Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego lub gotówkowego? Można liczyć na zwrot odsetek?

Avatar photo Michał Ziemski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Wcześniejsza spłata kredytu jest wymarzoną sytuacją dla każdej osoby, która kupiła właśnie mieszkanie i chce zacząć korzystać z uroków życia. Większość Polaków zaciąga kredyty hipoteczne średnio na okres 26 lat, co w przypadku niektórych osób stanowi 1/3 całego życia. Nic więc dziwnego, że szukają różnych sposobów, aby móc uwolnić się od tego zobowiązania. Czy szybsze pozbycie się długu jest korzystne?

Wcześniejsza spłata kredytu hipotecznego lub gotówkowego Można liczyć na zwrot odsetek

Szybsza spłata kredytu – jak to wygląda?

Wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego polega na wpłacaniu na konto kredytodawcy większych kwot pieniędzy, niż wynika to z zapisów umowy między bankiem a dłużnikiem. W tym wypadku kredytobiorca może samodzielnie ustalać wysokość raty – płacić 2, 3 albo nawet 4 – krotność raty kredytu.

Każda kolejna rata, która przekracza zobowiązanie ustalone przez instytucję finansową zmniejsza część kapitałową, a więc wielkość całego zadłużenia. Działając w taki sposób można w przyszłości pozwolić sobie na znacznie mniejsze raty. Wynika to przede wszystkim z mechanizmu spłaty zobowiązania – im mniejszy kapitał do spłaty, tym mniejsze raty trzeba spłacać. Konstrukcja szybszej spłaty kredytu bardzo przypomina działanie kredytu o ratach malejących – z początku są one wyższe niż w przypadku przeciętnego zadłużenia, ale po pewnym czasie zaczynają maleć. 

Nadpłata oznacza większe oszczędności na kredycie w długim terminie – to po prostu się opłaca. Do niedawna banki mogły “karać” osoby nadpłacające swoje zobowiązania – było tak w przypadku innych kredytów niż konsumenckie i wynikało z artykułu 75a prawa bankowego. 

Dla instytucji finansowych ciągły napływ odsetek jest korzystny, a nadpłata burzy ten proces. Ponadto wraz ze spłatą kredytów banki tracą klientów, którzy niekoniecznie muszą ponownie korzystać z ich oferty. Wraz z nowymi przepisami o kredycie hipotecznym zasady wcześniejszej spłaty uległy zmianie.

Jakie przepisy prawne regulują kwestię nadpłaty kredytu?

W przypadku kredytu hipotecznego szybsza spłata kredytu jest określana przez przepisy ustawy o kredycie hipotecznym z 23 marca 2017 roku. Osoby, które zaciągnęły to zobowiązanie po 21 lipca 2017 roku podlegają przepisom tej ustawy i obowiązuje je zupełnie nowe zasady:

  • powinni otrzymać informację od banku o kosztach szybszej spłaty w ciągu 7 dni roboczych od momentu wysłania wniosku,
  • mogą w każdej chwili spłacić swój kredyt w całości lub częściowo,
  • banki mogą żądać od kredytobiorcy rekompensaty za utracone korzyści, jednak nie mogą być one wyższe od wysokości odsetek kredytu,
  • instytucje finansowe nie mogą żądać rekompensaty, jeśli spłata kredytu wystąpiła po upłynięciu 3 lat od momentu podpisania umowy kredytu,
  • w przypadku szybszej spłaty koszt kredytu jest niższy o odsetki i opłaty, które są naliczane za okres, w którym umowa uległa skróceniu.

Kwota odzyskana przez kredytobiorcę nie może być przedmiotem opodatkowania ze strony Urzędu Skarbowego, ponieważ te środki stanowią jego składnik majątku. Zgodnie z obowiązującymi przepisami zwrot nie jest przychodem dla spłacającego zobowiązanie.

Wcześniejsza spłata kredytu a odsetki

Dużą zaletą wcześniejszej spłaty zobowiązania jest zwrot odsetek przy wcześniejszej spłacie kredytu. Jeśli kredyt zostaje spłacony wcześniej, to maleje nie tylko wysokość kapitału, ale także wysokość odsetek, które są od niego naliczane. Dlatego bank powinien ponownie przeliczyć wielkość raty odsetkowej i zwrócić tę różnicę swojemu klientowi.

Ta różnica może być naprawdę znacząca. W przypadku kredytu o wysokości 300 tysięcy złotych, oprocentowanego na 10% o stałej stopie i spłacanego przez 30 lat odsetki wyniosą 89 233 złotych. Tymczasem ten sam kredyt spłacony raptem przez 3 lata powinien generować odsetki na poziomie 48 486 złotych. A zatem klient może odzyskać aż 40 747 złotych – niestety nie dotyczy to kosztów naliczonych i pobranych przez bank. Jest to jednak możliwe w przypadku odsetek, które zmniejszyły się za sprawą spłaty części kapitałowej.

Czy wcześniejsza spłata kredytu gotówkowego jest korzystna?

Warto pamiętać, że wcześniejsza spłata kredytu to nie tylko zwrot odsetek, ale także inne opłaty, które bank może zwrócić kredytobiorcy. Dotyczy to różnych opłat, jakie zostały naliczone klientowi na samym początku umowy kredytowej. Należą do nich:

  • prowizja banku – może stanowić integralna część oferty instytucji finansowej lub wynikać z możliwości udzielenia kredytu. Istnieją umowy, w których w zamian za niższe oprocentowanie zobowiązania bank pobiera dodatkową prowizję. Ta opłata może funkcjonować pod różnymi określeniami – np. jako opłata przygotowawcza,
  • składka ubezpieczeniowa – jest to najczęściej polisa na okres od 2 do 5 lat, którą bank zabezpiecza się przed ryzykiem kredytobiorcy. Ubezpieczenie można zawsze odnowić, a skorzystanie z niego powoduje, że klient dostaje kredyt na preferencyjnych warunkach – nie musi płacić wysokiej marży lub oddaje niższe odsetki bankowi.

Zgodnie z powyższymi punktami można wywnioskować, że nadpłata kredytu jest opłacalna i powoduje mniejsze ryzyko po stronie klienta. Im dłuży okres spłaty kredytu, tym większe prawdopodobieństwo, że kredytodawca straci pracę, zachoruje lub będzie miał problemy z regulowaniem swoich zobowiązań. To także korzystne rozwiązanie, które w długiej perspektywie jest dobre dla kondycji budżetu domowego.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły