Odstąpienie od umowy Zaliczka.pl

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
odstąpienie od umowy z firmą zaliczka

Odstąpienie od umowy Zaliczka.pl

Na stronie Zaliczka.pl możemy wziąć szybką pożyczke do 2000 zł. Czas jej spłaty w zależności od wybranej opcji wynosi 15 lub 30 dni. Firma zaliczka kieruje się przejrzystymi zasadami udzielania chwilówek. Mimo to, jeśli po podjętej decyzji chcielibyśmy odstąpić od podpisanej umowy to zgodnie z art. 53. 1. ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która reguluje działalność pozabankowych firm pożyczkowych, mamy taką możliwość.

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Zaliczka.pl?

Regulacje prawne gwarantują nam możliwość odstąpienia od umowy pożyczki w każdym momencie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od podpisania umowy. Odstąpienie od umowy jest dobrowolne i nie wymaga uzasadnienia. Aby zrezygnować z umowy należy złożyć pożyczkodawcy stosowne oświadczenie. W założeniu firma powinna udostępnić swoim klientom gotowy wzór wspomnianego pisma. Co zrobić w sytuacji, kiedy nie mamy dostępu do takiego dokumentu? Obowiązek sporządzenia odpowiedniego oświadczenia spada nas samych. Poniżej znajdziemy gotowe formularze.

Wypowiedzenie umowy Zaliczka.pl

W umowie ramowej Zaliczka.pl znajdziemy najważniejsze informacje dotyczące wypowiedzenia umowy. Mamy prawo rozwiązać umowę z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Wraz ze złożeniem stosownego oświadczenia, naszym obowiązkiem będzie zwrócenie całej pożyczonej kwoty wraz z kosztami zawartymi w umowie.
Aby zapoznać się z zasadami i warunkami udzielania pożyczek oraz możliwością odstąpienia od umowy należy wejść na stronę zaliczka.pl. Wzór umowy oraz wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziemy w zakładce na dole strony głównej o nazwie “Dokumenty”. Formularz odstąpienia od umowy należy wypełnić, wpisując w odpowiednie miejsca nasze dane osobowe, adres oraz najważniejsze informacje dotyczące zobowiązania, z którego rezygnujemy, tj. numer umowy pożyczki oraz datę jej zawarcia.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Zaliczka.pl – konsekwencje

W razie skorzystania z odstąpienia od umowy, jesteśmy zobowiązani zwrócić pożyczkodawcy kwotę wypłaconej pożyczki. Zwrot powinien nastąpić na konto bankowe wpisane w umowie ramowej pożyczki. Spłata powinna nastąpić w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu.
W razie opóźnienia w zwrocie, zobowiązanie staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego pobierane są odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym), począwszy od 31. dnia po dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia spłaty.

Odstąpienie od umowy Zaliczka.pl – jak dostarczyć pismo?

Odstąpienie od umowy w Zaliczka.pl odbywa się poprzez przesłanie na adres korespondencyjny firmy (ul. Przasnyska 6B 01-756 Warszawa) pisemnego oświadczenia o odstąpieniu.
Firma udostępnia również możliwość przesłania zeskanowanego oświadczenia opatrzonego czytelnym podpisem, zawierającym imię i nazwisko na adres poczty elektronicznej – info@zaliczka.pl.
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących odstąpienia od umowy, warto skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta, które pracuje: Poniedzialek – Piatek – 08:30 – 19:00, Sobota 10:30-16:00. Doświadczeni konsultanci pracujący na infolinii z pewnością rozwieją wszystkie nasze wątpliwości dotyczące całego procesu.
Uniwersalny formularz odstąpienia od umowy możemy znaleźć poniżej.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Zaliczka.pl

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Zaliczka.pl

Rebbie Sp. z o.o.
ul. Toruńska 52/81 03-226 Warszawa
Tel.: (22) 206 21 49
E-mail: info@zaliczka.pl
REGON: 365068328
NIP: 5223068380
KRS: 0000630366

Ostatnia aktualizacja artykułu: 5 listopada 2021

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły