Ile wynosi aktualne kryterium dochodowe MOPS?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Obecnie w Polsce coraz więcej osób korzysta z pomocy oferowanej przez MOPS. Według raportu „Ulgi podatkowe i świadczenia rodzinne w UE 2019” przeciętna polska rodzina otrzymuje około 9 819 zł ulg i świadczeń rodzinnych rocznie. Z kolei nakłady na politykę rodzinną wynoszą obecnie około 4% PKB. Ze względu na duże zainteresowanie świadczeniami rodzinnymi MOPS wprowadził kryteria dochodowe, które ułatwiają przyznawanie środków pieniężnych najuboższym.

portfel z pieniędzmi

Pomoc z opieki społecznej. Komu przysługuje?

Duża liczba osób ubogich szuka rozwiązania, takiego jak pomoc z opieki społecznej. Komu przysługuje i kiedy można się o nią ubiegać? Głównym kryterium do przyznania zasiłku przez MOPS jest minimum socjalne. Jest ono ustalone na podstawie art. 9 Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku. Zgodnie z jej ustaleniami weryfikacja kryterium dochodowego zmienia się co 3 lata. 

Minimum socjalne na 2022 rok wynosi:

– 719 zł dla osoby mieszkającej samotnie,

– 600 zł na osobę – dla mieszkających z rodziną,

– 345 zł – kwota z dochodu z 1 ha przeliczeniowego.

W przypadku, kiedy dana osoba zarabia mniej niż minimum socjalne, ma prawo do zasiłku socjalnego z MOPS.

W roku 2022 zmieniły się również kwoty świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Ministerstwo Finansów ustaliło także pomoc dla cudzoziemców na naukę języka polskiego. To jednorazowa pomoc w wysokości 721 zł. Maksymalna kwota dla uchodźcy, który chce uczyć się języka polskiego oraz pracować w Polsce wynosi 1450 zł. Istnieje również pomoc dla osób, które nagle znalazły się w trudnej sytuacji życiowej, np. ze względu na chorobę lub utratę mieszkania.

To środki przyznawane jednorazowo, na usamodzielnienie się, a także zagospodarowanie w formie rzeczowej. Pomoc ta wynosi 1837 zł. Środki te mogą być przeznaczone na wynajęcie mieszkania, zakup podstawowych produktów, takich jak środki czystości lub ubrania, a także na wynajęcie pokoju. Z takiej jednorazowej pomocy mogą skorzystać np. matki samotnie wychowujące dziecko, które chcą usamodzielnić się i opuszczają dom samotnej matki. Jednorazowe świadczenia otrzymują także młodzi ludzie, którzy opuszczają dom dziecka. 

W szczególnych przypadkach przyznawany jest zasiłek stały, który wynosi obecnie 719 zł. Środki nie podlegają zajęciu komorniczemu w przypadku egzekucji długów. 

Jak MOPS liczy dochód?

Przed przyznaniem zasiłku MOPS sprawdza tzw. kryterium dochodowe. Dzięki temu urzędnicy wiedzą, która osoba kwalifikuje się do pomocy, a która jej nie potrzebuje. Według art. 37 Ustawy o pomocy społecznej zasiłek jest przeznaczony dla osoby pełnoletniej, która samotnie gospodaruje pieniędzmi i mieszka samotnie, a także z powodu wieku lub niezdolności do pracy nie potrafi sama się utrzymać. Jej dochód musi być niższy niż przewiduje to kryterium dochodowe MOPS, czyli musi wynosić mniej niż 719 zł miesięcznie. 

Jak MOPS liczy dochód? Ośrodek Pomocy Społecznej przy jego obliczaniu bierze pod uwagę dochód w postaci otrzymywanych świadczeń, w tym emerytury oraz dochód z umowy zlecenie lub z umowy o dzieło. 

Zasiłek stały w 2022 roku może być przyznawany również osobie dorosłej, która pozostaje w rodzinie, jednak nie może podjąć pracy zawodowej z powody wieku lub całkowitej niezdolności do pracy. MOPS przyznaje wtedy świadczenie przeznaczone tylko dla tej osoby. Dodatkowo dochód na osobę musi być niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. 

Należy pamiętać, że niezdolność do pracy z tytułu wieku oznacza ukończenie 60 lat przez kobietę i 65 lat przez mężczyznę. Jeśli dana osoba nie osiągnęła wieku emerytalnego, ale posiada I lub II grupę inwalidzką, wtedy również może wnioskować o zasiłek stały. 

Jak ustalana jest wysokość zasiłku?

Zasiłek ustalany jest na podstawie różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a jej zarobkami.

Dostępny jest również zasiłek okresowy, który przysługuje osobom ze względu na długotrwałą chorobę lub niepełnosprawność, która uniemożliwia utrzymanie się. Zasiłek ten jest dostępny dla osób, które samotnie gospodarują i nie posiadają dochodu wyższego niż 776 zł. To minimum socjalne i osoba, która nie posiada takich środków może starać się o zasiłek czasowy. Może go pobierać również rodzina, której dochód jest niższy od kryterium dochodowego rodziny. MOPS oblicza je jako iloczyn kwoty na osobę w rodzinie – jest to 600 zł miesięcznie na osobę w rodzinie. Minimalna kwota zasiłku okresowego to 20 zł.

Oprócz zasiłku w 2022 r. w MOPSie dla rodzin z trudną sytuacją życiową dostępny jest rodzinny kapitał opiekuńczy. Wynosi on od 250 do 500 zł.

Zasiłek celowy – na co można go przeznaczyć?

W szczególnych przypadkach przyznawany jest na zaspokojenie podstawowych potrzeb bytowych. Należy go przeznaczyć na pokrycie części lub całości kosztów za zakup odzieży, żywności, leków, opału lub podstawowych przedmiotów użytku domowego. 

Jest on przyznawany osobom w trudnej sytuacji materialnej, które nie mogą podjąć się pracy ze względu np. na chorobę. 

1 komentarz

Piotr

Ten kto ustala te stawki zwłaszcza zasiłku stałego to nie wiem gdzie zyje

30 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły