Najbardziej zadłużone kraje świata. Zobacz listę!

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 6 minut

Informacje o zwiększającym się długu publicznym często przewijają się w nagłówkach gazet. Nie każdy odbiorca przekazu medialnego wie, z czego wynika zadłużenie państw. Zależy ono od wielu czynników – zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Najbardziej zadłużone państwa w mld dolarów to Stany Zjednoczone, na drugim miejscu plasują się Chiny, a na trzecim Japonia.

mapa europy

Jednakże całkowite zadłużenie państw jako sposób oceniania sytuacji ekonomicznej danego państwa jest zupełnie niemiarodajny. Nie uwzględnia on liczby ludności, rozwoju gospodarczego, możliwości pożyczkowych państwa czy osiąganego dochodu krajowego brutto. Lepszym miernikiem jest stosunek długu publicznego do PKB, który porównuje dług z wynikami gospodarczymi. Porównując, ile kraj jest winien i ile produkuje w ciągu roku, ekonomiści mogą zmierzyć teoretyczną zdolność kraju do spłaty zadłużenia.

Skąd się bierze zadłużenie państw?

Czym jest właściwie zadłużenie państwa? Obejmuje łączne nominalne zadłużenie podmiotów sektora finansów publicznych, określone po odjęciu wzajemnych zobowiązań pomiędzy podmiotami należącymi do tego sektora.

W polskiej definicji państwowy dług publiczny obejmuje zobowiązania sektora finansów publicznych z następujących tytułów:

 • wyemitowanych papierów wartościowych opiewających na wierzytelności pieniężne;
 • zaciągniętych kredytów i pożyczek;
 • przyjętych depozytów;
 • wymagalnych zobowiązań;
 • wynikających z odrębnych ustaw oraz prawomocnych orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,
 • uznanych za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych będącą dłużnikiem.

Jedną z głównych przyczyn powstawania długu publicznego jest deficyt budżetowy, pojawiający się w sytuacji, gdy Skarb państwa i jednostki samorządowe nie generują wystarczających dochodów, aby pokryć wydatki budżetowe. 

Jednakże obecnie to obsługa długu publicznego, czyli wypłacanie wierzycielom należnych odsetek oraz spłata rat kapitałowych zgodnie z ustalonym harmonogramem generuje coraz większy przyrost zadłużenia państw. Przy coraz większym zadłużeniu państw, koszty obsługi długu będą się zwiększać.

Najbardziej zadłużone kraje świata – zobacz kto jest liderem

Zastanawiasz się, jakie są najbardziej zadłużone kraje świata? Kluczowym parametrem, na podstawie którego sporządziliśmy zestawienie najbardziej zadłużonych gospodarek świata, jest łączna wartość długu publicznego określona w miliardach dolarów.

Jednakże, aby nie przedstawiać jedynie łącznej kwoty niespłaconych zobowiązań państwa wobec innych podmiotów, wzięliśmy pod uwagę inne bardziej miarodajne wskaźniki. Lepsze zobrazowanie kondycji finansowej krajów daje spojrzenie na zadłużenie na osobę, a także na wskaźnik długu publicznego względem PKB. 

PaństwoDług publiczny (w mld dolarów)Zadłużenie na osobę (w dolarach)Wskaźnik długu do PKB (%)
Stany Zjednoczone28,047,28684,625134,24
Japonia13,053, 658103,735259 
Chiny 10,115,8377,16468,06
Francja3,297,46748,738112,90
Włochy3,167,16553,467150,80
Wielka Brytania3,039,33845,34595.35
Niemcy 2,966,84635,63869,30
Indie2,402,4081,74190,06
Kanada2 230,78758,327112,06
Hiszpania1,687,991118,4035,67
Brazylia1,429,4526,72598,68
Australia784,90930,56057,83
Meksyk746,1685,82957,63

Analizując przyczyny zadłużenia danego kraju, można mówić o różnych czynnikach powodujących taki stan rzeczy. Przykładowo w Ameryce Północnej, gdzie dług wynosi ponad 28 milionów dolarów, ponad 30% zadłużenia wykreowały gospodarstwa domowe, natomiast w Chinach i Japonii ten stosunek jest mniejszy o 10 i 15%. 

Dług publiczny Chin opiera się przede wszystkim na zobowiązaniach zaciągniętych przez krajową gospodarkę. Prawie 60% całego długu krajowego pochodzi właśnie z zadłużeń gospodarki u obcych podmiotów. Warto także przyjrzeć się Japonii – drugiej potędze ekonomicznej w Azji Wschodniej. Dług publiczny w tym kraju wynosi aż 58% zadłużenia, natomiast w Stanach Zjednoczonych stanowi jedynie 40%, a w Chinach tylko 20%.

Najbardziej zadłużone kraje względem PKB

Standardowo poziom zadłużenia można określić w odniesieniu do innych wartości. Często stosuje się taktykę porównywania łącznego zadłużenia do osiąganych dochodów. 

Zbyt duża ilość łącznych zobowiązań często bywa nazywana przekredytowaniem, które może zaburzyć stabilność domowych finansów. Jednakże w wypadku państw nie jest to adekwatne stwierdzenie, gdyż za państwowymi gospodarkami kryje się olbrzymi potencjał, wypracowywany przez podatników. Warto zauważyć, że największe gospodarki są zadłużone na spore sumy u jednostek finansów publicznych. Można powiedzieć, że zadłużenie państw jest czymś naturalnie występującym w dzisiejszych realiach.

Powszechnym sposobem określania skali zadłużenia jest relacja długu publicznego do PKB (Produkt Krajowy Brutto). Im większa będzie relacja długu do PKB, tym w zasadzie gorsza jest umiejętność spłaty zadłużenia przez państwa. Z kolei niski wskaźnik długu do PKB oznacza, że stan państwowej gospodarki jest w dobrej kondycji, a co za tym idzie, w lepszym stopniu poradzi sobie ze spłatą zobowiązań bez ryzyka powiększania długu w przyszłości.

Podobnie jak wyżej przedstawiamy tabelkę – tym razem z niechlubnymi liderami największego wskaźnika długu do PKB w 2022 roku.

PaństwoRelacja długu publicznego do PKB
Japonia259
Erytrea185,61
Grecja193,90
Stany Zjednoczone134,24
Portugalia127,40
Włochy150,80
Bhutan134,94
Portugalia127,40
Hiszpania118,40
Francja112,90
Kanada112,09
Belgia108,20
Cypr103,60

Najmniej zadłużone kraje według tego wskaźnika zarejestrowano zaś w Kuwejcie (11,20%),  Estonii (18,1%), Bułgarii (25,1%) i Luksemburgu (23,4%). Małe wartości relacji długu do PKB mają Dania, Norwegia, Szwecja i Tajwan.

Zadłużenie Polski – jak wygląda sytuacja? 

Określenie rzeczywistego zadłużenia państwa to trudne zadanie. Jest to związane przede wszystkim z możliwością przyjęcia różnych kryteriów i różnego definiowania pojęcia jednostek, które wchodzą w skład finansów publicznych. 

Zadłużenie Polski rośnie niemal bez przerwy. Oficjalne zadłużenie Polski wynosi aktualnie 1,462 bln zł.  Oznacza to więc, że jedynie w ciągu dwóch ostatnich lat wzrósł o 433 mld zł. W przeliczeniu na jednego mieszkańca przekłada się to na 38 950 zł długu. 

Warto jednak zaznaczyć, że przyjęte kryteria nie uwzględniają w całości stanu zadłużenia naszego państwa. To może być “przerzucane” np. do jednostek, które nie są zaliczane do sektora finansów publicznych. Według opinii Forum Obywatelskiego Rozwoju ukryty dług publiczny wynosi ponad 4,8 bln zł. Jeśli weźmie się pod uwagę to ujęcie, to zadłużenie na jednego mieszkańca wyniesie aż 126 664 zł.

U kogo Polska jest zadłużona? Struktura zadłużenia publicznego w przypadku Polski wskazuje, że udział nierezydentów, czyli np, inwestorów zagranicznych w długu Skarbu Państwa wynosi 32,9% (dane z 2021 roku). Oznacza to, że zadłużenie w Polsce jest finansowane w dużej mierze przez Polaków i polskie przedsiębiorstwa. Jak to się dzieje? Polacy udzielają państwu środków finansowych np. nabywając obligacje skarbowe.

Wśród podmiotów zagranicznych największy udział w zadłużeniu poprzez zakup skarbowych papierów wartościowych (SPW) w 2021 r. miała Japonia, Holandia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Irlandia. 

8 komentarzy

Adam

jak to jest dług Gierka był zły teraz a zadłuzenie jest ok…czysta polityka ..tylko zycie upłyneło aby to zrozumiec …POLITYKA I KŁAMSTWO

00 Odpowiedz
Marcin

Nic się nie dowiedziałem, trzeba czytać cały artykuł by się czegoś dowiedzieć.
A Polski nawet nie ma w wymienionych listach

2-2 Odpowiedz
Boguslaw

Wiem jednak że gdyby hipotetycznie do dzisiaj krajem rządził E. Gierek (ur. 1913 r) to Polska naprawdę bylaby najbardziej rozwinietym gospodarczo krajem Europy nie wykluczajac Świata, bo to przecież jest jedna oczywista prawda wbrew temu co się stało a tylko jemu zależało na prawdziwej dostatniej Polsce i silnej, niestety ruska dyktatura i ci którzy posadzili go na tym stolku go wysadzili bo juz było tak dobrze że Breżniew stwierdzil cyt.( w dupach się polaczkom przewraca). Smiem twierdzic że dalej się to dzieje,,

11-4 Odpowiedz
Marek

Ble, ble! Czyli w końcu na którym miejscu w jesteśmy pozycji w rankingu zadłużenia

10-1 Odpowiedz
Mietek

Wszystkie dobrze rozwinięte gospodarczo kraje są solidnie zadłużone, więc trzeba z nich brać przykład. Wyjątki w postaci krajów, których źródłem PKB są surowce naturalne potwierdzają regułę.

7-4 Odpowiedz
Mietek

Forum Ekonomicznego Rozwoju – zaufanie źródło wiarygodnych informacji ekonomicznych rodem od R. Pertu :))

2-4 Odpowiedz
  Ryszard

  dobreKwanty w Polsce pozostaną na pokolnia

  1-1 Odpowiedz
PIOTR

CZY POLSKA SPŁACI ZADŁUŻENIE Z TYTUŁÒW RÒŻNYCH KREDYTÒW .

2-1 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły