Odstąpienie od umowy TaniKredyt

natalia  • 
Przeczytasz w ciągu 3 minut
odstąpienie od umowy z firmą tanikredyt

Odstąpienie od umowy TaniKredyt

Podejmując decyzje związane z pożyczkami czy kredytami, musimy mieć świadomość, że będą one miały wpływ również na naszą przyszłość. Dlatego każda z nich powinna być dobrze przemyślana, a wysyłając wniosek ważna jest pewność, że jest to odpowiednie rozwiązanie. Mimo to każdy z nas ma prawo do odstąpienia od umowy chwilówki. Umożliwiają nam to zapisy w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku, która reguluje również działalność pozabankowych firm pożyczkowych. Co w niej znajdziemy?

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki TaniKredyt?

Firmy pożyczkowe podlegają ustawie o Kredycie Konsumenckim, która zakłada możliwość odstąpienia od umowy. W tym celu należy złożyć w odpowiednim terminie – 14 dni – oświadczenie o chęci skorzystania z tego prawa. Każdy pożyczkodawca ma obowiązek dostarczyć swoim klientom gotowy wzór pisma, jednak wciąż niewielu z nich takowe wprowadza. Aby ułatwić konsumentom poruszanie się na rynku finansów, stworzyliśmy uniwersalny dokument, który może posłużyć w dokonaniu formalności. Jednak zanim do niego przejdziemy warto zaznaczyć, że jedną z konsekwencji podjęcia decyzji o odstąpieniu od umowy jest zobowiązanie się do zwrócenia otrzymanych pieniędzy w ciągu 30 dni od złożenia oświadczenia. TaniKredyt zaznacza również, że pożyczkobiorca nie ponosi żadnych kosztów.

Wypowiedzenie umowy TaniKredyt

W umowie ramowej znajdziemy również informacje, że zarówno pożyczkodawca, jak i pożyczkobiorca mają prawo do wypowiedzenia. Należy dokonać tego, przekazując firmie pożyczkowej odpowiedni dokument znajdujący się na trwałym nośniku. Uznaje się nie tylko tradycyjnie wysłane pismo, ale również oświadczenia telefoniczne, w formie SMS, przekazane za pośrednictwem Formularza Internetowego oraz innych form komunikacji prowadzonych przez danego pożyczkodawcę. Warto zaznaczyć, że nie zwalnia nas to z obowiązków spłaty zobowiązania oraz poniesienia wszelkich kosztów związanych również z ewentualnymi opóźnieniami.  Jako klienci mamy prawo złożyć dokument z 1-miesięcznym okresem wypowiedzenia.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy TaniKredyt – konsekwencje

W niektórych firmach pożyczkowych można się spotkać z różnymi konsekwencjami wynikającymi z odstąpienia od umowy. Należą do nich między innymi odsetki naliczane od dnia otrzymania pożyczki do jej zwrotu. Jednak Tani Kredyt nie wprowadza żadnych kosztów, jeżeli oddamy otrzymane pieniądze niezwłocznie do 30 dnia od złożenia oświadczenia.

Odstąpienie od umowy TaniKredyt – jak dostarczyć pismo?

Wszystkie potrzebne informacje znajdziemy w umowie ramowej. Jeśli chcemy, aby nasze oświadczenie zostało przyjęte, musimy dotrzymać terminu 14 dni od dokonania wszelkich formalności związanych z zaciągnięciem pożyczki. Dodatkowo dokument musi zostać dostarczony na adres korespondencyjny TaniKredyt lub w formie elektronicznej na adres e-mail.

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z Tani Kredyt

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy Tani Kredyt

Alfa Finance sp. z o.o.
ul. Nowogrodzka 50/54 lok. 428, 00-695 Warszawa
KRS 0000579136
Tel.:+48 22 380 23 73
Adres e-mail: info@tanikredyt.pl

Ostatnia aktualizacja artykułu: 8 listopada 2021

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły