Dofinansowanie do ocieplenia domu – rządowy program Czyste Powietrze

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 9 minut
Aby zachęcić Polaków do dbania o środowisko, rząd wprowadza co jakiś czas dofinansowania i programy obniżające koszty przedsięwzięć termomodernizacji. Jeżeli planujesz taką inwestycję, masz do dyspozycji rządowy program Czyste Powietrze. Jakie dofinansowanie do ocieplenia domu możesz otrzymać? Co jeszcze obejmują prace termomodernizacyjne? Odpowiadamy.
dofinansowanie do ocieplenia domu

Czyste powietrze – program dofinansowania do termomodernizacji. Na co można uzyskać dofinansowanie?

Czyste Powietrze – program rządowy wprowadzony w celu zachęcenia Polaków do prac termomodernizacyjnych, które zmniejszą zużycie energii. Dofinansowanie do ocieplenia domu to jedynie jedno z działań, jakie oferuje rząd. Głównymi celami programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. Dlatego też beneficjenci szukają informacji nie tyle o samym programie, co możliwości finansowania prac termomodernizacyjnych. Dofinansowanie na termomodernizację w ramach programu Czyste Powietrze jest możliwe, ale nie każdy ma szansę z niego skorzystać.

Rząd wprowadza trzy rodzaje wsparcia dla osób, które zdecydują się na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Są to:

 • dofinansowanie do ocieplenia domu, wymiany okien i drzwi;
 • wymiana starych pieców na paliwo stałe, na nowe, ekologiczne źródła ciepła;
 • instalacja centralnego ogrzewania lub ciepłej wody użytkowej;
 • wentylacja mechaniczna;
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna (instalacja o mocy do 50 kW)

Co ważne, dofinansowanie można uzyskać zarówno na projekty jeszcze nie rozpoczęte, jak i zakończone.

Dla kogo rządowy program Czyste Powietrze? Warunki

Rząd podzielił program Czyste Powietrze – dofinansowania na dwa osobne rodzaje wsparcia dostępne dla dwóch różnych grup beneficjentów. Możliwość skorzystania z każdej z nich jest obwarowana innymi warunkami. Należy jednak zwrócić uwagę, że pewne kryteria w każdym przypadku pozostaje niezmienne.

Beneficjentami programu Czyste Powietrze mogą być wyłącznie:

 • osoby fizyczne,
 • właściciele lub współwłaściciele budynków mieszkalnych jednorodzinnych,
 • właściciele lub współwłaściciele  lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą, wydzielonego budynku w jednorodzinnym.

Dofinansowanie do ocieplenia domu. Czyste Powietrze – progi dochodowe

Podstawowe dofinansowanie do ocieplenia domu przysługuje każdemu, kto spełnia wyżej wymienione warunki, a jego dochód roczny nie przekracza kwoty 100 000 zł. Jeżeli beneficjent ma różne źródła dochodu, podlegają one zsumowaniu, a maksymalny limit nadal wynosi 100 000 zł. To jednak nie koniec. Pomysłodawcy programu wprowadzili progi dochodowe upoważniające do wnioskowania o podwyższone finansowanie w ramach programu czyste powietrze. Kalkulator dochodów jest tu jednak bardzo prosty i przejrzysty.

Jeżeli chcemy złożyć wniosek o podwyższony poziom dofinansowania, wówczas musimy spełniać inne warunki dochodowe. Przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Jeżeli prowadzisz firmę, wówczas roczny przychód za rok kalendarzowy nie może przekraczać trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego przez Radę Ministrów w grudniu w roku poprzedzającym datę złożenia wniosku.

Najwyższy poziom finansowania przysługuje osobom, spełniającym kolejne kryterium dochodowe. Aby orzymać najwyśzy poziom finansowania w ramach programu Czyste Powietrze, przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekraczać:

 • 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
 • 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

Ten poziom dofinansowania przysługuje także osobom, posiadajacym prawo do zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. Prawo to musi być poświadczone przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta.

Program Czyste Powietrze – zasady i zakres finansowanych prac

Program Czyste powietrze przewiduje trzy poziomy finansowania. Podstawowy, dla osób o dochodach do 100 000 zł rocznie, oraz podwyższony i najwyższy, dla osób spełniajacych kryteria dochodowe. Dla każdej z tych grup program obejmuje nieco inne działania i w jego ramach mozna uzyskać dofinansowanie na nieco inne projekty.

Podstawowy poziom dofinansowania

Na jakie projekty można uzyskać dofinansowanie z programu Czyste powietrze? W ramach podstawowego poziomu dofinansowania uzyskasz dodatkowe środki na poniższe działania:

Rozwiązanie 1:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła powietrze-woda, lub gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania, lub celów c.w.u.

Rozwiązanie 2:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1, do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo, dofinansowaniu mogą podlegać:

 • demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u.
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenia przegród budowlanych, drzwi i okien,
 • audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Rozwiązanie 3:

 • przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła, ale obejmuje:
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi, bram garażowych,
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Podwyższony poziom dofinansowania

Jeżeli przysługuje Ci podwyższony limit dofinansowania Czyste Powietrze 2022, wówczas możesz skorzystać z jednej z dwóch możliwości:

Rozwiązanie 1:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo, dofinansowaniu mogą podlegać:

 • demontaż starej oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u.,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenia przegród budowlanych, drzwi i okien,
 • audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Rozwiązanie 2:

 • Przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła, ale obejmuje:
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Najwyższy poziom dofinansowania

W przypadku najwyższego poziomu finansowania, w ramach programu Czyste Powietrze można uzyskać dopłatę do działań takich jak:

Rozwiązanie 1:

 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.,
 • demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż kotłowni gazowej.

Dodatkowo, dofinansowaniu mogą podlegać:

 • demontaż starej oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub c.w.u.,
 • mikroinstalacja fotowoltaiczna,
 • wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła,
 • ocieplenia przegród budowlanych, drzwi i okien,
 • audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, ekspertyzy.

Rozwiązanie 2:

 • Przedsięwzięcie, które nie obejmuje wymiany źródła ciepła, ale obejmuje:
  • zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,
  • zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych,
  • wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.

Ile może wynosić dofinansowanie do ocieplenia domu w programie Czyste Powietrze?

Zwróćmy jednak uwagę na limity obowiązujące również w przypadku wykonania prac, które nie obejmują fotowoltaiki. Są one niższe i prezentują się następująco:

Podstawowe dofinansowanie:

 • Rozwiązanie 1: do 30 000 zł (bez fotowoltakiki 25 000 zł),
 • Rozwiązanie 2: do 25 000 zł (bez fotowoltakiki 20 000 zł),
 • Rozwiązanie 3: do 10 000 zł.

Podwyższone kwoty dofinansowania:

bez prefinansowania:

 • Rozwiązanie 1: do 37 000 zł (bez fotowoltakiki 32 000 zł),
 • Rozwiązanie 2: do 15 000 zł.

z prefinansowaniem:

 • Rozwiązanie 1: do 47 000 zł (bez fotowoltakiki 42 000 zł),
 • Rozwiązanie 2: do 25 000 zł.

Najwyższe kwoty dofinansowania:

bez prefinansowania:

 • Rozwiązanie 1: do 69 000 zł (bez fotowoltakiki 60 000 zł),
 • Rozwiązanie 2: do 30 000 zł.

z prefinansowaniem:

 • Rozwiązanie 1: do 79 000 zł (bez fotowoltakiki 70 000 zł),
 • Rozwiązanie 2: do 40 000 zł.

Dofinansowanie do ocieplenia domu Czyste Powietrze – Fotowoltaika

Jednym z najczęściej zadawanych pytań dotyczących Programu Czsyte Powietrze odnosi się do fotowoltaiki. Czytając zasady programu można się przekonać, ze dofinansowanie do fotowoltaiki jest jak najbardziej możliwe. Dopłata do projektów obejmujących montaż fotowoltaiki może być wręcz wyższa, niż w przypadku innych projektów. Należy jednak pamiętać, że dofinansowaniu w ramach programu podlegają mikroinstalacje fotowoltaiczne. Co to takiego? W skrócie, są to niewielkie instalacje, montowane na potrzeby pojedynczych budynków. Mikroinstalacja fotowoltaiczna może mieć moc elektryczną do 50kW.

Program Czyste Powietrze –  wniosek online o dofinansowanie do ocieplenia domu

Wniosek o dofinansowanie Czyste Powietrze można składać elektronicznie za pośrednictwem Portalu Beneficjenta, oraz w serwisie gov.pl. Jaka jest różnica?

Portal Beneficjenta to aplikacja internetowa, z której możesz skorzystać na stronie właściwego dla miejsca zamieszkania wfośigw (Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej). Aby złożyć wniosek o dofinansowanie za jego pośrednictwem, należy założyć konto w portalu, pobrać wniosek w postaci elektronicznej, wypełnić go i przesłać go przez Portal do właściwego wfośigw.
Ważne: Jeśli składasz wniosek o dofinansowanie z Programu Czyste powietrze przez Portal Beneficjenta, poza przesłaniem wniosku w postaci elektronicznej musisz go również wydrukować, podpisać i dostarczyć do właściwego wfośigw.

Gov.pl to serwis rządowy. Aby wypełnić wniosek w serwisie, należy wejść na stronę Gov.pl na opowiednią zakładkę o nazwie Skorzystaj z programu „Czyste powietrze”. Następnie należy kliknąć Złóż wniosek i zalogować się za pomocą profilu zaufanego lub przez e-dowód. Gdy to zrobisz, wystarczy wypełnić wniosek i wysłać go do właściwego wfośigw. Aby złożyć wniosek w ten sposób, należy opatrzeć go elektronicznym podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym.

Pamiętaj! Dopuszcza się również złożenie wniosku w formie tradycyjnej. Oprócz wniosku musisz również załączyć faktury w postaci załączników. Wersja papierowa jest wymagana w przypadku wniosków tradycyjnych i przez Portal Beneficjenta. Z kolei wnioskodawcy na gov.pl muszą dostarczyć jedynie skany każdej faktury do programu Czyste Powietrze z wymaganymi podpisami. 

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły