Czy za długi trafisz do więzienia?

 • 
Przeczytasz w ciągu 11 minut
natalia
Ci z nas, którzy borykają się z długami, wcześniej czy później zadają sobie pytanie o to, czy zaległości mogą skutkować wtrąceniem do więzienia. Często jest bowiem tak, że takimi informacjami straszą dłużników windykatorzy. Tymczasem dobrze jest wiedzieć o tym, jakie są realne zagrożenia związane z nieuregulowanymi płatnościami. Czy za długi można iść do więzienia?
czy za długi można iść do więzienia

Spis treści:

Czy za długi można iść do więzienia?

pożyczkowy portal

Trafienie za kratki w wyniku długów jest mało prawdopodobne, ale wykonalne. Trzeba spodziewać się tego, że wierzyciele będą dzwonić i odwiedzać nas, by odzyskać dług. Osoby te sprawiają, że w życie wkrada się niepokój i staramy się za wszelką cenę unikać kontaktu. Nie jest to jednak najlepsze rozwiązanie. Okazuje się bowiem, że w późniejszym etapie postępowania trzeba będzie zmierzyć się również z komornikiem mającym uprawnienia do tego, by zająć konto bankowe. To z kolei skutecznie pozbawia nas dostępu do gotówki na codzienne wydatki i potrzeby.

Idealnie byłoby nie dopuszczać do sytuacji, w której zadłużenie jest niemożliwe do spłaty, a my obawiamy się więzienia z tego powodu. Jeśli już do tego dojdzie, warto zrobić wszystko, żeby nie wpaść w poważne długi.

Pomocny może okazać się także artykuł JAK UNIKNĄĆ SPIRALI ZADŁUŻENIA?, w którym wyjaśniamy, jakie działania warto podjąć, by cieszyć się dobrą sytuacją finansową. Dobrze poznać te wszystkie sposoby i stopniowo wprowadzać je w życie.

Więzienie za długi – ważne informacje

pożyczkowy portal

Wspomnieliśmy już o tym, że w świetle polskiego prawa dłużnik bezpośrednio za długi nie może trafić do więzienia. Istnieje jednak szereg działań, które prowadzą na salę sądową. Chodzi tutaj o celowe uchylanie się od spłacania długów. Karalnym jest  działanie, które polega na ukrywaniu dochodów lub majątku. Tak samo postrzegane jest pozbywanie się rzeczy materialnych, które mogłyby podlegać zajęciom komorniczym. Wszystko to zapisane zostało w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks Karny (Dz. U. 1997 Nr 88 poz. 553 ).

W jakich przypadkach możliwa jest kara więzienia za długi?

pożyczkowy portal

Zgodnie z art. 300 § 2 Kodeksu karnego, nie trafimy do więzienia za długi, ale możemy zostać pociągnięci do odpowiedzialności za celowe udaremnienie wykonania orzeczenia sądu. Co to oznacza? Spójrzmy na dokładny zapis:

„Kto, w celu udaremnienia wykonania orzeczenia sądu lub innego organu państwowego, udaremnia lub uszczupla zaspokojenie swojego wierzyciela przez to, że usuwa, ukrywa, zbywa, darowuje, niszczy, rzeczywiście lub pozornie obciąża albo uszkadza składniki swojego majątku zajęte lub zagrożone zajęciem, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Do świadomego działania w celu uniknięcia spłacenia długu zalicza się między innymi:

  • wyprzedawanie majątku nim zabierze go komornik,
  • przepisywanie nieruchomości na członków rodziny.

Te i podobne zabiegi mogą skutkować karą więzienia na okres od 3 miesięcy nawet do 8 lat. Najwyższa kara dotyczy wyrządzenia szkody wielu wierzycielom. Dobrze jest zdać sobie z tego sprawę, by  nie sprowadzić na siebie poważnych kłopotów. Okazuje się bowiem, że wiele osób pod wpływem stresu i presji popełnia błąd, który ma opłakane skutki.

Czy za pożyczkę można iść do więzienia?

pożyczkowy portal

Bardzo często pojawia się pytanie, czy za chwilówki można iść do więzienia, jaka kara grozi za niespłacony kredyt. Jeśli cały proces wnioskowania przebiega zgodnie z prawem, wówczas nawet w przypadku niespłacania zobowiązania w terminie nie grozi nam więzienie. Okazuje się jednak, że za pożyczkę można trafić za kratki w jednym przypadku.  Mowa tu o wyłudzeniu. Podstawą prawną jest art. 297 § 1 Kodeksu karnego, który brzmi następująco:

„Kto, w celu uzyskania dla siebie lub kogo innego, od banku lub
jednostki organizacyjnej prowadzącej podobną działalność gospodarczą na podstawie ustawy albo od organu lub instytucji dysponujących środkami publicznymi (…), przedkłada podrobiony, przerobiony, poświadczający nieprawdę albo nierzetelny dokument albo nierzetelne, pisemne oświadczenie dotyczące okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania wymienionego wsparcia finansowego, instrumentu płatniczego lub zamówienia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5″.

Mowa tu więc o przypadkach wyłudzenia kredytu lub pożyczki:

  • na dane innej osoby,
  • posługiwanie się skradzionym dokumentem tożsamości,
  • podanie nieprawdziwych informacji we wniosku.
pożyczkowy portal

Jeśli nawet mamy podejrzenie, że z powodu zbyt niskich dochodów nasz wniosek zostanie odrzucony, nie możemy wprowadzać kredytodawcy w błąd. Jest to działanie, za które grozi nawet do 5 lat więzienia. Odpowiedź na pytanie, czy za niespłacony kredyt można iść do więzienia, brzmi nie. Jeśli jednak uzyskaliśmy go poprzez podanie nieprawdziwych informacji, musimy liczyć się z karą więzienia.

Profi Credit a więzienie

Czy można iść do więzienia za długi kredytowe lub pożyczkowe? Na forach internetowych pojawiają się często głosy pożyczkobiorców, którzy spotykają się z groźbami więzienia od pracowników firm pożyczkowych lub innych instytucji. W takiej sytuacji przedstawiciele pożyczkodawców liczą na niewiedzę klienta, przerażenie, a tym samym szybsze oddanie pieniędzy i zamknięcie sprawy. Dlatego też powinniśmy być świadomi obowiązującego prawa. Dzięki tej wiedzy możemy uniknąć dodatkowych nerwów i stresu.

Za jakie długi można iść do więzienia?

Powyższa analiza dotyczyła zależności długi a więzienie w kwestii kredytów, pożyczek lub innego wsparcia pieniężnego w instytucji bankowej. Warto jednak zaznaczyć, że długi mogą być generowane również w wyniku nieopłacenia rachunków, podatków i alimentów. Okazuje się, że najszybciej zostaniemy skazani na karę więzienia za niezapłacone alimenty. Obecnie zadłużenia alimentacyjne sięgają 11 mld złotych. Jeśli alimenty nie będą zapłacone przez 3 miesiące już mogą nas spotkać poważne konsekwencje. Wymiar sprawiedliwość bardzo rygorystycznie podchodzi do kwestii świadczeń tego typu, gdyż bardzo często zapewniają one środki do życia małoletnim.

Kara za długi alimentacyjne

Najważniejsze informacje dotyczące kary za długi alimentacyjne znajdziemy w art. 209 Kodeksu karnego.  Podstawowa kara została uwzględniona w art. 209 § 1.  Jeżeli zalegamy z alimentami o równowartości 3 świadczeń okresowych lub opóźnienie wynosi 3 miesiące, wówczas podlegamy:

  • grzywnie,
  • karze ograniczenia wolności do roku,
  • karze pozbawienia wolności do roku.

Może się jednak zdarzyć, że kara zostanie zaostrzona. W takiej sytuacji grozi nam więzienie za długi nawet do 2 lat, jeżeli w efekcie osoba uprawniona nie może zaspokoić podstawowych potrzeb życiowych. Jednocześnie należy podkreślić, że rozpoczęcie postępowania, a w efekcie wymierzenie kary odbywa się na wniosek pokrzywdzonego, organu pomocy społecznej lub organu podejmującego działania wobec dłużnika alimentacyjnego.

Czy za długi bankowe grozi więzienie? Nie bezpośrednio

pożyczkowy portal

Czynem karalnym pośrednio związanym z nieuregulowanymi płatnościami może być przymuszanie osoby trzeciej do podjęcia niewłaściwych decyzji w zakresie zarządzania jej finansami. Artykuł 86 § 1 Kodeksu Karnego brzmi:

„Kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Oznacza to, że wpływanie na decyzje osób trzecich jest najcięższym przewinieniem w tej kwestii.

Niezapłacona grzywna, czyli długi a więzienie 

pożyczkowy portal

Uważaj także na niezapłaconą grzywnę. Płatność z jej tytułu również może w ostateczności zaprowadzić do aresztu. Cały proces jest jednak dość skomplikowany i wieloetapowy, dlatego zajmiemy się nim przy innej okazji. Teoretycznie długi nie mogą być bezpośrednią przyczyną kary więzienia, ale unikanie płacenia zobowiązań, wyłudzenia i wiele innych czynności około pożyczkowo-kredytowych, w których możesz dopuścić się kłamstwa lub składania nieprawdziwych oświadczeń, sprawi, że trafisz za kratki.

Czy za długi można iść do więzienia 2017?

Zgodnie z prawem obowiązującym w 2017 roku dłużnik nie jest zagrożony karą pozbawienia wolności. Jednak w niektórych sytuacjach, które nie dotyczą bezpośrednio długów, istnieją regulacje prawne niewykluczające takiej możliwości. Są to między innymi wyżej wspomniane mataczenie w celu ukrycia swojego majątku, otrzymanie pożyczki lub kredytu w wyniku oszustwa, brak uiszczania opłat alimentacyjnych czy zaleganie z zapłatą grzywny. Jeżeli dłużnik ma czyste sumienie i po prostu nie jest w stanie dostarczyć na czas odpowiednich należności wierzycielowi, nie musi obawiać się czarnego scenariusza, którym może być więzienie za długi 2017.

Czy za długi można iść do więzienia 2021?

pożyczkowy portal

Jak sytuacja wygląda w tym roku? Czy dłużnikowi grozi więzienie za długi w 2021 roku? Obecne prawo również nie uwzględnia kary pozbawienia wolności za posiadane długi niezależnie od ich wysokości. Aktualna sytuacja prawna dłużników dotycząca zagrożenia więzieniem wygląda tak samo, jak w 2017 roku. Zagrożenie tak surowym wymiarem kary występuje jedynie w przypadku popełnienia przestępstwa w celu uniknięcia spłaty długu lub sankcji sądowych.

Długi a więzienie – rady

pożyczkowy portal

Podsumowując, jeżeli zadajesz sobie pytanie: “Czy można iść do więzienia za długi?”, odpowiedź brzmi nie. Kara pozbawienia wolności wynika z ewentualnych oszustw oraz innych przestępstw pośrednio łączących się z długami. Podstawowa zasada, którą powinien przestrzegać każdy dłużnik to: “Nie oszukuj komornika!”. Karami, którymi może być obciążona osoba zalegająca z długami są między innymi: brak możliwości otrzymania kolejnego kredytu bankowego, odsetki oraz dodatkowe opłaty, a ostatecznie egzekucja komornicza. Warto zapamiętać, że w sytuacji, kiedy długi zostają przejęte przez firmę windykacyjną, należy zachować trzeźwość umysłu i nie sprzedawać swojego dobytku, co w akcie desperacji jest często pierwszym pomysłem dłużnika. Prawnie takie zachowanie postrzega się jako oszustwo lub próba mataczenia, co grozi karą pozbawienia wolności.

Ile wynosi kara więzienia za długi nie bezpośrednio?

W zakładzie karnym możemy się znaleźć z powodu oszustwa. Na takie niebezpieczeństwo naraża się każdy, kto poświadcza nieprawdę w trakcie starania się o kredyt lub pożyczkę. Osoba, która przedstawia fałszywe oświadczenia o zarobkach, naraża się na przykre tego konsekwencje. Niejednokrotnie zdarza się również to, że oszust przedstawia podrobione zaświadczenie o zatrudnieniu, dzięki któremu jego zdolność kredytowa jest wyższa. Wówczas również fałszuje swój obraz w oczach firmy kredytowej. To z kolei niejednokrotnie sprawia, że pomoc finansową uzyskuje ten, kto finalnie nie jest w stanie spłacać zaciągniętego długu. Dotyczy to zarówno niewielkich zobowiązań finansowych, np.  chwilówek, jak i takich na bardzo wysokie sumy (kredyty hipoteczne). Trzeba zatem pamiętać, że wedle jednego z artykułów Kodeksu Karnego za poświadczenie nieprawdy w celu uzyskania pieniędzy również grozi kara od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 30 maja 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły