmą smart pożyczka

Odstąpienie od umowy SmartPożyczka

Chwilówki to popularna nazwa pożyczek krótkoterminowych oferowanych przez firmy pozabankowe. Przyciągają one swoich klientom atrakcyjnymi warunkami kredytowania, wśród których warto wymienić promocję pierwszego darmowego zobowiązania. Oznacza to, że otrzymujemy wsparcie finansowe bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Jednak nie powinno nas to zmylić, ponieważ nadal każda decyzja związana z naszym budżetem musi być dobrze przemyślana. Dokonanie nieodpowiedniego wyboru może nieść ze sobą poważne konsekwencje. Dlatego jeśli po podpisaniu umowy nadal masz wątpliwości, pamiętaj o możliwości odstąpienia od zobowiązania. Każdy konsument ma do tego prawo, co gwarantuje ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.):

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki SmartPożyczka?

Jak mogliśmy przeczytać w przywołanym fragmencie ustawy, czas na złożenie odstąpienia od umowy wynosi 14 dni. Liczy się on od momentu zawarcia umowy. Aby nasza decyzja została przyjęta przez pożyczkodawcę, musimy ją dostarczyć w odpowiedniej formie. Każdy pożyczkodawca powinien udostępnić swojemu klientowi wzór oświadczenia, jednak wciąż znajdziemy firmy, które nie respektują tych zapisów. Jeżeli nie możemy znaleźć właściwego dokumentu, zalecamy skorzystanie z poniższego wzoru stworzonego przez naszych specjalistów. Po dostarczeniu pisma do pożyczkodawcy zostaniemy zobowiązani do zwrócenia otrzymanej już pożyczki w terminie maksymalnie 30 dni.

Wypowiedzenie umowy SmartPożyczka

Warto zaznaczyć, że odstąpienie od umowy pożyczki nie oznacza tej samej czynności, co jej wypowiedzenie. Różnice leżą u samych podstaw. Termin złożenia odstąpienia wynosi 14 dni i zostaje wprowadzone ze skutkiem natychmiastowym. Z kolei rozwiązanie umowy na wniosek pożyczkobiorcy zakłada 1-miesięczny okres wypowiedzenia. W takim przypadku zostajemy zobowiązani do niezwłocznej spłaty zobowiązania. Prawo to przysługuje również pożyczkodawcy. SmartPożyczka zakłada taką możliwość w trzech sytuacjach:

  • podanie nieprawdziwych danych przez klienta,
  • niedotrzymanie warunków udzielania pożyczki przez pożyczkobiorcę,
  • negatywnej oceny zdolności kredytowej.
Zobacz:

Odstąpienie od umowy SmartPożyczka – konsekwencje

Składając oświadczenie o odstąpieniu od pożyczki, musimy mieć świadomość obowiązku zwrotu pożyczonej kwoty wraz z odsetkami kapitałowymi w terminie 30 dni. Wysokość dodatkowych kosztów w stosunku dziennym wynosi 0,027% pierwotnej wartości zobowiązania. Jeżeli przekroczymy wyznaczony przez pożyczkodawcę termin, wówczas odsetki za opóźnienie będą równe 0,038% pożyczonej kwoty na każdy dzień zwłoki.

Odstąpienie od umowy SmartPożyczka – jak dostarczyć pismo?

Informacje na temat sposobu dostarczenia pisma znajdziemy w podpisanej przez nas umowie. Pożyczkodawca zakłada dwa rozwiązania. Pierwsze z nich to zeskanowanie oświadczenia i przesłanie go drogą mailową na adres poczty elektronicznej pożyczkodawcy. Druga natomiast wiąże się z wysłaniem go na adres korespondencyjny firmy. Warunkiem uznania dokumentu jest czytelny podpis pożyczkobiorcy. Wzór odpowiedniego dokumentu znajdziemy w profilu klienta oraz załączniku obowiązującej umowy.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Smart Pożyczka

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Smart Pożyczka

Aventus Group Sp. z o. o.
ul. Kard. St. Wyszyńskiego 2B, piętro III, 15 – 888 Białystok
KRS 0000355948
Tel. 85 871 00 49
Adres e-mail: info@smartpozyczka.pl

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły