Czy banki i firmy pożyczkowe dzwonią do pracodawcy?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Przeczytasz w ciągu 12 minut
Mogłoby się wydawać, że wzięcie pożyczki to bardzo prosta sprawa. Rzeczywiście, cała procedura przebiega sprawnie i efektywnie. Problem pojawia się, kiedy podane przez nas informacje wzbudzą wątpliwości pożyczkodawcy. Jednym z elementów wniosku mogą być dane firmy, w której pracujemy. Czy instytucje bankowe i parabankowe dzwonią do pracodawcy? Sprawdźmy!
czy instytucje bankowe i firmy pożyczkowe dzwonią do pracodawcy

Dlaczego pożyczkodawca prosi nas o dane pracodawcy? 

pożyczkowy portal

W sytuacji kiedy pożyczkobiorcy zależy na szybkiej pożyczce bez dodatkowych formalności, dużym udogodnieniem będą instytucje oferujące swoje produkty bez konieczności weryfikacji telefonicznej w miejscu pracy. Musimy pamiętać, że dla banków i firm pożyczkowych czasochłonne próby wyegzekwowania spłaty zadłużenia powodują utratę płynności finansowej. Aby tego uniknąć, wolą dokładnie sprawdzić swojego pożyczkobiorcę. Banki są pod tym względem dokładniejsze i bardziej wymagające. Jednak wśród firm pożyczkowych zdarzają się firmy, które skrupulatnie analizują sytuację materialną klienta (choć niekoniecznie przekłada się to na ostateczną decyzję kredytową). Przekonajmy się, jakie w tym celu wykorzystują środki i odpowiedzmy na pytanie, czy instytucje bankowe i firmy pożyczkowe dzwonią do pracodawcy?

Sprawdzenie zdolności kredytowej

pożyczkowy portal

Każdy bank oraz firma pożyczkowa, zanim wyda pozytywną decyzję w sprawie wniosku o pożyczkę, sprawdza najpierw naszą zdolność i historię kredytową. Żadnej instytucji nie będą interesowały zachomikowane w domu okrągłe sumy – liczy się wyłącznie to, co można potwierdzić na piśmie.

Analiza zdolności kredytowej składa się z dwóch etapów. Nasze finanse zostaną sprawdzone pod względem ilościowym oraz jakościowym. Analiza jakościowa pozwoli pożyczkodawcy zbadać sytuację życiową klienta: wiek, wykształcenie, wykonywany zawód, stan cywilny, liczbę osób w rodzinie, a także dotychczasową historię kredytową. Osoby wykształcone i w wieku produkcyjnym, żyjące w gospodarstwie domowym oraz posiadające stabilne źródło utrzymania raczej nie muszą się niczego obawiać.

Analiza ilościowa

pożyczkowy portal

Dla pozostałych ratunkiem może być analiza ilościowa, jeżeli tylko wykażą odpowiednio wysokie oraz stałe miesięczne przychody. Dzięki temu bank będzie w stanie oszacować prawdopodobieństwo spłacania zadłużenia w ustalonym terminie.

By mógł to zrobić, pożyczkobiorca musi dostarczyć do instytucji wszelkie niezbędne informacje na temat pracodawcy, miesięcznych wydatków, a także obecnych zobowiązań wobec instytucji finansowych.

Czy bank sprawdza zatrudnienie?

pożyczkowy portal

Jak już wspomnieliśmy, zdarza się, że zostaniemy poproszeni o podanie numeru telefonu do działu kadr w naszym miejscu pracy, aby bank mógł potwierdzić prawdziwość przekazanych mu danych. Czasami taki sposób weryfikacji klienta pomaga bankowi podjąć ostateczną decyzję. Innym razem jest to tzw. sztuka dla sztuki, ponieważ nierzadko bywa i tak, że to pracownicy HR ubiegają się o pożyczkę, gdy więc dzwoni telefon z banku, sami sobie potwierdzają wiarygodność. Akademickie dyskusje o sensie takiego postępowania odłóżmy na bok – nie ma mocnych na bankowe procedury…

Jak banki sprawdzają zatrudnienie?

Skoro telefon do pracodawcy nie zawsze jest stosowany przez kredytodawców, warto zastanowić się, jak banki sprawdzają zatrudnienie. Okazuje się, że to, czy bank dzwoni do pracodawcy w sprawie kredytu lub nie, nie wiąże się jednoznacznie z brakiem weryfikacji zatrudnienia. Podczas składania wniosku zostaniemy poproszeni również o dostarczenie odpowiedniego dokumentu, który potwierdza wysokość naszego dochodu. Wśród nich można wymienić:

  • zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
  • oświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,
  • wyciąg z konta bankowego, na które otrzymujemy wynagrodzenie,
  • PIT za poprzedni rok.

Każdy z tych dokumentów niejako potwierdza nasze zatrudnienie. Jedne bardziej, inne mniej. W przypadku wyciągów z konta bankowego mogą pojawić się pewne wątpliwości, czy na pewno jesteśmy zatrudnieni w danej firmie. Dlatego bank pozostawia sobie prawo do skontaktowania się z pracodawcą.

Czy pożyczka bez podawania pracodawcy jest możliwa?

Jak zostało wspomniane, każda instytucja finansowa ma za zadanie sprawdzić zdolność kredytową swojego klienta. Jednym z elementów, na podstawie których bank wystawia ocenę są informacje o zatrudnieniu. Warto zaznaczyć, że jest to niezbędne nawet w przypadku składania wniosku o zakupy na raty w markecie.

Pojawia się jednak pytanie, czy każda firma pożyczkowa będzie oczekiwała od nas podania danych pracodawcy? Większość pożyczkodawców również wymaga podania informacji o miejscu zatrudnienia. Dzieje się tak ze względu na zwolnienie z obowiązku dostarczania zaświadczeń z miejsca pracy

Weryfikacja dochodów u pracodawcy

Obowiązek dostarczenia podstawowych danych dotyczących naszego zatrudnienia zdarza się najczęściej w przypadku pożyczkodawców oferujących pożyczki bez zaświadczeń o dochodach. Jeżeli ubiegamy się o wyższe kwoty wsparcia finansowego, możemy być pewni, że taka rubryka znajdzie się w naszym wniosku.

Zdarza się, że podanie numeru telefonu do pracodawcy ma ograniczyć ryzyko podania przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych dotyczących źródła utrzymania i wysokości dochodów. W takiej sytuacji pożyczkodawca skontaktuje się z naszym szefem, kiedy podane przez nas informacje wzbudzą jego wątpliwość. Zobacz również listę pożyczek bez dzwonienia do pracodawcy.

pożyczkowy portalObecnie coraz częściej stosuje się zaawansowane metody weryfikacji tożsamości, takie jak aplikacje typu Instantor, które pozwalają na pobranie podstawowych informacji na temat historii przelewów, co umożliwia szybkie sprawdzenie wiarygodności podanych przez nas danych.

Weryfikacja zatrudnienia a umowa zlecenie – instytucje bankowe i firmy pożyczkowe dzwonią do pracodawcy

Telefoniczne potwierdzanie dochodów pracownika zatrudnionego na umowę o pracę ma nieco mniejsze znaczenie niż w przypadku osób pracujących na zleceniach. Elastyczne formy zatrudnienia są coraz popularniejsze, w związku z tym Komisja Nadzoru Finansowego wydała zalecenie, by traktować je na równi z innymi. Pracujący na takich warunkach mogą niemal w takim samym stopniu korzystać z produktów bankowych, jednak zasady weryfikacji okazują się zwykle bardziej rygorystyczne. W związku z tym bez problemu dostępne są pożyczki na umowę zlecenie.

Odpowiadają za to niestabilne i nieregularne dochody, które nie dają bankowi gwarancji, że w przyszłości klient będzie w stanie wywiązać się z zobowiązań zapisanych w umowie. W takiej sytuacji rozmowa telefoniczna pozwala sprawdzić, jak długo pożyczkobiorca pozostaje w takim stosunku pracy. Można też spytać pracodawcę o jego plany względem dalszego zatrudnienia (na ile znajdzie to odzwierciedlenie w rzeczywistości, to zupełnie inna kwestia). Co więcej, nie ma opcji, by klient się na taki wywiad nie zgodził.

Przykłady – weryfikacja informacji podanych we wniosku przez banki

Aby przejść przez proces wnioskowania, musimy wyrazić zgodę na pewne działania instytucji finansowej. Wśród nich może się również znaleźć zapis:

Wyrażam zgodę na kontakt Pracownika Banku z podmiotem, od którego osiągam dochody, celem potwierdzenia danych zawartych w dokumentach dołączonych do niniejszego wniosku przed podjęciem decyzji kredytowej, a także w dowolnym okresie w trakcie trwania Umowy kredytowej.

Taki zapis pojawiał się między innymi we wniosku ING Banku Śląskiego. Jeżeli więc zastanawialiśmy się, czy ING dzwoni do pracodawcy, odpowiedź brzmi: ma do tego prawo po przesłaniu przez nas wniosku. Jak to wygląda w przypadku pozostałych banków? Czy mBank zadzwoni do pracodawcy? Jest taka szansa. Wprawdzie zrobi to bardziej po to, by zweryfikować faktyczność zatrudnienia w danej firmie, niż aby wypytywać o jego szczegóły. Klienci korzystający z mBanku powinni się jednak przygotować na taką ewentualność. Na forach internetowych znajdziemy wypowiedzi klientów, którzy zapewniają, że mBank nie dzwonił w ich sprawie do pracodawcy. Należy jednak zaznaczyć, że wiele zależy od naszej indywidualnej sytuacji. 

pożyczkowy portal

Warto również zwrócić uwagę, że nadal na rynku finansowym znajdują się banki, które oprócz danych miejsca zatrudnienia wymagają również zaświadczenia o zatrudnieniu od pracodawcy. Takie piętrzenie formalności i trudności wielokrotnie odstrasza klientów, którzy ostatecznie decydują się na pożyczkę w innym banku lub firmie pożyczkowej.

Czy firmy pożyczkowe kontaktują się z pracodawcą?

Firmy pożyczkowe niejednokrotnie wygrywają z bankami w kwestii uproszczonych formalności, szybkości weryfikacji klienta i czasu oczekiwania na wypłatę pieniędzy. Czy ich zaletą jest też to, że nie odczuwają potrzeby kontaktu z przełożonymi klienta? W większości przypadków rzeczywiście tak właśnie się dzieje, co na pewno ucieszy wielu pożyczkobiorców, szczególnie tych, którzy nie chcą, by szef wiedział o ich problemach finansowych.

Mimo to stosunkowo często na forach internetowych pojawiają się pytania typu: Czy instytucje bankowe i firmy pożyczkowe dzwonią do pracodawcy? Ogólnie można przyjąć, że poza sprawdzeniem rejestrów dłużników (BIG InfoMonitor, BIK, KRD czy Platformy Wymiany Informacji Pożyczkowej etc.), nie zostanie przeprowadzona inna weryfikacja. Mało tego, niektórym firmom pożyczkowym nie będzie nawet przeszkadzało, że znajdą na takich listach swojego potencjalnego klienta. Jednak takie oferty są rzadkie, a informacje na ten temat znajdziemy na stronie pożyczkodawcy w warunkach umowy.

Telefony do pracodawcy – czy to naprawdę konieczne?

Poruszając się w świecie finansów, wielokrotnie zadajemy sobie pytanie, czy wszystkie formalności narzucane nam przez bank to konieczność. Spójrzmy na firmy pożyczkowe, które mają dużo mniejsze wymagania wobec wnioskodawców, a radzą sobie równie dobrze.

Jeżeli przedłożymy wszystkie niezbędne informacje i będą one potwierdzone przykładowo wyciągami z naszego konta bankowe, możemy odetchnąć z ulgą, ponieważ w takich sytuacjach prawdopodobieństwo kontaktu z pracodawcą maleje.

Natomiast dzwonienie do pracodawcy to po prostu kolejna możliwość sprawdzenia swojego pożyczkobiorcy.  Pozwala to zmniejszyć ryzyko podjęcia wobec niego niewłaściwej decyzji kredytowej. Klient nie ma za bardzo wyboru. Jeżeli zależy mu na konkretnej ofercie bankowej, a pożyczkodawca jako wymóg stawia sprawdzenie go za pośrednictwem zakładu pracy, musi wyrazi na to zgodę. Sposobem na ominięcie tego procederu jest skorzystanie z oferty pozabankowej pożyczki online. W takiej sytuacji formalności zostaną ograniczone do niezbędnego minimum.

Weryfikacja klienta przez telefon RODO

pożyczkowy portal

Podawanie danych osobowych przez telefon wzbudza wiele wątpliwości wśród klientów instytucji finansowych. Czy jest to zgodne z prawem? Okazuje się, że bank ma tego prawo, zwłaszcza gdy klient nie ma obowiązku stawić się osobiście w oddziale banku. Jak zostało wspomniane, podczas składania wniosku często wyrażamy na to zgodę. Dodatkowo często stosowane są różne metody weryfikacji, które mogą tym bardziej uprawniać do weryfikacji telefonicznej. Należy jednak podkreślić, że doradca musi mieć pewność, że rozmowa odbywa się bez udziału osób trzecich.

pożyczkowy portal

Podsumowując, odpowiedzmy na najczęściej zadawane przez pożyczkobiorców pytania dotyczące konkretnych firm i ich stosunku do sprawdzania swoich klientów w miejscach pracy.

Czy mBank dzwoni do pracodawcy?

Jak wyżej zostało napisane, zawsze istnieje takie ryzyko. Jednak warto ponownie zaznaczyć, że telefon ma potwierdzić zatrudnienie danej osoby w przedsiębiorstwie, a nie wypytywania o dokładne warunki umowy.

Czy Wonga dzwoni do pracodawcy?

Przedstawiciele firm oferujących pożyczki gotówkowe – tak zwane chwilówki – bardzo rzadko weryfikują informacje podane przez klienta. Oferująca internetowe usługi finansowe Wonga wymaga uzupełnienia pól na temat pracodawców w formularzu, jednak nie praktykuje ich sprawdzania.

Czy Vivus dzwoni do pracodawcy?

Jest to firma, która również specjalizuje się udzielaniem pożyczek internetowych. Komunikacja między klientem, a doradcą odbywa się głównie drogą elektroniczną. Mimo że Vivus podkreśla, że ich usługi to coś więcej niż chwilówki online, to zasady działania w zakresie weryfikacji pożyczkobiorcy są zbliżone do tych występujących na przykład w firmie Wonga. Vivus generalnie nie kontaktuje się z pracodawcą klienta.

Czy banki dzwonią do pracodawcy?

Instytucje bankowe charakteryzują się bardziej rygorystycznymi zasadami i praktykami weryfikacyjnymi klientów niż firmy pozabankowe. Każdy bank wymaga podania numeru telefonu do działu kadr, co pozwoli instytucji na uniknięcie klientów, którzy będą zalegać z uiszczaniem rat w terminach ustalonych w harmonogramie. W przypadku osób posiadających umowę zlecenie informacje podane przez potencjalnego pożyczkobiorcę podlegają dokładnym procedurom sprawdzenia. Czy bank dzwoni do pracodawcy? Zasadniczo tak, ponieważ w ten sposób może zdobyć informacje potrzebne do podjęcia ostatecznej decyzji o przyznaniu pożyczki.

Podsumowanie: podanie nieprawdziwych danych we wniosku kredytowym

Jeżeli złożymy firmie pożyczkowej lub bankowi wniosek z nieprawdziwymi informacjami, grozi nam odpowiedzialność karna. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w ustawie z dnia 6 czerwca 1997 roku Kodeks karny ( Dz.U. 1997 Nr 88 poz. 553 ). Zgodnie z art. 297 §1-3,

  • kara od 3 miesięcy do lat 5 grozi za przedkładanie fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów oraz oświadczeń. Pod warunkiem, że dotyczą one okoliczności mających znaczenie dla uzyskania kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego.
  • tej samej karze podlegają osoby, które wbrew obowiązkowi nie powiadomią właściwego organu lub instytucji o nowych okolicznościach, które mają wpływ na wstrzymanie lub ograniczenie kredytu, pożyczki itd.,
  • kara od 6 miesięcy do lat 8 grozi osobom, które w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadzą inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem poprzez wprowadzenie w błąd lub wyzyskanie błędu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły