Bank Gospodarstwa Krajowego – co to za bank?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Bank Gospodarstwa Krajowego jest instytucją państwową, która specjalizuje się w obsłudze sektora finansów publicznych. Działa jako bank państwowy, a więc w odróżnieniu od podmiotów komercyjnych, jego akcje nie muszą być notowane na giełdzie. Charakteryzuje się więc unikalną formą prawną, a jego misją jest wspieranie zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Co warto wiedzieć o BGK?

bgk budynek

Co to Bank Gospodarstwa Krajowego?

Bank Gospodarstwa Krajowego to jedyny w Polsce bank, który w pełni należy do Skarbu Państwa. Powstał on w 1924 roku z inicjatywy ówczesnego premiera i Ministra Skarbu Władysława Grabskiego z połączenia trzech wywodzących się z Galicji banków: Polskiego Banku Krajowego, Państwowego Banku Odbudowy i Zakładu Kredytowego Miast Małopolskich. Od początku swojej działalności instytucja ta wspierała finansowo rozwój polskiej gospodarki i angażowała się w najważniejsze inwestycje II Rzeczypospolitej. Po II wojnie światowej BGK kredytował odbudowę przemysłu i obsługiwał przedwojenne zadłużenia zagraniczne. 

W 1989 roku został wprowadzony nowy status tej instytucji, w którym określone jej cele. Głównym zadaniem BGK było tworzenie i finansowanie nowych podmiotów gospodarczych oraz podejmowanych przez nie inwestycji. Obecnie misją Banku Gospodarstwa Krajowego jest zrównoważonego rozwój społeczno-gospodarczy. Instytucja ta specjalizuje się również w obsłudze sektora finansów publicznych i wspiera państwowe programy społeczne, a także samorządowe Programy Rozwoju Regionalnego. BGK obecnie wchodzi w skład polskiego Funduszu Rozwoju, a na terenie Polski znajduje się jego 16 oddziałów – po jednym w każdym mieście wojewódzkim.

Bank Gospodarstwa Krajowego – cele

Jednym ze strategicznych zadań Banku Gospodarstwa Krajowego jest wspieranie Polskich przedsiębiorców, zarówno na arenie krajowej, jak i międzynarodowej. Głównym celem działalności tej instytucji jest rozwiązywanie konkretnych problemów dotyczących polskiej gospodarki. Oferowane przez nią programy wspierają więc m.in. rozwój budownictwa czynszowego. Jego działania polegają również na przeciwdziałaniu skutkom klęsk żywiołowych oraz skuteczniej absorpcji środków unijnych przez samorządy. Instrumenty finansowania handlu oferowane przez BGK to:

 • gwarancja bankowa,
 • akredytywy,
 • wykup wierzytelności,
 • kredyt dla banku nabywcy.

Zarówno osoby prywatne, przedsiębiorcy, jak i samorządy, którzy zastanawiają się, skąd wziąć fundusze na inwestycje, powinni zwrócić uwagę, jakie dotacje obecnie oferuje BGK, ponieważ instytucja ta prowadzi liczne programy wsparcia lokalnych społeczności, z których warto korzystać.

Bank Gospodarstwa Krajowego – dopłaty

Programy realizowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego dedykowane są zarówno przedsiębiorcom, samorządom, jak i osobom fizycznym. Wśród nich można wymienić:

 • Program inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu
 • Program rozwoju obszarów wiejskich 
 • Program wspierania społecznego budownictwa czynszowego
 • Program mieszkanie dla młodych 
 • Program rodzina na swoim 
 • Program mieszkanie na start 
 • Program DOKE
 • i wiele innych.

Bank Gospodarstwa Krajowego oferuje również wiele funduszy celowanych, które wspierają między innymi rozwój budownictwa społecznego, infrastruktury czy innowacji . Bank Gospodarstwa Krajowego zarządza również funduszem, jakim jest tarcza dla kredytobiorców, a więc programem dopłat do kredytów hipotecznych z funduszu wsparcia dla kredytobiorców. Dedykowane są one osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji finansowej.

Bank Gospodarstwa Krajowego –  dane publiczne

Wszelkie dane dotyczące Banku Gospodarstwa Krajowego takie jak NIP/KRS/REGON można znaleźć na stronie internetowej tej instytucji, w biuletynie informacji publicznej. Bank Gospodarstwa Krajowego z siedzibą pod adresem: Aleje Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa, działa na podstawie ustawy z 14 marca 2003 r. o Banku Gospodarstwa Krajowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 1198, z późn. zm.) oraz statutu stanowiącego załącznik do rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 16 września 2016 r. w sprawie nadania statutu Bankowi Gospodarstwa Krajowego. Jego NIP to 525-00-12-372, REGON to 000017319. 

W rozumieniu ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, BGK nie jest dużym przedsiębiorstwem. Liczba jego pracowników w porównaniu do banków komercyjnych jest stosunkowo niewielka. Działalność Banku Gospodarstwa Krajowego nadzoruje Rada Nadzorcza pod przewodnictwem Pawła Borysa. Pracami Banku Gospodarstwa Krajowego kieruje sześcioosobowy zarząd, na którego czele stoi prezes Beata Daszyńska-Muzyczka. Bank Gospodarstwa Krajowego tak samo, jak banki komercyjne podlega pod KNF, czyli komisję Nadzoru Finansowego, która ma na celu utrzymanie prawidłowego działania instytucji związanych z finansami.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły