Weryfikacja w bazach dłużników

 • 
Przeczytasz w ciągu 10 minut
natalia
Wiadomym jest fakt, że każda osoba decydująca się na wzięcie pożyczki będzie sprawdzona przez firmę kredytową. Weryfikacja jest bardzo dokładna i prowadzona przede wszystkim przez banki. W przypadku instytucji udzielających tzw. „chwilówek” procedura jest nieco mniej skomplikowana. Trzeba jednak liczyć się z tym, że zostaniemy zweryfikowani przy pomocy baz dłużników. Czym one są i jak wygląda przebieg całej procedury?

Spis treści:

Baza dłużników – co to takiego?

W Polsce działa kilka zbiorów danych, w których pracownicy firm pożyczkowych mogą sprawdzić naszą wiarygodność. To tam następuje weryfikacja naszych danych. Według informacji Ministerstwa Rozwoju na terenie Rzeczypospolitej Polskiej funkcjonuje pięć tego typu instytucji. Ich biura znajdują się między innymi w Warszawie, Wrocławiu i Krakowie. Rejestry te służą jako platforma wymiany informacji pomiędzy bankami a innymi sektorami gospodarki. Umieszcza się w nich nie tylko osoby prywatne, ale również małe spółki i ogromne przedsiębiorstwa.

Baza ERIF – jedno z największych biur informacji gospodarczej

Instytucja ta jest integralną częścią Grupy Kapitałowej KRUK. Pozwala różnorodnym konsumentom na sprawdzenie, kto widnieje na liście dłużników. Najczęściej takiemu prześwietleniu podlegają deweloperzy czy biura podróży. Dlaczego? To właśnie tam lokuje się zazwyczaj największe pieniądze, a ponieważ są to bardzo duże kwoty, każdy chce mieć pewność, że nie przepadną. Dlatego właśnie wczasowicze i inwestorzy wolą zachować maksymalną ostrożność w trakcie wydawania swoich pieniędzy. Na szczęście baza ERIF pozwala im na to bez zbędnych formalności i w sposób niezwykle przystępny. Tym samym proces oceny ryzyka staje się operacją prostą, której podoła każdy, nawet nie znający się na finansach, użytkownik.

Poniżej przedstawiamy zestawienie kilku firm, które umożliwiają swoim klientom otrzymanie wsparcia finansowego mimo wpisu w niektórych bazach. Jeżeli jedna z ofert będzie dla nas interesująca, wystarczy kliknąć „Złóż wniosek”, a zostaniemy przeniesieni na stronę pożyczkodawcy.

Chwilówki bez baz

PożyczkodawcaBIKBIGKRDERIFZłóż wniosek
hapipozyczki - opinie
 ✖ ✖
vivus - opinie
supergrosz - opinie

 

Baza ERIF – widnieją tam informacje o różnych podmiotach gospodarczych

Niejednokrotnie może dojść do takiej sytuacji, że w trakcie przeszukiwania danych natkniemy się na niemiłą niespodziankę. Może bowiem okazać się, że wśród dłużników widnieje osoba, u której zaciągnęliśmy pożyczkę prywatną. Co wówczas? Należy podjąć odpowiednie działania, które pozwolą nam na zakończenie współpracy z tą osobą. Może bowiem okazać się, że bycie zależnym od niej sprowadzi na nas niemałe kłopoty. Dobrą wiadomością jest jednak to, że do spisu można trafić nawet po niewielkiej niewypłacalności. Przykładem jest choćby niezapłacenie mandatu czy równie błahe wykroczenie. Dodajmy, że dla niektórych osób figurowanie na liście staje się impulsem do spłaty zaległych zobowiązań. Poważny przedsiębiorca nie może przecież pozwolić sobie na to, by stracić zaufanie swoich klientów.

Weryfikacja w bazie dłużnika

Większość z nas sądzi, że opisywane zestawienia służą przede wszystkim pożyczkodawcom. Osoby te faktycznie mają rację, bo tak jest w rzeczywistości. Jednakże z takiej formy pomocy korzystają również klienci spółek, które użyczają pieniędzy na procent. Mogą wówczas sprawdzić informacje na temat samych siebie. Warto budować taką samoświadomość tego, jak postrzegają nas pożyczkodawcy. Wówczas zyskujemy pewność odnośnie do tego, jakie zaległości musimy wyrównać. Najczęściej nawet nie zdajemy sobie sprawy, że musimy uiścić jakieś zaległe opłaty.

Tymczasem monitorując samych siebie, zyskamy pewność, czy dobrym pomysłem jest zaciągnięcie kolejnej pożyczki lub kredytu. W ten sposób zbudujemy świadomość finansową i będziemy rozsądnie pożyczać. Tym samym wprowadzimy w życie nawyk bezpiecznego pożyczania. Zdecydowanie łatwiejsze stanie się również to, by sprawdzić te instytucje, z którymi chcemy wejść w kooperację. W ten sposób uniknie się nieodpowiedzialnych decyzji. Najczęściej ważą one na przebiegu działań podejmowanych w przyszłości.

Zachęcamy również do zapoznania się z artykułem informującym o tym, JAK SPRAWDZIĆ, CZY JESTEŚ W BIK.

 

Status w bazie ERIF – kiedy warto sprawdzić?

Wiele jest takich sytuacji, w których warto sprawdzić, czy i jak zostaliśmy oznaczeni w jednym z największych źródle danych na temat dłużników. Przede wszystkim zyskuje się wówczas świadomość odnośnie tego, kto dokonał wpisu na nasz temat. Możemy być tego zupełnie nieświadomi, jednak konieczne będzie to, by ponieść konsekwencje zaległości. Warto również zobaczyć, czy firma, wobec której mieliśmy dług, usunęła wpis na nasz temat po jego uregulowaniu.

Często zdarza się bowiem tak, że dane te nie są uzupełniane na bieżąco. Mało kto zdaje sobie z tego sprawę, ale z pomocy biur informacji gospodarczej skorzystamy również wtedy, gdy ktoś chciał posłużyć się naszym dokumentem tożsamości w celu zaciągnięcia pożyczki. Może dojść do takiej sytuacji na przykład po tym, gdy zostaliśmy okradzeni. Wówczas zdecydowanie łatwiej jest dochodzić swoich praw.

 

Kto może sprawdzić status w bazie ERIF?

Zacznijmy od tego, co dzięki dostępowi do baz BIG zyskuje konsument. W przypadku ERIF otrzymujemy całodobowy dostęp do listy osób zadłużonych, a także danych o wiarygodnych firmach i instytucjach. Jeżeli mamy zamiar nawiązać współpracę z kontrahentem, bez problemu sprawdzimy go w bazie. Dzięki temu zyskamy pewność, że jest to właściwy wybór. W takiej sytuacji należy dokonać bezpłatnej rejestracji w serwisie infoKonsument.pl. Warto zaznaczyć, że sprawdzenie swojego profilu w ERIF nic nie kosztuje, jeśli raport będzie pobierany nie częściej niż raz na pół roku. Jednak jako konsumenci nie mamy możliwości wpisania podmiotu na listę dłużników.

Inne zasady obowiązują klientów korporacyjnych oraz firm. Mogą oni nie tylko sprawdzić informacje na temat kontrahentów, ale również wykorzystać narzędzia oferowane przez ERIF w celu uzyskania należności. Są to między innymi:

  • pieczęć prewencyjna – służy poinformowani współpracownika o ewentualnym wpisie w ERIF lub wystawieniu zadłużenia na giełdę w celu sprzedaży,
  • wezwanie do zapłaty – czyli informacja o zamiarze wpisania dłużnika do bazy w celu ponaglenia uregulowania rachunku,
  • dopisanie podmiotu do bazy dłużników – dotyczy zarówno długów klientów indywidualnych, jak i firm,
  • powiadomienie o dopisaniu do bazy ERIF.

Z bazy ERIF korzystają między innymi: instytucje finansowe, urzędy miast i gmin, dostawcy usług telekomunikacyjnych i telewizyjnych, stowarzyszenia i fundacje, przedsiębiorcy z wszystkich branż, konsumenci.

Więcej informacji na temat bazy ERIF znajdziesz również w artykule, CZYM JEST ERIF I JAK USUNĄĆ Z NIEGO WPIS?

 

Kto może sprawdzić KRD?

Natomiast baza KRD gwarantuje nam jako klientom indywidualnym nie tylko możliwość sprawdzenia swoich danych w bazie, informacji dotyczących firm, ale również wpisanie dłużnika do bazy. W takiej sytuacji wystarczy zarejestrować się w systemie, a następnie wypełnić krótki formularz zamieszczony w sekcji “Dopisywanie”. Po wysłaniu zgłoszenia pocztą otrzymamy umowę, w której akceptujemy wszelkie warunki związane z udostępnieniem informacji na temat długu w Krajowym Rejestrze Długów.

Następnie jeden z egzemplarzy dokumentu wysyłamy z powrotem do bazy dłużników wraz z kserokopią dokumentu poświadczającego naszą tożsamość. Kolejnym etapem będzie poinformowanie dłużnika o zamiarze wpisu do rejestru. Jeśli w ciągu dwóch tygodni zadłużenie nie zostanie uregulowane, po ponownym zatwierdzeniu prośby o dokonanie wpisu KRD udostępni dane na temat długu. Musimy jednak pamiętać, że po dokonaniu spłaty długu jesteśmy zobowiązani do aktualizacji danych w systemie. Powinniśmy zrobić to jak najszybciej, nie później niż 14 dni od dnia spłaty zobowiązania przez dłużnika.

Instrukcję krok po kroku znajdziesz w artykule, JAK SPRAWDZIĆ, CZY JESTEM W KRAJOWYM REJESTRZE DŁUGÓW KRD?

 

Ile kosztuje weryfikacja – raport KRD?

Ile kosztują usługi KRD? Cena za pobranie raportu na swój temat w siedzibie biura to 7,50 zł. Jeżeli zdecydujemy się na dostarczenie dokumentu pocztą wyniesie ona 18,50 zł. Koszt zestawienia dotyczącego zapytań na nasz temat przedstawia się w taki sam sposób. Możemy również skorzystać z obu tych usług w pakiecie. W takiej sytuacji opłata za pobranie informacji w siedzibie firmy wynosi 15 zł, z kolei w formie listownej 26 zł.

 

Kto może sprawdzić BIG InfoMonitor?

Baza BIG InfoMonitor umożliwia zarówno konsumentom, jak i przedsiębiorcom dostęp do danych dotyczących firm. Aby sprawdzić informacje na temat wiarygodności kontrahenta, nie trzeba posiadać podpisanej umowy z biurem informacji gospodarczej. Jednak niezbędne będzie założenie BIGkonta użytkownika. Jeśli posiadamy takowe, wystarczy dokonać wpłaty 30 zł, a po jej zatwierdzeniu pobrać Raport o Przedsiębiorcy. Jeśli interesują nas informacje na własny temat, dostęp do zestawienia otrzymujemy za darmo z zastrzeżeniem korzystania z usługi nie częściej niż raz na 6 miesięcy. W innym przypadku zostaniemy zobowiązani do uiszczenia wpłaty w wysokości 10,50 zł jednorazowo.

Z kolei wpis do bazy dłużników może dokonać każdy pod warunkiem posiadania specjalnej umowy z BIG InfoMonitor lub tytuł wykonawczy z sądu. Będą nam wówczas potrzebne następujące informacje: numer dokumentu tożsamości oraz PESEL lub NIP dłużnika. Warto pamiętać, że w przypadku konsumentów dług musi wynosić co najmniej 200 zł, zaś przedsiębiorców obowiązuje limit 500 zł. Wpis zostanie uznany, jeżeli płatnik spóźnia się z uregulowaniem rachunku 30 dni oraz minęło następne 30 dni od wysłania zawiadomienia o zamiarze wpisu. Opłata za wpis wynosi 69 zł, a za powiadomienie listem poleconym 6 zł, zwykłym 4 zł. Nie zapominajmy o obowiązku aktualizacji danych w ciągu 14 dni od uregulowania długu. Jeśli tego nie zrobimy, zostaniemy poddani karze grzywny 30 000 zł.

Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule, JAK SPRAWDZIĆ BIG INFOMONITOR?

 

Weryfikacja baz dłużników – co dzięki niej zyskujemy?

  • Mamy pewność, że nasz kontrahent jest wiarygodny i nie posiada żadnych zaległości w zobowiązaniach finansowych,
  • Możemy sprawdzić informacje na swój temat dotyczące nieterminowych spłat należności,
  • Informacje na temat zapytań dotyczących naszych danych,
  • Wgląd do danych przekazywanych instytucjom finansowym,
  • Zabezpieczenia przed wyłudzeniem kredytu lub innego produktu finansowego na nasze dane,
  • Możliwość przyspieszenia procesu odzyskiwania długu.

Podsumowanie status w bazie ERIF weryfikacja

Sprawdzając samych siebie, mamy możliwość pobrania raportu na nasz temat. Taka weryfikacja może mieć formę standardowego, papierowego arkusza lub zestawienia elektronicznego. Ważne jest jednak to, by dokonać pełnej aktywacji konta. Wówczas uzyskamy dostęp do najważniejszych danych. W niniejszym artykule pokazaliśmy, że warto korzystać z takich narzędzi jak baza dłużników. Jest ona źródłem wielu ważnych informacji. Są one przydatne w wielu różnych sytuacjach. Pamiętajmy o tym, by nie wpaść w tarapaty finansowe.

Ostatnia aktualizacja artykułu: 11 lutego 2022

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie bedzie opublikowany. *wymagane pola są zaznaczone

Podobne artykuły