Upoważnienie do konta bankowego – prawa pełnomocnika. Jak działa i czy jest ważne po śmierci?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut
W naszym życiu zdarzają się różne sytuacje. Niektórych nie da się przewidzieć, ale warto być na nie przygotowanym. Dlatego część z nas decyduje się na udzielenie dostępu do własnego rachunku drugiej osobie. Na czym polega upoważnienie do konta bankowego? Czy jest lepsze niż wspólny rachunek?
upoważnienie do konta bankowego

Upoważnienie do konta bankowego – na czym polega?

pożyczkowy portal

Jeżeli mamy rachunek bankowy i jesteśmy jego jedynymi właścicielami, nikt inny nie może uzyskać do niego dostępu. Taka ochrona wydaje się oczywista i podnosi bezpieczeństwo naszych pieniędzy. Może się jednak zdarzyć, że z przyczyn losowych nie będziemy mogli przeprowadzić samodzielnie operacji w banku. Co w takiej sytuacji? Tutaj z pomocą przychodzi upoważnienie do rachunku bankowego. 

Dzięki niemu możemy dać dostęp do swoich pieniędzy drugiej osobie. Sami decydujemy, komu damy takie prawo. Okazuje się, że może być to dowolna osoba. Nie musimy wykazywać pokrewieństwa czy też powinowactwa. Warto jednak rozsądnie wybierać pełnomocnika, aby później nie żałować swojego wyboru. Zwróćmy uwagę na to, jakie prawa otrzymuje osoba upoważniona do konta bankowego.

Jakie prawa daje pełnomocnictwo do rachunku bankowego?

pożyczkowy portal

Wszystko zależy od tego, jakiego pełnomocnictwa udzielimy. Nieświadomi klienci banków często decydują się na pełnomocnictwo ogólne. Warto jednak zwrócić uwagę, że w takim przypadku dajemy drugiej osobie takie same prawa, jakie mamy jako właściciele konta. Jedynym ograniczeniem jest brak możliwości udzielania dalszych pełnomocnictw oraz zarządzania kartą debetową. 

Pieniądze nie są własnością pełnomocnika. Dlatego też nie ponosi on żadnych opłat związanych z prowadzeniem konta. Ogólne pełnomocnictwo do rachunku bankowego upoważnia do składania dyspozycji zawartych w umowie rachunku bankowego. To znaczy, że pełnomocnik może między innymi:

Dlatego przed udzieleniem pełnomocnictwa powinniśmy dobrze przemyśleć, komu tak naprawdę powierzamy swoje konto i czy jest to na pewno dobry pomysł. Jeżeli źle wybierzemy, pieniądze mogą po prostu zniknąć. Czy da się uniknąć takiego ryzyka?

Szczegółowe upoważnienie do konta bankowego

pożyczkowy portal

Szczegółowe pełnomocnictwo do rachunku bankowego gwarantuje nam większe bezpieczeństwo. Warto stosować zasadę ograniczonego zaufania, aby nie stracić swoich pieniędzy. W takim dokumencie wskazujemy, jakie czynności będzie mogła wykonać upoważniona osoba. Pełnomocnik szczególny ma ograniczone możliwości i to my jako właściciele konta decydujemy, na co mu pozwolimy

Możemy ograniczyć możliwość wykonywania przelewów oraz wypłat z konta do określonej kwoty, na przykład 3 000 zł miesięcznie. Należy jednak pamiętać, że pełnomocnictwo wygasa w dniu śmierci właściciela. 

Notarialne pełnomocnictwo do rachunku bankowego

pożyczkowy portal

Warto zwrócić uwagę, że większość banków wymaga udzielenia pełnomocnictwa osobiście. Jeżeli właściciel konta nie jest w stanie dotrzeć na miejsce, wówczas należy skorzystać z pomocy notariusza. W takiej sytuacji niezbędny dokument tworzymy i podpisujemy w obecności notariusza. Po potwierdzeniu należy udać się z pełnomocnictwem do banku. Jednocześnie pamiętajmy, aby również w tym przypadku wyszczególnić czynności, do jakich upoważniamy pełnomocnika.

Upoważnienie do konta bankowego po śmierci – jak to działa?

Każde pełnomocnictwo do rachunku bankowego wygasa wraz ze śmiercią właściciela. Jeżeli osoba trzecia zdecyduje się na wydanie dyspozycji, będzie musiała zwrócić wybrane pieniądze spadkobiercom. Takie postępowanie może wiązać się również z wszczęciem postępowania w prokuraturze lub dochodzeniem naprawienia szkody na wniosek banku. Aby tego uniknąć, warto otworzyć wspólny rachunek. W takiej sytuacji współwłaściciel nadal ma prawo korzystać z pieniędzy znajdujących się na koncie.

Jak działa dyspozycja na wypadek śmierci?

pożyczkowy portal

Dodatkowo istnieje możliwość wydania dyspozycji na wypadek śmierci. Jest to dokument, w którym określa się, kto ma prawo otrzymać pieniądze z konta bankowego w przypadku śmierci właściciela. Maksymalna kwota, jaką może wybrać osoba wskazana w dyspozycji, wynosi dwudziestokrotność miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku.

Informacje na temat obowiązującej stawki znajdziemy na stronie Głównego Urzędu Statystycznego. Należy wziąć pod uwagę kwotę za ostatni miesiąc przed śmiercią właściciela rachunku. Kogo możemy wskazać w dyspozycji? 

  • małżonka,
  • wstępnych – osoby, od których wywodzi się właściciel konta,
  • zstępnych – każdy kolejny potomek lub
  • rodzeństwo.

Dokument należy złożyć w oddziale banku. Taka sama zasada dotyczy kont dla firm, o ile działalność nie była prowadzona w formie spółki.

Jak napisać upoważnienie do konta bankowego?

Upoważnienie do konta bankowego powinno zawierać następujące informacje:

  • dane właściciela konta,
  • dane pełnomocnika,
  • zakres pełnomocnictwa, czyli konkretne czynności, do jakich uprawniamy osobę trzecią,
  • podpis mocodawcy i pełnomocnika. 

Warto zwrócić uwagę, że większość banków wprowadza wzory dokumentów, które znacznie ułatwią dopełnienie wymaganych formalności. Zanim zdecydujemy się na własnoręczne sporządzenie dokumentu, sprawdźmy wzory pism znajdujące się na stronie banku.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły