Odwołanie od mandatu za brak biletu – jak je napisać?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Korzystanie z transportu publicznego dla większości osób jest płatne. Dlatego chcąc dotrzeć w wybrane miejsce autobusem czy tramwajem, musimy kupić bilet, który uprawnia do przejazdu takim środkiem. Wiele miast umożliwia zakup różnych biletów, jednorazowych, czasowych a także okresowych, na przykład miesięcznych, kwartalnych czy semestralnych. Jednak wciąż zdarzają się sytuacje, kiedy pasażer z jakiegoś powodu korzysta z komunikacji miejskiej bez ważnego biletu. Kiedy spotka kontrolera, najprawdopodobniej otrzyma od niego mandat. W pewnych sytuacjach można jednak złożyć odwołanie od mandatu za brak biletu. Kiedy i jak przygotować takie pismo?

wnętrze autobusu

Mandat a wezwanie do zapłaty kary za brak ważnego biletu 

Osoby, które podróżowały komunikacją miejską i w trakcie kontroli nie okazały kontrolerowi ważnego biletu jednorazowego, okresowego lub zwolnienia z opłaty za przejazd, muszą liczyć się z tym, że otrzymają mandat. W większości miast funkcjonują przewoźnicy pod nazwą Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego lub Miejskiego Zakładu Komunikacji. 

Kwit otrzymany od kontrolera MPK lub MZK z punktu widzenia prawa nie jest jednak mandatem, a wezwaniem do zapłaty kary za brak ważnego biletu. Wezwanie to jest zgodne z regulaminem przedsiębiorstw komunikacyjnych, który pasażer, wchodząc do pojazdu automatycznie akceptuje.

Mandat a niedopełnienie obowiązków przez pasażera

Mandat w komunikacji miejskiej można otrzymać w sytuacji niedopełnienia pewnych obowiązków przez pasażera. Najczęściej wezwania do zapłaty przez kontrolerów są wystawione w sytuacji tak zwanej jazdy na gapę, a więc gdy osoba, która znajdowała się w autobusie/pociągu nie miała biletu. 

Czasami jednak mandat można otrzymać również w sytuacji, kiedy kupimy na przykład bilet ulgowy lecz nie posiadamy dokumentu, który potwierdzałby możliwość korzystania z tańszych przejazdów. 

Jak odwołać się od mandatu za brak biletu w komunikacji miejskiej?

Pasażer, który otrzyma mandat w komunikacji miejskiej, może go przyjąć i wówczas w określonym czasie zobowiązany jest do jego uregulowania stacjonarnie, w siedzibie MPK lub MZK, lub online, jeżeli wie, jak zapłacić mandat przez internet. Drugą opcją jest odwołanie się od mandatu. Na takie działanie zazwyczaj mamy 7 dni. W takim przypadku należy dostarczyć:

  • podanie o anulowanie mandatu za brak biletu,
  • ważny w okresie kontroli bilet,
  • dowód na uprawnienie do przejazdu, którego nie miało się podczas kontroli.

Poza podaniem o anulowanie mandatu należy zawsze dostarczyć dowody, które potwierdzą, że nałożona na nas kara jest niesłuszna. Dlatego, jeżeli na przykład nie mieliśmy przy sobie dokumentu uprawniającego do zniżki, powinniśmy zamieścić kserokopie legitymacji lub innego dokumentu uprawniającego do tańszych przejazdów. Z kolei w przypadku, kiedy nie mieliśmy przy sobie biletu miesięcznego, który obowiązywał w dniu kontroli, załączmy do wniosku oryginał ważnego w tym dniu biletu.

Czasami pasażerowie piszą również odwołanie od mandatu za nieskasowany bilet. W takiej sytuacji należy wykazać, że kontroler popełnił błąd, ponieważ nie dał pasażerom wystarczającej ilości czasu, aby mogli oni skasować bilety. Rośnie jednak liczba spornych sytuacji w tej kwestii, zwłaszcza dotyczących zakupu biletów cyfrowych.

Jak napisać odwołanie od mandatu za brak biletu?

Warto sprawdzić, czy na stronie Miejskiego Zakładu Komunikacji lub Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacyjnego, które wystawiło wezwanie do zapłaty, znajduje się wzór odwołania od mandatu. Jeżeli tak, wówczas należy przygotować takie pismo zgodnie z wytycznymi znajdującymi się na tej stronie. Zazwyczaj jednak tego typu firmy nie udostępniają wzoru pisma o anulowanie kary. W takiej sytuacji należy umieścić w nim kilka najważniejszych elementów takich jak:

  • data sporządzenia odwołania,
  • imię i nazwisko oraz pozostałe dane osoby, która wnosi odwołanie,
  • numer wezwania do zapłaty lub numer sprawy,
  • opis zdarzenia a także okoliczności uzasadniających odwołanie,
  • roszczenie wraz z uzasadnieniem,
  • wykaz załączników,
  • własnoręczny podpis osoby składającej odwołanie. 

Takie pismo można wysłać elektronicznie na adres e-mail działu windykacji MPK lub MZK, lub złożyć osobiście w punkcie obsługi pasażerów. Osoby, które otrzymały mandat poza swoim miejscem zamieszkania, mogą również wysłać takie pismo pocztą.

Warto wiedzieć, że w sprawach komunikacyjnych funkcjonuje procedura przedawnienia. Dlatego przedawnienie mandatu z MPK czy MZK występuje już po roku od jego nałożenia. Jednak tylko w sytuacji, kiedy w tym czasie nie zostały podjęte żadne kroki prawne. Bardzo często jednak firmy przed upływem tego czasu składają tego typu sprawy do sądu.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły