Dostałeś wezwanie do zapłaty? Zobacz, co robić dalej!

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Przeczytasz w ciągu 11 minut
Wezwanie do zapłaty może działać w dwojaki sposób. Sprawdzi się w tym przypadku powiedzenie, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jeśli jako przedsiębiorcy lub nawet jako osoby prywatne wystosujemy naszemu dłużnikowi pismo z wezwaniem do zapłaty, mamy szansę na odzyskanie pieniędzy. Natomiast jako dłużnicy wolelibyśmy nigdy nie otrzymywać tego rodzaju pism. Dowiedz się, co należy zrobić, gdy otrzymasz wezwanie do zapłaty.
wezwanie do zapłaty

Spis treści:

Czym jest ostateczne wezwanie do zapłaty?

pożyczkowy portalOtrzymanie ostatecznego wezwania do zapłaty jest konsekwencją niespłacania długu. W takiej sytuacji wierzyciel ma prawo wysłać dłużnikowi specjalnie skonstruowany dokument, nabierający mocy prawnej z chwilą doręczenia do adresata przy założeniu, iż odbiorca zalega ze spłatą należności.

Czy ostateczne i przedsądowe wezwania do zapłaty oznaczają to samo?

pożyczkowy portalZałóżmy, że zalegamy ze spłatą opłat za korzystanie z abonamentu telefonicznego. Otrzymujemy pismo ponaglające, którego tytuł brzmi “Ostateczne wezwanie do zapłaty abonamentu”. Czy warto zwrócić uwagę na nazewnictwo dostarczonego dokumentu? W tej sytuacji nomenklatura nie ma najmniejszego znaczenia. Istotny jest fakt, że wierzyciel próbował polubownie rozwiązać sprawę z dłużnikiem. Często opisywane dokumenty brzmią po prostu: “Wezwanie spłaty długu”, “Pismo przedsądowe” lub podobnie. Podkreślamy jeszcze raz – tytuł dokumentu nie ma znaczenia, ważna jest jednak treść i forma.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty podstawa prawna

pożyczkowy portalWezwanie do zapłaty długu to dokument, który nie może być wysłany bezpodstawnie. Najważniejsze informacje dotyczące zasad dostarczania takiego pisma można znaleźć w ustawie z dnia 9 kwietnia 2010 roku o udostępnianiu informacji gospodarczej i wymianie danych gospodarczych (Dz. U. 2010 Nr 81 poz. 530). Ostatnie zmiany w dokumencie zostały wprowadzone w 2020 roku. Najważniejsze aktualizacje zostały jednak wprowadzone w 2017 roku. Udostępniła ona wierzycielom więcej możliwości dotyczących sposobu dostarczania wezwań do zapłaty. Dodatkowo umożliwiła Biurom Informacji Gospodarczej udostępnianie danych z rejestrów publicznych, na przykład PESEL, REGON. Dodatkowo wraz z nowelizacją w bazach zaczęły pojawiać się informacje o zaległościach w opłacaniu podatków. Oprócz tego raporty generowane przez BIG zostały wzbogacone o opinię na temat wiarygodności kredytowej danej osoby, scoring.

Wezwanie do zapłaty – ile dni upłynie, zanim je otrzymamy?

Nie ma ściśle ustalonego schematu działań, który wskazałby, po jakim czasie pismo przedsądowe trafia do dłużnika. Może się zdarzyć, że pożyczkodawca lub inny wierzyciel wyśle taki dokument nawet w kilka dni po upływie terminu płatności. Następnie po upływie nowego terminu spłaty wpisują dłużnika do BIG i kierują sprawę na drogę sądową.Może się zdarzyć, że otrzymamy powtórne wezwanie zapłaty. Pamiętajmy jednak, że cierpliwość każdego człowieka kiedyś się kończy. Zdarzają się również firmy wysyłające ponaglenie po 30 dniach.  

Pamiętajmy jednak, że wezwanie do zapłaty zawiera zazwyczaj termin spłaty wynoszący nie więcej niż 14 dni. Dlaczego? Po tym czasie od wysłania pisma przedsądowego wierzyciel ma prawo wpisać nasze dane do BIG.

 

Jak wysłać wezwanie do zapłaty?

pożyczkowy portalWierzyciel zazwyczaj wysyła ponaglenie do zapłaty listem poleconym po to, aby otrzymać potwierdzenie odbioru dokumentu. Dlaczego jest to tak ważne? Jeśli dłużnik dostanie dokument, który jasno wskazuje oczekiwania wierzyciela, ten będzie mógł przedstawić przed sądem dowód na próbę polubownego rozwiązania sprawy, gdy nie uda mu się odzyskać długu. Jest to z pewnością jedna z bezpieczniejszych form dostarczenia wezwania do zapłaty. Pojawia się jednak pytanie, czy wezwanie do spłaty długu wysłane mailem działa tak samo jak to w formie tradycyjnej?

Czy można wysłać wezwanie do zapłaty mailem?

Do 13 listopada 2017 roku istniała możliwość dostarczenia monitu wyłącznie osobiście lub listem poleconym. Aktualnie wierzyciel może wysłać wezwanie przedsądowe do zapłaty przez internet. Będzie ono tak samo ważne jak w przypadku tradycyjnej formy dokumentu. Do obowiązków wierzyciela należy jednak uwzględnienie informacji na temat formy dostarczenia dokumentu w umowie, z której wynika zadłużenie.

Należy jednak podkreślić, że wezwanie do zapłaty online może wysłać wyłącznie przedsiębiorca drugiej firmie. Jeżeli dłużnikiem jest konsument, nie ma takiej możliwości!

 

Co powinno zawierać wezwanie do zapłaty?

pożyczkowy portalWiele osób zastanawia się, jak napisać wezwanie do zapłaty faktury, pożyczki lub innego zadłużenia i co powinno zawierać takie pismo. Oto najważniejsze informacje! Dokument może zostać skomponowany dowolnie, liczy się jednak treść, w której wysyłający ponaglenie określa termin, do którego dłużnik powinien uregulować należność. W piśmie do dłużnika może znaleźć się również numer rachunku bankowego do przekazania pieniędzy, nierzadko również koszty rosnących odsetek. Ponadto w piśmie o wezwaniu do zapłaty zawiera się napomnienie o skierowaniu sprawy do sądu w przypadku niespełnienia wymagań określonych w dokumencie, czyli najczęściej spłaty długu.

Jeżeli dokument będzie zawierał tych kilka informacji, wówczas można nazwać go monitem. Jak zostało wspomniane, nie istnieje uniwersalny wzór wezwania do zapłaty. Warto jednak stosować strukturę charakterystyczną dla oficjalnych dokumentów.

Jednak warto pamiętać, że ponaglenie do zapłaty – MONIT może mieć również formę telefoniczną, wiadomości e-mail czy SMS. Więcej informacji na temat wezwań do zapłaty znajdziesz w artykule MONIT – CO TO TAKIEGO I ILE KOSZTUJE DŁUŻNIKA?

 

Jak napisać ponaglenie do zapłaty?

pożyczkowy portalW internecie znajdziemy wiele dokumentów takich jak wezwanie do zapłaty wzory. Na ich podstawie można stwierdzić, że każdy taki dokument powinien być opatrzony adekwatnym tytułem, na przykład “Wezwanie do spłaty pożyczki”. Następnie w treści pisma powinny znaleźć się takie informacje jak:

 • data i miejsce sporządzenia,
 • dane wierzyciela i dłużnika,
 • podstawa powstania zadłużenia, na przykład umowa pożyczki,
 • kwota zadłużenia wraz z odsetkami lub bez,
 • termin uregulowania zadłużenia,
 • numer konta bankowego wierzyciela, a także
 • podpis osoby, która sporządziła i nadała przedsądowe pismo wzywające do zapłaty.

Bezzasadne wezwanie do zapłaty – co to oznacza?

Zdarza się jednak, że dłużnik ma do czynienia z bezzasadnym wezwaniem do zapłaty.

 • Dzieje się tak, kiedy wierzyciel żąda spłaty uregulowanego już zadłużenia.
 • Może się również okazać, że doszło do pomyłki, a żądana należność nie należy do nas.

pożyczkowy portalW takiej sytuacji musimy dowieść tego, że wezwanie trafiło do nas bezpodstawnie. Najlepiej dołączyć do odpowiedzi listownej dokumenty poświadczające prawdę. Kiedy ponaglenie do zapłaty dotyczy spłaconego długu, warto dołączyć potwierdzenie przelewu lub dowód wpłaty.

Przedsądowe wezwanie do zapłaty – co dalej? Odpowiedź!

Co zrobić, gdy otrzymamy ponaglenie zapłaty? Na pewno najlepszym rozwiązaniem będzie uregulowanie długu i spełnienie oczekiwań wierzyciela.

pożyczkowy portalNie warto unikać wezwania do zapłaty, ponieważ nawet jeśli nie odbierzemy listu, nadawca będzie dysponował potwierdzeniem nadania pisma, co może w łatwy sposób wykorzystać w sądzie na swoją korzyść.

Dobrą praktyką może okazać się kontakt z wierzycielem i próba ustalenia następnych kroków prowadzących do spłaty długu, które byłyby zadowalające zarówno dla strony poszkodowanej, jak i dłużnika. Po raz kolejny powtarzamy, że podstawową zasadą w takich sytuacjach jest nawiązanie kontaktu z wierzycielem i wspólne znalezienie rozwiązania problemów finansowych.

Jak napisać odpowiedź dłużnika na wezwanie do zapłaty wzór?

pożyczkowy portalNie spłacałem pożyczek w terminie i teraz otrzymuję od firmy wezwanie przedsądowe do zapłaty. Jak odpowiedzieć na pismo? Treść odpowiedzi nie jest z góry ustalona, więc mamy w tej sytuacji pewną dowolność. Odpowiedź powinna jednak zawierać kilka elementów, których nie można pominąć:

 • data odpowiedzi, czyli sporządzenia przez nas pisma
 • miejscowość sporządzenia dokumentu
 • odpowiedni tytuł ze wskazaniem, na jaki dokument odpowiadamy
 • informacja dla wierzyciela, w jaki sposób chcemy rozwiązać problem
 • dane kontaktowe, jeśli chcemy polubownie zakończyć sprawę np. poprzez rozmowę telefoniczną
 • prośbę, jeśli takową chcemy wystosować
 • podpis

Należy pamiętać, że mamy prawo do odpowiedzi na przedsądowe wezwanie do zapłaty. Możemy pisać prośby do wierzyciela np. o przesunięcie terminu spłaty zobowiązania, ale to już od niego będzie zależeć, czy przychyli się do naszego wniosku. Niewątpliwie przygotowane pismo zawierające ponaglenie zapłaty jest podstawą do wytoczenia sprawy w sądzie. Nie musimy odpowiadać na wezwanie pisemnie, jeśli mamy zamiar dostosować się do wskazań wierzyciela, czyli spłacić długi. Pismo przedsądowe nie obliguje nas do odpowiedzi. Zaleca się jednak, aby nie pozostawiać takiego dokumentu bez odzewu. Jaki będzie kolejny krok wierzyciela? To może zależeć wyłącznie od nas i jego dobrej woli.

Odpowiedź na bezpodstawne wezwanie do zapłaty – wzór

pożyczkowy portalCo w sytuacji, gdy bezpodstawnie otrzymamy monit? Mowa również o częstych przypadkach, kiedy wysłane zostało do nas pismo z nieprecyzyjnie wyliczonymi należnościami. Jeśli mamy wątpliwości co do kwoty, której żąda od nas wierzyciel, powinniśmy na piśmie odpowiedzieć na jego wezwanie, wskazując niezgodności. Dobrze wtedy załączyć do listu dodatkowe dokumenty takie jak skany potwierdzające nasze racje lub odpowiednie punktu umowy, z której wynika, że kwota należności powinna być niższa. Skutecznym i pewnym rozwiązaniem będzie skonsultowanie się z prawnikiem, zwłaszcza gdy otrzymałeś wezwanie do spłaty długu, jeśli masz pewność, że nie zalegasz ze spłatą żadnych zobowiązań finansowych. Takie pismo może być próbą oszustwa, któremu powinna przyjrzeć się wykwalifikowana w kwestiach prawnych osoba. Z kolei prawnik pokaże nam, jak wygląda sprzeciw do wezwania do zapłaty wzór i pomoże sporządzić wersję odzwierciedlającą naszą sytuację.

Ostateczne wezwanie do zapłaty – co dalej?

Brak odpowiedzi lub uregulowania zadłużenia nie niesie ze sobą natychmiast konsekwencji prawnych. Jak zostało jednak wspomniane, jeżeli nie wywiążemy się ze swoich zobowiązań, nasze dane zostaną wpisane do Biur Informacji Gospodarczych. Następnie wierzyciel ma prawo skierować sprawę do sądu. W takiej sytuacji możemy spodziewać się poważnych konsekwencji, na przykład w formie postępowania komorniczego. Jeżeli nie zareagujemy na wezwania do zapłaty, oznacza to zakończenie postępowania polubownego.

Podsumowując, wysłanie wezwania do zapłaty do dłużnika jest działaniem, które podejmuje wierzyciel przed skierowaniem sprawy do sądu. Dłużnik nie może natomiast lekceważyć tego typu pism; powinien starać się polubownie zakończyć spór. 

Sprzeciw od nakazu zapłaty

Po wszelkich przedsądowych nakazach zapłaty dłużnikowi prawdopodobnie przyjdzie zmierzyć się z sądowym nakazem zapłaty. W tym momencie do działania wkracza komornik, który w porównaniu do windykacji ma dużo większe uprawnienia. Jednak nawet w przypadku sądowego nakazu zapłaty dłużnikowi przysługuje prawo sprzeciwu.

Sprzeciw należy złożyć w tym samym sądzie który wydał decyzję, w ciągu 2 tygodni od daty otrzymania nakazu zapłaty. Prawidłowo wniesiony sprzeciw powoduje, że nakaz zapłaty staje się nieważny, a w sprawie długu odbywa się kolejna rozprawa sądowa. Jednak by sprzeciw był skuteczny należy przedstawić odpowiednie dowody, a samo pismo do sądu musi mieć odpowiednią formę. W tej sprawie najlepiej jest skonsultować się z prawnikiem.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły