Donos do urzędu skarbowego – jak napisać i jak złożyć?

Avatar photo Michał Ziemski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Informowanie urzędów państwowych o nieprzestrzeganiu prawa przez współobywateli było częsty procederem w okresie PRL-u. W tamtych czasach państwo zwalczało inicjatywę prywatnej przedsiębiorczości i oczekiwało współpracy ze strony społeczeństwa. Obecnie informowanie różnych urzędów o nieprawidłowościach jest rzadsze, ale także możliwe. Nie zawsze występuje jednak w formie dopuszczalnej przez prawo. O czym warto pamiętać, wysyłając informacje do urzędu?

Donos do urzędu skarbowego - jak napisać i jak złożyć

Donos do urzędu skarbowego – na czym polega i czy warto go składać?

Z punktu widzenia prawa nie istnieje ścisła definicja takiego pojęcia jak donos. Zgłoszenie do Urzędu Skarbowego to rodzaj informacji przekazywanej z zewnątrz, która może mieć znaczenie w przypadku naruszenia przepisów podatkowych lub celnych. Donos nie może być podstawą do rozpoczęcia kontroli podatkowej, co jest sprzeczne z przekonaniem wielu osób, które dzielą się swoją wiedzą z urzędem.

W ogromnej ilości przypadków anonimowe wiadomości są bezużyteczne dla pracowników skarbówki. Warto jednak pamiętać donos do urzędu skarbowego może rodzić różne konsekwencje. Wszystkie pisma kierowane do fiskusa są dokładnie sprawdzane i analizowane. 

Informacja przekazywana przez obywatela do organu skarbowego może mieć charakter pomocniczy i nie będzie mieć decydującego znaczenia. Jest tak nawet w przypadku, gdy zawiera konkretne dane na temat określonego zdarzenia i istnieją na to dowody. Ponadto donos powinien mieć określoną formę, dlatego przed jego napisaniem warto sprawdzić, jak wygląda jego wzór w sieci lub skorzystać z gotowego formularza.

Jakie są przyczyny wysyłania donosów do skarbówki?

Osoby, które wysyłają informacje o innych obywatelach do Urzędu Skarbowego robią to z kilku określonych powodów. Donosy do skarbówki są często powtarzalne i sprowadzają się do ujawniania danych o charakterze finansowym. Obejmują m.in.:

  • uzyskiwanie dochodów z nieznanych źródeł – np. pracę na czarno,
  • wynajem mieszkania bez należnego podatku,
  • niewydawanie paragonu przy zakupie lub niewystawianie faktur,
  • prowadzenie działalności bez rejestracji – jest tak w przypadku, gdy ktoś prowadzi firmę, ale nie dopełnił obowiązku założenia działalności gospodarczej,
  • nieopodatkowaną sprzedaż w serwisach aukcyjnych.

Zjawisko wysyłania informacji o innych podatnikach nasila się szczególnie w pierwszym kwartale roku, gdy obywatele mają obowiązek wysłać swoje zeznanie podatkowe. Przyczyną są najczęściej konflikty rodzinne lub występujące między bliskimi sąsiadami. Często jest to bardziej przejaw zawiści niż chęć ukarania faktycznego przestępcy lub wykrycie oszustwa podatkowego. Donos do US to także popularna forma zemsty na konkurencie lub byłym pracodawcy.

Jak napisać donos do urzędu skarbowego?

Wielu potencjalnych sygnalistów, czyli osób pragnących pomóc nie ma pojęcia, jak złożyć donos do urzędu skarbowego, aby było to w pełni poprawne. Przede wszystkim pismo do urzędu musi posiadać podpis. Anonimowe donosy nie są wiarygodne dla urzędników, których obowiązuje tajemnica danych osobowych oraz RODO. Przez to te osoby nie mogą później poinformować sygnalisty o finale sprawy, którą rozpoczął swoim zawiadomieniem. 

Podstawą zgłoszenia powinno być podanie rzetelnych danych, które są poparte dowodami. Mogą to być fotografie, dokumenty lub zeznania świadków, którzy są wiarygodni. Aby pismo do urzędu nie trafiło do kosza, musi mieć jasną i czytelną strukturę, datę sporządzenia oraz dane adresata i nadawcy. Informując Urząd Skarbowy, warto także zamieścić w donosie personalia właściwego naczelnika, który administruje daną instytucją.

Adresy oddziałów odpowiednich urzędów są dostępne na stronach internetowych Krajowej Administracji Skarbowej (KAS) lub w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP). Można też wysłać pismo tradycyjną drogą – tzn. za pomocą przesyłki pocztowej lub osobiście – w siedzibie urzędu. 

Warto także pamiętać, że w maju 2018 roku KAS uruchomił Krajowy Telefon Interwencyjny, pod którym można zgłaszać naruszenie przepisów prawa podatkowego lub celnego. Za pośrednictwem tego numeru można przekazywać do Urzędu Skarbowego nie tylko o donosy, ale także własne opinie i krytyczne uwagi na temat funkcjonowania KAS. Informacje na temat przestępstw można także wysyłać do urzędu za pośrednictwem skrzynki pocztowej na określony adres.  

O czym jeszcze warto pamiętać, pisząc pismo dla Urzędu Skarbowego?

Wiedza na temat, jak zgłosić kogoś do Urzędu Skarbowego to nie jedyny problem osoby, która pisze donosy. Równie ważne powinno być zadbanie o posiadanie dowodów na przestępstwo skarbowe lub celne. W świetle prawa przekazywanie nieprawdziwych informacji jest pomówieniem i może być potraktowane jako przestępstwo. 

W przypadku zatajenia prawdy lub przekazywania nieprawdy polski wymiar sprawiedliwości może wymierzyć karę od 6 miesięcy do 8 lat pozbawienia wolności. Jeśli sygnalista posłuży się fałszywymi informacjami, które będą niezgodne z faktami, to nie będzie go chronić ani polska ustawa, ani tym bardziej unijna dyrektywa UE 2019/1937.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Sprawdź również ostatnie artykuły