Jak dostać mieszkanie socjalne? Warunki i wzór podania

Jakub Grzybowski Jakub Grzybowski  • 
Zaktualizowano:
 • 
Przeczytasz w ciągu 6 minut

Wysokie ceny zarówno zakupu, jak i wynajmu mieszkań i trudna sytuacja ekonomiczna powodują, że coraz więcej osób nie stać na to, aby nie tylko kupić, ale nawet wynająć lokal mieszkalny. Ubodzy obywatele naszego kraju lub osoby będące w trudnej sytuacji życiowej mogą liczyć na pomoc ze strony państwa i otrzymanie mieszkania socjalnego. Żeby jednak móc wprowadzić się do takiego lokalu, trzeba spełniać ściśle określone warunki, a także złożyć podanie do odpowiednich instytucji. Jak dostać mieszkanie socjalne? Podpowiadamy.

Jak dostać mieszkanie socjalne Warunki i wzór podania

Czym jest mieszkanie socjalne?

Mieszkanie socjalne to lokal przeznaczony dla osób znajdujących się w kryzysie bezdomności lub najuboższych, a więc obywateli, którzy nawet korzystając z dopłat w ramach programu mieszkanie na start nie stać na wynajem mieszkania, a tym bardziej jego kupno. Lokal socjalny zazwyczaj charakteryzuje się niższym standardem niż na przykład mieszkanie komunalne. 

Często takie nieruchomości zlokalizowane są na obrzeżach miast lub w starszych budynkach bądź kamienicach. Mieszkanie socjalne jest więc formą pomocy państwa dla osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, których jedynym źródłem dochodu są zasiłki czy renta z MOPS. Wszelkie obowiązki związane z przedziałem tego typu lokali spoczywają na władzach miasta lub gminy.

Mieszkanie socjalne – jak wygląda?

Mieszkanie socjalne charakteryzuje się niższym standardem niż lokale dostępne w ofercie komercyjnej. Musi jednak nadawać się do zamieszkania zarówno ze względu na wyposażenie, jak i stan techniczny. Istnieją przepisy, które określają, jaki lokal może być wykorzystywany jako mieszkanie socjalne. 

Zapisy dotyczące mieszkań socjalnych znajdują się w Kodeksie Cywilnym ustawie o ochronie praw lokatorów. Zgodnie z nimi na przykład powierzchnia przypadająca na jednego mieszkańca nie może być mniejsza niż 5 m2, w przypadku gospodarstwa jednoosobowego wartość ta to nie mniej niż 10 m2.

Kto może złożyć wniosek o mieszkanie socjalne?

Żeby móc ubiegać się o lokal socjalny, należy spełnić ściśle określone warunki, a następnie czekać na przydział takiego mieszkania. Prawo do lokalu socjalnego może być przyznane osobom, które straciły dach nad głową ze względu na eksmisję z mieszkania lub dom, który do tej pory zamieszkiwały, został przeznaczony do rozbiórki przez nadzór techniczny. 

Najważniejszym kryterium jest jednak dochód osoby, która składa wniosek o mieszkanie socjalne. W każdej gminie indywidualnie ustalana jest wysokość dochodu, jaki może osiągać obywatel ubiegający się o lokal socjalny. Najczęściej określany jest on jako procentowy stosunek do najniższej emerytury. Jeżeli kandydat przekroczy wyznaczony próg, wówczas nie otrzyma mieszkania socjalnego, nawet jeżeli znajduje się w trudnej sytuacji życiowej.

Wzór podania o mieszkanie socjalne

Jak dostać mieszkanie socjalne? Prawo do lokalu socjalnego nabywa się na przykład na drodze postępowania eksmisyjnego. Osoby, które zalegały z czynszem i wykazały, że są niezdolne do samodzielnego utrzymania się, mogą liczyć na taką pomoc ze strony państwa. Kandydat, który chce złożyć wniosek o mieszkanie socjalne, nie może mieć prawa do żadnego innego lokalu. Nie może być najemcą mieszkania socjalnego, komunalnego, właścicielem domu lub innej nieruchomości. Żeby otrzymać taki lokal, należy złożyć wniosek o mieszkanie socjalne. Powinny znaleźć się w nim takie dane jak:

 • miejscowość i data,
 • dane kontaktowe osoby składającej wniosek (imię, nazwisko, PESEL, adres do korespondencji i miejsce zamieszkania),
 • dane odbiorcy,
 • nagłówek,
 • prośba o przyznanie mieszkania socjalnego wraz z jej uzasadnieniem,
 • czytelny podpis.

Bardzo często na stronach internetowych lub w placówkach stacjonarnych urzędów miasta, lub gminy można znaleźć gotowy wzór podania o mieszkanie socjalne. Jeśli chcesz wnioskować o lokal socjalny, najlepiej użyć z wzoru, z którego korzysta Twoja gmina. Do takiego wniosku należy dołączyć również zaświadczenie o dochodach i liczbie członków gospodarstwa domowego, a także zaświadczenie potwierdzające miejsce ostatniego zameldowania.

Ile czeka się na mieszkanie socjalne?

O przyznaniu lokalu socjalnego i umieszczeniu wnioskodawcy na liście oczekujących decyduje miasto lub gmina. W przypadku postępowania eksmisyjnego z kolei taką decyzję podejmuje sąd. Wówczas eksmisja z mieszkania jest jednak wstrzymana do momentu, w którym lokatorzy uzyskają lokal socjalny i będą mogli się do niego przenieść. Prawo do lokalu przysługuje jednak jedynie osobom ubogim. W przypadku osób, które zostały wyeksmitowane z mieszkania ze względu na zaniedbywanie lokalu, niszczenie sprzętów czy zakłócanie spokoju, prawo do lokalu socjalnego może nie zostać im przyznane.

Pierwszeństwo przyznawania mieszkania socjalnego przysługuje:

 • kobietom w ciąży,
 • małoletnim i niepełnosprawnym wraz z opiekunami,
 • rencistom i emerytom, którzy mają prawo do świadczeń z opieki społecznej,
 • bezrobotnym,
 • obłożnie chorym.

Czas oczekiwania na lokal socjalny to nawet trzy lata. Kwestia ta w dużej mierze zależy od ilości dostępnych tego typu mieszkań na terenie gminy lub miasta, a także kolejki chętnych. Mimo że taka pomoc przyznawana jest tymczasowo, a umowa zazwyczaj podpisywana jest na okres trzech do pięciu lat, to jeśli najemca znajduje się w trudnej sytuacji, po upływie tego czasu, może liczyć na przedłużenie umowy.

Mieszkanie socjalne a komunalne – czym się różnią?

Wiele osób zastanawia się, czym różni się mieszkanie socjalne od komunalnego. Warto wiedzieć, że ten pierwszy obiekt charakteryzuje się znacznie niższym standardem. Oznacza to, że w lokalu socjalnym mogą znajdować się pewne części wspólne, na przykład kuchnia lub łazienka udostępnione kilku rodzinom. 

W takim mieszkaniu mogą znajdować się również pokoje przechodnie, piece kaflowe czy pomieszczenia wymagające remontu. Dodatkowo lokale socjalne często znajdują się na obrzeżach miast i zlokalizowane są w starszych budynkach i kamienicach.

Mieszkanie komunalne z kolei niczym nie różni się od lokali dostępnych w ofercie komercyjnej. Przeznaczone jest ono dla osób, których nie stać na kupno własnego lokum, lecz nie znajdują się oni w bardzo złej sytuacji finansowej i stać ich na regularne opłacanie czynszu. Dodatkowo po pewnym czasie lokal komunalny można wykupić na własność, obiekt socjalny zaś zawsze będzie należał do gminy lub miasta.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły