Odstąpienie od umowy POLOżyczka

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą polożyczka

Odstąpienie od umowy POLOżyczka

Oferta POLOżyczka, czyli głównie pożyczki krótkoterminowe do 8000 zł są skierowane do osób pełnoletnich. Sama zaś firma należy do Solven Finance Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie. Poszczególne marki spółki od lat udzielają wsparcia finansowego osobom potrzebującym dodatkowego zastrzyku gotówki. Chwilówkę w POLOżyczka możemy wziąć każdej chwili, dzięki możliwości złożenia wniosku przez Internet. Jeśli zdecydujemy, że podjęta decyzja była błędna i nie potrzebowaliśmy zaciągać pożyczki, mamy prawo skorzystać z art. 53. 1. ustawy o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, który reguluje działalność pozabankowych firm pożyczkowych. Oto on:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki POLOżyczka?

Zgodnie ze wspomnianym uregulowaniem zawartym w ustawie o Kredycie Konsumenckim każdy pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od zawartej umowy pożyczki w terminie 14 dni od jej podpisania. Jeśli dokonamy tego w tym czasie, umowa pożyczki będzie uznawana za niezawartą. Odstąpienie od umowy jest dobrowolne, oznacza to, że jeśli przedstawiciel firmy zadzwoni do nas z zapytaniem o przyczyny naszej decyzji, mamy prawo nie odpowiadać na pytania tego rodzaju. Aby zrezygnować z umowy należy złożyć pożyczkodawcy stosowne oświadczenie.

Wypowiedzenie umowy POLOżyczka

POLOżyczka ma prawo wypowiedzieć nam umowę ze skutkiem natychmiastowym w następujących sytuacjach:

  • gdy nieterminowo spłacamy pożyczkę wraz wymagalnymi należnościami
  • jeśli podczas składania wniosku podaliśmy nieprawdziwe informacje i dane niezbędne do właściwej weryfikacji naszej osoby oraz oceny zdolności kredytowej były błędne.

Z kolei my, jako pożyczkobiorcy możemy odstąpić od umowy we wspomnianym już terminie 14 dni. Wraz ze złożeniem odpowiedniego oświadczenia potrzebnego do tego celu, zobowiązujemy się do zwrotu całej wypłaconej kwoty pożyczki wraz z odsetkami kapitałowymi liczonymi od dnia otrzymania przelewu do dnia zwrócenia pieniędzy na konto bankowe pożyczkodawcy.
Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdziemy na stronie internetowej polozyczka.pl  w zakładce “Dokumenty”. Jest on umieszczony w załączniku nr 2 w pliku “Wzór umowy pożyczki”. Formularz należy wypełnić, wpisując w odpowiednie miejsca nasze dane osobowe oraz najważniejsze informacje dotyczące zobowiązania, z którego rezygnujemy.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy POLOżyczka – konsekwencje

Proces odstąpienia od umowy pożyczki jest darmowy. Mimo to, pożyczkodawca naliczy nam odsetki odpowiadające pożyczonej kwocie. Zostaną one wyliczone od dnia otrzymania pieniędzy na rachunek bankowy do momentu ich zwrotu pożyczkodawcy. Przypominamy, że mamy na to 30 dni od chwili dostarczenia odstąpienia od umowy pożyczki do rąk pożyczkodawcy.

W momencie opóźnienia w zwrocie, wypłacona kwota pożyczki stanie się zadłużeniem przeterminowanym, od którego pobierane są odsetki maksymalne za opóźnienie w wysokości dwukrotności sumy aktualnej stopy referencyjnej NBP i 5,5 punktów procentowych (w stosunku rocznym), Zostaną one naliczone począwszy od 31. dnia po dniu złożenia oświadczenia o odstąpieniu do dnia spłaty. Wysokość odsetek maksymalnych za opóźnienie może ulegać zmianie w przypadku zmiany stopy referencyjnej Narodowego Banku Polskiego.

Odstąpienie od umowy POLOżyczka – jak dostarczyć pismo?

W otrzymanej umowie ramowej pożyczki znajdziemy szczegółowe informacje, jak odstąpić od umowy i w jaki sposób dostarczyć odpowiedni dokument potwierdzający naszą chęć rezygnacji z pożyczki. Korzystając z usług firmy POLOżyczka możemy to zrobić na 3 różne sposoby:

  • forma pisemna – formularz należy wysłać na adres siedziby pożyczkodawcy – SOLVEN Finance sp. z o.o., Al. Wojska Polskiego 62, 70 – 477 Szczecin;
  • forma elektroniczna – oświadczenie należy wysłać na adres poczty elektronicznej pożyczkodawcy – biuro@solven.pl; przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wprowadzenie wiadomości do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, żeby pożyczkodawca mógł zapoznać się z jego treścią (art. 61 § 2 Kodeksu cywilnego);
  • forma dokumentowa – należy złożyć oświadczenie w postaci dokumentu, w sposób umożliwiający ustalenie osoby składającej oświadczenie.

Jeśli mamy problem z odnalezieniem wymaganego formularza odstąpienia od umowy pożyczki, możemy skorzystać z uniwersalnych wzorów odstąpienia, które powinny być zaakceptowane w każdej firmie pożyczkowej.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z POLOżyczka

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy POLOżyczka

SOLVEN Finance sp. z o.o.
Al. Wojska Polskiego 62; 70 – 477 Szczecin
Telefon: 222 302 302; 661 061 002
E-mail: biuro@solven.pl
REGON: 364187350
NIP: 8522619866
KRS: 364187350

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły