Kredyt na wkład własny – czy to dobry pomysł?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 7 minut

Czy można wziąć pożyczkę na wkład własny? Prawdopodobnie nie jest to dobry pomysł. Zobacz dlaczego i jakie są obecnie regulacje sektora bankowego w tym zakresie.

banksterzy

Kredyt hipoteczny może być trudny dla uzyskania dla osób, które nie mają wystarczających środków na pokrycie wkładu własnego. Z reguły banki wymagają 20% wkładu, a w niektórych instytucjach ten wskaźnik wynosi 10%. Dużo zależy nie tylko od polityki kredytowej banku, ale od rodzaju zobowiązania. 

Wiele osób zastanawia się jak ominąć wkład własny. Niestety przy kredytach hipotecznych to konieczność. Jest to związane z wytycznymi zawartymi w Rekomendacji S, gdzie zdecydowano się na zacieśnienie wskaźnika LTV. Banki są więc związane postanowieniami Komisji Nadzoru Finansowego, która regularnie nowelizuje Rekomendację w odpowiedzi na zmiany w sektorze bankowym. 

Jeśli nie masz wystarczającego kapitału dobrym rozwiązaniem wydaje się być pożyczka na wkład własny. Wiele banków i instytucji bankowych oferuje kredyt gotówkowy na dowolny cel na dużą kwotę. Jednakże czy taka opcja istnieje? 

Kredyt na wkład własny – co musisz wiedzieć?

Aby uzyskać kredyt hipoteczny w banku trzeba spełnić określone wymogi. Jednym z nich jest konieczność posiadania wystarczającego wkładu własnego. Oznacza to, że klient musi posiadać pewny kapitał do otrzymania finansowania. Jego wysokość jest uzależniona od wartości kredytowanej nieruchomości, gdyż wkład jest obliczany procentowo. Z reguły wkład własny w bankach wynosi 20% kosztu inwestycji. 

Czy wkład własny zmniejsza kredyt? Tak, im więcej przeznaczymy na wkład, tym mniejsze będą koszty zobowiązania. Z kolei to przekłada się na mniejszą liczbę rat do spłacenia, ich mniejszą wysokość oraz niższą kwotę odsetek. Nie każdy jednak może pozwolić sobie na ten luksus. 

Kiedy banki wymagają wkładu własnego?

Żaden bank nie udzieli kredytu hipotecznego bez wkładu własnego. Czasy, kiedy to było możliwe bezpowrotnie minęły. Co więcej, wysokość wkładu własnego rosła na przestrzeni lat. Jeszcze w 2013 r. wynosił on 5%, a w 2017 r. już 20%. Sytuacji nie poprawił kryzys gospodarczy w Polsce, który spowodował wysoką inflację i podwyżkę stóp procentowych. 

Rekomendacja S a wkład własny

Zanim przejdziemy do omawiania pożyczki na kredyt własny warto bliżej przyjrzeć się Rekomendacji S, która ma bezpośredni wpływ na politykę określania wymaganego wkładu własnego w bankach. 

Nowelizacja Rekomendacji S wprowadziła m.in. zaostrzenie wytycznych dotyczących maksymalnej wartości udzielanych kredytów w stosunku do aktualnej wartości nieruchomości, będącej jego zabezpieczeniem. Jest to wskaźnik LtV ustalany indywidualnie przez banki. Warto wiedzieć, że im wyższa wartość tego wskaźnika, tym mniejszy wymagany wkład własny. Decydując się na ten krok Komisja Nadzoru Finansowego zabrania zaciągania zobowiązań, w których wysokość jest równa wartości nieruchomości lub większa od niej. 

KNF stopniowo wprowadzała zmiany w Rekomendacji S. Początkowo w 2013 r., wartość LtV nie mogła być większa niż 95%, co oznacza minimalny wkład własny w wysokości 5%. Następnie zmieszano ją do 80%, a potem do 85%. Od 2017 r. wskaźnik LtV nie może przekraczać poziomu 80%. Wyjątkowo może on wynosić 90%, jeśli kredyt zostanie ubezpieczony w innej formie. 

Jakie zmiany wprowadziła Rekomendacja S? 

Wkład własny kredytobiorcy w przypadku kredytów zabezpieczonych nieruchomościami mieszkalnymi nie powinien być mniejszy niż 20% wartości kredytowanej nieruchomości, która jest zabezpieczeniem zobowiązania. Jest nadal możliwość obniżenia wkładu własnego do 10% w przypadku ubezpieczenia lub zabezpieczenia kredytu. 

Jeszcze bardziej rygorystyczne wymogi są w przypadku kredytów z opcją “dług za klucz”, gdzie kredytobiorca ma możliwość zrzeczenia się zadłużenia w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości bankowi. Tutaj wkład własny powinien wynosić co najmniej 30%. 

Kredyt na wkład własny – czy jest możliwy do uzyskania?

Skąd wziąć pieniądze na wkład własny? Zapewne wiele osób wskazałoby na kredyt gotówkowy. Jednakże, czy można zaciągnąć kredyt na wkład własny? Niestety nie. 

Nie możliwości uzyskania kredytu gotówkowego na sfinansowanie wkładu. Przepisy wyraźnie tego zakazują. Nawet jeśli zaciągniesz pożyczkę rzekomo na inny cel, to i tak bank to wykryje. Instytucja bankowa żąda od kredytobiorców potwierdzenia, że wkład własny nie pochodzi z kredytu. Twoje zadłużenie jest doskonale widoczne w bazie BIK, co powoduje że łatwo jest wywnioskować, skąd klient uzyskał wymagany kapitał. Ponadto oczywiste jest to, że kredyt lub pożyczka gotówkowa negatywnie wpływa na zdolność kredytową, co może uniemożliwić otrzymanie środków. 

Jakie są konsekwencje zaciągnięcia pożyczki na wkład własny?

Bank przy rozpatrywaniu wniosków o kredyty hipoteczne sprawdza rejestr BIK, gdzie zbierane i przechowywane są dane o wszystkich kredytach. Jeżeli bank wykryje, że wkład własny został sfinansowany kredytem lub pożyczką, to kredytobiorcy grożą poważne konsekwencje.

Nie bez powodu każdy kredytobiorca hipoteczny  podpisuje oświadczenie o tym, że wkład własny nie jest finansowany ze środków pochodzących z kredytu. Jeśli poświadczy niezgodnie z prawdą, to grozi mu zerwanie umowy kredytowej, a nawet konsekwencje karne.

Jak sam widzisz, kredyt gotówkowy nie jest dobrym sposobem na to, jak ominąć wkład własny. Lepiej szukać innych rozwiązań, które pozwolą Ci na uregulowanie wkładu bez konieczności posiadania większych oszczędności.  

Jak uzyskać kredyt, jeśli nie masz środków na wkład własny?

Warto wiedzieć, że nie tylko gotówka może być wkładem własnym. Jest to z pewnością najwygodniejsza i najczęściej stosowana forma wniesienia własnej części do kredytu. Jednakże banki umożliwiają również pokrycie wkładu własnego w inny sposób. Należy je wcześniej omówić z instytucją, gdyż każdy bank może mieć swoją indywidualną politykę. 

Wkładem własnym może być:

  • Darowizna dokonana w obrębie zerowej grupy podatkowej (najbliższa rodzina), która nie podlega opodatkowaniu. 
  • Zabezpieczenie na innej nieruchomości. Możesz użyć własnego domu, mieszkania lub innej nieruchomości jako wkład własny. Zabezpieczeniem może być również nieruchomość bliskiej osoby, jednakże w tym wypadku właściciel będzie musiał przystąpić do kredytu mieszkaniowego. 
  • Oświadczenie o sprzedaży posiadanej nieruchomości. Bank zaliczy część lub całość sprzedawanego mieszkania lub domu na sfinansowanie wkładu. Transakcja sprzedaży musi być zrealizowana przed uruchomieniem kredytu. 
  • Działka budowlana, która została zakupiona pod budowę domu. 
  • Fundusze przeznaczone na budowę nieruchomości. Jeśli złożysz kredyt w momencie rozpoczęcia budowy, to poniesione koszty mogą być zaliczane jako wkład własny. 
  • Zgromadzone oszczędności na koncie IKE, IKZE lub PPK. Wypłacone środki będą musiały być zwrócone w ciągu 15 lat od ich wykorzystania jako wkład własny. 
  • Zastaw na obligacjach Skarb Państwa lub innych papierach wartościowych. Dzięki temu rozwiązaniu możesz pokryć w całości lub w części wkład własny. 
  • Zastaw na obligacjach Skarbu Państwa lub innych papierach wartościowych umożliwia zmniejszenie wkładu własnego o połowę, a czasem pokrycia go w całości. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły