Czy komornik może wziąć rzecz, którą kupiłem na raty?

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 11 minut
Czasem dochodzi do sytuacji, wskutek której popada się w duże kłopoty finansowe. Niejednokrotnie jest to wynik nieszczęśliwego zbiegu okoliczności. Faktem jest jednak, że musimy podołać tym trudnościom. Są one szczególnie dokuczliwe, gdy na zwrot naszych zaległości czeka już komornik. Mimo to nadal mamy swoje cele i chcemy zaopatrywać się w dobra materialne. Niektóre z nich kupujemy w systemie ratalnym. Jaka jest zależność między tymi działaniami a długiem do spłacenia? Czy komornik może wziąć rzecz, którą kupiliśmy na raty?
komornik może wziąć rzecz na raty

Co może komornik? 

pożyczkowy portal

Urzędnik sądowy, którego zadaniem jest odzyskanie pieniędzy wierzyciela, ma do swojej dyspozycji wiele narzędzi. Może zająć wynagrodzenie dłużnika, jego świadczenie emerytalne, a także zasiłek chorobowy. Ale czy komornik może wziąć rzecz, którą kupiliśmy na raty? Wiadomo jednak, że w tym zakresie obowiązują go pewne ustawowe normy, zatem wszystko jest odpowiednio dyktowane przez polskie prawo.

By uzyskać środki na spłatę należności, może zdecydować się na licytację majątku nierzetelnego pożyczkobiorcy. Wtedy na sprzedaż trafia wiele różnych elementów wchodzących w skład jego majątku. Co ciekawe, komornik może wziąć rzecz, którą kupiliśmy na raty. Zależy to jednak od kategorii rzeczy, oraz od tego, do kogo one właściwie należą. Więcej informacji na ten temat możesz uzyskać we wpisie: Czy komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika?

Komornik sądowy co może? Jakie prawa ma dłużnik?

pożyczkowy portal

Komornik sądowy ma za zadanie wykonywać orzeczenia sądowe na wniosek wierzyciela. To komornik realizuje wydaną decyzję sądową, według której może rozpocząć procedurę egzekucji długów. Komornik w przeciwieństwie do windykatora może zastosować przymus. Przymus oznacza możliwość zajęcie majątku dłużnika. Składniki majątku mogą być różne. Na forach internetowych przejawia się wiele pytań dłużników o to, co może wziąć komornik. Pojawiają się też pytania, co z zajętymi składnikami majątku, jeśli dłużnik ureguluje należności. Znaleźliśmy np. takie zapytanie: spłacony telewizor jak mogę odzyskać – komornik chce go zabrać. Co w takiej sytuacji? Czy można odzyskać mienie zajęte przez komornika?

Według art. 841 k.p.c. można odzyskać swoje mienie w przypadku i w drodze powództwa żądać zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji, tylko w przypadku, gdy egzekucja narusza jej prawa.

Czy komornik może wziąć rzecz, którą spłacam w ratach?

Odpowiednie działania dyktuje jedynie wierzyciel. On informuje komornika o tym, co ma zostać objęte egzekucją. Urzędnik z kolei wykonuje zlecone zadanie. Zatem można utracić wiele rzeczy, również tych, które nie do końca zostały spłacone.

pożyczkowy portal

Wtedy sytuacja wygląda tak, że nadal trzeba regulować raty w wybranym przez nas sklepie, ale za towar, który został nam odebrany.

Warto zaznaczyć, że dobra, o których mowa będą dwukrotnie licytowane. W trakcie pierwszego przetargu ich wartość ustala się na 75 procent ich wartości rynkowej. Jeśli to działanie nie przyniesie skutku, obniża się kwotę sprzedaży do 50 procent uzgodnionej wcześniej kwoty. Wtedy najczęściej dochodzi do zakończenia licytacji. Uzyskane w ten sposób środki przeznaczane są na zaspokojenie potrzeb pożyczkodawcy i pokrycie kosztów egzekucyjnych.

Zakupy na raty a działania komornika

pożyczkowy portal

Problemem często poruszanym na forach jest kwestia poczynań komornika w odniesieniu do towaru kupionego na raty. Czy komornik może wziąć rzecz, którą jeszcze spłacamy? Czy podlega ona zajęciu? Niejednokrotnie podawane w wątpliwość jest to, że takie rzeczy nie mogą zostać zabrane, bo nie zostały spłacone. Tymczasem prawda jest zupełnie inna. W praktyce zdarza się, że komornik może wziąć rzecz, która jest na raty.

Czy komornik może zająć ratę kredytu?

Komornik ma prawo do zajęcia środków znajdujących się na naszym koncie bankowym. Są one traktowane jako anonimowe. Urzędnika nie interesuje, na co chcieliśmy je przeznaczyć. Należy jednak zaznaczyć, że na rachunku musi zostać określona kwota. Jakie są limity?

 • Kwota, jaką komornik musi zostawić na koncie, jest równa co najmniej wysokości wynagrodzenia minimalnego. W 2023 roku wynosi ono 3490 zł brutto, czyli 2709,48 zł netto w pierwszej połowie roku, natomiast od 1 lipca 2023 roku wynosi 3600 zł brutto.
 • Oprócz tego wprowadza się limit zajęcia komorniczego, które nie może przekraczać 60% wynagrodzenia miesięcznego w przypadku długów alimentacyjnych oraz 50% w ramach innych należności.

Sprzęt na raty a komornik

Komornik ma prawo między innymi do zajęcia ruchomości. Należy jednak pamiętać, że nie otrzymuje on pełnej swobody i musi stosować się do pewnych ograniczeń. Wszystko zależy od tego, do czego służy ten przedmiot oraz jaka jest jego wartość.

pożyczkowy portal

Jeżeli są to przedmioty urządzenia domowego, wówczas zostają one wyłączone z egzekucji. Są to między innymi: lodówka, pralka, urządzenia służące do przygotowywania posiłków, na przykład kuchenka. Dodatkowo musi zostać spełniony warunek, że przedmioty te mają wartość przeciętnego nowego przedmiotu.

Jakie ruchomości może zająć komornik?

pożyczkowy portal

Egzekucji mogą podlegać rzeczy we władaniu dłużnika. Jednak czy to oznacza, że komornik może zająć rzeczy nienależące do dłużnika? Okazuje się, że nie. Jeśli zostanie udowodnione, że osoba ta nie jest ich właścicielem, wówczas rzeczy zostają wykluczona z egzekucji.

Może się również zdarzyć, że rzeczy, które są własnością dłużnika, ale znajdują się we władaniu innej osoby. W takiej sytuacji wymagana jest specjalna zgoda tej osoby na zajęcie tych przedmiotów lub potwierdzenie własności dłużnika.

Pamiętajmy, że jeśli komornik zajmie przedmiot nienależący do nas, ale znajdujący się w naszym domu, wówczas można udowodnić, że nie jesteśmy jego właścicielami i przedmiot zostanie wyłączony spod egzekucji.

Czy komornik może zająć telewizor?

Wysłannik wierzyciela nadzwyczaj często dokonuje zajęcia takich przedmiotów jak sprzęt RTV ponieważ mają one dużą wartość. Zazwyczaj kosztują kilka tysięcy złotych, dlatego pozwalają na odzyskanie sporej ilości pieniędzy. Zalegając z płatnościami,  można spodziewać się, że wyposażenie domu będzie zagrożone licytacją komorniczą. W trakcie wspomnianego procesu nie rozstrzyga się, czyją rzeczą jest sprzęt, z którego korzysta dłużnik. Dlatego też możliwe jest zajęcie telewizora, laptopa lub innego sprzętu RTV.

Czy komornik może zająć auto w kredycie?

pożyczkowy portal

Jak zostało wspomniane, komornik wykonuje zajęcie na wniosek wierzyciela. Jeżeli zdecyduje on o wykonaniu egzekucji na samochodzie, wówczas komornik wykonuje jego zalecenia. Dzieje się tak również z pojazdami kupionymi na kredyt. Należy jednak podkreślić, że auto nie zostanie zabrane od razu. Komornik spisze specjalny protokół i przekaże dłużnikowi informację o terminie licytacji komorniczej. Następnie dłużnik ma obowiązek dostarczyć przedmiot w określonym czasie we wskazane miejsce.

Warto zwrócić również uwagę jeszcze na jedną sytuację. Mowa tu o użytkowaniu samochodu osoby trzeciej. Jeśli dłużnik korzysta z samochodu teściowej, a w dokumentach widnieje jako współwłaściciel, wówczas potrzebna jest zgoda osoby trzeciej lub potwierdzenie współwłasności dłużnika. Dotyczy to również samochodów kupionych na kredyt z drugą osobą, gdzie obie widnieją jako właściciele środka transportu.

Prawa dłużnika

pożyczkowy portal

Wszystkie osoby borykające się z opisywanym tu problemem nie są zupełnie bezbronne wobec prowadzonej przeciw nim egzekucji komorniczej. Mają szansę na to, by skorzystać z powództwa przeciwegzekucyjnego. Czym jest i jak wspiera dłużnika?

W dużym skrócie to takie narzędzie prawne, które może prowadzić do pozbawienia wykonalności tytułu wykonawczego lub zwolnienia spod egzekucji. W ten sposób można dowodzić swoich praw i wskazać, że strona starająca się o zwrot długu nie ma racji. Podstawą prawną jest w tym przypadku artykuł 840 Kodeksu postępowania cywilnego.

Czy komornikowi można płacić w ratach?

U wielu dłużników pojawia się pytanie, czy komornika można spłacać w ratach. Każdy z nas chce jak najszybciej pozbyć się długów, a przy tym nie stracić środków do życia. Pamiętajmy, że taka sytuacja nigdy nie będzie miała miejsca ze względu na ograniczenia działań komornika i wprowadzenie kwot wolnych od zajęcia komorniczego. Jeżeli jesteśmy zagrożeni egzekucją komorniczą, musimy mieć świadomość, jakie przysługują nam prawa. W takiej sytuacji możliwe jest rozłożenie długu na raty u komornika. Czy komornik może zgodzić się na wpłatę dobrowolnej raty? Czy warto negocjować z komornikiem?

Niestety, nie możemy spodziewać się za wiele w tej kwestii. Komornik jest pośrednikiem pomiędzy wierzycielem a dłużnikiem. Nie może decydować o złagodzeniu kary czy po prostu rozłożeniu spłaty zobowiązania na raty. Jednocześnie może wziąć rzecz, którą kupiliśmy na raty. Wszystkie prośby o raty u komornika lub ograniczenie działań należy kierować bezpośrednio do wierzyciela lub ewentualnie jego pomocnika. Możemy to zrobić, składając wniosek przez kancelarię komorniczą. Pamiętajmy jednak, że wierzyciel nie musi przyjąć naszej prośby. Może równie dobrze ją odrzucić. Mimo to warto skontaktować się w tym celu i porozmawiać. Wierzyciel również chce odzyskać pieniądze, więc istnieje szansa, że przystanie na naszą prośbę.

Jak otrzymać raty u komornika?

pożyczkowy portal

Na początku należy podkreślić, że jednym z największych błędów, które popełniają dłużnicy, jest unikanie kontaktów z wierzycielem.  Aby poradzić sobie ze spłatą zadłużenia i otrzymać raty u komornika, należy nawiązać  kontakt z nim oraz wierzycielem. W takiej sytuacji mamy większe szansę na pozytywne rozpatrzenie prośby.  Jak zostało wspomniane niezbędne jest złożenie odpowiedniego wniosku. Najlepiej poprosić o pomoc ekspertów, aby mieć pewność, że wszystkie formalności będą dopilnowane. Jednocześnie należy podkreślić, że możemy napisać go samodzielnie. Adresatem wniosku jest wierzyciel i to od niego zależy ostateczna decyzja, nie od komornika.

Jaka jest więc odpowiedź na pytanie, czy komornik może rozłożyć dług na raty? Istnieje taka możliwość, jednak wyłącznie za zgodą wierzyciela. To od niego wszystko zależy.

Jak powinien wyglądać wniosek o raty u komornika?

We wniosku powinny pojawić się przede wszystkim:

 • dane osobowe i kontaktowe dłużnika,
 • numer sprawy,
 • miejscowość i data,
 • kwota zadłużenia,
 • propozycja liczby rat,
 • data pierwszej wpłaty,
 • uzasadnienie,
 • dokumenty potwierdzające sytuację, na przykład zwolnienie lekarskie, wyciągi z konta bankowego itd.,
 • prośba o rozpatrzenie,
 • miejscowość, data i podpis.

Komornik raty

pożyczkowy portal

Dodajmy jeszcze, że żaden bank nie udzieli nam kredytu na zakup ratalny, jeżeli mamy komornika. Pozostając w kwestii rat, musimy odwrócić również jedną kwestię i omówić ją krótko. Czy można rozłożyć dług u komornika na raty? Raty z komornikiem wydają się niemożliwe, ponieważ dłużnik powinien prowadzić postępowanie bezpośrednio z wierzycielem lub jego pełnomocnikiem. Co w konsekwencji wyklucza rozłożenie długu na raty u komornika. Najlepiej starać się porozumieć w tej sprawie z wierzycielem, zanim nastąpi bieg egzekucji komorniczej.

Czy komornik może zająć nieruchomość kupioną na kredyt? Kredyt hipoteczny a komornik

pożyczkowy portal

Bardzo często decydujemy się na zakup lub budowę nieruchomości na kredyt. Trzeba jednak pamiętać, że w przypadku kłopotów finansowych może zostać ona zlicytowana. Wierzyciela nie będzie obchodziło to, że nasz kredyt nie został spłacony, a dom nie do końca zbudowany. Nie jest przy tym istotne, czy licytowane mieszkanie jest zabezpieczeniem hipotecznym kredytu. Może zostać zajęte, gdy osoba czekająca na spłatę długu uzna to za stosowne. W takiej sytuacji:

 • w pierwszej kolejności spłacone zostaną zaległości wobec banku, gdzie zaciągnięto kredyt na zakup domu.
 • Później pieniądze trafią do (ewentualnych) pozostałych wierzycieli.

Trzeba pamiętać, że każdy dłużnik ma za sobą inną historię. Oznacza to, że jednostkowy przypadek jest zupełnie inny. Faktem pozostaje to, że komornik ma prawo zainteresować się zarówno ruchomością, jak i rzecz, którą zakupiliśmy w systemie ratalnym. Dobra te, niezależnie od tego, czym są, mogą posłużyć do spłaty zadłużenia wobec kredytodawcy.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły