Zwrot ubezpieczenia kredytu

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Zaciągnięcie jakiegokolwiek zobowiązania finansowego może skutkować tym, że konieczne będzie wykupienie dodatkowej polisy ubezpieczeniowej. Wiele instytucji finansowych wymaga od swoich klientów jej opłacenia, aby zabezpieczyć swoje interesy w razie jakichkolwiek niepowodzeń w spłacie kredytu przez konsumenta. Oczywiście istnieje możliwość rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej wymaganej przez bank i odzyskania, chociażby części składki. Jak to wygląda w praktyce? Kiedy możliwy jest zwrot ubezpieczenia kredytu? Sprawdźmy!

Zwrot ubezpieczenia kredytu

Ubezpieczenie kredytu – na czym polega i czego dotyczy?

Analizując fakt czy możliwy jest zwrot ubezpieczenia z kredytu, warto wcześniej dowiedzieć się, czym tak właściwie jest ta usługa i jakich aspektów dotyczy. Dla banków jest to dodatkowe zabezpieczenie, które jest alternatywą np. dla poręczenia kredytu. Dodatkowo stanowi to też źródło dochodu, gdyż banki stale współpracują z towarzystwami ubezpieczeniowymi. Zwrot ubezpieczenia kredytu możliwy jest w kilku sytuacjach, a samo ubezpieczenie udzielane jest na wypadek:

  1. Śmierci – ubezpieczyciel spłaca pozostałe zobowiązanie finansowe.
  2. Inwalidztwa – kiedy kredytobiorca ulegnie np. wypadkowi, towarzystwo ubezpieczeniowe spłaca część raty.
  3. Utraty pracy (ubezpieczenie od utraty pracy) – kiedy kredytobiorca zostanie zwolniony (nie ze swojej winy ani wypowiedzenia dobrowolnego) firma dokonuje spłaty kilku rat kiedy dana osoba pozostaje bez pracy.
  4. Niezdolności do pracy – ten aspekt dotyczy występowania ciężkich chorób np. raka, który najczęściej uniemożliwia wykonywanie pracy zarobkowej.

Co ciekawe, dla kredytów hipotecznych banki często dorzucają także ubezpieczenia od niskich wkładów własnych, nieruchomości oraz zdarzeń losowych. 

Kiedy można ubiegać się o zwrot kosztów ubezpieczenia kredytu?

O zwrot kosztów z racji ubezpieczenia kredytu można domagać się podczas:

  1. Wcześniejszej spłaty całości zobowiązania finansowego.
  2. Dobrowolnej rezygnacji z polisy ubezpieczeniowej.
  3. Wypowiedzenia umowy przez bank i rozpoczęcie działań windykacyjnych.

To ważne! Kiedy składka za polisę ubezpieczeniową została pobrana podczas podpisywania umowy w całości, każdy klient może ubiegać się o zwrot jej części podczas wypowiedzenia za niewykorzystany okres ochrony zgodnie z Art. 813 Kodeksu Cywilnego.

Zwrot ubezpieczenia kredytu po spłacie całości zobowiązania jest możliwy dopiero po złożeniu stosowanego wniosku do banku, a nie do ubezpieczyciela. Kredytodawca musi w takiej sytuacji przelać środki pobrane na poczet ubezpieczenia na rachunek bankowy klienta. Warto wiedzieć o tym, że pożyczki online najczęściej nie są ubezpieczane, dlatego w tym przypadku nie będzie możliwości wnioskowania o zwrot kosztów ubezpieczenia.

Jak zrezygnować z ubezpieczenia kredytu? Krok po kroku

Aby zrezygnować z ubezpieczenia kredytu hipotecznego, gotówkowego lub innej formy zabezpieczenia, wystarczy wysłać stosowny wniosek do banku. Co ciekawe, każdy klient może ubiegać się o zwrot ubezpieczenia z kredytu tuż po przesłaniu dokumentów zawierających: dane personalne, PESEL, datę urodzenia oraz dane dotyczące umowy kredytowej i polisy ubezpieczeniowej. Następnie wystarczy wskazać rachunek bankowy, na który będą zwracane środki w ramach nadpłaconej składki ubezpieczeniowej. 

Uwaga! Szansa na zwrot przepada po 3 latach od czasu podpisania umowy!

Jak obliczyć zwrot? To proste!

Zwrot z ubezpieczenia kredytu można obliczyć w bardzo prosty sposób. Wystarczy obliczyć całkowitą składkę, jaka obowiązuje podczas obowiązywania umowy, a następnie podzielić ją przez okres, w którym nie została wykorzystana. Różnica wynikająca z obliczeń to należny zwrot na rzecz konsumenta. Warto wiedzieć jak go obliczyć, aby przekonać się samemu czy warto podjąć decyzję o rezygnacji z takiego świadczenia.

Pismo do banku można wysłać korespondencyjnie na adres konkretnej placówki. Po złożeniu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia bank ma obowiązek zwrócić nadpłaconą część składki maksymalnie w ciągu 30 dni. Ostateczne warunki wypłaty są jednak zależne od konkretnej instytucji finansowej.

Ciekawostka! Po odstąpieniu od polisy ubezpieczeniowej do 30 dni od czasu jej podpisania bank zwraca całą składkę. Warto o tym pamiętać, aby uzyskać jak największy zwrot.

Zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia kredytu – czy warto się o niego ubiegać?

Zdecydowanie warto złożyć wniosek o zwrot ubezpieczenia kredytu. Wzór takiego dokumentu dostępny jest najczęściej na stronie internetowej banku lub towarzystwa ubezpieczeniowego. Rezygnacja z ubezpieczenia kredytu nie zawsze jest jednak opłacalna dla konsumenta. W przypadku kredytów hipotecznych może to okazać się nieopłacalne ze względu na wymóg banku odnośnie takiego zabezpieczenia pod warunkiem np. obniżenia oprocentowania. Kiedy jednak decydujemy się na całkowitą spłatę zobowiązania, wtedy zdecydowanie warto ubiegać się o zwrot ubezpieczenia kredytu i odzyskać sporą część kwoty przeznaczoną na polisę.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 12 stycznia 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły