Kredyt dla obcokrajowca – najważniejsze informacje!

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 10 minut
Każdego z nas może spotkać sytuacja, kiedy jedynym rozwiązaniem problemów finansowych okazuje się kredyt. To samo dotyczy również cudzoziemców przebywających na terenie Polski. Jednak w tym przypadku otrzymanie pozytywnej decyzji od banku może być trudne. Dlaczego? Jakie warunki należy spełniać, aby otrzymać kredyt gotówkowy dla obcokrajowców?
czy możliwy jest kredyt dla obcokrajowca 2020

Cudzoziemcy w Polsce

Według danych statystycznych udostępnionych przez Urząd do Spraw Cudzoziemców wynika, że w październiku 2021 roku w Polsce zezwolenie na pobyt w Polsce posiadało 525 tys. obcokrajowców. Odnotowano wzrost liczby obcokrajowców pochodzących z Ukrainy oraz Białorusi. Bez wątpienia wpływ na to ma sytuacja polityczna oraz granice. Zaskoczeniem może być fakt, że coraz więcej osób przybywa do Polski również z Indii, Gruzji czy Wietnamu. Nic więc dziwnego, że kredyt gotówkowy dla obcokrajowców  to często poszukiwany produkt. Czy istnieją takie oferty i jakie warunki trzeba spełniać, aby otrzymać pieniądze?

Czy możliwy jest kredyt dla obcokrajowców w Polsce?

pożyczkowy portal

Efektem problemów związanych z kredytem udzielanym we frankach jest Rekomendacja S wprowadzona przez Komisję Nadzoru Finansowego. Mówi ona o tym, że tego typu wsparcie finansowe powinniśmy otrzymać wyłącznie w walucie, w której zarabiamy. Jednak w rzeczywistości nadal można znaleźć w bankach oferty obejmujące przykładowo pożyczki w euro. Ponadto jednym z warunków, które często spotyka się w propozycjach instytucji bankowych, jest posiadanie polskiego obywatelstwa. Czy to oznacza, że pożyczka gotówkowa dla obcokrajowca jest niemożliwa?

Okazuje się, że wiele zależy od wewnętrznych ustaleń banków. Do niedawna każdy wnioskodawca powinien posiadać polskie obywatelstwo. Jednak teraz instytucje nie uzależniają  zazwyczaj od tego decyzji o akceptacji wniosku. Aby otrzymać kredyt dla obcokrajowca w Polsce, należy spełniać kilka istotnych warunków.

Obecnie, jedyną firmą udzielającą pożyczek obcokrajowcom w Polsce jest NetGotówka. Cudzoziemcy mogą w niej liczyć na dodatkowe finansowanie od 800 zł do 2200 zł, na od 2 do 5 tygodni. 

Czym różni się kredyt dla obcokrajowca w Polsce od standardowej oferty?

W ofercie banków nie znajdziemy oferty skierowanej wyłącznie do obcokrajowców. Pożyczka dla Ukraińców lub obywateli innych państw mieszczą się w ofercie standardowej. Oznacza to, że klienci muszą spełniać zawsze takie same warunki oraz dysponować dobrą zdolnością kredytową.

Jedyną różnicą jest dłuższa lista dokumentów, jakie należy dostarczyć, oraz sprawdzenie baz dłużników obowiązujących w kraju pochodzenia.

Ma to jednak na celu jedynie wyeliminować ryzyko nieterminowej spłaty pożyczki dla obcokrajowców.

Jakie są warunki wnioskowania o kredyt dla obcokrajowca w Polsce?

Jak już wspomnieliśmy, wiele zależy od wewnętrznych ustaleń banków. Można jednak wyróżnić kilka podstawowych warunków, które należy spełniać, aby w ogóle myśleć o kredycie dla obcokrajowców.

 • Podstawowym warunkiem zarówno dla wnioskodawców posiadających polskie obywatelstwo, jak i tych bez niego, jest wykazanie odpowiedniego źródła dochodu. W przypadku banków duże znaczenie ma rodzaj umowy. Bez wątpienia w najlepszej sytuacji znajdują się osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
 • Dodatkowo należy pamiętać o historii kredytowej, która zostanie sprawdzona w przypadku każdego klienta. Dzięki temu kredytodawca ogranicza ryzyko związane z ewentualną utratą źródła dochodu przez klienta. Oczywiście nie oznacza to, że osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych nie mają szans na kredyt dla obcokrajowca. Jednak ich szanse na otrzymanie pozytywnej decyzji kredytowej są mniejsze.
 • Duże znaczenie ma również wysokość zarobków, które powinny pozwalać na bezproblemową spłatę zobowiązania. Są to elementy wpływające na zdolność kredytową.
 • Oprócz tego musimy dysponować odpowiednimi dokumentami.

Co konkretnie bank weźmie pod uwagę podczas wnioskowania o kredyt dla obcokrajowców? 

pożyczkowy portal

Każdy bank ma obowiązek sprawdzić swoich klientów pod względem zdolności kredytowej. Niezależnie od tego, czy interesuje nas kredyt dla obcokrajowca w Polsce lub standardowa oferta, kryteria będą takie same. Podczas analizy bank weźmie pod uwagę:

 • wykształcenie,
 • stan cywilny oraz liczbę osób na utrzymaniu,
 • miejsce zatrudnienia oraz wielkość firmy,
 • stanowisko zajmowane w danej firmie,
 • wysokość zarobków, wydatków oraz zobowiązań,
 • wiek wnioskodawcy, a także
 • historię kredytową.

Jeżeli spełnimy wszystkie warunki i dostarczymy komplet dokumentów, mamy szansę na kredyt dla cudzoziemca.

Czy otrzymam kredyt dla obcokrajowca z kartą pobytu?

pożyczkowy portal

Większość ofert, jakie znajdziemy w instytucjach bankowych, zakłada obowiązek przedłożenia dokumentu poświadczającego zezwolenie na przebywanie w Polsce. Mowa tu o produkcie kredyt dla obcokrajowca z kartą stałego pobytu. Powinna ona zawierać numer PESEL osoby, której dotyczy. Pojawia się jednak pytanie, co z osobami, które nie posiadają takiego pozwolenia. Czy kredyt bez karty pobytu jest możliwy?

Zdarza się, że status rezydenta nadawany jest czasowo. W takiej sytuacji otrzymanie kredytu może być problemem. Nie ma pewności, że wnioskodawca zostanie na terenie Polski przez cały okres kredytowania. Wyjątkiem są krótkoterminowe zobowiązania kończące się przed datą ważności czasowego zezwolenia. Oznacza to, że kilkuletni kredyt dla obcokrajowca z kartą czasowego pobytu może być niemożliwy. Mamy jednak do dyspozycji oferty niektórych banków, które  wymagają, aby okres kredytowania wynosił co najmniej 12 miesięcy. Nadal jednak nie odpowiedzieliśmy na pytanie, czy można otrzymać kredyt dla obcokrajowca bez karty pobytu?

Kredyt dla obcokrajowca dokumenty poświadczające legalny pobyt i zdolność kredytową

Obcokrajowcy mogą przebywać w Polsce nie tylko na podstawie ważnej karty pobytu, ale również zezwoleń czy wiz. Dysponując jednym z tych dokumentów, również mamy szansę na otrzymanie potrzebnego wsparcia finansowego. Jak można się domyślić, pożyczkodawca będzie wymagał dostarczenia karty pobytu, wizy lub zaświadczenia o zameldowaniu.

Dodatkowo należy być przygotowanym na przedłożenie:

 

 • historii rachunku bankowego, na który przez ostatnich kilka miesięcy dostarczona była wypłata,
 • raportu dotyczącego historii kredytowej wygenerowanego przez system obowiązujący w danym kraju,
 • paszport potwierdzający tożsamość klienta,
 • zaświadczenie z miejsca pracy o uzyskiwanym dochodzie.

Jeżeli zgromadzimy potrzebną dokumentację, możemy przystąpić do wnioskowania o pożyczki dla Ukraińców lub obywateli innych państw. Warto pamiętać, że nie każdy bank wymaga wszystkich wymienionych dokumentów.

Kredyt gotówkowy dla cudzoziemca – jak zwiększyć swoje szanse?

Nie ulega wątpliwości, że kredyt dla cudzoziemca może być trudniej dostępny niż w przypadku oferty dla obywateli Polski. Dlatego warto zwrócić uwagę na to, co może pozytywnie wpłynąć na naszą ocenę.

1. Przed złożeniem wniosku w banku powinniśmy zadbać przede wszystkim o legalne źródło dochodu. Jeżeli obcokrajowiec posiada zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, z pewnością łatwiej otrzyma wsparcie finansowe. Dopuszcza się jednak akceptację wniosków klientów zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych.

2. Oprócz tego warto zwrócić uwagę na swoją historię kredytową. Nie ulega wątpliwości, że zarówno negatywne informacje, jak i brak wpisów mogą wpłynąć na obniżenie naszej zdolności kredytowej. Dlatego warto budować swoją historię w bazach, spłacając w terminie zaciągnięte zobowiązania. Należy jednak robić to rozsądnie, ponieważ zbyt duża liczba aktywnych produktów finansowych również nie wpłynie pozytywnie na ocenę zdolności kredytowej. 

Czy istnieje kredyt studencki dla obcokrajowców?

pożyczkowy portal

Studenci w Polsce mają możliwość wnioskowania o kredyt studencki na atrakcyjnych warunkach. Jest on jednym z najtańszych produktów w ofercie bankowej. Dzięki niemu młodzi ludzie mogą zyskać dodatkowe środki na utrzymanie i swobodnie studiować. Dobrą informacją dla cudzoziemców jest fakt, że z oferty mogą skorzystać również osoby nieposiadające polskiego obywatelstwa. W takiej sytuacji konieczne będzie spełnienie dodatkowego warunku. Może to być jednio z poniższych:

 • zezwolenie na osiedlenie się,
 • status uchodźcy,
 • ochrona czasowa na terytorium RP,
 • status pracownika migrującego z obywatelstwem państwa należącego do: UE, Konfederacji Szwajcarskiej lub EFTA lub członka rodziny takiej osoby,
 • zezwolenie na długoterminowy,
 • pozwolenie na zamieszkanie na czas określony w związku z edukacją,
 • ochrona uzupełniająca na terytorium RP.

Kiedy ubiegasz się o kredyt na mieszkanie dla obcokrajowców…

pożyczkowy portal

Okazuje się, że wnioskowanie o kredyt w Polsce dla obcokrajowca na zakup nieruchomości jest bardziej skomplikowane. W takiej sytuacji oprócz wszystkich wyżej wymienionych warunków bank będzie wymagał dodatkowego dokumentu. Ma on potwierdzać prawa do działań związanych z celem, na który wnioskodawca chce przeznaczyć kredyt hipoteczny dla obcokrajowców. Mowa o zezwoleniu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych na zakup nieruchomości. Jeżeli takowego nie potrzebujemy, również musimy to wykazać.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca jaki bank?

Wśród banków umożliwiających otrzymanie kredytu cudzoziemców znajdują się:

 • Alior Bank,
 • Bank BGŻ BNP,
 • Bank BPS,
 • Millennium,
 • Bank Pekao,
 • Credit Agricole,
 • Citi Handlowy,
 • ING Bank Śląski czy też
 • PKO BP.

W niektórych z tych instytucji znajdziemy również kredyt gotówkowy dla obcokrajowca w Polsce. Lista banków, które być może zaakceptują wniosek, znajduje się na samym początku wpisu. 

Pozabankowa pożyczka dla obcokrajowca w Polsce

Aktualnie na rynku możemy znaleźć jedną ofertę pozabankowej pożyczki dla obcokrajowców. Propozycję dla obywateli Ukrainy przygotowała netgotówka. Przechodząc na stronę główną firmy, możemy wybrać zakładkę w języku ukraińskim. Znajduje się w niej chwilówka dla obcokrajowca na okres od 5 do 6 tygodni. Klienci mogą wnioskować o kwoty od 600 do 2200 zł. Cały proces wnioskowania przebiega przez internet. Niezaprzeczalną zaletą tej propozycji jest możliwość otrzymania wypłaty gotówki przelewem natychmiastowym nawet w 10 minut. Pożyczka online dla Ukraińca w tej firmie gwarantuje dostęp do potrzebnej gotówki w każdej chwili. Bez względu na to, o której godzinie zdecydujemy się na złożenie wniosku, formularz będzie dostępny na stronie internetowej. 

Niestety pozostali pożyczkodawcy wciąż wymieniają w warunkach wnioskowania obowiązek posiadania obywatelstwa Polski. Jeżeli mamy wątpliwości, co do oferty, warto skontaktować się z Biurem Obsługi Klienta i zapytać, czy pożyczka dla Ukraińca lub innego obcokrajowca jest dostępna.

Czy znajdę kredyt gotówkowy dla pracujących za granicą?

Okazuje się, że niektóre banki wciąż umożliwiają otrzymanie kredytu w niektórych walutach, na przykład euro. Ponadto uzyskując dochód na konto bankowe, możemy otrzymać propozycję pożyczki instytucji, w której zostało ono zarejestrowane. W takim przypadku wysokość dochodu oraz forma zatrudnienia są kluczowe. Dodatkowo będzie nam potrzebne zaświadczenie o dochodach (nie może to być zysk z własnej działalności gospodarczej), wyciąg z banku oraz historia kredytowa z systemu obowiązującego w danym państwie. Jednak tak jak nie każdy bank posiada w ofercie kredyt dla obcokrajowców, tak też tylko nieliczne mają w ofercie wsparcie dla osób pracujących wyłącznie za granicą.

Podsumowanie kredyt dla obcokrajowca

Jeżeli posiadamy stałe zatrudnienie w Polsce, odpowiednie dochody oraz wszystkie niezbędne dokumenty, możemy wnioskować o kredyt dla obcokrajowców. Osoby posiadające konto bankowe w polskim banku mają również możliwość złożenia wniosku o kartę kredytową.

1 komentarz

Anonim

Witam, jestem nar bahadur … Moja narodowość jest nepalska i mieszkam w Polsce 3 lata. Mam kartę pobytu tymczasowego ważną do 04-02-2022. Jestem umową o pracę, a moja pensja wynosi 2250 zł …. Więc mogę
pożyczyć.

0-4 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły