Kredyt dla obcokrajowca 2019 – najważniejsze informacje!


Każdego z nas może spotkać sytuacja, kiedy jedynym rozwiązaniem problemów finansowych okazuje się kredyt. To samo dotyczy również cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Jednak w tym przypadku otrzymanie pozytywnej decyzji od banku może być trudne. Dlaczego? Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać kredyt gotówkowy dla obcokrajowców?


Spis treści:

Cudzoziemcy w Polsce

Według danych statystycznych udostępnionych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że na początku 2019 roku w Polsce zezwolenie na pobyt w Polsce posiadało 372 tys. obcokrajowców. Natomiast dynamika przyrostu na rok 2018 była niższa niż w przypadku poprzednich dwóch lat. Mimo to odnotowano wzrost liczby obcokrajowców pochodzących z Ukrainy oraz Białorusi. Bez wątpienia wpływ na to ma sytuacja polityczna oraz granice. Zaskoczeniem może być fakt, że coraz więcej osób przybywa do Polski również z Indii, Gruzji czy Wietnamu. Nic więc dziwnego, że kredyt gotówkowy dla obcokrajowców  to często poszukiwany produkt. Czy istnieją takie oferty i jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać pieniądze?

 

Czy możliwy jest kredyt dla obcokrajowców w Polsce?

Efektem problemów związanych z kredytem udzielanym we frankach jest Rekomendacja S wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Mówi ona o tym, że tego typu wsparcie finansowe powinniśmy otrzymać wyłącznie w walucie, w której zarabiamy. Jednak w rzeczywistości nadal można znaleźć w bankach oferty obejmujące przykładowo pożyczki w euro. Ponadto jednym z warunków, które często spotyka się w propozycjach instytucji bankowych, jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Czy to oznacza, że nie osoba spoza Polski nie uzyska wsparcia finansowego?

Okazuje się, że wiele zależy od wewnętrznych ustaleń banków. Do niedawna każdy wnioskodawca powinien posiadać polskie obywatelstwo. Jednak teraz nie ma wątpliwości, że niektóre instytucje nie uzależniają od tego decyzji o akceptacji wniosku. Jednak aby otrzymać kredyt dla obcokrajowca w Polsce, należy spełniać kilka istotnych warunków.

Warunki kredytu dla obcokrajowców

Jak już wspomnieliśmy, wiele zależy od wewnętrznych ustaleń banków. Jednak można wyróżnić kilka podstawowych warunków, które należy spełniać, aby w ogóle myśleć o kredycie dla obcokrajowców. Podstawowym warunkiem zarówno dla wnioskodawców posiadających polskie obywatelstwo, jak i tych bez niego, jest wykazanie odpowiedniego źródła dochodu. W przypadku banków duże znaczenie ma rodzaj umowy. Bez wątpienia w najlepszej sytuacji znajdują się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.

Dodatkowo należy pamiętać o historii kredytowej, która zostanie sprawdzona w przypadku każdego klienta.

Dzięki temu kredytodawca ogranicza ryzyko związane z ewentualną utratą źródła dochodu przez klienta. Oczywiście nie oznacza to, że osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie dostaną kredytu. Jednak ich szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej są mniejsze. Duże znaczenie ma również wysokość zarobków, które powinny pozwalać na bezproblemową spłatę zobowiązania. Są to elementy wpływające na zdolność kredytową. Jakikolwiek wpis o zaległościach może być powodem odrzucenia wniosku. Oprócz tego musimy dysponować odpowiednimi dokumentami.

Czy otrzymam kredyt dla obcokrajowca z kartą pobytu?

Większość ofert, jakie znajdziemy w instytucjach bankowych, zakłada obowiązek przedłożenia dokumentu poświadczającego zezwolenie na przebywanie w Polsce. Mowa tu o produkcie kredyt dla obcokrajowca z kartą stałego pobytu. Powinna ona zawierać numer PESEL osoby, której dotyczy. Jednak nie każdy cudzoziemiec dysponuje takim pozwoleniem.

Zdarza się, że status rezydenta nadawany jest czasowo. W takiej sytuacji otrzymanie kredytu może być problemem. Nie ma pewności, że wnioskodawca zostanie na terenie Polski przez cały okres kredytowania. Wyjątkiem są krótkoterminowe zobowiązania kończące się przed datą ważności czasowego zezwolenia. Niektóre banki wymagają, aby obejmowała ona co najmniej 12 miesięcy. Jednak pojawia się pytanie, czy można otrzymać kredyt dla obcokrajowca bez karty pobytu?

Kredyt dla obcokrajowca dokumenty

Obcokrajowcy mogą przebywać w Polsce nie tylko na podstawie ważnej karty pobytu, ale również zezwoleń czy wiz. Dysponując jednym z tych dokumentów, również mamy szansę na otrzymanie potrzebnego wsparcia finansowego. Jak można się domyślić, pożyczkodawca będzie wymagał dostarczenia karty pobytu, wizy lub zaświadczenia o zameldowaniu.

Dodatkowo należy być przygotowanym na dostarczenie:

 • historii rachunku bankowego, na który przez ostatnich kilka miesięcy dostarczona była wypłata,
 • raportu dotyczącego historii kredytowej wygenerowanego przez system obowiązujący w danym kraju,
 • paszport potwierdzający tożsamość klienta,
 • zaświadczenie z miejsca pracy o uzyskiwanym dochodzie.

 

Jeżeli zgromadzimy potrzebną dokumentację, możemy przystąpić do wnioskowania. Warto pamiętać, że nie każdy bank wymaga wszystkich wymienionych dokumentów.

Kiedy ubiegasz się o kredyt na mieszkanie dla obcokrajowców…

W  takiej sytuacji oprócz wszystkich wyżej wymienionych warunków bank będzie wymagał dodatkowego dokumentu. Ma on potwierdzać prawa do działań związanych z celem, na który wnioskodawca chce przeznaczyć kredyt hipoteczny dla obcokrajowców. Mowa o zezwoleniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości. Jeżeli takowego nie potrzebujemy, również musimy to wykazać.

Czy istnieje oferta kredyt studencki dla obcokrajowców?

Studenci w Polsce mają możliwość wnioskowania o kredyt studencki na atrakcyjnych warunkach. Jest on jednym z najtańszych produktów w ofercie bankowej. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą zyskać dodatkowe środki na utrzymanie i swobodnie studiować. Dobrą informacją dla cudzoziemców jest fakt, że z oferty mogą skorzystać również osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji konieczne będzie spełnienie dodatkowego warunku. Może to być:

 • zezwolenie na osiedlenie się,
 • status uchodźcy,
 • ochrona czasowa na terytorium RP,
 • status pracownika migrującego z obywatelstwem państwa należącego do: UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA lub członka rodziny takiej osoby,
 • zezwolenie na długoterminowy,
 • pozwolenie na zamieszkanie na czas określony w związku z edukacją,
 • ochrona uzupełniająca na terytorium RP.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca jaki bank?

Wśród banków umożliwiających otrzymanie kredytu cudzoziemców znajdują się: Alior Bank, Bank BGŻ BNP, Bank BPS, Millennium, Bank Pekao, Credit Agricole, Citi Handlowy, ING Bank Śląski czy też PKO BP. W niektórych z tych instytucji znajdziesz również kredyt gotówkowy dla obcokrajowca w Polsce. Poniżej prezentujemy kilka banków, które być może zaakceptują wniosek.

Kredyt gotówkowy

Bank Wysokość kredytu Maksymalny okres spłaty
200 000 zł 120 miesięcy Złóż wniosek
  150 000 zł 96 miesięcy Złóż wniosek
millennium 150 000 zł 108 miesięcy Złóż wniosek

 

Czy znajdę kredyt gotówkowy dla pracujących za granicą?

Okazuje się, że niektóre banki wciąż umożliwiają otrzymanie kredytu w niektórych walutach, na przykład euro. Ponadto uzyskując dochód na konto bankowe, możemy otrzymać propozycję pożyczki instytucji, w której zostało ono zarejestrowane. W takim przypadku wysokość dochodu oraz forma zatrudnienia są kluczowe. Dodatkowo będzie nam potrzebne zaświadczenie o dochodach (nie może to być zysk z własnej działalności gospodarczej), wyciąg z banku oraz historia kredytowa z systemu obowiązującego w danym państwie. Jednak tak jak nie każdy bank posiada w ofercie kredyt dla obcokrajowców, tak też tylko nieliczne mają w ofercie wsparcie dla osób pracujących wyłącznie za granicą.

Podsumowanie kredyt dla obcokrajowców

Jeżeli posiadamy stałe zatrudnienie w Polsce, odpowiednie dochody oraz wszystkie niezbędne dokumenty, możemy wnioskować o kredyt dla obcokrajowców. Osoby posiadające konto bankowe w polskim banku mają również możliwość złożenia wniosku o kartę kredytową.