Odstąpienie od umowy Solven

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą solven

Odstąpienie od umowy Solven

Firma Solven udziela pożyczek krótkoterminowych – tzw. chwilówek – przez Internet. W ostatnich latach Solven stał się bardzo popularny wśród klientów firm pożyczkowych, czego dowodem są przyznane firmie wyróżnienia – Certyfikat Rzetelnej Firmy, Certyfikat Wiarygodności Biznesowej oraz Certyfikat Odpowiedzialnego Pożyczkodawcy. Chwilówkę w Solven możemy wziąć na dowolny cel i w związku z tym, może się zdarzyć, że pożyczymy pieniądze zbyt pochopnie, pod wpływem emocji. W takiej sytuacji zapis art. 53. 1. ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, który reguluje działalność pozabankowych firm pożyczkowych, może nam pomóc w rezygnacji z takiej umowy.

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Solven?

Zgodnie z załączonym zapisem, my jako konsument (w tym przypadku zwany pożyczkobiorcą), mamy możliwość, bez podawania przyczyny, odstąpić od umowy w ciągu 14 dni od jej podpisania. Jeśli dokonamy tego w wyznaczonym czasie, umowę pożyczki uznaje się za niezawartą. Należy pamiętać, że takie odstąpienie od umowy jest dobrowolne i nie wiąże się z koniecznością składania wyjaśnień dotyczących podjętej przez nas decyzji. Rezygnacja z umowy odbywa się w formie pisemnej poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pożyczkodawcy, a cały proces z tym związany jest darmowy.

Wypowiedzenie umowy Solven

Jako pożyczkobiorcy mamy prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni. Z kolei pożyczkodawca może wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku:

  • nieterminowej spłaty pożyczki wraz z wymagalnymi należnościami
  • podania przez nas, czyli pożyczkobiorcę, nieprawdziwych informacji i danych niezbędnych do naszej właściwej weryfikacji i oceny zdolności kredytowej.

W momencie złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki, jednocześnie zobowiązujemy się do zwrotu całej wypłaconej nam kwoty wraz z odsetkami kapitałowymi za okres od dnia jej wypłaty do czasu spłaty, nie później niż w ciągu 30 dni od dostarczenia dokumentu do pożyczkodawcy.
Stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy znajdziemy na stronie internetowej solven.pl  w zakładce “Dokumenty”. Zamieszczony tam wzór umowy pożyczki zawiera załącznik nr 2 do umowy, nazwany “Wzór oświadczenia o odstąpieniu od Umowy”. Należy go wypełnić, wpisując w odpowiednie dane oraz podpisać oświadczenie, że działając na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, odstępujemy od umowy pożyczki.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Solven – konsekwencje

Sam proces odstąpienia od umowy jest darmowy, jednak do pożyczonej kwoty, którą zobowiązujemy się oddać, w trakcie składania rezygnacji zostaną nam naliczone odsetki liczone za okres od dnia wypłaty chwilówki do momentu jej zwrócenia na rachunek pożyczkodawcy. Przypominamy, że czas na zwrot wynosi 30 dni od dnia dostarczenia odstąpienia od umowy do firmy pożyczkowej.
W razie opóźnienia w zwrocie, wypłacona kwota pożyczki staje się zadłużeniem przeterminowanym, od którego pobierane są odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości równej dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym), począwszy od 31. dnia po dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie może ulegać zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Odstąpienie od umowy Solven – jak dostarczyć pismo?

W umowie ramowej pożyczki znajdziemy dokładną instrukcję jak odstąpić od umowy i w jaki sposób mamy dostarczyć stosowny dokument potwierdzający naszą rezygnację. W przypadku firmy Solven możemy to zrobić:

  • w formie pisemnej – formularz należy wysłać na adres siedziby pożyczkodawcy, tj. SOLVEN Finance sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 62, 70 – 477 Szczecin, przy czym dla zachowania terminu wystarczy wysłać oświadczenie przed jego upływem;
  • w formie elektronicznej – oświadczenie należy złożyć na adres poczty elektronicznej pożyczkodawcy – biuro@solven.pl;
  • w przypadku formy dokumentowej – należy złożyć oświadczenie w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie (art. 77 (2) Kodeksu cywilnego).

W razie problemów z odnalezieniem właściwego formularza odstąpienia od umowy pożyczki, możemy skorzystać z poniższych uniwersalnych wzorów, dostępnych w formacie PDF oraz DOCX.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Solven

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Solven

SOLVEN Finance sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 62; 70 – 477 Szczecin
Tel.: 222 302 302; 661 061 002
E-mail: biuro@solven.pl
REGON: 364187350
NIP: 8522619866
KRS: 364187350

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły