Kredyt na studia medyczne – ile wynosi i kto może na niego liczyć?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Wielu młodych ludzi po maturze chciałoby rozpocząć studia medyczne. Taki krok jednak wiąże się często z dużymi wydatkami, zwłaszcza jeśli dostaną się na prywatną uczelnię. W takich przypadkach rodzice często nie są w stanie pomóc swoim dzieciom. Dlatego rząd przygotował nowy program, którego celem jest zasilenie branży medycznej w Polsce wykształconymi lekarzami różnych specjalizacji, oferując kredyt na studia medyczne. Będzie on udzielany na preferencyjnych warunkach dostosowanych do potrzeb osoby studiującej. Ile wynosi i kto może na niego liczyć?

lekarz

Czym jest kredyt na studia lekarskie?

Kredyt dla studentów medycyny zaliczany jest do kredytów preferencyjnych, ponieważ jego cel jest ściśle określony w umowie finansowania. Taki kredyt dla studenta jest udzielany zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia. Dlatego też wszelkie terminy jego składania, warunki finansowania, czy kwota jest ustalona odgórnie. 

Celem kredytu medycznego jest sfinansowanie drogich studiów medycznych. Przysługuje on więc zarówno studentom, którzy chcą rozpocząć naukę stacjonarną na prywatnych uczelniach, jak i żakom studiów niestacjonarnych, zarówno na uczelniach publicznych, jak i państwowych. Rząd chcąc zwiększyć liczbę lekarzy w Polsce, proponuje więc osobom, które chciałyby studiować medycynę, lecz nie mają na ten cel środków taki rodzaj finansowania.

Kredyt dla studentów medycyny na preferencyjnych warunkach

Kredyt dla studentów medycyny nie jest typowym kredytem studenckim, który można przeznaczyć na dowolny cel, np. pokryć koszt utrzymania studenta, ponieważ ustawa ściśle reguluje fakt, iż środki finansowe uzyskane z takiej pożyczki, mają zostać przeznaczone na czesne za studia medyczne – stacjonarne lub niestacjonarne. 

Kredyt medyczny ma preferencyjny charakter. Oznacza to, że jest udzielany na znacznie lepszych warunkach niż standardowy kredyt dla młodych. Od 18 lipca 2022 roku studenci mogą wnioskować o dofinansowanie studiów medycznych. Wsparcie z funduszu obejmuje dopłatę do oprocentowania kredytu medycznego, a także jego poręczenie, a nawet całkowite lub częściowe umorzenie.

Kredyt na medycynę przeznaczony jest wyłącznie na opłacenie usług edukacyjnych. Dlatego pieniądze z banku trafiają bezpośrednio na konto uczelni. Poręczycielem jest Bank Gospodarstwa Krajowego i to on poprzez utworzony Fundusz Kredytowania Studiów w okresie nauki spłaca należne odsetki. Student zaś będzie zobowiązany do oddania kredytu dopiero po ukończeniu studiów.

Kredyt na medycynę – ile wynosi?

W roku akademickim 2021/2022 kwota kredytu medycznego wynosi 18 000 zł na semestr. W kolejnym roku ma być podwyższona do 20 000 zł na semestr. Maksymalna kwota kredytu będzie ogłaszana przez Ministra Zdrowia co roku. 

Kredyt medyczny można zaciągnąć na minimum 1 rok. Maksymalny okres kredytowania to 6 lat, czyli czas potrzebny do ukończenia studiów. Kredyt medyczny różni się na przykład od produktu, jakim jest kredyt studencki na mieszkanie, ponieważ student nie otrzymuje pieniędzy na swoje konto, tylko są one przelewane bezpośrednio na konto uczelni. Jest wypłacany w dwóch semestralnych transzach rocznie. Warto jednak wiedzieć, że przed każdym przelewem, bank dokonuje szczegółowej weryfikacji wierzyciela, sprawdzając, czy nadal uczy się na danej uczelni i ma aktywny status studenta.

Jak dostać kredyt medyczny?

Osoby, które chcą otrzymać kredyt, powinny złożyć wniosek w oddziale banku Pekao SA w terminie:

  • 21 dni od rozpoczęcia semestru, jeśli starają się o kredyt na rok 2022/2023,
  • do 30 września, jeśli składają wniosek o przyznanie takiego finansowania również na obecny rok akademicki.

Student, który ubiega się o kredyt medyczny, powinien złożyć właściwy wniosek, do którego powinien dołączyć zaświadczenie z uczelni potwierdzające status studenta. W terminie 14 dni od złożenia kompletnego wniosku powinna zostać zawarta umowa z bankiem kredytującym. Musi być ona jednak podpisana nie później niż 60 dni od rozpoczęcia semestru. Wypłata pierwszej transzy następuje w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy o kredyt na studia medyczne. Studenci podczas składania wniosku mają prawo wystąpić o nieodpłatne poręczenie przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

Jakie są warunki spłaty kredytu medycznego?

Warto wiedzieć, że aż do czasu rozpoczęcia spłaty, koszty odsetek kredytu medycznego w całości pokrywa Bank Gospodarstwa Krajowego. Dodatkowo student, rozpoczynając spłacanie kredytu pokrywa jedynie połowę odsetek. Spłata tego zobowiązania rozpoczyna się po 6-letnim okresie kredytowania i 12 lat po jego zakończeniu, a więc nawet po 18 latach. Po tym czasie lekarz ma 12 lat na spłatę swojego zobowiązania, lecz 50% odsetek pokrywa wspomniany wcześniej fundusz. Kredyt medyczny może być jednak umorzony. W tym celu należy złożyć specjalne pismo do Ministerstwa Zdrowia.

Osoby, które zaciągnęły kredyt medyczny i wykonywały zawód lekarza w placówce publicznej ochrony zdrowia w wymiarze minimum 1 etatu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a także otrzymały tytuł specjalisty w dziedzinie uznanej za priorytetową w dniu rozpoczęcia przez nich szkolenia specjalizacyjnego, mogą liczyć na całkowite umorzenie kredytu. Decyzję taką odpowiednie organy mogą podjąć również w razie śmierci kredytobiorcy lub gdy przepracuje on mniej niż 10 lat w publicznej ochronie zdrowia, ale znajduje się w trudnej sytuacji życiowej, lub utracił na stałe zdolność do spłaty należności. Zasady umarzania kredytów, które obecnie obowiązują, znajdują się w rozporządzeniu z dnia 17 marca 2022 w sprawie kredytów na studia medyczne.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły