Mieszkanie na Start – kto może dostać pieniądze z programu?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Przeczytasz w ciągu 9 minut

Wynajem mieszkania jest coraz droższy. Wynika to m.in. z rosnących rat kredytów hipotecznych. Bowiem, często mieszkania finansowane kredytem są przeznaczone na wynajem, dlatego inwestorzy chcąc sobie zrekompensować wyższe koszty obsługi kredytu, konsekwentnie podwyższają czynsz. Innym powodem jest ogólny wzrost kosztów życia, od podstawowych produktów spożywczych, energii, gazu i innych mediów, po materiały budowlane.

apartament

Obecnie wielu Polaków przeznacza znaczną część zarobków na pokrycie czynszu, co powoduje że przez resztę miesiąca na koncie pozostaje niewiele środków do dyspozycji. Sposobem na obniżenie czynszu jest skorzystanie z programu Mieszkanie na Start 2022. Zobacz jakie warunki należy spełnić, aby otrzymać dofinansowanie do mieszkania. 

Mieszkanie na Start – na czym polega dofinansowanie do wynajmu mieszkania?

Coraz trudniej jest kupić mieszkanie na kredyt hipoteczny. Jednakże jeszcze bardziej niepokojącym problemem są kurczące się budżety domowe wielu Polaków z powodu podwyżek czynszu. W takim tempie ubóstwo mieszkaniowe może dotyczyć wielu osób – to nie tylko brak mieszkania, ale także życie poniżej standardów lub w przeludnionym lokalu. 

Dostrzegając ten problem rząd postanowił wprowadzić zmiany, mające zapobiec temu zjawisku. Przykładem jest Mieszkanie na Start, czyli program, którego zadaniem jest poprawa sytuacji na rynku nieruchomości. 

Mieszkanie na Start to rządowy program, który polega na dopłacie do wynajmu mieszkania. Ze wsparcia mogą skorzystać najemcy lub podnajemcy mieszkań nowo utworzonych, poddanych rewitalizacji lub przebudowanych. Ponadto do grona uprawnionych należą najemcy lokali mieszkalnych lub budynków mieszkalnych jednorodzinnych, które zostały wniesione jako wkład niepieniężny do spółki na zasadach określonych w ustawie “lokal za grunt”. 

Aby uzyskać wsparcie należy spełnić kilka warunków i złożyć wymagane dokumenty. Warto mieć na uwadze, że nie każda gmina uczestniczy w programie, dlatego też warto dowiedzieć się, czy w wynajmowana nieruchomość może być w ogóle objęta rządowym dofinansowaniem do mieszkania. 

Ile wynoszą doplaty do wynajmu mieszkania w ramach Mieszkania na Start?

Dofinansowanie do mieszkania – na jaką kwotę mogą liczyć beneficjenci programu “Mieszkanie na Start”? Wysokość otrzymywanych środków zależy zarówno od lokalizacji nieruchomości, jak i liczby członków gospodarstwa domowego. Na największe wsparcie mogą liczyć osoby, które wynajmują mieszkanie w miastach wojewódzkich. 

Z kolei w mniejszych miejscowościach kwota dofinansowania będzie mniejsza. Wynika to z tego, że ceny czynszu są tam tańsze. W większych miastach czynsz jest zdecydowanie wyższy, dlatego też można uzyskać większe wsparcie.

Dopłaty do wynajmu mieszkania w 2022 r. wynoszą od około 150 zł do 450 zł w zależności od lokalizacji mieszkania oraz liczby osób w gospodarstwie domowym. 

Na jaki okres przyznawane jest dofinansowanie do mieszkania?

Z założenia dofinansowanie do wynajmu mieszkania jest wypłacane raz w miesiącu przez okres 15 lat bezpośrednio na rachunek, na który jest uiszczany czynsz. Co ważne, co roku prawo do dopłat jest poddawane weryfikacji przez gminę. Jeśli łączne dochody w gospodarstwie domowym zwiększą się, to kwota wsparcia zostanie zmniejszona zgodnie z zasadą “złotówka za złotówkę”. 

Dzięki temu, nie musisz obawiać się, że dopłata zostanie automatycznie cofnięta, jeśli Twoje dochody przekroczą dopuszczalny próg. Ponadto, jeżeli w trakcie pobierania dopłat w rodzinie pojawi się kolejne dziecko, to kwota maksymalnej dopłaty zostanie powiększona.

Aby nie utracić prawa do wsparcia z programu Mieszkanie na Start, przed rozpoczęciem każdych kolejnych 12 miesięcy otrzymywania dopłat, należy złożyć w gminie:

 • oświadczenie o liczbie osób pozostających w gospodarstwie domowym,
 • oświadczenie o wysokości osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie dotyczące posiadania innych nieruchomości mieszkalnych.

Do złożenia tych oświadczeń zobowiązany jest najemca lub podnajemca. Może to zrobić po upływie 10 miesięcy, lecz nie później niż na 12 miesięcy od stosowania dopłat. Jeśli dokumenty nie zostaną dostarczone w wymaganym terminie, to gmina wyśle wezwanie do ich przedstawienia w terminie 7 dni od daty doręczenia wezwania. Brak złożenia dokumentów w terminie oznacza wstrzymanie dopłat do momentu ich dostarczenia i zakończenia ich weryfikacji. 

Jeśli gmina po weryfikacji oświadczeń uzna, że nie spełniasz wymaganych warunków do dopłaty do wynajmu mieszkania, otrzymasz decyzję o pozbawieniu prawa do dopłat. Jednakże dopłata może zostać przywrócona, jeżeli ponownie spełnisz warunki do jej otrzymania. 

Mieszkanie na Start – jakie warunki należy spełnić?

Możesz wnioskować o pomoc w ramach Mieszkanie na Start jeśli:

 • jesteś osobą fizyczną i zamieszkujesz na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, lub
 • jesteś cudzoziemcem, który:
  • ma prawo pobytu w Polsce,
  • ma prawo stałego pobytu w Polsce,
  • przebywa na terenie Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub z kartą pobytu z adnotacją “dostęp do rynku pracy.

Ponadto otrzymanie dopłaty ograniczają kwestie dotyczące prawa do posiadania nieruchomości. Dopłaty do wynajmu mieszkania nie możesz uzyskać jeśli:

 • jesteś właścicielem lub współwłaścicielem mieszkania lub domu jednorodzinnego,
 • przysługuje Ci w całości lub części spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu obejmujące mieszkanie lub dom jednorodzinny,
 • jesteś właścicielem, lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego jego udział po zniesienia współwłasności wynosiłby co najmniej jeden lokal mieszkalny. 

Kryterium dochodowe

W przypadku ubiegania się o dopłatę z Mieszkania na Start średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • dla gospodarstwa jednoosobowego – 100% przeciętnego wynagrodzenia,
 • dla pozostałych gospodarstw – 100% przeciętnego wynagrodzenia, zwiększone o 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym (np. 3 osoby 180% przeciętnego wynagrodzenia).

Warunki, jakie musi spełniać wynajmowane mieszkanie

Program Mieszkanie na Start ustanawia konkretne wymagania dotyczące lokali, które są przeznaczone na wynajem. Oznacza to, że muszą pochodzić one z rynku pierwotnego, a gmina powinna mieć zawartą umowę z deweloperem. Do wsparcia mogą zaliczać się budynki poddane rewitalizacji lub przebudowane. Jednakże mieszkanie musi być użytkowane na zasadzie pierwszego zasiedlenia. 

Mieszkanie, które może zostać objęte dopłatą musi:

 • zostać wybudowane  w inwestycji mieszkaniowej, dla której gmina może wypłacać dopłaty za czynsz,
 • być objęte umową pomiędzy gminą a spółką na zasadach ustawy „lokal za grunt”  lub
 • być objęte umową pomiędzy gminą a społeczną agencją najmu. 

Mieszkanie od państwa powinno służyć własnym potrzebom mieszkaniowym i pozostałych osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego. Oznacza to, że nie może być to lokal użytkowy i nie można go podnająć innej osobie.

Mieszkanie objęte programem powinno być zasiedlone przez najemcę w ciągu 24 miesięcy od zakończenia inwestycji mieszkaniowej. Co ważne nie może być lokalem należącym do gminy z wyjątkiem mieszkań wybudowanych z zastosowaniem preferencyjnego finansowania BGK. 

Obliczanie wysokości dopłaty do czynszu

Dopłata do wynajmu mieszkania jest inna w każdej gminie. Jej wysokość jest obliczana na podstawie:

 • średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego,
 • współczynnika dopłaty,
 • powierzchni normatywnej mieszkania.

Miesięczna wysokość dopłaty oblicza się za pomocą wzoru:

koszt odtworzenia 1 m2 x pow. normatywna x 1,8% / 12

Myślisz o zakupie własnego mieszkania? Zobacz, czy mieszkanie bez wkładu własnego jest możliwe.

Gdzie i kiedy można złożyć wniosek o Mieszkanie na Start?

Wniosek o dofinansowanie składasz w gminie, w której chcesz wynająć mieszkanie. Możesz to zrobić bezpośrednio w urzędzie gminy lub przez stronę internetową. Wnioski przyjmowane są w wyznaczonych przez gminę terminie. Informacje o terminach składania wniosków możesz znaleźć na stronie internetowej gminy. 

Przed złożeniem wniosku niezbędne jest zawarcie umowy najmu lub umowy rezerwacyjnej. 

Wzór wniosku o dopłaty do wynajmu oraz wzory wymaganych oświadczeń i zobowiązań znajduje się w Rozporządzeniu w sprawie wzoru wniosku o dopłaty do czynszu oraz wzorów oświadczeń i zobowiązania dołączanych do wniosku o dopłaty do czynszu. Wniosek wraz z wzorami znajdziesz także w gminie.

Warto pamiętać, że nie każda gmina uczestniczy w programie. O dopłaty w ramach Mieszkania na Start mogą starać się gminy, które zawarły z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę o stosowaniu dopłat. Lista gmin, które uczestniczą w programie jest co miesiąc aktualizowana na stronie BGK. Warto regularnie sprawdzać, czy masz możesz skorzystać ze wsparcia. 

Mieszkanie na Start – wymagane dokumenty

Warto zapytać gminę, o to jakie dokumenty należy dołączyć do wniosku, by nie został on odrzucony w trakcie naboru. Informacje o tym znajdziesz w ustawie o pomocy państwa w ponoszeniu wydatków mieszkaniowych w pierwszych latach najmu mieszkania. 

Wymagane dokumenty do wnioskowania o dopłaty do wynajmu to:

 • kopia umowy najmu, podnajmu bądź kopię umowy rezerwacyjnej,
 • oświadczenie o liczby osób w gospodarstwie domowym,
 • oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego,
 • oświadczenie o nieposiadaniu prawa własności do lokalu mieszkalnego bądź domu jednorodzinnego; nieposiadaniu spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 • oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat, jeżeli takie były już przyznane.

Wniosek o Mieszkanie na Start –  krok po kroku

 1. Sprawdź aktualny wykaz gmin, które zawarły z BGK umowę o stosowaniu dopłat.
 2. Po wybraniu miasta, skontaktuj się z urzędem gminy, aby dowiedzieć się czy są jeszcze wolne mieszkania oraz jakie są terminy składania wniosków.
 3. Złóż wniosek o zawarcie umowy wynajmu mieszkania wraz z wymaganymi dokumentami.
 4. Po dopełnieniu formalności trafiasz na listę kandydatów na najemców.
 5. Wynajmujący analizuje Twoją zdolność czynszową i decyduje, czy jest wystarczająca do zawarcia umowy wynajmu nieruchomości.
 6. Na końcu zawnioskuj o dopłatę do czynszu w ramach Mieszkania na Start.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły