Odstąpienie od umowy Lime Kredyt

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą lime kredyt

Odstąpienie od umowy Lime Kredyt

Lime Kredyt oferuje swoim klientom wysoką kwotę pierwszej darmowej pożyczki. Niewątpliwie wpływa to na duże zainteresowanie produktem osób potrzebujących dodatkowych pieniędzy. Jednak kiedy szukamy szybkiej możliwości na zdobycie brakującej gotówki, wielu z nas zapomina, że każda decyzja finansowa wiąże się z dużą odpowiedzialnością. W efekcie zdarza się, że już po podpisaniu umowy pożyczki chcemy z niej zrezygnować. Taką możliwość gwarantują nam zapisy w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.). Jeden z podstawowych artykułów, którego znajomość jest niezbędna, brzmi:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki Lime Kredyt?

Jak mogliśmy przeczytać, na złożenie odstąpienia od umowy pożyczki mamy nie mniej, nie więcej niż 14 dni od daty jej podpisania. Jednak pamiętajmy, że podjęcie takiej decyzji, nie zwalnia nas z obowiązku wywiązania się z wcześniej ustalonych zobowiązań. Wskutek dostarczenia odpowiedniego pisma stajemy przed koniecznością zwrotu pożyczonych pieniędzy w trybie natychmiastowym. W rzeczywistości oznacza to termin nie dłuższy niż 30 dni kalendarzowych. Zanim to nastąpi, musimy dokonać wszelkich formalności. Jak to zrobić? Kiedy zagłębimy się w zapisy znajdujące się w powyższej ustawie, znajdziemy informacje o tym, że to pożyczkodawca powinien dostarczyć nam gotowy formularz oświadczenia. Jednak może się zdarzyć, że z jakiegoś powodu dokument do nas nie dotarł lub został usunięty. W takiej sytuacji to my jako klienci zobowiązujemy się do samodzielnego sporządzenia odpowiedniego dokumentu. Dlatego poniżej oddajemy w ręce naszych użytkowników, wzór odstąpienia od umowy, który umożliwi nam przejść bezproblemowo przez całą procedurę.

Wypowiedzenie umowy Lime Kredyt

Według zapisów w umowie Lime Kredyt każdy pożyczkobiorca ma prawo również do złożenia wypowiedzenia. Nie jest to ograniczone żadnym terminem, tak jak w przypadku składania oświadczenia o odstąpieniu. Jednak warto pamiętać o jednomiesięcznym okresie wypowiedzenia, który jest dla nas szansą na zebranie potrzebnych do zwrotu środków. Taki dokument może nam dostarczyć również pożyczkodawca, wówczas okres wypowiedzenia zwiększa się do dwóch miesięcy. Wyjątkiem są sytuacje, kiedy firma pożyczkowa może wnieść o natychmiastowe rozwiązanie umowy. Wśród nich znajdziemy:

  • negatywną ocenę zdolności kredytowej,
  • niedotrzymanie warunków udzielenia pożyczki zawartych w umowie.
Zobacz:

Odstąpienie od umowy Lime Kredyt – konsekwencje

Lime Kredyt informuje swoich pożyczkobiorców o możliwości złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 14 dni. Decydując się na ten krok nie poniesiemy żadnych dodatkowych opłat poza tymi wskazanymi w umowie. Jeżeli spłacimy zobowiązanie w terminie 30 dni, zostaną nam naliczone również ustawowe odsetki kapitałowe w wysokości 10% w stosunku rocznym. Z kolei kiedy przekroczymy wyznaczony termin zamienią się one w maksymalne odsetki za opóźnienie, które aktualnie wynoszą 14%.

Odstąpienie od umowy Lime Kredyt –jak dostarczyć pismo?

Sposób dostarczenia oświadczenia został szczegółowo opisany w umowie pożyczki. Możemy zrobić to za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres korespondencyjny podany na stronie Lime Kredyt lub drogą elektroniczną na wskazany adres e-mail. Gotowy wzór znajdziemy jako załącznik nr 2 do Umowy Generalnej Pożyczki, który jest dostępny w stopce na dole platformy w sekcji “Umowa Generalna”. Zostanie on również dołączony do podpisywanego przez nas dokumentu w formie załącznika nr 3. Dane potrzebne do złożenia dokumentu są umieszczone w umowie. Można również skorzystać z informacji podanych niżej pod nagłówkiem “Dane Lime Kredyt”. 

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Lime Kredyt

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Lime Kredyt

Lime-Kredyt Sp. z o. o.
ul. Św. Filipa 23/6, 31-150 Kraków

KRS 0000557478
Tel. 22 598 77 99
Adres e-mail:  odstapienia@lime-kredyt.pl

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły