Czy komornik ma prawo wejść do domu?

Stanisław  • 
Przeczytasz w ciągu 4 minut

Długi wobec banków lub innych wierzycieli, kiedy nie są przez długi czas spłacane, najczęściej powodują zajęcia komornicze. Przeszukanie mieszkania bez obecności właściciela jest jak najbardziej możliwe. Aktualne przepisy dają komornikowi prawo do wejścia do mieszkania lub domu nawet kiedy dłużnik jest nieobecny. Sprawdź, kiedy komornik nie może wejść do domu i jak uchronić się przed zajęciem majątku na poczet długu.

drzwi i klucze

Kiedy komornik może wejść do domu bez zgody właściciela?

Musisz wiedzieć, że komornik zgodnie z Art. 814 Kodeksu postępowania cywilnego ma pełne prawo wejść do lokalu nawet pod nieobecność właściciela. Kiedy cel egzekucji tego wymaga, komornik może zarządzić otwarcie mieszkania oraz wszystkich pomieszczeń wewnątrz. Wszystkie schowki, garaże i piwnice muszą zostać otwarte na jasne polecenie komornika zajmującego się egzekucją.

Wejście komornika do mieszkania rodziny lub osób trzecich – o czym warto wiedzieć?

Wizyta komornika nie zawsze musi wiązać się z zajęciem majątku. Często czynności tego typu podejmowane są tylko w celu analizy wartości majątku dłużnika, na potrzeby późniejszego pokrycia kosztów spłaty długu i pracy komornika. Komornik ma pełne prawo wejść do mieszkania osoby trzeciej. Wiąże się to jednak tylko z konkretnymi sytuacjami.

Egzekutor może skorzystać z tego prawa, pod warunkiem, że pojawia się podejrzenie przetrzymywania rzeczy dłużnika w obcej nieruchomości. Rodzina, bliskie osoby i przyjaciele to osoby, które są najmocniej związane z dłużnikiem. Z tego względu komornik podczas dochodzenia sprawdza wszystkie miejsca, gdzie osoba zadłużona może przetrzymywać swój majątek.

Wejście komornika do nieruchomości należącej do osoby trzeciej reguluje Art. 845 k.p.c., który już w drugim paragrafie mówi, że komornik może zająć ruchomości dłużnika będące w jego wydaniu lub władaniu samego wierzyciela.

Istotne jest jednak to, że ruchomości będące we władaniu osoby trzeciej komornik zajmie tylko wtedy, kiedy dana osoba przyznaje, że te stanowią własność dłużnika. Kiedy jednak dochodzi do egzekucji sądowej i administracyjnej, egzekutor może zająć ruchomości na zasadach zgodnych z przepisami o egzekucjach komorniczych.

Zajęcie rzeczy nienależącej do dłużnika – co zrobić w takiej sytuacji?

Chcesz wiedzieć, czy komornik zabierze rodzinie majątek? W skrajnych przypadkach jest to możliwe, jeżeli istnieje podejrzenie, że konkretne ruchomości należą do dłużnika. Oczywiście prawdziwi właściciele zajętych rzeczy mogą ubiegać się o zwolnienie zajętych ruchomości, ale tylko pod warunkiem, że przedstawią prawa ich własności. W takiej sytuacji można złożyć skargę na komornika lub wystosować odpowiedni wniosek z uzasadnieniem zwolnienia zajętych niepoprawnie ruchomości. Sytuacje, w których komornik zajmuje rzeczy nienależące do dłużnika, są rzadkością. Zazwyczaj egzekutor dokładnie sprawdza stan własności zajmowanych dóbr. Najczęściej dotyczy to samochodów, telewizorów, a także telefonów komórkowych lub kolekcji sztuki.

Pamiętaj! Jeśli przechowujesz swoje rzeczy u rodziny lub znajomych, komornik ma pełne prawo do wejścia mieszkania osoby trzeciej i zajęcia ruchomości z podejrzeniem, iż należą do dłużnika.

Czy komornik może wejść do mieszkania pod nieobecność dłużnika? Oczywiście, że tak. Najczęściej odbywa się to jednak pod wyrokiem prawomocnego sądu lub w sytuacji, kiedy dłużnik utrudnia ściągnięcie długu przez zajęcia komornicze.

Przeszukanie mieszkania przez komornika, a skarga

Jako obywatel kraju masz pełne prawo, aby zaskarżyć działania komornika. Jeśli uważasz, że komornik nadużył swojej władzy i zajął bezprawnie Twój majątek, koniecznie złóż na niego zażalenie. Nawet jeśli egzekutor ma prawo wejść do Twojego mieszkania lub domu – zawsze możesz zaskarżyć takie działania do sądu rejonowego.

Pamiętaj jedna, że w tym przypadku kluczowe są powody wejścia do nieruchomości. Kiedy już decydujesz się na skargę, musisz wykazać podstawy do naruszeń prawa i ich odpowiednie uzasadnienie. Dokument tego typu powinno spełniać wymogi tzw. pism procesowych. Jeśli komornik decyduje się na przeszukanie mieszkania bez obecności właściciela, bardzo często dochodzi do wielu nieprawidłowości. Jako dłużnik warto znać swoje prawa i obowiązku. Dzięki temu można uniknąć wielu nieprzyjemnych doświadczeń w sprawach zajęć komorniczych.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły