Ulga abolicyjna w 2023 roku – wszystko co musisz wiedzieć!

Avatar photo Michał Ziemski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

W 2023 roku termin składania zeznania podatkowego upływa 2 maja. Dla wielu osób jest to dobra okazja, aby rozliczyć się względem Urzędu Skarbowego na korzystnych warunkach. Prawo podatkowe przewiduje kilka rozwiązań, dzięki którym można oddać fiskusowi mniejszą ilość pieniędzy. Jednym ze sprawdzonych sposobów jest zastosowanie tzw. ulgi abolicyjnej. Czy jest to recepta dla każdego?

Ulga abolicyjna w 2023 roku - wszystko co musisz wiedzieć!

Ulga abolicyjna – co to jest?

Ulga abolicyjna jest tym, co pozwala na obniżenie wielkości podatku dochodowego – to różnica między podatkiem progresywnym a obliczanym w sposób proporcjonalny. Dotyczy osób uzyskujących dochody za granicą, ale podlegających opodatkowaniu w Polsce. Metoda odliczenia proporcjonalnego ma zastosowanie w dwóch przypadkach:

 • gdy podatnik uzyskuje dochody w kraju, który podpisał umowę z Polską na unikanie podwójnego opodatkowania i te dochody nie są zwolnione z podatku,
 • dochody podatnika pochodzą z kraju, który nie podpisał z polskimi władzami porozumienia w kwestii omijania podwójnego opodatkowania.

W Polsce podatnicy są obciążani podatkiem dochodowym według metody progresywnej. Po osiągnięciu dochodu, osoby pracujące za granicą mogą się rozliczyć z polskim Urzędem Skarbowym. Oznacza to, że mogą zmniejszyć swój podatek płacony w Polsce do wysokości takiej samej daniny, jaką musieliby zapłacić za granicą. Jest tak nawet, pomimo faktu, że progi podatkowe w Polsce i w innych krajach mogą się różnić.

Ulga abolicyjna 2023 – kto może skorzystać z tego rozwiązania?

Podatek abolicyjny to rozwiązanie dla polskich rezydentów pracujących za granicą. Nie skorzystają z niego osoby, które uzyskują dochody w Polsce lub są zagranicznymi rezydentami i mają centrum interesów życiowych poza polską jurysdykcją.

Z tej możliwości nie skorzystają także osoby, które przepracowały większą część życia poza Polską, pobierają zagraniczną emeryturę i są obecnie polskimi rezydentami. Ulga abolicyjna nie obowiązuje także w przypadku metody wyłączenia z progresją – dobry przykład to dochody uzyskiwane na terenie Niemiec, które są tam opodatkowane progresywnie.  W tej sytuacji podatnicy nie są zobligowani do składania zeznania podatkowego w Polsce.

W pozostałych przypadkach można skorzystać z ulgi zgodnie z zasadami zawartymi w przepisach podatkowych. Jest to możliwe, jeśli podatnik uzyskiwał przychody za granicą w poprzednim roku podatkowym na podstawie:

 • prowadzonej działalności gospodarczej – według skali podatkowej, rozliczanej liniowo lub ryczałtowo od przychodów ewidencjonowanych,
 • praw majątkowych o charakterze autorskim lub pokrewnym,
 • z aktywności zawodowej wykonywanej osobiście,
 • ze stosunku pracy, pracy nakładczej lub ze spółdzielczego stosunku pracy,
 • ze stosunku o charakterze służbowym.

Jedynym warunkiem korzystania z ulgi abolicyjnej jest możliwość zastosowania odliczenia metodą proporcjonalną. Jest narzędziem, z którego mogą korzystać osoby mieszkające na stałe w Polsce, ale pracujące tymczasowo poza jej granicami – również sezonowo. Ulga abolicyjna nie jest natomiast dobrym rozwiązaniem, jeśli podatnik wykaże brak dochodów w Polsce.

Ulga abolicyjna – kalkulator. W jaki sposób można obliczyć jej wysokość?

Sposób, jak należy obliczyć ulgę abolicyjną, zależy od indywidualnej sytuacji podatnika. Jeśli dana osoba część swoich zawodowych obowiązków wykonywała w Polsce, a resztę roku spędziła pracując za granicą, to zapłaci inny podatek niż gdyby była w delegacji przez cały rok. 

Powyższy casus można lepiej zobaczyć w praktyce. Dlatego warto sprawdzić, jak będzie wyglądało rozliczenie dochodów z Austrii w Polsce np. w roku 2021 – a oto przykład:

 • dochód uzyskany w Polsce to 30 000 zł,
 • dochód z pracy w Austrii wynosi 50 000 zł,

Razem łączne dochody za rok 2021 wynoszą 80 000 zł. Podatek wyliczony na podstawie polskiej skali to dokładnie 13 512 zł, czyli 16,89% od całości uzyskanego dochodu. W Polsce rozliczymy jedynie dochody uzyskane na terenie kraju, czyli 30 000 zł. Zgodnie z przyjętą stopą procentową 16,89% będzie to 5067 zł i taki podatek należy zapłacić w Polsce. 

Jeśli podatnik cały rok przepracował w Austrii, zarobił 80 000 zł i zapłacił tam 8000 zł podatku, to można go opodatkować w Polsce według metody proporcjonalnego odliczenia, ale jedynie wtedy, gdy przebywał w kraju ponad 183 dni lub posiada tu ośrodek interesów życiowych. W przeciwnym wypadku nie musi składać zeznania przed polskim Urzędem Skarbowym.

Jaką ilość pieniędzy można odliczyć za pomocą ulgi abolicyjnej w 2023 roku?

Ulga abolicyjna obowiązuje od 2008 roku i od tego roku osoby zamieszkujące Polskę, ale pracujące za granicą mogły ją wykorzystać w swoich rocznych zeznaniach. Jednak od roku 2022 obowiązuje limit, który ogranicza maksymalną kwotę ulgi – jest to dokładnie 1360 zł.

Jednocześnie można spotkać różne formy działalności, na które ustawodawca nie nakłada żadnych limitów w stosowaniu ulgi abolicyjnej. Należą do nich:

 • umowa o pracę, 
 • umowa zlecenie,
 • umowa na zarządzanie lub kontrakt menedżerski.

W tym ostatnim przypadku ulga jest nielimitowana, jeśli dochody uzyskiwane na podstawie umowy są czerpane z działalności wykonywanej poza stałym lądem. Dobrym przykładem są kontrakty podpisywane przez marynarzy żeglujących pod obcą banderą.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły