Ile wynosi ulga rehabilitacyjna w 2023? Co jest wymagane, aby ją dostać?

Avatar photo Michał Ziemski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 5 minut

Osoby niepełnosprawne lub opiekunowie takich osób ponoszą duże koszty utrzymania i dlatego muszą wydawać większe pieniądze niż przeciętna osoba. Z tego powodu instytucje państwowe udzielają takim osobom wsparcia. Jednym ze sposobów na pomoc w ponoszeniu wysokich wydatków jest ulga rehabilitacyjna, która służy do preferencyjnego rozliczania się w ramach uzyskiwanych dochodów. Czy jest to dogodne rozwiązanie dla każdego niepełnosprawnego?

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna w 2023 Co jest wymagane, aby ją dostać

Co to jest ulga rehabilitacyjna?

Ulga rehabilitacyjna to skuteczna metoda na zmniejszenie podstawy opodatkowania. Dzięki niej osoba, która corocznie musi rozliczać się za pomocą PIT-a 37, 36 lub 28 zapłaci niższy podatek dochodowy. Jednocześnie warto pamiętać, że ulgę można rozliczyć jedynie w oparciu o wydatki poniesione na czynności związane z rehabilitacją oraz ułatwieniem osobie niepełnosprawnej codziennych działań życiowych. 

Jest to jedna z kilku ulg, które można odliczyć w rocznym zeznaniu podatkowym za poprzedni rok. W przypadku roku 2022 będzie można złożyć ulgę rehabilitacyjną do dnia 2 maja 2023 roku. Jest to jeden ze sposobów na finansowanie potrzeb w zakresie powrotu do zdrowia po przebytym wypadku oraz kupna niezbędnych leków. Ulga przysługuje również na samochód dla osoby niepełnosprawnej – w tym wypadku jest to wydatek z puli kosztów limitowanych.

Ile wynosi ulga rehabilitacyjna w 2023 roku?

Kwota, którą można odliczyć dzięki uldze rehabilitacyjnej, zależy wprost od typu wydatków na cele służące zwiększeniu komfortu dla chorego. Zgodnie z prawem istnieje zamknięty kategorii usług i produktów, których zakup pozwala na rozliczenie się z ulgi. W tej kwestii występują 2 różne typy kosztów:

 • nielimitowane kwotowo – dotyczą wydatków, które pozwalają na odjęcie pełnej kwoty od podstawy opodatkowania, którą poniesiono na cele osoby niepełnosprawnej,
 • limitowane kwotowo – w tym wypadku ulga jest związana z konkretną kategorią wydatków. Ulga rehabilitacyjna w tej grupie wydatków wynosi w roku 2023 maksymalnie 2280 zł. Jednocześnie tych na kosztów nie trzeba wcale ewidencjonować, ponieważ są one ściśle limitowane przez prawo.

Wiele osób korzysta z tej możliwości w ten sposób, że korzystają z zewnętrznego finansowania – np. biorą pożyczki bez BiK i kupują potrzebny sprzęt. Następnie, posiadając rachunki i faktury kosztowe mogą uzyskać ulgę rehabilitacyjną, dzięki czemu mogą odzyskać wydane pieniądze. 

Orzeczenie o niepełnosprawności w ciągu roku a ulga rehabilitacyjna

Warto pamiętać, że samo przedstawienie rachunków poniesionych na zakup wózka inwalidzkiego nie uprawnia automatycznie do skorzystania z ulgi. Niepełnosprawny musi jeszcze udowodnić, że posiada prawny status osoby niepełnosprawnej. Ulga rehabilitacyjna wymaga potwierdzenia na piśmie – dlatego warto wiedzieć, jakie dokumenty są wymagane w tym przypadku:

 • orzeczenie o niepełnosprawności osoby małoletniej – w wieku poniżej 16 lat,
 • standardowe orzeczenie o niepełnosprawności,
 • orzeczenie stopnia niepełnosprawności – występują 3 różne stopnie – I, II oraz III stopień,
 • orzeczenie o niepełnosprawności wydane na podstawie szczególnych przepisów – funkcjonujących do 31 stycznia 1997 roku,
 • decyzja organu ubezpieczeniowego o przyznaniu renty z powodu częściowej lub całkowitej niezdolności do wykonywania pracy,
 • decyzja dotycząca przyznania renty szkoleniowej lub socjalnej.

Komu przysługuje ulga rehabilitacyjna?

Aby można było zmniejszyć podstawę podatku dochodowego i skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej, dana osoba powinna należeć do jednej z trzech grup osób:

 • posiadacza statusu niepełnosprawnego,
 • podatnika, który utrzymuje osobę ze statusem niepełnosprawnego. W tym wypadku może to być współmałżonek, teściowe, dzieci i pozostali członkowie rodziny niepełnosprawnego. Dotyczy to także rodziny, która nie jest spokrewniona z tą osobą – a więc ojczym, macocha bądź pasierb.
 • osoby, która ponosi wydatki rehabilitacyjne lub ułatwiające jej czynności życiowe.

Co więcej, to komu przysługuje ulga rehabilitacyjna, zależy także od wysokości dochodów osoby niepełnosprawnej w danym roku. W 2023 ta kwota nie może przekroczyć 16061,28 zł. 

Czy prywatne zabiegi rehabilitacyjne można odliczyć od podatku?

Wspomniane już wydatki należą do kategorii prywatnej opieki w ramach kosztów nielimitowanych lub limitowanych. Wśród tych pierwszych można wyróżnić;

 • zakup wyrobów o zastosowaniu medycznym, sprzętu rehabilitacyjnego lub jego naprawa,
 • koszty opieki w zakładzie rehabilitacyjnym, uzdrowisku lub w placówce opiekuńczo-leczniczej,
 • wydatki na przystosowanie mieszkania do celów osoby niepełnosprawnej oraz na dodatkowe wyposażenie,
 • usługi opieki nad niepełnosprawnym – także w ramach prowadzenia obozów i kolonii dla niepełnosprawnych dzieci poniżej 25 roku życia,
 • koszty opieki pielęgniarskiej,
 • wynajęcie tłumaczy języka migowego,
 • adaptacja pojazdów do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W przypadku kosztów o charakterze limitowanym można znaleźć takie kategorie, jak wynajęcie psa – przewodnika, zakup pieluchomajtek lub korzystanie z usług przewodnika dla osoby niepełnosprawnej. W tej kategorii mieszczą się także wydatki związane z używaniem samochodu ułatwiającego poruszanie się osobom, które są niesamodzielne.

1 komentarz

Maria

Czy mogę odliczyć opłatę opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym ?

00 Odpowiedz

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły