Formy zatrudnienia dla studentów – jakie są możliwe?

 • 
Przeczytasz w ciągu 8 minut
Kuba
Jednym z elementów wpływających na naszą zdolność kredytową jest nie tylko wysokość dochodów, ale również formalna podstawa stosunku pracy. Młodym ludziom może być ciężko wynegocjować u pracodawcy umowę o pracę. Dlatego też poniżej sprawdzimy formy zatrudnienia dla studentów oraz to, jaki mają one wpływ na wynik scoringu podczas wnioskowania o kredyt studencki.
formy zatrudnienia dla studentów

Spis treści:

Zdolność kredytowa a formy zatrudnienia dla studentów

Zacznijmy od podstaw. Warto wyjaśnić, czym tak naprawdę jest zdolność kredytowa. Bez tej wiedzy ciężko będzie nam zrozumieć, dlaczego wnioskując o pożyczkę, forma zatrudnienia może przyczynić się do otrzymania negatywnej decyzji lub modyfikacji oferty. Każda z instytucji finansowej posiada swoją skalę oceny tego, czy dany klient jest w stanie wywiązać się ze swoich zobowiązań w terminie. Proces ten składa się z dwóch elementów. Pierwszy z nich to analiza ilościowa, która obejmuje wysokość naszych dochodów, koszty utrzymania oraz obecne zobowiązania wobec instytucji finansowych.

Drugi element to analiza jakościowa. Na tym etapie nasz przyszły wierzyciel weźmie pod uwagę informacje, które wskażą mu, jakie jest zagrożenie nieterminowym wywiązaniem się z obowiązków. Wśród nich znajdą się: stan cywilny, liczba osób na utrzymaniu, staż pracy, podstawa zatrudnienia, wykonywany zawód, stanowisko oraz szansę na ewentualny awans. Nie możemy również zapominać, że nieodłącznym elementem zdolności kredytowej jest historia zobowiązań, która również zostanie sprawdzona na tym etapie.  

Koszty zatrudnienia na umowę o pracę

Odpowiedzi na pytanie, dlaczego posiadanie umowy o pracę to rzadkość wśród studentów, powinniśmy szukać w kosztach zatrudnienia pracownika. Jeżeli nie wiadomo o co chodzi, to z pewnością chodzi o pieniądze. Wiele osób uważa, że jedynym wydatkiem dla pracodawcy jest wypłata, jaką otrzymuje na konto. Jednak wbrew pozorom sprawa jest bardziej skomplikowana. Zanim przejdziemy do konkretów, warto również wspomnieć, że kwota, jaką otrzymujemy na konto to wartość netto. Tak więc, do całkowitego kosztu zatrudnienia wlicza się tę sumę wraz z odliczonymi już opłatami, czyli wynagrodzenie brutto. Uznajmy, że będzie to najniższa krajowa, czyli 2250 zł.

Dodatkowo pracodawca jest zobowiązany do opłacenia pozostałych składek, które w przeliczeniu stanowią około 20% z kwoty 2250 zł. Należą do nich następujące ubezpieczenia: emerytalne, rentowe, wypadkowe, fundusz pracy oraz fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych. W efekcie całkowity koszt zatrudnienia wynosi około 2710,81 zł.

Jak sytuacja wygląda, kiedy chodzi o formy zatrudnienia dla studentów? Jakie koszty wiążą się z umową cywilnoprawną?

Firmy chętnie zatrudniają studentów

Przeglądając oferty pracy, często można natknąć się na ogłoszenia, w których pracodawcy otwarcie informują o konieczności posiadania statusu studenta. Dlaczego z perspektywy osoby zatrudniającej jest to tak atrakcyjne? Jak wspomnieliśmy wyżej, zatrudnienie pracownika wiąże się z pewnymi kosztami. Jednak w przypadku osób uczących się sytuacja wygląda inaczej, ponieważ istnieją związane z tym ulgi dla pracodawcy. Jako studenci jesteśmy zwolnieni z obowiązku opłacania składek ZUS, a tym samym również nasz zakład pracy nie musi się nimi martwić. Mimo to musimy pamiętać, że dotyczy to osób do 26 roku życia. Po ukończeniu tego wieku bezwzględnie podlegamy konieczności opłacenia ubezpieczeń.

Kolejnym warunkiem, który musi zostać spełniony, aby ulga zadziałała, jest odpowiednia forma zatrudnienia. W tym przypadku obniżone koszty dotyczą wyłącznie umowy zlecenie i ograniczają się wyłącznie do wynagrodzenia brutto. Dlatego też pracodawcy wolą korzystać ze zniżek i nie zatrudniać studentów w ramach umowy o pracę. Natomiast kiedy podstawą zatrudnienia jest umowa o dzieło, pracodawca zawsze ponosi jedynie opłaty związane z wypłaceniem pensji. Nie musi martwić się dodatkowymi składkami.

Podsumowując, umowa zlecenie dla studenta z perspektywy pracodawcy będzie atrakcyjnym rozwiązaniem. Jednak wciąż pozostaje wątpliwość, czy tak samo korzystna jest dla pracownika.

Formy zatrudnienia dla studentów – co wybrać?

Jak już wspomnieliśmy, umowa o pracę wydaje się jedną z najlepszych propozycji. Jednak jako studenci jesteśmy zwolnieni z obowiązku płacenia składek ZUS, a każdy z nas ceni sobie elastyczność i niezależność. W takiej sytuacji stabilne zatrudnienie wcale nie zachęca do pracy w danym miejscu. Z pewnością w przyszłości wszystko się zmieni, ale nie teraz. Choć dzięki temu otrzymujemy gwarancję urlopu wypoczynkowego i korzystania z takich przywilejów jak: wynagrodzenie chorobowe, z perspektywy młodego człowieka może nie wydawać się to aż tak atrakcyjne. Co nam zostaje?

Jeżeli umowa zlecenie oraz umowa o dzieło zwalniają pracodawcę z wnoszenia składek, wszystko zależy od wykonywanej przez nas pracy. Pierwsza z nich jest najczęściej stosowana w przypadku świadczenia usług, czyli wykonywaniu określonych czynności na rzecz osoby trzeciej. Przykładem takich obowiązków może być: obsługiwanie klientów restauracji czy ochrona imprez. Z kolei umowa o dzieło dotyczy czynności, której efektem jest twór przekazywany osobie zobowiązanej do wypłaty wynagrodzenia. W momencie realizacji zadania przenosimy wszystkie prawa do wytworzonego dzieła na zleceniodawcę. Przykładem będą: malowanie obrazów, tworzenie projektów budowlanych, pisanie artykułów.

Wolontariat jako forma zatrudnienia studenta?

Jedną z możliwości zdobycia dodatkowego doświadczenia zawodowego może być zgłoszenie się na wolontariusza w interesującej nas placówce. Warto jednak zaznaczyć, że za pracę wykonywaną na rzecz społeczeństwa w ramach takiej umowy nie otrzymamy wynagrodzenia. Dodatkowo musimy pamiętać o swoich przywilejach. Jedno z nich mówi o tym, że każdemu wolontariuszowi przysługuje prawo do ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków. W zamian za wykonaną pracę możemy również poprosić o wystawienie odpowiedniego zaświadczenia. Każdy ochotnik powinien zostać przeszkolony pod kątem BHP. Natomiast kiedy wolontariat ma trwać dłużej niż 30 dni, osoba nas zatrudniająca ma obowiązek podpisać odpowiednią umowę w formie pisemnej.

Podsumowując, w przypadku wolontariatu zyskujemy doświadczenie zawodowe oraz satysfakcję z efektów naszych działań. Inna sytuacja będzie, kiedy nasze działania mają na celu przyuczenie do zawodu podczas trwania nauki. W takiej sytuacji mamy prawo do otrzymania określonej części przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia. Będzie to kolejno co najmniej:

  • 4% – I rok nauki,
  • 5% – II rok nauki,
  • 6% – III rok nauki.

Wyjątkiem są sytuacje, kiedy umowa stanowi inaczej. Jednak doświadczenie związane z wolontariatem nie pomoże nam w przypadku wnioskowania o kredyt. Musimy więc liczyć na inne formy zatrudnienia dla studentów.

Minimalne wynagrodzenie 2019

Każdego roku rząd ogłasza nowe obowiązujące minimalne wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na etacie oraz stawkę godzinową, która dotyczy pracujących na umowę zlecenie. Dobrą wiadomością może być fakt, że kwoty te stopniowo rosną. Jednak nadal znajdziemy pracodawców omijających te rozporządzenia na wszelkie sposoby. Dlatego też warto mieć świadomość, jakie kwoty wynagrodzenia nam przysługują, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek. W 2019 roku minimalne wynagrodzenie brutto wynosi 2250 zł, co w przeliczeniu oznacza około 1634 zł netto (do ręki). Natomiast według obowiązujących zasad aktualnie stawka godzinowa powinna wynosić co najmniej 14,70 zł.

Ile statystycznie zarabia student? 

Według raportu Polskiej Rady Biznesu “Student w pracy 2019” większość studentów (po 30%) zarabia kwoty z przedziału od 2001 do 3000 zł netto lub 1001–2000 zł. Natomiast co dziesiąty badany wskazał kwoty powyżej 3000 zł. Jednocześnie warto zwrócić uwagę, że ponad 40% studentów stwierdziło, że nie podejmowało pracy odpowiadającej wykształceniu. Jednak biorąc pod uwagę informacje o aspiracjach zarobkowych, można spokojnie stwierdzić, że obecne zarobki pozostawiają wiele do życzenia. Ile student chce zarabiać w przyszłości? Za 10 lat ponad 28% ankietowanych chciałoby otrzymywać wynagrodzenie na poziomie 10 000 zł lub więcej.

Kredyt studencki a forma zatrudnienia dla studentów

Jeżeli będziemy starać się o otrzymanie kredytu hipotecznego, z pewnością najlepszą formą zatrudnienia okaże się umowa o pracę. W innej sytuacji nasz wniosek może zostać odrzucony, ponieważ nasze zarobki będą niepewne, a tym samym wzrośnie ryzyko braku terminowej spłaty. Jednak w przypadku pożyczek na niewielkich kwot banki i instytucje pozabankowe akceptują również zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej – to tak zwane pożyczki na umowę zlecenie.  Dodatkowo coraz więcej banków tworzy oferty pożyczek w oparciu o historię rachunku i otrzymywaną na niego wypłatę. Tak więc, wiele zależy od indywidualnej sytuacji klienta. Mimo to bez wątpienia warto dostawać wypłatę na konto w banku, z którym mamy zamiar podjąć współpracę w ramach studenckiej pożyczki lub kredytu. 

Ostatnia aktualizacja artykułu: 3 lutego 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły