Odstąpienie od umowy Monedo Now

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą monedo

Odstąpienie od umowy Monedo Now

Monedo Now świadczy usługi finansowe, skupiając się na udzielaniu swoim klientom wygodnych w spłacie pożyczek ratalny. Zaciągając zobowiązanie w tej firmie mamy możliwość dostosowania wysokości rat do naszych możliwości, tak aby zbytnio nie obciążać naszego budżetu domowego. Jeżeli jednak po wzięciu pożyczki zdecydujemy, że decyzję o zaciągnięciu zobowiązania podjęliśmy zbyt pochopnie, mamy prawo odstąpić od takiej umowy. Zrobimy to na podstawie zapisów znajdujących się w podpisanej przez nas umowie ramowej pożyczki, oraz powołując się na uregulowania prawne znajdujące się w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, które regulują działalność pozabankowych firm pożyczkowych w Polsce.

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy pożyczki Monedo Now?

Polskie prawo gwarantuje każdemu pożyczkobiorcy prawo odstąpienia od pierwszej i każdej kolejnej umowy pożyczki w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, a dokładnie od dnia przekazania pożyczki na nasz rachunek bankowy. Takie odstąpienie jest dobrowolne i nie wymaga podawania przyczyny. Termin odstąpienia w Monedo Now jest zachowany, jeżeli przed jego upływem wyślemy pożyczkodawcy odpowiedni dokument, potwierdzający naszą chęć odstąpienia od umowy. Wzór oświadczenia o odstąpieniu powinien zostać nam przesłany w momencie zawarcia umowy pożyczki. Jeżeli nie otrzymaliśmy takiego dokumenty lub mamy problem z jego odnalezieniem, zawsze możemy skorzystać z uniwersalnych wzorów odstąpienia przygotowanych przez zespół Pożyczkowego-Portalu. Pliki w formacie PDF oraz DOCX znajdują się w dalszej części artykułu.

Wypowiedzenie umowy Monedo Now

Jako jedna ze stron umowy możemy rozwiązać umowę z Monedo Now w dowolnym czasie z zachowaniem miesięcznego okresy wypowiedzenia. W tym celu należy poinformować  pożyczkodawcę o przyczynach rozwiązania umowy w formie papierowej lub na innym trwałym nośniku. W oświadczeniu, w celu skorzystania z prawa do rozwiązania umowy ramowej pożyczki, powinniśmy uwzględnić następujące informacje:

  • imię i nazwisko,
  • adres zamieszkania i zameldowania,
  • numer i serię dowodu osobistego,
  • osobisty numer ewidencyjny (PESEL),
  • zawiadomienie o wypowiedzeniu umowy oraz przedterminowej spłacie pożyczki,
  • datę i miejsce oświadczenia,
  • podpis.

Rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron nie zwalnia nas z obowiązku spłaty całkowitej kwoty pożyczki wraz z odsetkami i wszystkimi innymi kosztami pożyczki.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy Monedo Now – konsekwencje

W momencie zdecydowania się na rezygnację z umowy w firmie Monedo Now nie poniesiemy kosztów związanych z odstąpieniem od umowy pożyczki, z wyjątkiem odsetek maksymalnych liczonych od dnia otrzymania pożyczki do dnia rzeczywistej jej spłaty, czyli zwrotu całej sumy na konto bankowe pożyczkodawcy.
W przypadku opóźnienia w zwrocie pożyczki, pożyczkodawca ma prawo do naliczania nam odsetek związanych z nieterminową płatnością w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie – 14% w skali roku – określonych w art. 481 § 21 Kodeksu cywilnego.

Odstąpienie od umowy Monedo Now – jak dostarczyć pismo?

Do zachowania terminu 14 dni na odstąpienie, należy przed jego upływem złożyć stosowne oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Wzór oświadczenia został przesłany wraz z umową pożyczki. Znajdziemy go również na stronie internetowej monedo.pl w dolnej zakładce “Regulamin”, która przekieruje nas do podstrony “Warunki Umowy Ramowej Pożyczki”.
Wypełniony i podpisany dokument należy przesłać na adres korespondencyjny firmy. W razie problemów z odnalezieniem lub wypełnieniem wniosku powinniśmy skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta Monedo Now, pracującym od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 20:00. Do wyboru mamy kontakt telefoniczny lub wiadomość e-mail.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Monedo

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Monedo

Kreditech Polska Sp. z o.o.
ul. Prosta 32, 00-838 Warszawa
Telefon: +48 12 881 12 09 lub 022 307 46 27
E-mail: info@now.monedo.pl
REGON: 146209184
NIP: 5252534005
KRS: 0000429058

Ostatnia aktualizacja artykułu: 5 listopada 2021

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły