Odstąpienie od umowy chwilówki EkspresKasa

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą ekspreskasa

Odstąpienie od umowy chwilówki EkspresKasa

EkspresKasa to jedna z firm pozabankowych oferujących swoim klientom zarówno pierwszą darmową chwilówkę, jak i pożyczki długoterminowe. Składając wniosek, powinniśmy być pewni, że po upływie okresu kredytowania będziemy w stanie uregulować zadłużenie. Jeżeli przed podpisaniem umowy nie przeanalizowaliśmy swojego budżetu, mamy na to szansę jeszcze przez kolejne 14 dni. W tym czasie obowiązuje możliwość odstąpienia od umowy pożyczki. Jednak nie zwalnia nas to z obowiązku zwrotu pożyczonych pieniędzy na konto pożyczkodawcy. Gwarancję możliwości odstąpienia od umowy daje nam ustawa o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.). Na co wskazują zapisy w art. 53? Zobaczmy:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki EkspresKasa?

Jak już wspomnieliśmy i potwierdziliśmy odpowiednimi zapisami z ustawy, na dokonanie wszelkich formalności w sprawie odstąpienia od umowy pożyczki mamy 14 dni od daty jej podpisania. W tym czasie możemy złożyć oświadczenie bez podania przyczyny. Jednak nie zapominajmy o obowiązku zwrócenia pożyczki w trybie natychmiastowym, w terminie nie dłuższym niż 30 dni. Aby odstąpienie od umowy chwilówki zostało aktywowane, musimy wypełnić wymagany formularz oraz dostarczyć go w odpowiedni sposób pożyczkodawcy. Zgodnie z zapisami ustawy o Kredycie Konsumenckim obowiązkiem firmy pożyczkowej jest zapewnienie klientowi dostępu do potrzebnych dokumentów. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy pożyczki zazwyczaj zostaje dołączony do umowy. Jednak jeżeli z jakiegoś powodu nie znajdziemy go na stronie firmy ani w przesłanych dokumentach, można również skorzystać z poniższych formularzy, które zagwarantują nam sprawne przejście przez całą procedurę.

Wypowiedzenie umowy chwilówki EkspresKasa

EkspresKasa udostępnia swoim klientom również możliwość późniejszego rozwiązania umowy. Zakłada ono jednomiesięczny okres wypowiedzenia, którego konsekwencją jest natychmiastowa wymagalność chwilówki wraz z odsetkami kapitałowymi. Z takiego rozwiązania może skorzystać w kilku sytuacjach również pożyczkodawca:

  • opóźnienia w uregulowaniu chwilówki w terminie,
  • istotne naruszenie zapisów w umowie.
Zobacz:

Odstąpienie od umowy chwilówki EkspresKasa –konsekwencje

Jedną z konsekwencji złożenia oświadczenia o odstąpieniu od chwilówki jest konieczność uregulowania zadłużenia w trybie natychmiastowym. Oznacza to, że pożyczone pieniądze powinny trafić na konto pożyczkodawcy nie później niż 30 dni po złożeniu formularza przez klienta. Dodatkowo musimy pamiętać, że do pierwotnej wartości pożyczki zostaną doliczone odsetki kapitałowe za każdy dzień dysponowania pieniędzmi. Jeżeli nie dotrzymamy zakładanego terminu, zostaniemy obciążeni również ustawowymi odsetkami za zwłokę.

Odstąpienie od umowy chwilówki EkspresKasa – jak dostarczyć pismo?

Informacje na temat procedury odstąpienia od umowy chwilówki EkspresKasa zostały uwzględnione w umowie. Jeżeli mamy jakiekolwiek wątpliwości, powinniśmy jeszcze raz do niej sięgnąć. Według zawartych w niej zapisów wzór oświadczenia jest dostarczony klientowi przy każdej pożyczce. Aby dotrzymać wymaganych terminów, niezbędne będzie wysłanie pisemnego oświadczenia w formie faksu, wiadomości e-mail lub zwykłego listu. Dane niezbędne do wysyłki znajdziemy w umowie lub poniżej pod nagłówkiem “Dane EkspresKasa”. Warto również zaznaczyć, że gotowy wzór oświadczenia można znaleźć w zakładce “Ważne dokumenty” na stronie EkspresKasa.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z EkspresKasa

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy EkspresKasa

Ferratum Bank p.l.c.
ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta
Tel. +48 71 716 43 75
Adres e-mail: info@ferratum.pl

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły