Odstąpienie od umowy pożyczki ratalnej EkspresKasa

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą ekspreskasa

Odstąpienie od umowy  pożyczki ratalnej EkspresKasa

EkspresKasa należy do znanej grupy Ferratum Bank, która obecnie działa na terenie ponad 20 krajów. EkspresKasa dla swoich klientów przygotowała bogatą ofertę pożyczek pozabankowych. Do wyboru mamy szybką chwilówkę z promocją pierwszej pożyczki do 2000 zł za darmo oraz pożyczki na raty, gdzie pierwsza pożyczka może być zaciągnięta do 5000 zł, a każda kolejna już do 10 000 zł. Spłata pożyczki ratalnej odbywa się w wybranym przez nas terminie od 6 do 24 miesięcy. Jeśli jednak po zaciągnięciu którejkolwiek z pożyczek postanowimy zrezygnować z podpisanej umowy i oddać całą pożyczoną kwotę, możemy to zrobić na podstawie art. 53.1. ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która reguluje działalność pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce.

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki EkspresKasa?

Zgodnie z treścią powyższego artykułu mamy prawo do odstąpienia od umowy pożyczki w terminie 14 dni od daty jej zawarcia, bez konieczności wskazywania przyczyny naszej decyzji o odstąpieniu. Skorzystanie z prawa do odstąpienia następuje poprzez wysłanie odpowiedniego oświadczenia na piśmie do pożyczkodawcy. To czy zdecydujemy się odstąpić od umowy, czy nie, powinno być naszą dobrowolną decyzją, do której nikt nie powinien nas zmuszać. Ze względu na to, że pożyczkodawca świadczy swoje usługi w Internecie, wzór oświadczenia o odstąpienie od umowy pożyczki powinien znajdować się na jego stronie internetowej.

Wypowiedzenie umowy EkspresKasa

W przypadku istotnego naruszenia umowy pożyczki przez którąkolwiek ze stron, stronie pokrzywdzonej przysługuje prawo do rozwiązania umowy pożyczki za 30-dniowym wypowiedzeniem złożonym na piśmie. Przykładem istotnego naruszenia umowy pożyczki przez pożyczkobiorcę jest niezapłacenia przynajmniej jednej raty w terminie. W przypadku rozwiązania umowy pożyczki przez pożyczkodawcę, będziemy zobowiązani do spłaty całej pożyczonej kwoty pożyczki razem z odsetkami kapitałowymi naliczonymi do dnia wypowiedzenia.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy EkspresKasa – konsekwencje

Zdarza się, że firmy udzielające pożyczek naliczają swoim klientom dodatkowe opłaty i prowizje w związku z odstąpieniem od umowy pożyczki w ich firmie. W przypadku EkspresKasa po odstąpieniu od umowy oprócz kwoty pożyczki, jesteśmy zobowiązani do spłaty odsetek kapitałowych, które narosły przez okres wynoszący liczbę dni, w których korzystaliśmy z pożyczki – czyli od otrzymania pieniędzy na konto do rzeczywistej spłaty. Kwota odsetek w stosunku dziennym naliczana jest według oprocentowania obowiązującego w dniu zawarcia umowy.
Jeśli przekroczymy umowny termin 30 dni na zwrot pożyczki zostaną nam naliczone odsetki za opóźnienie. W przypadku opóźnienia w płatności, odsetki za opóźnienie są naliczane w maksymalnej wysokości, o której mowa w polskim Kodeksie Cywilnym, czyli w wysokości dwukrotności sumy stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego oraz 5,5 punktów procentowych. W lutym 2019 roku maksymalna wysokość odsetek za opóźnienie wynosi 14% w skali roku.

Odstąpienie od umowy EkspresKasa – jak dostarczyć pismo?

Skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy następuje poprzez wysłanie stosownego oświadczenia na piśmie na adres pożyczkodawcy, na numer faksu lub adres e-mail. Wzór oświadczenia o odstąpieniu powinien być dołączony do umowy pożyczki. Znajdziemy go również na stronie internetowej ekspreskasa.pl. Należy go szukać w zakładce “o nas”, klikając w podstronę “ważne dokumenty”. W razie kłopotów z odnalezieniem właściwego dokumenty możemy poprosić pożyczkodawcę o przesłanie wzoru drogą elektroniczną (na adres e-mail) lub skorzystać z uniwersalnych wzorów odstąpienia, które znajdują się poniżej.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z EkspresKasa

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy EkspresKasa

Ferratum Bank p.l.c.ST Business Centre 120
The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta, 4 High Street, Sliema SLM 1551, Malta
Tel.: (71) 716 22 22 (Polska); +356 2092 7700 (Malta)
E-mail: info@ferratum.pl
VAT: MT 2101-8613

Ostatnia aktualizacja artykułu: 5 listopada 2021

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły