Dofinansowanie do ocieplenia domu – rządowy program Czyste Powietrze

 • 
Przeczytasz w ciągu 6 minut
Kuba
Aby zachęcić Polaków do dbania o środowisko, rząd wprowadza co jakiś czas dofinansowania i programy obniżające koszty przedsięwzięć termomodernizacji. Jeżeli planujesz taką inwestycję, masz do dyspozycji rządowy program Czyste Powietrze. Jakie dofinansowanie do ocieplenia domu możesz otrzymać? Co jeszcze obejmują prace termomodernizacyjne? Odpowiadamy.
dofinansowanie do ocieplenia domu

Spis treści:

Czyste powietrze – program termomodernizacja dofinansowanie 2020

pożyczkowy portalCzyste Powietrze – program rządowy wprowadzony w celu zachęcenia Polaków do prac termomodernizacyjnych, które zmniejszą zużycie energii. Dofinansowanie do ocieplenia domu to jedynie jedno z działań, jakie oferuje rząd. Głównymi celami programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też beneficjenci szukają informacji nie tyle o samym programie, co możliwości finansowania prac termomodernizacyjnych. Termomodernizacja dofinansowanie 2020 w ramach programu Czyste Powietrze jest możliwe, ale nie każdy ma szansę z niego skorzystać.

Rząd wprowadza trzy rodzaje wsparcia dla osób, które zdecydują się na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Są to:

 • dofinansowanie do ocieplenia domu 

oraz uruchomione w późniejszym terminie:

 • dotacje na częściową spłatę kredytu bankowego,
 • pożyczka dla gmin jako uzupełniające finansowanie dla beneficjentów.

Dla kogo rządowy program Czyste Powietrze? Warunki

Rząd podzielił program Czyste Powietrze – dofinansowania na dwa osobne rodzaje wsparcia dostępne dla dwóch różnych grup beneficjentów. Możliwość skorzystania z każdej z nich jest obwarowana innymi warunkami. Należy jednak zwrócić uwagę, że pewne kryteria w każdym przypadku pozostaje niezmienne.

Beneficjentami programu Czyste Powietrze mogą być wyłącznie:

 • osoby fizyczne,
 • właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • właściciele lub współwłaściciele  lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonego budynku w jednorodzinnym.

 

Dofinansowanie do ocieplenia domu Czyste powietrze – progi dochodowe

pożyczkowy portalJak wspomnieliśmy wcześniej, rząd wprowadza dwa rodzaje dofinansowania w ramach programu Czyste Powietrze. Podstawowe dofinansowanie do ocieplenia domu przysługuje każdemu, kto spełnia wyżej wymienione warunki, a jego dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 zł. Jeżeli beneficjent ma różne źródła dochodu, podlegają one zsumowaniu, a maksymalny limit nadal wynosi 100 000 zł. Nie bez powodu pojawia się jednak pytanie o rządowy program Czyste Powietrze – kalkulator dochodu.

Jeżeli chcemy złożyć wniosek o podwyższony poziom dofinansowania, wówczas musimy spełniać inne warunki dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli prowadzisz firmę, wówczas roczny przychód za rok kalendarzowy nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez Radę Ministrów w grudniu w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku.

Program Czyste Powietrze – zasady i zakres finansowanych prac

Termomodernizacja budynku dofinansowanie 2020 obejmuje okrojony zakres pracy, a także limit dofinansowania. Rząd określa trzy rodzaje przedsięwzięć, które podlegają finansowaniu. Wśród nich znajdują się:

 • Rozwiązanie 1: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • Rozwiązanie 2: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu,
 • Rozwiązanie 3: Brak wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, ale zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych, wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższych zakresów prac: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Jeżeli przysługuje Ci podwyższony limit dofinansowania Czyste Powietrze 2020, wówczas możesz skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

 • Rozwiązanie 1: demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do ogrzewania lub ogrzewania i cwu, zakup i montaż kotłowni gazowej,
 • Rozwiązanie 2: realizacje nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, które obejmuje prace wymienione w wersji podstawowej Rozwiązanie 3.

 

Dofinansowanie do ocieplenia domu Czyste Powietrze – Fotowoltaika

pożyczkowy portalJednym z najczęściej zadawanych pytań jest to, czy jest możliwe dofinansowanie do ocieplenia domu Czyste Powietrze – Fotowoltaika? Okazuje się, że tak. W ramach podstawowego dofinansowania rozwiązania 1 i 2 oraz podwyższonego dofinansowania rozwiązanie 2 dopuszcza się wykonanie dodatkowych prac, wśród których pojawia się zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej. Co więcej, okazuje się, że w takiej sytuacji beneficjent ma szansę na uzyskanie wyższej kwoty dofinansowania niż w standardowym przypadku.

Jeżeli zdecydujesz się na takie przedsięwzięcie, możesz otrzymać maksymalnie:

 • Rozwiązanie podstawowe 1: do 30 000 zł,
 • Rozwiązanie podstawowe 2: do 25 000 zł,
 • Podwyższone dofinansowanie: rozwiązanie 1: do 37 000 zł.

 

Ile może wynosić dofinansowanie do ocieplenia domu Czyste Powietrze?

Zwróćmy jednak uwagę na limity obowiązujące również w przypadku wykonania prac, które nie obejmują fotowoltaiki. Są one niższe i prezentują się następująco:

Podstawowe dofinansowanie:

 • Rozwiązanie 1 maksymalna kwota Czyste Powietrze dofinansowania do przedsięwzięć bez mikroinstalacji fotowoltaicznej: 25 000 zł,
 • Rozwiązanie 2 maksymalna kwota 20 000 zł,
 • Rozwiązanie 3 maksymalna kwota 10 000 zł.

 

Podwyższone kwoty dofinansowania:

 • Rozwiązanie 1 maksymalna kwota 32 000 zł,
 • Rozwiązanie 2 dofinansowanie do 15 000 zł.

 

Program Czyste Powietrze –  wniosek online o dofinansowanie do ocieplenia domu

Wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze można składać elektronicznie za pośrednictwem Portalu Beneficjenta lub w serwisie gov.pl. Jaka jest różnica?

Portal Beneficjent to aplikacja internetowa, z której możesz skorzystać na stronie właściwego dla miejsca zamieszkania wfośigw. 

1. Jeżeli zdecydujesz się na wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, musisz zarejestrować konto.

 

2. Następnie należy pobrać formularz wniosku i wypełnić w wersji elektronicznej. 

 

3. Pamiętaj, że w tym przypadku niezbędne jest wydrukowanie  wypełnionego wniosku, podpisanie i przekazanie w wersji papierowej z załącznikami do wfośigw.

 

Gov.pl

1. Jeżeli zdecydujesz się na złożenie wniosku o dofinansowanie do ocieplenia domu na stronie gov.pl, musisz wypełnić odpowiedni wniosek znajdujący się na stronie. 

 

2. Kolejny krok to podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym. 

 

3. Następnie należy przesłać wypełniony formularz do właściwego wfośigw. 

 

pożyczkowy portalPamiętaj! Dopuszcza się również złożenie wniosku w formie tradycyjnej. Oprócz wniosku musisz również dołączyć faktury do programu Czyste Powietrze w postaci załączników. Wersja papierowa jest wymagana w przypadku wniosków tradycyjnych i przez Portal Beneficjenta. Z kolei wnioskodawcy na gov.pl muszą dostarczyć jedynie skany każdej faktury do programu Czyste Powietrze z wymaganymi podpisami. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły