Odstąpienie od umowy KasaTak

Kuba  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut
odstąpienie od umowy z firmą kasatak

Odstąpienie od umowy KasaTak

Chwilówki to jeden z najpopularniejszych produktów pozabankowych firm pożyczkowych. Wśród dostępnych ofert znajdziemy również propozycję KasaTak, która gwarantuje swoim klientom atrakcyjne warunki kredytowania oraz możliwość skorzystania z pierwszej pożyczki za darmo. Kiedy znajdujemy się w potrzebie, często nie myślimy o analizie naszego budżetu domowego. Liczy się czas i pieniądze na koncie. Dlatego też może się zdarzyć, że już po podpisaniu umowy, gdy emocje opadną, pożyczka okazuje się niepotrzebna lub z innego powodu chcemy z niej zrezygnować. W takiej sytuacji popłaca zarówno znajomość przysługujących nam praw, jak i treści umowy pożyczki. Każdy z nas ma możliwość odstąpienia od pożyczki. Gwarantują to zapisy w ustawie o Kredycie Konsumenckim z dnia 12 maja 2011 roku (Dz.U. 2011 Nr 126 poz. 715 z późn. zm.), które brzmią następująco:

Art. 53. 1. Konsument ma prawo, bez podania przyczyny, do odstąpienia od umowy o kredyt konsumencki w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.

Jak odstąpić od umowy chwilówki KasaTak?

Zgodnie z treścią art. 53 każdy pożyczkobiorca ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni od jej podpisania. Warto pamiętać, że pożyczki online spełniają kryteria kredytu konsumenckiego. Dlatego też podlegają zapisom zawartym  między innymi w powyższej ustawie. Skoro znamy już rozwiązanie, czas na odpowiedź, w jaki sposób wprowadzić je w życie. Aby odstąpienie od umowy zostało uznane, musimy złożyć wymagane oświadczenie. Według rozporządzenia obowiązek dostarczenia odpowiedniego wzoru dokumentu należy do pożyczkodawcy. Jeśli z jakiegoś powodu nie możemy znaleźć formularza lub po prostu nie został nam przesłany, musimy stworzyć go samodzielnie. Bez wątpienia dla osób, które nie mają doświadczenia w sporządzaniu pism oficjalnych, będzie to duże wyzwanie. Dlatego poniżej wstawiamy gotowe do wypełnienia oświadczenie umożliwiające sprawne przejście przez procedurę odstąpienia od umowy.

Wypowiedzenie umowy KasaTak

W umowie pożyczki KasaTak zostały zawarte również informacje na temat prawa do wypowiedzenia przysługującego zarówno pożyczkodawcy, jak i pożyczkobiorcy. Według nich po wystąpieniu o rozwiązanie umowy przez którąkolwiek ze stron obowiązuje jednomiesięczny okres wypowiedzenia. Oznacza to, że jako klienci jesteśmy zobowiązani do zgromadzenia potrzebnych środków i ich wpłatę na konto pożyczkodawcy w ciągu 30 dni . Wyjątek stanowią sytuację, kiedy nastąpi istotne naruszenie warunków kredytowania zawartych w umowie. W takiej sytuacji pożyczkę musimy zwrócić w trybie natychmiastowym. Warto również zaznaczyć, że do pierwotnej kwoty pożyczki należy doliczyć odsetki kapitałowe za czas dysponowania pieniędzmi do dnia złożenia wypowiedzenia oraz odpowiednią część opłaty administracyjnej.

Zobacz:

Odstąpienie od umowy KasaTak – konsekwencje

Podstawową konsekwencją złożenia odstąpienia od umowy pożyczki będzie obowiązek zwrotu pożyczonej kwoty w trybie natychmiastowym, czyli nie później niż 30 dni od podpisania od złożenia odpowiedniego oświadczenia. Dodatkowo do tej kwoty należy doliczyć odsetki kapitałowe naliczone za każdy dzień dysponowania pożyczką. W rzeczywistości oznacza to czas od otrzymania przelewu chwilówki od pożyczkodawcy do momentu jej zwrotu. Pamiętajmy również, że w przypadku opóźnień zostaniemy zobowiązani do pokrycia maksymalnych ustawowych odsetek za opóźnienie.

Odstąpienie od umowy KasaTak – jak dostarczyć pismo?

Według informacji zawartych w umowie oświadczenie powinno zostać przekazane na piśmie drogą pocztową, w formie wiadomości e-mail lub przez faks. Pożyczkodawca informuje, że odpowiednie pismo znajdziemy nie tylko w podpisanej przez nas umowie, ale także w jej wzorze dostępnym na stronie internetowej. Jeżeli wystąpi problem z dotarciem do odpowiedniego dokumentu, można również skierować prośbę o przesłanie nowego wzoru drogą elektroniczną. Dodatkowo zostało zaznaczone, że formularz pozostaje do dyspozycji klienta, ale nie musimy z niego korzystać. Z kolei informacje na temat danych niezbędnych do wysłania wniosku znajdziemy w przesłanych nam dokumentach. Możemy skorzystać również z poniższych informacji zawartych pod nagłówkiem “Dane KasaTak”

Wzory do pobrania odstąpienia od umowy z KasaTak

Pamiętaj formularz odstąpienia od umowy pożyczki znajdziesz również w umowie przesłanej przez pożyczkodawcę.

Dane firmy KasaTak

Ferratum Bank p.l.c.
ST Business Centre 120, The Strand, Gzira, GZR 1027, Malta
Tel. +48 (71) 716 43 75
Adres e-mail: info@ferratum.pl

Ostatnia aktualizacja artykułu: 21 marca 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły