Na czym polega PPK – czy są pracownicze plany kapitałowe? [Wzór wniosku o rezygnację]

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 9 minut
Pracownicze plany kapitałowe to nowy program, który ma na celu zapewnić Polakom dostęp do oszczędności odkładanych zarówno przez pracodawcę, pracownika, jak i budżet państwa. Z dostępnych informacji wynika, że każda firma zostanie do niego przypisana automatycznie. Jednak tak samo wszystkie mają możliwość rezygnacji z udziału w programie PPK pracownicze plany kapitałowe. Jak to wypisać się z PPK i czy warto skorzystać z tego rozwiązania? Odpowiadamy na te i wiele innych istotnych pytań.
ppk pracownicze plany kapitałowe

PPK co to jest?

Od kiedy ustawa o PPK weszła w życie, a pierwsze firmy zostały automatycznie zapisane do programu oszczędnościowego, wielu przedsiębiorców oraz pracowników rozpoczęło poszukiwania informacji na ten temat. Bez wątpienia skrót brzmi tajemniczo, a skoro prawdopodobnie będzie dotyczyć każdego, warto przyjrzeć się, o co dokładnie chodzi.

Program PPK wzorowany jest na systemach działających w innych krajach. W ustawie o PPK zawarto najlepsze sposoby oszczędzania, które powinny się sprawdzić również na polskim rynku pracy i gospodarce. 
PPK pracownicze plany kapitałowe to nowy program wprowadzony przez rząd, który ma na celu zapewnić Polakom finansowe bezpieczeństwo. Jest on realizowany w ramach Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. PPK ustawa, która weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, zakłada wprowadzenie długotrwałego systemu oszczędzania. Biorąc pod uwagę wielomiesięczne konsultacje i wybranie rozwiązań najlepszych dla wszystkich zainteresowanych programem, każdy powinien być zadowolony. 

PPK od kiedy wchodzi w życie? 

Ustawa o PPK pracownicze plany kapitałowe (Dz.U. 2018 poz. 2215) weszła w życie już 1 stycznia 2019 roku. Jednak automatyczne wprowadzanie firm do systemu długoterminowego oszczędzania odbywają się etapami.

Pierwszy z nich rozpoczął się 1 lipca 2019 roku i obejmuje największych pracodawców w Polsce, którzy zatrudniają co najmniej 250 osób. Następnie od 1 stycznia 2020 roku do pracowniczych planów kapitałowych zostaną zapisane firmy przyjmujące co najmniej 50 osób. Dalsza część tworzenia systemu zakłada od 1 lipca 2020 roku wprowadzenie przedsiębiorstw zatrudniających minimum 20 pracowników. Natomiast w ostatnim etapie od 1 stycznia 2021 roku automatyczny zapis obejmie pozostałe podmioty. 

PPK obowiązkowe czy nie?

Kolejne pytanie, które nurtuje zarówno pracowników, jak i pracodawców dotyczy tego, czy system PPK jest obowiązkowy. Z informacji dostępnych na oficjalnej stronie programu wynika, że każdy pracodawca ma ustawowy obowiązek stworzyć dla zatrudnionych przez niego osób pracowniczy plan kapitałowy. Oczywiście może on liczyć na wsparcie państwa. Natomiast przynależenie pracowników do tego systemu jest dobrowolne i każdy ma prawo zrezygnować z udziału w długoterminowym systemie oszczędzania. Jednak zanim przejdziemy do odpowiedzi na pytanie, jak zrezygnować z PPK, warto zaznaczyć, kto tak naprawdę zostanie automatycznie zapisany do PPK.

Kogo dotyczy PPK  pracownicze plany kapitałowe?

Plany kapitałowe wprowadzone przez rząd nie obejmują jednak z automatu wszystkich osób zatrudnionych. Na stronie mojeppk.pl znajdziemy informacje dotyczące kryteriów, jakie musi spełniać pracownik.

Automatyczny zapis obowiązuje osoby, które znajdują się w wieku od 18 do 54 lat. Każdy, kto zdecyduje się na pozostanie w systemie, może swobodnie korzystać ze środków po osiągnięciu 60 roku życia.

Jednak co z osobami aktywnymi zawodowo po 54 roku życia? W takiej sytuacji pracownik ma prawo samodzielnie złożyć odpowiedni wniosek o dołączenie do programu PPK.

Jak działa PPK pracownicze plany kapitałowe?

Zasady ppk są proste. Pracodawca, który zatrudnia minimum jednego pracownika z obowiązkiem odprowadzania składek emerytalno–rentowych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, dokonuje wyboru instytucji zajmującej się systemem PPK. Wśród nich znajdują się: 

 • PKO Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
 • Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna Insurance Group,
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Allianz Polska S.A.,
 • Millennium Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • AXA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Skarbiec Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Pekao Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • PFR Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Towarzystwo Funduszy Inwestycynych PZU SA,
 • ESALIENS Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA,
 • NN Investment Partners TFI S.A.,
 • Aviva Investors Poland Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Investors Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Aegon Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
 • Pocztylion – Arka Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
 • Santander Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.,
 • Nationale–Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A.,
 • Union Investment Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych SA.

Szczegółowe oferty każdej z instytucji można znaleźć na stronie internetowej PPK. Jeżeli pracodawca wybierze jedną z nich, zakłada pracownikowi rachunek – czyli prywatne konto PPK, gdzie gromadzone będą jego oszczędności. Po 60 roku życia pracownik może swobodnie wypłacić pieniądze znajdujące się na rachunku lub dalej odkładać środki finansowe. 

Jak wypłacać środki z PPK pracownicze plany kapitałowe?

Wątpliwości budzi fakt, że PPK umożliwia pracownikowi po 60 roku życia wypłatę środków w formie 25% wartości konta bez konieczności wnoszenia jakichkolwiek opłat. Następnie pozostałe pieniądze można wybierać co miesiąc przez 10 lat. Oczywiście, uczestnik może pobrać pieniądze również w dowolnym momencie. Jednak jeżeli chcemy skorzystać ze zgromadzonego kapitału jednorazowo lub wypłacić go przed ukończeniem 60 roku życia, będziemy zobowiązani do opłacenia podatku. Dodatkowo w przypadku przedterminowej wypłaty zostanie potrącone także 30% środków przekazanych przez pracodawcę (wpłata jako składka na ubezpieczenie emerytalne) oraz wszystkie wpłaty wykonane pzez państwo. Czy jest to opłacalne rozwiązanie? Z pewnością warto przeczytać PPK opinie ekspertów przed podjęciem decyzji o przynależeniu lub rezygnacji z udziału w programie.

Warto również wspomnieć, że zgromadzone środki po ukończeniu 60 roku życia można przeznaczyć na polisę w zakładzie ubezpieczeń, lokatę oszczędnościową lub wypłacić pieniądze  na wspólny rachunek małżeński. Natomiast dopuszcza się nieodpłatne skorzystanie ze środków w dwóch wyjątkowych sytuacjach:

 • Kiedy zachoruje uczestnik PPK, małżonek lub dziecko, można wypłacić bezzwrotnie do 25% zgromadzonych środków,
 • Gdy uczestnik PPK ma mniej niż 45 lat i potrzebuje środków do wkładu własnego w celu zaciągnięcia kredytu, może wypłacić do 100% oszczędności z obowiązkiem zwrotu.

PPK kalkulator

Pracownicze plany kapitałowe zakładają systematyczne wpłaty na konto danego pracownika. Skąd będą pochodzić pieniądze przeznaczane na ten cel? Po pierwsze osoby, które biorą udział w programie PPK, będą zobowiązane do wpłat na rachunek w wysokości 2% od otrzymywanego wynagrodzenia brutto. Dodatkowo istnieje możliwość dobrowolnego przekazania pieniędzy do 2% wypłaty brutto.

Drugim podmiotem, który ma obowiązek wpłacać pieniądze na rachunek pracownika, jest pracodawca. Będzie on przekazywał na konto 1,5% kwoty wypłaty brutto osoby zatrudnionej oraz dobrowolnie do 2,5% tej sumy. Są to kwoty odkładane każdego miesiąca.

Trzecim źródłem są pieniądze przekazywane przez państwo. Jednorazowa kwota na start wynosi 250 zł. Następnie każdego roku państwo będzie przekazywać 240 zł na rachunek każdego uczestnika programu.

PPK rezygnacja – jak to zrobić?

Jak zrezygnować z PPK? Z informacji dostępnych zarówno na stronie internetowej PPK, jak i w ustawie, wynika, że udział w długoterminowym systemie oszczędzania jest dobrowolny. Dlatego też każdy pracownik ma prawo zrezygnować z dołączenia do programu. Aby to zrobić, należy wykonać kilka prostych kroków.

INSTRUKCJA – JAK ZREZYGNOWAĆ Z PPK?

1.Pobrać i wydrukować deklarację dotyczącą rezygnacji. Musi mieć ona formę pisemną i być wypełniona drukowanymi literami. Wzór znajdziemy w rozporządzeniu ministra finansów w sprawie rezygnacji z dokonywania wpłat.

2.Wypełnić dokument swoimi danymi, czyli uczestnika PPK, takimi jak: imię i nazwisko, numer PESEL, dane identyfikujące dowód osobisty (numer i seria). W przypadku osób nieposiadających polskiego obywatelstwa może to być paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość.

3.Uzupełnić dane dotyczące pracodawcy.

4.Oświadczyć, że posiadamy wiedzę dotyczącą konsekwencji rezygnacji z udziału w programie PPK.

5.Złożyć uzupełnioną deklarację osobie zatrudniającej

Dalsze kroki, takie jak dostarczenie dokumentu odpowiedniej instytucji finansowej, należą do pracodawcy. Musi to zrobić w ciągu 7 dni od złożenia deklaracji. Od miesiąca złożenia dokumentu zostanie zniesiony obowiązek dokonywania wpłat na konto pracownika w PPK.

PPK a PPE

Zobaczy różnicę między Pracowniczym Programem Emerytalnym a Pracowniczym Planem Kapitałowym. Co opłaca się dla osoby pracującej? Podstawową różnicą między tymi programami jest fakt, że PPK umożliwia zapis każdej osobie zatrudnionej na:

 • umowę o pracę, 
 • umowach cywilnoprawnych, 
 • umowie agencyjnej, 
 • a także wykonujących pracę nakładczą,
 • będących członkami rad nadzorczych, spółdzielni kółek rolniczych czy też rolniczych spółdzielni produkcyjnych.

Z kolei PPE zakłada uczestnictwo pracowników, czyli osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę itp. 

Jeżeli chodzi o składki, w przypadku PPE pracownik nie wnosi żadnych opłat, a w PPK musi wpłacić 2% swojego wynagrodzenia brutto. Natomiast pracodawca ma obowiązek wpłacić 1.5% wypłaty pracownika brutto. W przypadku PPE będzie to maksymalnie 7%. Różnicą jest również brak dopłat z budżetu państwa, które są aktywne w przypadku PPK 2019. Dodatkowo różnice pojawiają się również w przypadku wypłat. PPE oferuje wypłaty po 60 roku życia lub po ukończeniu 55 lat oraz nabyciu uprawnień emerytalnych. Możemy wybrać pieniądze jednorazowo albo w ratach. Z kolei PPK narzuca wypłatę pieniędzy w ratach.

Podsumowując, to, które rozwiązanie będzie lepsze, zależy od indywidualnej sytuacji osoby zatrudnionej. Jednak warto pamiętać, że jak zrezygnować z PPK i skorzystać z tej możliwości w razie wątpliwości.

Wzór rezygnacji z PPK

Źródło: Rozporządzenie Ministra Finansów 
https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//502/12320651/12566607/12566608/dokument379416.pdf

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły