Maluch Plus – jak złożyć wniosek i dla kogo przeznaczony jest ten program?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Maluch Plus to rządowy program, którego celem jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki m.in. w żłobkach czy u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym tych niepełnosprawnych. Rodzice i ich pociechy korzystają z tego programu poniekąd pośrednio, ponieważ pieniądze w jego ramach przekazywane są do podmiotów prywatnych i samorządów. Jak jednak złożyć wniosek o pieniądze z tego programu i dla kogo jest on przeznaczony?

dzieci piszą

Czym jest program Maluch Plus?

Maluch Plus to rządowy program Ministerstwa Polityki Społecznej i Rodziny, którego celem jest dofinansowanie stworzenia dodatkowych miejsc opieki przeznaczonych dla dzieci do trzeciego roku życia. Skierowany jest on do samorządów i podmiotów prywatnych. Program ten pozwala na dofinansowanie miejsc opieki w żłobkach, w klubach dziecięcych czy u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci. Oznacza to, że uwzględnia również dzieci niepełnosprawne, a także te, które wymagają szczególnej opieki.

Dla kogo przeznaczony jest program Maluch Plus?

Program Maluch Plus skierowany jest do podmiotów prywatnych, firm a także jednostek samorządowych. Został on podzielony na 5 modułów:

  • Moduł 1a
  • Moduł 1b 
  • Moduł 2 
  • Moduł 3
  • Moduł 4

Moduł 1a to gminy, powiaty i województwa, w których jeszcze nie funkcjonują żłobki. Moduł 1b to jednostki samorządu terytorialnego, w których już funkcjonują placówki oferujące opiekę nad dziećmi. Moduł 2 z kolei zakłada finansowanie placówek w samorządach, które już otrzymały środki w ramach programu Maluch Plus w jego poprzednich edycjach. Do modułu 3 i 4 z kolei należą osoby fizyczne, a także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne, przedsiębiorcy i jednostki nieposiadające osobowości prawnej.

Maluch Plus 2023 – jaka kwota finansowania programu?

Obecnie na każde dziecko do ukończenia 18 roku życia, rodzice otrzymują świadczenie w ramach 500+. Rząd jednak zdaje sobie sprawę z tego, że brakuje miejsc w żłobkach dla maluchów. Z tego powodu w nowej edycji programu Maluch Plus, w 2023 roku, jego budżet wynosi 5,5 mld zł na utworzenie 100 000 nowych miejsc opieki dla dzieci do 3 roku życia. Samorząd może otrzymać 2 400 000 zł.

Kwota dofinansowania do utworzenia nowych miejsc opieki będzie wynosiła 837 zł każdego miesiąca na każde dziecko. Żeby koszty opieki nad maluchem były jak najmniejszy, jego opiekunowie mogą skorzystać również w ramach programu Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, czyli z możliwości, jaką daje dofinansowanie do żłobka.

Na co mogą być przeznaczone środki z programu Maluch Plus?

Maluch Plus to program, który działa od 2011 roku. W tym roku jednak zostaną na niego przeznaczona wyjątkowo duże środki. Oprócz tworzenia nowych miejsc w żłobku czy klubie dziecięcym, fundusze z tego programu mogą zostać przeznaczone także na zakup nieruchomości, budowę, przebudowę, rozbudowę bądź remont obiektu. 

Można je przeznaczyć także na zakup wyposażenia czy dostosowanie pomieszczeń do potrzeb dzieci, czy sprzęty do wspomagania opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi. Dlatego część tych środków trafi do placówek już istniejących, które będą mogły podwyższyć komfort swoich podopiecznych.

Program maluch Plus – terminy

Gmina może realizować zadania, które uwzględnia program Maluch Plus w terminie 3 lat od ogłoszenia informacji o udzieleniu finansowania. Maksymalnie jednak 30 czerwca 2026 r. w przypadku funkcjonowania miejsc opieki ze środków KPO; a 31 grudnia 2026 r. w przypadku funkcjonowania miejsc opieki ze środków FERS.

Program Maluch Plus – jak złożyć wniosek?

Wnioski zgłoszeniowe do programu Maluch Plus można składać w formie papierowej lub elektronicznej. W przypadku tej drugiej opcji należy wniosek wraz z kompletem dokumentów zanieść do właściwego Urzędu Wojewódzkiego odpowiedniego dla gminy, w której powstaje placówka, planowany jest jej remontu lub rozbudowa.

W formie elektronicznej z kolei wniosek zgłoszenia do programu Maluch Plus można przesłać za pomocą platformy ePUAP, logując się przy pomocy profilu zaufanego przez osobę składającą wniosek lub jej reprezentanta. W tym przypadku również należy przesłać niezbędne dokumenty do Urzędu Wojewódzkiego właściwego dla miejsca, w którym ma powstać placówka. Nabór wniosków ma ruszyć w styczniu 2023. Samorządy będą miały miesiąc na podjęcie decyzji, czy wchodzą w program, a na wykonanie inwestycji 3 lata.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły